W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. O sztucznej inteligencji i prawdziwym społeczeństwie

Zdobędę wiedzę dotyczącą sztucznej inteligencji.

Lekcja 2. Tłumaczenia Szekspira

Zdobędę wiedzę na temat dramatów Szekspira.

Lekcja 3. Adam Mickiewicz „Stepy akermańskie"

Poznam wybrane „Sonety krymskie" A. Mickiewicza.

Lekcja 4. Tatry i twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Zdobędę wiedzę dotyczącą Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Lekcja 5. Gwara

Zdobędę wiedzę na temat gwar polskich.

Lekcja 6. Zapożyczenia i wyrazy rodzime

Zdobędę informacje na temat zapożyczeń i wyrazów rodzimych.

Lekcja 7. Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

Przeczytam powieść „Quo vadis” i zdobędę wiedzę na temat Rzymu za czasów Nerona.

Lekcja 8. Z wizytą w wirtualnym muzeum

Poznam wirtualne muzeum.

Lekcja 9. Ignacy Krasicki „Satyry”

Zapoznam się z satyrami I. Krasickiego.

Lekcja 10. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Poznam „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego.

Lekcja 11. Czesław Miłosz „Piosenka o porcelanie”

Zapoznam się z wierszem Czesława Miłosza „Piosenka o porcelanie”.

Lekcja 12. Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”

Poznam „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.

Kwiecień

Lekcja 13. Zbigniew Herbert „Nike, która się waha" i „Kamyk”

Poznam wiersze „Nike, która się waha" i „Kamyk”  Zbigniewa Herberta.

Lekcja 14. Nazwy miejscowe

Poznam zasady pisowni nazw miejscowych.

Lekcja 15. Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę"

Poznam książkę „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Język angielski

Marzec 

Lekcja 1. Saint Patrick's Day

Poznam słownictwo związane ze świętem oraz dowiem się kim był Św. Patryk.

Lekcja 2. The Weather

Utrwalę słownictwo związane z pogodą.

Lekcja 3. Phrases and Idioms

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem oraz przykładami użycia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 4. Present Continuous – ćwiczenia do samodzielnej pracy

Poćwiczę użycie czasu Present Contionous w zdaniach. 

Lekcja 4. What makes you angry?

Wzbogacę słownictwo, zapamiętam 7 słów z materiału.

Lekcja 6. Present Simple – ćwiczenia do samodzielnej pracy

Poćwiczę użycie czasu Present Simple w zdaniach. 

Lekcja 7. How computers work? – part 1

Doskonalenie umiejętności słuchania angielskich materiałów, zapamiętam dziewięć słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Kwiecień

Lekcja 8. How computers work? – part 2

Będę doskonalił umiejętności słuchania angielskich materiałów, zapamiętam kolejne dziewięć słów z materiału oraz poszukam ich znaczenia.

Lekcja 9. Website for teens – reading for detail

Doskonalenie umiejętności czytania angielskich materiałów, zapamiętam kolejne dziewięć słów z materiału, poszukam ich znaczenia oraz udzielę odpowiedzi na postawione pytania.

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Wprowadzenie

Nauczę się, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Lekcja 2. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Utrwalenie

Utrwalę wiedzę, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Lekcja 3. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Powtórzenie

Powtórzę wiedzę dotyczącą obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Lekcja 4. Odcinki w graniastosłupach. Wprowadzenie

Nauczę się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne odcinki w graniastosłupach.

Lekcja 5. Odcinki w graniastosłupach. Utrwalenie

Utrwalę wiedzę o rozpoznawaniu i nazywaniu charakterystycznych odcinków w graniastosłupach.

Lekcja 6. Rodzaje ostrosłupów

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa oraz jak rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi.

Lekcja 7. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się kreślić i rozpoznawać siatkę ostrosłupa, obliczać pole powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa.

Lekcja 8. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą kreślenia i rozpoznawania siatki ostrosłupa, obliczania pola powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywania zadań tekstowych związanych z polem powierzchni ostrosłupa.

Lekcja 9. Objętość ostrosłupa. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać objętość ostrosłupa.

Lekcja 10. Objętość ostrosłupa. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu obliczania objętości ostrosłupa.

Lekcja 9. Objętość ostrosłupa. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać objętość ostrosłupa.

Lekcja 10. Objętość ostrosłupa. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy

Kwiecień

Lekcja 11. Odcinki w ostrosłupach. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne odcinki w ostrosłupach.

Lekcja 12. Odcinki w ostrosłupach. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji utrwalę wiedzę o rozpoznawaniu i nazywaniu charakterystycznych odcinków w ostrosłupach.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Początki władzy komunistów w Polsce

Dowiem się, jak kształtował się ustrój powojennej Polski.

Lekcja 2. Powojenna odbudowa

Zrozumiem ogrom zniszczeń wywołanych przez wojnę i dowiem się, jakie były plany odbudowy kraju.

Lekcja 3. Polska w czasach stalinizmu

Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

Lekcja 4. Polski Październik

Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

Lekcja 5. PRL w latach 1956 –1970

Dowiem się, jak wyglądała Polska, gdy pierwszym sekretarzem został Władysław Gomułka.

Kwiecień

Lekcja 6. Polska w latach 70. XX wieku

Dowiem się, co oznacza wyrażenie propaganda sukcesu i poznam absurdy gospodarki PRL-u.

Wiedza o społeczeństwie

Marzec

Lekcja 1. Godność każdego człowieka i prawa, które mu przysługują

Na tej lekcji nauczę się, jak wyjaśnić związek między godnością człowieka a prawami, które mi przysługują. Poznam istotę wartości moralnych, będę potrafił wskazać, co jest istotą człowieczeństwa.

Lekcja 2. Nasze prawa i obowiązki

Poznam swoje prawa i obowiązki jako obywatel.

Kwiecień

Lekcja 3. Rodzina – ważna grupa społeczna

Będę potrafił scharekteryzować rodzinę jako ważną grupę społeczną. Nauczę się, jaką rolę pełnią rodzice i osoby starsze w rodzinie, dokonam analizy wartości ważnych dla swojej rodziny.

Lekcja 4. Prawa i obowiązki dzieci w rodzinie

Będę potrafił wskazać, jakie mam prawa jako dziecko i jakie są moje obowiązki wynikające z przynależności do mojej rodziny.

 

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Zmiany w przemyśle Polski po 1989 roku

Nauczę się: wskazywać aktualne czynniki lokalizacji przemysłu w Polsce; opisywać główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce; wyjaśniać przyczyny i konsekwencje zmian w przemyśle Polski.

Lekcja 2. Zjawiska wulkaniczne na Ziemi

Zapoznam się ze zjawiskami wulkanicznymi, będę umiał rozpoznać związki między przebiegiem granic płyt litosfery, a występowaniem zjawisk wulkanicznych oraz na ich podstawie formułować twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu. Nauczę się. czym są zjawiska wulkaniczne.

Lekcja 3. Turystyczne walory Polski

Nauczę się: rozróżniać rodzaje turystyki, wskazywać na przykładach różne rodzaje walorów turystycznych Polski, opisywać polskie obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości oraz wskazywać obszary naszego kraju najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Drapieżnictwo i roślinożerność

Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do zdobywania pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i ich ofiar w ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do obrony przed drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony przed roślinożercami.

Lekcja 2. Pasożytnictwo

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega konkurencja międzygatunkowa i podawać jej przykłady; odróżniać konkurencję wewnątrzgatunkową od międzygatunkowej; omawiać na przykładach, czym jest pasożytnictwo; opisywać przystosowania organizmów do pasożytnictwa; wyjaśniać wpływ pasożytnictwa na liczebność populacji żywicieli.

Lekcja 3. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polegają: symbioza, mutualizm, komensalizm i protokooperacja, i podawać ich przykłady; wyjaśniać, że symbioza jest wynikiem adaptacji do środowiska.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Metanol i etanol

Zapoznam się z definicjami alkoholi – metanol, etanol, glicerol; dowiem się, jak wykrywać etanol; nauczę się, czym są alkohole.

Lekcja 2. Porównanie właściwości alkoholi

Dowiem się, jakie właściwości mają alkohole. Zapoznam się z właściwościami etanolu. Nauczę się o właściwościach fizycznych alkoholu i w jaki sposób je otrzymać. Czy alkohol się pali? Dowiem się tego z materiałów do zajęć.

Lekcja 3. Metan i etan

Zapoznam się z tematem otrzymywania i badania właściwości metanu. Dowiem się. jak efektowne jest spalanie metanu w bańkach mydlanych, jak identyfikować produkty spalania metanu. Dowiem się, jakie korzyści pozwala osiągać metan, a jakie generuje zagrożenia. Poznam najważniejsze informacje na temat etanu i metanu. Dowiem się, co to są alkany.

Lekcja 4. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów

Dowiem się, jak spala się alkany, Poznam właściwości i charakterystykę alkanów, alkenów i alkinów.

Kwiecień

Lekcja 5. Polimery w życiu codziennym – dlaczego teflon ma wysoką trwałość? Fotopolimeryzacja – z jakich materiałów są zbudowane plomby dentystyczne?

Dowiem się, czym są polimery, jakie się je otrzymuje i jakie jest ich zastosowanie, a także zapoznam się z tematem fotopolimeryzacji.

Lekcja 6. Glicerol – alkohol polihydroksylowy

Nauczę się, czym są alkohole wielowodorotlenowe, w tym glicerol i jakie są ich właściwości.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Oddziaływania magnetyczne

Nauczę się: nazywać bieguny magnesów trwałych; opisywać oddziaływanie między magnesami; wykazywać doświadczalnie, że magnes ma dwa bieguny; przeprowadzać doświadczenia prezentujące właściwości magnetyczne różnych substancji; podawać przykłady wykorzystania oddziaływania magnetycznego; opisywać pole magnetyczne Ziemi.

Lekcja 2. Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem. Elektromagnesy i ich zastosowanie

Nauczę się: badać pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem; opisywać i prezentować działanie elektromagnesu; omawiać rolę rdzenia w elektromagnesie; budować prosty elektromagnes; stosować elektromagnes.

Kwiecień

Lekcja 3. Wzbudzanie przepływu prądu elektrycznego

Nauczę się: badać pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem; opisywać i prezentować działanie elektromagnesu; omawiać rolę rdzenia w elektromagnesie; budować prosty elektromagnes; stosować elektromagnes.

Informatyka

Marzec

Lekcja 1. Programowanie – podstawy

Dowiem się,  czym jest programowanie. Napiszę pierwszy projekt w C++.

Lekcja 2. Excel – podstawy

Po obejrzeniu  filmu będę wiedzieć, jak można budować tabele w Excelu (i inne proste statystyki), tworzyć podstawowe obliczenia (np. jak obliczyć sumę) i jak wykorzystywać proste funkcje w Excelu 2016. Nauczę się, jak wstawiać diagramy do Excela.