W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Przedmioty

Język polski

Marzec

Lekcja 1. O sztucznej inteligencji i prawdziwym społeczeństwie

Zdobędę wiedzę dotyczącą sztucznej inteligencji.

Lekcja 2. Tłumaczenia Szekspira

Zdobędę wiedzę na temat dramatów Szekspira.

Lekcja 3. Adam Mickiewicz „Stepy akermańskie"

Poznam wybrane „Sonety krymskie" A. Mickiewicza.

Lekcja 4. Tatry i twórczość Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Zdobędę wiedzę dotyczącą Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Lekcja 5. Gwara

Zdobędę wiedzę na temat gwar polskich.

Lekcja 6. Zapożyczenia i wyrazy rodzime

Zdobędę informacje na temat zapożyczeń i wyrazów rodzimych.

Lekcja 7. Henryk Sienkiewicz „Quo vadis”

Przeczytam powieść „Quo vadis” i zdobędę wiedzę na temat Rzymu za czasów Nerona.

Lekcja 8. Z wizytą w wirtualnym muzeum

Poznam wirtualne muzeum.

Lekcja 9. Ignacy Krasicki „Satyry”

Zapoznam się z satyrami I. Krasickiego.

Lekcja 10. Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”

Poznam „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego.

Lekcja 11. Czesław Miłosz „Piosenka o porcelanie”

Zapoznam się z wierszem Czesława Miłosza „Piosenka o porcelanie”.

Lekcja 12. Miron Białoszewski „Pamiętnik z powstania warszawskiego”

Poznam „Pamiętnik z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.

Kwiecień

Lekcja 13. Zbigniew Herbert „Nike, która się waha" i „Kamyk”

Poznam wiersze „Nike, która się waha" i „Kamyk”  Zbigniewa Herberta.

Lekcja 14. Nazwy miejscowe

Poznam zasady pisowni nazw miejscowych.

Lekcja 15. Antoine de Saint-Exupéry „Mały Książę"

Poznam książkę „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Lekcja 16. Stylizacje językowe

Poznam typy stylizacji językowych i nauczę się je rozpoznawać.

Lekcja 17. Odmiany współczesnego języka polskiego

Poznam cechy charakterystyczne środowiskowych, terytorialnych i zawodowych odmian języka polskiego.

Lekcja 18. Biblia jako niewyczerpane źródło kultury

Poznam współczesne teksty literackie odnoszące się do Biblii i uświadomię sobie, że Pismo Święte jest dla twórców wszystkich epok niegasnącym źródłem inspiracji.

Lekcja 19. Jak się komunikujemy?

Dowiem się, na czym polega skuteczna komunikacja językowa i jakich środków mogę używać, by poprawić jej jakość. 

Lekcja 20. Groteska na przykładzie fragmentów „Wesela w Atomicach" Sławomira Mrożka

Dowiem się, czym jest groteska, nauczę się ją rozpoznawać w tekstach oraz zapoznam się z fragmentami opowiadania „Wesele w Atomicach" Sławomira Mrożka.

Lekcja 21. Poeta i jego poezja

Zapoznam się z wierszami „Poezja" Juliana Tuwima i „Niektórzy lubią poezję" Wisławy Szymborskiej oraz fragmentami "Stowarzyszenia umarłych poetów" Nancy H. Kleinbaum. Dowiem się, czym poezja jest dla poetów i zastanowię się nad cechami idealnego nauczyciela. 

Lekcja 22. Powtórzenie przed egzaminem – quiz z lektur

Powtórzę lektury szkolne przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 23. Jak żyć w wirtualnym świecie?

Dowiem się, czym są „plemiona sieci” i zastanowię się nad rolą Facebooka w wirtualnej komunikacji.

Lekcja 24. Ernest Hemingway „Stary człowiek i morze”

Poznam fragmenty powieści Ernesta Hemingwaya „Stary człowiek i morze” i zinterpretuję je.

Lekcja 25. Mit o Narcyzie

Poznam mit o Narcyzie i odniesienia do niego we współczesnych tekstach kultury.

Lekcja 26. Henryk Sienkiewicz „Szkice węglem” i literatura satyryczna

Poznam fragmenty „Szkiców węglem” Henryka Sienkiewicza i dowiem się, czym jest literatura satyryczna.

Lekcja 27. Z wizytą w Muzeum Sztuki Współczesnej

Obejrzę wirtualną wystawę „Sztuka wyjęta z codzienności” w Muzeum Sztuki Współczesnej.

Lekcja 28. Na marginesie słownictwa ogólnego

Powtórzę wiedzę o archaizmach, neologizmach i poetyzmach.

Lekcja 29. Po co mówimy i piszemy?

Poznam funkcje języka i wypowiedzi, nauczę się je rozpoznawać w różnego typu tekstach.

Lekcja 30. „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego

Poznam powieść Antoine’a de Saint-Exupéry’ego „Mały Książę” i współczesne odniesienia do utworu.

Maj

Lekcja 31. Płeć a rodzaj gramatyczny wyrazów

Powtórzę wiedzę o rodzaju gramatycznym wyrazów, dowiem się, czym rodzaj gramatyczny różni się od naturalnego.

Lekcja 32. „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”– „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza

Poznam drugą część „Dziadów” Adama Mickiewicza.

Lekcja 33. Człowiek i jego świat w języku i w gramatyce

Przypomnę sobie kategorie gramatyczne części mowy i zastanowię się nad tym, jaki jest związek gramatyki i komunikacji językowej. 

Lekcja 34. Mitologia grecka – powtórzenie wiadomości

Przypomnę sobie, czym jest mit oraz skąd się wzięły i czego dotyczyły mity greckie.

Lekcja 35. Piątek w teatrze – „Krzyżacy” w Teatrze Miniatura w Gdańsku

Obejrzę inscenizację „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza.

Lekcja 36. Szybka powtórka przed egzaminem – część 1

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 37. Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem”

Poznam i zinterpretuję fragmenty powieści „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, przypomnę sobie cechy powieści historycznej.

Lekcja 38. Współczesna sztuka użytkowa

Poznam przykłady współczesnej sztuki użytkowej, dowiem się, czym jest design, wzornictwo i projektowanie.

Lekcja 39. W stylu urzędowym

Poznam cechy stylu urzędowego oraz rodzaje dokumentów pisanych tym stylem.

Lekcja 40. Szybka powtórka przed egzaminem – część 2

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 41. Wygnani z raju

Poznam i zinterpretuję opowieść Anny Kamieńskiej o wygnaniu z raju. 

Lekcja 42. Szybka powtórka przed egzaminem – część 3

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 43. Nasz naród jak drzewo

Poznam i zinterpretuję wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Byłeś jak wielkie, stare drzewo…”.

Lekcja 44. Szybka powtórka przed egzaminem – część 4

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 45. Okiem reportera

Poznam i zinterpretuję fragment reportażu Ryszarda Kapuścińskiego „Jak nóż”.

Lekcja 46. Szybka powtórka przed egzaminem – część 6

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 47. W odpowiedzi na ogłoszenie, czyli redagujemy list motywacyjny 

Poznam główne elementy i zasady redagowania listu motywacyjnego oraz zastosuję je podczas tworzenia tekstu o tym charakterze.

Lekcja 48. Książka pod obstrzałem! – o różnych okolicznościach dotyczących odbioru lektury            

Przeanalizuję wpływ okoliczności na odbiór lektury, doskonaląc umiejętność rozpoznawania problematyki tekstu źródłowego.

Lekcja 49. Czy babcia wnuczkę zrozumie?

Poćwiczę charakteryzowanie języka mówionego i pisanego, wyszukam przykłady tekstów charakterystycznych dla obu odmian i udoskonalę umiejętność tworzenia wypowiedzi o charakterze oficjalnym i nieoficjalnym.

Lekcja 50. Szybka powtórka przed egzaminem – część 7

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Czerwiec

Lekcja 51. Mówimy to samo inaczej, czyli rzecz o archaizmach            

Utrwalę pojęcia archaizacji i archaizmu oraz udoskonalę umiejętność określania funkcji tego typu słownictwa w tekście.

Lekcja 52. O inspiracjach i dialogu tekstów kultury           

Udoskonalę umiejętność analizy tekstów kultury, wyjaśniania ich metaforycznego sensu, nauczę się dostrzegać dzieła sztuki w przestrzeni swojej miejscowości.

Lekcja 53. Szybka powtórka przed egzaminem – część 8

Rozwiążę zadania powtórkowe przed egzaminem ósmoklasisty.

Lekcja 54. O poecie i poezji słów kilka

Poznam i zinterpretuję wiersz Bolesława Leśmiana „Poeta”.

Lekcja 55. Świat jest pełen Odysów, czyli wędrówką jest życie człowieka

Uświadomię sobie istnienie ciągłości między tekstami literackimi i między tekstami a życiem.

Lekcja 56. Miłość do Boga i miłość do człowieka w poezji Jana Twardowskiego

Przypomnę sobie biografię księdza Jana Twardowskiego, poznam i zinterpretuję jego wybrane wiersze.

Lekcja 57. Mitologiczna frazeologia

Przypomnę sobie i poznam związki frazeologiczne pochodzące z mitologii, zredaguję
wypowiedź pisemną z użyciem związków frazeologicznych.

Lekcja 58. „Życie każdego człowieka jest jak książka”

Poznam i zinterpretuję dzieła Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej „Pejzaż z białą książką” i
Giuseppe Marii Crepsi „Biblioteka”.

Lekcja 59. Wielkie powtórzenie z gramatyki!

Przypomnę sobie zagadnienia gramatyczne poznane w szkole podstawowej: rozbiór logiczny i gramatyczny zdania, związki frazeologiczne, części mowy, środki stylistyczne.

Lekcja 60. O bohaterstwie w czasach pogardy

Pogłębię wiedzę na temat tragicznego pokolenia II wojny światowej, poznam film Jana Komasy „Miasto 44”. 

Lekcja 61. Poniedziałek – ja. Wtorek – ja. Środa… O autoportrecie

Poznam różne sposoby opowiadania o sobie, w tym autoportrety. 

Lekcja 62. List, wiersz czy przesłanie…?

Poznam i zinterpretuję wiersz Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”. 

Lekcja 63. Stereotypy narodowe w kontaktach z innymi

Poznam i zinterpretuję tekst Leszka Kołakowskiego „O stereotypach narodowych”,  zastanowię się nad słusznością powstawania stereotypów.

Lekcja 64. Czy dałoby się ciekawiej?

Poćwiczę umiejętność redagowania własnych tekstów w różnych konwencjach.

Lekcja 65. Jak znajomość zjawisk fonetycznych wpływa na poprawność i estetykę języka mówionego?            

Utrwalę i poszerzę wiadomości z fonetyki oraz ortofonii, ze zwróceniem uwagi na konieczność ich praktycznego wykorzystania, poćwiczę umiejętność wyrazistej artykulacji, prawidłowego akcentowania, intonowania oraz frazowania.

Język angielski

Marzec 

Lekcja 1. Saint Patrick's Day

Poznam słownictwo związane ze świętem oraz dowiem się kim był Św. Patryk.

Lekcja 2. The Weather

Utrwalę słownictwo związane z pogodą.

Lekcja 3. Phrases and Idioms

Poznam przydatne zwroty i idiomy z wyjaśnieniem oraz przykładami użycia danego zwrotu czy idiomu.

Lekcja 4. Present Continuous – ćwiczenia do samodzielnej pracy

Poćwiczę użycie czasu Present Contionous w zdaniach. 

Lekcja 4. What makes you angry?

Wzbogacę słownictwo, zapamiętam 7 słów z materiału.

Lekcja 6. Present Simple – ćwiczenia do samodzielnej pracy

Poćwiczę użycie czasu Present Simple w zdaniach. 

Lekcja 7. How computers work? – part 1

Doskonalenie umiejętności słuchania angielskich materiałów, zapamiętam dziewięć słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Kwiecień

Lekcja 8. How computers work? – part 2

Będę doskonalił umiejętności słuchania angielskich materiałów, zapamiętam kolejne dziewięć słów z materiału oraz poszukam ich znaczenia.

Lekcja 9. Website for teens – reading for detail

Doskonalenie umiejętności czytania angielskich materiałów, zapamiętam kolejne dziewięć słów z materiału, poszukam ich znaczenia oraz udzielę odpowiedzi na postawione pytania.

Lekcja 10. Interviews with outstanding teenagers

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam dziewięć słów z materiału, poszukam ich znaczenia.

Lekcja 11. How to talk about sports in English

Na tej lekcji będę doskonalił umiejętność słuchania angielskich materiałów, zapamiętam dziewięć słów z materiału oraz poszukam ich znaczenia. Będę też doskonalił umiejętność mówienia o sporcie z wykorzystaniem zapamiętanych słów z materiału.

Lekcja 12. When to use Present Perfect – powtórzenie

Przypomnę sobie informację na temat czasu Present Perfect, obejrzę materiał oraz przygotuję po jednym zdaniu z tym czasem.

Lekcja 13. Pixar’s filmmaking pipeline

Obejrzę materiał, zanotuję dziesięć nowych słów i sprawdzę ich znaczenie. Dowiem się, jak powstają filmy animowane oraz jak nazywają się zawody związane z tworzeniem filmów animowanych. 

Lekcja 14. Breaking News English: Extraterrestrial life

Nauczę się czytania i słuchania ze zrozumieniem. Poznam słownictwo związane z astronomią, szukaniem życia w kosmosie. Przećwiczę szybkie czytanie, uzupełnianie tekstu wyrazami, łączenie zdań oraz pisownię.

Lekcja 15. Grammar Snacks: Future forms

Nauczę się czytania i słuchania ze zrozumieniem. Powtórzę określenia dotyczące przyszłości.

Lekcja 16. Alien Story

Nauczę się czytania ze zrozumieniem oraz nowego słownictwa na podstawie futurystycznej opowieści. Podczas lekcji poćwiczę pisanie historii science fiction oraz ułożę krótkie opowiadanie.

Lekcja 17. Treasure rocky mountains

Przećwiczę czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. Zrobię ćwiczenia (materiał do zajęć nr 2) oraz sprawdzę swoje odpowiedzi zgodnie z kluczem (materiał do zajęć nr 3).

Lekcja 18. Grammar Snacks: Prepositions of time

Przećwiczę słuchanie i czytanie ze zrozumieniem. Nauczę się stosować „prepositions of time", wykonam ćwiczenie sprawdzające moją wiedzę. 

Maj

Lekcja 19. Your map for reading success! 

Poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem oraz wykonam ćwiczenia związane z filmem z materiału do zajęć.

Lekcja 20. A world without the volcanoes

Przećwiczę słuchanie ze zrozumieniem. Powtórzę Second Conditional, zapiszę nieznane mi słowa oraz sprawdzę je w słowniku. Używając Second Conditional, opowiem, czego dowiedziałem się z filmu.

Lekcja 21. Gramatyka: przypomnienie Second Conditional

Przećwiczę używanie Second Conditional oraz wykonam ćwiczenie (materiał dodatkowy 1).

Lekcja 22. 6 Ways to start a sentence – sentence structure

Obejrzę materiał do zajęć 1 i przypomnę sobie, jak się buduje wypowiedzi pisemne. Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w obejrzanym materiale ułożę pięć zdań. 

Lekcja 23. My hometown

Wysłucham materiału do zajęć 1 i na jego podstawie zaznaczę, które odpowiedzi wybrał rozmówca. Przeczytam ponownie pytania z kwestionariusza i zastanowię się, jak bym na nie odpowiedział. Odpowiem na pytanie – czy jestem dobrym przyjacielem?

Lekcja 24. What is Greek mythology?

Przeczytam tekst (materiał do zajęć 1), zanotuję podkreślone słowa, sprawdzę ich znaczenie oraz ułożę z nimi zdania. Zadanie dodatkowe – po przeczytaniu tekstu o mitologii greckiej obejrzę film pokazujący, jakie jest naukowe uzasadnienie mitu o Minotaurze (materiał dodatkowy 1).

Lekcja 25. Free time

Na podstawie obejrzanego materiału do zajęć nr 1 poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, wypiszę nieznane mi słowa i sprawdzę ich znaczenie oraz uzupełnię ćwiczenie (gap fill). 

Lekcja 26. Vacation Stress – powtórzenie Past Simple, Present Continuous, Future going to

Wysłucham nagranie zamieszczone w materiale do zajęć nr 1 i na jego podstawie rozwiążę quiz z materiału do zajęć 2.

Lekcja 27. English idioms from ball sports: out of your league, up to par, get into the swing...

Wysłucham materiału do zajęć nr 1 i 2 oraz wypiszę idiomy, których mogę użyć, mówiąc o sporcie. Rozwiążę quiz z materiału do zajęć nr 3. Ułożę zdania z poznanymi idiomami oraz utrwalę ich znaczenie.

Lekcja 28. Healthy diet – read the label

Przeczytam tekst oraz obejrzę film z materiału do zajęć 1. Sprawdzę znaczenie występujących w materiale słów opisujących skład produktów żywnościowych oraz rozwiążę quiz.

Lekcja 29. Saved by Selfies?

Zapoznam się z tekstem (materiał do zajęć 1), wypiszę z niego nieznane mi słowa oraz sprawdzę ich znaczenie. Spróbuję opowiedzieć, o czym jest tekst oraz wypiszę nazwy występujących w nim zwierząt i sporządzę krótką notatkę o każdym z nich.

Lekcja 30. Understanding notice and signs

Zapoznam się ze zdjęciami z materiału do zajęć 1 (ćwiczenie A), odpowiem na pytania: „What sort of signs are these?”, „Where might you find them?” oraz na pytania z ćwiczenia B. Przeczytam tekst dotyczący bezpieczeństwa (materiał do zajęć 2), zapiszę w zeszycie nieznane mi słowa oraz sprawdzę ich znaczenie. Zapoznam się z materiałem do zajęć 3 i wykonam zawarte w nim zadania dotyczące rozumienia tekstu.

Czerwiec

Lekcja 31. Expressing your opinions

Obejrzę materiał do zajęć nr 1 i zapiszę zwroty przydatne w wyrażaniu swojej opinii na różne tematy. Obejrzę materiał do zajęć nr 2 i utrwalę umiejętności czytania, słuchania oraz wyrażania opinii.

Lekcja 32. Giving advice

Obejrzę film z materiału do zajęć nr 1 oraz zanotuję zwroty związane z dawaniem rad. Wypiszę nieznane mi słowa i zwroty oraz sprawdzę ich z znaczenie. Obejrzę film z materiału do zajęć nr 2 i napiszę w zeszycie odpowiedź na pytanie: “What advice would you give to Gemma?”.

Lekcja 33. Writing an email to a friend

Przeczytam przykładowy e-mail i zanotuję zwroty niezbędne do napisania wiadomości elektronicznej na dowolny temat. Zrobię ćwiczenie z materiału do zajęć nr 1 (true/ fals) i sprawdzę swoje umiejętności zrozumienia tematu. W zeszycie napiszę e-mail do przyjaciela na temat mojego hobby.

Lekcja 34. Difficult situation

Przeczytam tekst z materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa, których nie znam oraz sprawdzę ich znaczenie. Na podstawie przeczytanego tekstu rozwiążę quiz (materiał do zajęć 1).

Lekcja 35. Important people

Wysłucham materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Na podstawie wysłuchanego materiału rozwiążę ćwiczenia (gap fill).

Lekcja 36. My favourite film

Wysłucham materiału do zajęć nr 1, wypiszę słowa, których nie znam i sprawdzę ich znaczenie. Rozwiążę zawarte w materiale ćwiczenia (gap fill). 

Lekcja 37. It must be love

Obejrzę materiał do zajęć nr 1, zapiszę nieznane mi słowa i zwroty oraz sprawdzę ich znaczenie. Na podstawie obejrzanego materiału odpowiem na pytania z zadania trzeciego (Task 3).

Lekcja 38. Paris City Beaches

Obejrzę film zamieszczony w materiale do zajęć 1 (Task 2). Zanotuję nieznane mi słowa i zwroty oraz sprawdzę ich znaczenie. Na podstawie obejrzanego materiału wykonam zadanie trzecie (Task 3).

Lekcja 39. Wimbledon – Caroline Wozniacki

Obejrzę film o tenisistce Caroline Wozniacki (materiał do zajęć 1). Zanotuję słowa i zwroty, których nie rozumiem oraz sprawdzę ich znaczenie. Poćwiczę słuchanie i rozumienie tekstu po angielsku oraz wykonam ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi. 

Lekcja 40. The boat adventure – spelling

Posłucham historii Pam i Sama, którzy wybrali się na tajną misję, poćwiczę słuchanie ze zrozumieniem, zwracając uwagę na prawidłową wymowę wyrazów w języku angielskim, a następnie zagram w grę utrwalającą wiedzę (materiał do zajęć 1). Wykonam ćwiczenia z karty w formacie .pdf sprawdzające słownictwo (materiał do zajęć 2). Sprawdzę poprawność odpowiedzi (materiał do zajęć 3). Spróbuję głośno i szybko wypowiedzieć zdanie: “She sells seashells by the seashore” – wpiszę je do zeszytu i przetłumaczę (materiał do zajęć 4).

Matematyka

Marzec

Lekcja 1. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Wprowadzenie

Nauczę się, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Lekcja 2. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Utrwalenie

Utrwalę wiedzę, jak obliczyć objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Lekcja 3. Pole powierzchni i objętość graniastosłupa. Powtórzenie

Powtórzę wiedzę dotyczącą obliczania objętości i pola powierzchni graniastosłupów prostych, prawidłowych oraz niektórych nieprawidłowych.

Lekcja 4. Odcinki w graniastosłupach. Wprowadzenie

Nauczę się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne odcinki w graniastosłupach.

Lekcja 5. Odcinki w graniastosłupach. Utrwalenie

Utrwalę wiedzę o rozpoznawaniu i nazywaniu charakterystycznych odcinków w graniastosłupach.

Lekcja 6. Rodzaje ostrosłupów

Na tej lekcji nauczę się, jak obliczyć sumę długości krawędzi ostrosłupa oraz jak rozwiązać zadania tekstowe związane z sumą długości krawędzi.

Lekcja 7. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się kreślić i rozpoznawać siatkę ostrosłupa, obliczać pole powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywać zadania tekstowe związane z polem powierzchni ostrosłupa.

Lekcja 8. Siatki ostrosłupów. Pole powierzchni. Utrwalenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę dotyczącą kreślenia i rozpoznawania siatki ostrosłupa, obliczania pola powierzchi ostrosłupa oraz rozwiązywania zadań tekstowych związanych z polem powierzchni ostrosłupa.

Lekcja 9. Objętość ostrosłupa. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać objętość ostrosłupa.

Lekcja 10. Objętość ostrosłupa. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji utrwalę i powtórzę wiedzę z zakresu obliczania objętości ostrosłupa.

Kwiecień

Lekcja 11. Odcinki w ostrosłupach. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się rozpoznawać i nazywać charakterystyczne odcinki w ostrosłupach.

Lekcja 12. Odcinki w ostrosłupach. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy

Na tej lekcji utrwalę wiedzę o rozpoznawaniu i nazywaniu charakterystycznych odcinków w ostrosłupach.

Lekcja 13. Symetria względem prostej. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetria względem prostej.

Lekcja 14. Symetria względem prostej. Utrwalenie i powtórzenie wiedzy 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu symetrii względem prostej.

Lekcja 15. Oś symetrii figury. Wprowadzenie 

Na tej lekcji nauczę się, czym jest oś symetrii figury.

Lekcja 16. Oś symetrii figury. Utrwalenie wiedzy i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu osi symetrii figury.

Lekcja 17. Symetralna odcinka. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetralna odcinka.

Lekcja 18. Symetralna odcinka. Utrwalenie wiedzy i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetralnej odcinka.

Lekcja 19. Dwusieczna kąta. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest dwusieczna kąta.

Lekcja 20. Dwusieczna kąta. Utrwalenie wiedzy i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu dwusiecznej kąta.

Lekcja 21. Symetria względem punktu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest symetria względem punktu.

Lekcja 22. Symetria względem punktu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetrii względem punktu.

Lekcja 23. Środek symetrii figury. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest środek symetrii figury.

Maj

Lekcja 24. Liczba π. Długość okręgu. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się, czym jest liczba π oraz nauczę się obliczać długość okręgu.

Lekcja 25. Liczba π. Długość okręgu. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę na temat liczby π oraz obliczania długość okręgu.

Lekcja 26. Pole koła. Wprowadzenie

Na tej lekcji nauczę się obliczać pole koła.

Lekcja 27. Pole koła. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu pola koła.

Lekcja 28. Twierdzenie Pitagorasa. Wprowadzenie 

Na tej lekcji dowiem się, czym jest twierdzenie Pitagorasa i w jakich sytuacjach można stosować to twierdzenie.

Lekcja 29. Obliczanie długości boków trójkąta na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Wprowadzenie 

Na tej lekcji dowiem się, jak obliczyć długość dowolnego boku trójkąta prostokątnego, znając długości dwóch pozostałych.

Lekcja 30. Obliczanie długości boków trójkąta na podstawie twierdzenia Pitagorasa. Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji utrwalę wiedzę z zakresu obliczania długości boków trójkąta prostokątnego na podstawie twierdzenia Pitagorasa.

Lekcja 31. Wykorzystanie twierdzenia Pitagorasa do obliczeń w szczególnych rodzajach trójkątów 

Na tej lekcji dowiem się, jak stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczeń w szczególnych rodzajach trójkątów.

Lekcja 32. Szczególne rodzaje trójkątów. Zadania 

Na tej lekcji nauczę się wykorzystywać zależności między bokami i kątami trójkątów o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60°.

Lekcja 33. Wysokość trójkąta równobocznego 

Na tej lekcji nauczę się obliczać wysokość trójkąta równobocznego z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa.

Lekcja 34. Odcinki i wielokąty w układzie współrzędnych 

Na tej lekcji dowiem się, jak obliczać długości odcinków i boków wielokątów oraz wyznaczać współrzędne środka odcinka w układzie współrzędnych.

Lekcja 35. Obliczanie długości odcinków w układzie współrzędnych z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa 

Na tej lekcji dowiem się, jak stosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości odcinków w układzie współrzędnych.

Lekcja 36. Obliczanie prawdopodobieństw. Wprowadzenie 

Na tej lekcji poznam proste doświadczenia losowe i dowiem się, jak obliczać ich prawdopodobieństwo.

Lekcja 37. Obliczanie prawdopodobieństw. Przykłady i ćwiczenia 

Na tej lekcji poznam przykłady doświadczeń losowych i obliczania ich prawdopodobieństwa.

Lekcja 38. Obliczanie prawdopodobieństw. Utrwalenie i powtórzenie 

Na tej lekcji utrwalę wiadomości z zakresu obliczania prawdopodobieństwa prostych doświadczeń losowych.

Lekcja 39. Ile jest możliwości? Reguła mnożenia 

Na tej lekcji nauczę się stosować regułę mnożenia do zliczania par elementów o określonych własnościach.

Czerwiec

Lekcja 40. Potęgi o podstawach wymiernych – powtórzenie wiadomości. Działania na potęgach 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu działań na potęgach.

Lekcja 41. Pierwiastki – powtórzenie wiadomości. Działania na pierwiastkach 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu działań na pierwiastkach.

Lekcja 42. Przekształcanie wyrażeń algebraicznych. Sumy algebraiczne i działania na nich – powtórzenie. Działania na wyrażeniach algebraicznych 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu działań na wyrażeniach algebraicznych.

Lekcja 43. Obliczenia procentowe – powtórzenie. Obliczanie procentu danej liczby i obliczanie liczby na podstawie danego jej procentu 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu obliczania procentu danej liczby i obliczania liczby na podstawie danego jej procentu.

Lekcja 44. Obliczenia procentowe – powtórzenie. Jaki procent jednej wielkości stanowi inna wielkość. Obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów praktycznych 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu obliczania, jaki procent jednej wielkości stanowi inna wielkość oraz obliczeń procentowych do rozwiązywania problemów praktycznych.

Lekcja 45. Równania z jedną niewiadomą – powtórzenie. Metoda równań równoważnych 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu rozwiązywania równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.

Lekcja 46. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie – powtórzenie. Cechy przystawania trójkątów 

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu trzech cech przystawania trójkątów i ich zastosowań do rozwiązywania zadań.

Lekcja 47. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Na tej lekcji powtórzę niezbędne informacje związane z egzaminem ósmoklasisty z matematyki i zapoznam się z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi.

Lekcja 48. Układ współrzędnych na płaszczyźnie – powtórzenie. Długość odcinka. Środek odcinka

Na tej lekcji powtórzę wiadomości z zakresu znajdowania środka odcinka, którego końce mają dane współrzędne oraz obliczania długości odcinka, którego końce są danymi punktami kratowymi w układzie współrzędnych.

Lekcja 49. Symetrie – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu symetrii.

Lekcja 50. Koła i okręgi – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu geometrii (koła i okręgi).

Lekcja 51. Rachunek prawdopodobieństwa – powtórzenie wiadomości

Na tej lekcji powtórzę wiedzę z zakresu rachunku prawdopodobieństwa.

Historia

Marzec

Lekcja 1. Początki władzy komunistów w Polsce

Dowiem się, jak kształtował się ustrój powojennej Polski.

Lekcja 2. Powojenna odbudowa

Zrozumiem ogrom zniszczeń wywołanych przez wojnę i dowiem się, jakie były plany odbudowy kraju.

Lekcja 3. Polska w czasach stalinizmu

Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

Lekcja 4. Polski Październik

Zrozumiem, dlaczego zmieniła się wewnętrzna polityka PZPR.

Lekcja 5. PRL w latach 1956–1970

Dowiem się, jak wyglądała Polska, gdy pierwszym sekretarzem został Władysław Gomułka.

Kwiecień

Lekcja 6. Polska w latach 70. XX wieku

Dowiem się, co oznacza wyrażenie propaganda sukcesu i poznam absurdy gospodarki PRL-u.

Lekcja 7. Początki opozycji demokratycznej w Polsce 

Zrozumiem, jak i dlaczego narodził się w Polsce sprzeciw wobec ustroju komunistycznego.

Lekcja 8. Powstanie „Solidarności”

Zrozumiem przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r. oraz będę umiał ocenić rolę „Solidarności” w przemianach politycznych i ustrojowych.

Lekcja 9. Stan wojenny

Poznam przyczyny wprowadzenia stanu wojennego oraz będę umiał wskazać, jakie prawa i wolności obywatelskie zostały ograniczone przez dekrety stanu wojennego.

Lekcja 10. Kopalnia „Wujek” – symbol walki z komunistycznymi władzami

Poznam historię strajku przeciw wprowadzeniu stanu wojennego.

Lekcja 11. Pomarańczowa Alternatywa i realia życia w PRL

Dowiem się, gdzie i kiedy działała Pomarańczowa Alternatywa, i poznam warunki życia w PRL.

Lekcja 12. Rozpad bloku wschodniego

Dowiem się, kiedy doszło do wydarzeń nazwanych Jesienią Narodów. Spróbuję wyjaśnić powody rozpadu bloku wschodniego i zastanowić się nad skutkami zmian ustrojowych dla Europy.

Maj

Lekcja 13. PRL – lekcja powtórzeniowa

Zaprojektuję kapsułę czasu zawierającą charakterystyczne dla PRL-u przedmioty.

Lekcja 14. Początek III Rzeczypospolitej       

Będę potrafił wyjaśnić pojęcie transformacji ustrojowej oraz zrozumiem, dlaczego rok 1989 był dla Polski przełomowy.

Lekcja 15. Integracja europejska. Polska w strukturach NATO i UE

Dowiem się, jak przebiegał proces integracji europejskiej, kiedy Polska przystąpiła do NATO oraz jakie są zalety przynależności do tych organizacji.

Lekcja 16. Świat po II wojnie. Lekcja powtórzeniowa

Powtórzę wiadomości o historii Polski i świata po II wojnie światowej.

Lekcja 17. Konflikty na świecie po 1989 r.

Dowiem się, jakie konflikty zbrojne mają miejsce aktualnie na świecie.    

Lekcja 18. Globalizacja       

Poznam dysproporcje rozwojowe na świecie oraz dowiem się, co oznacza pojęcie globalna wioska. Zastanowię się, jaki wpływ na współczesny świat mają procesy globalizacji.

Lekcja 19. Rocznica pierwszych wolnych wyborów

Przypomnę sobie postanowienia Okrągłego Stołu i poznam atmosferę wyborów czerwcowych.

Lekcja 20. Europa i świat współczesny – lekcja powtórzeniowa

Powtórzę zagadnienia z historii współczesnej.

Czerwiec

Lekcja 21. Polska w świecie współczesnym – powtórzenie wiadomości

Utrwalę wiadomości o Polsce w świecie współczesnym i zagram w grę.

Lekcja 22. Wirtualna wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

Zwiedzę wirtualnie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Lekcja 23. Syria – historia konfliktu

Spróbuję zrozumieć, na czym polega konflikt w Syrii.

Lekcja 24. Galeria wielkich Polaków

Zastanowię się, które osobowości XX wieku umieściłbym w swojej galerii wielkich Polaków.

Lekcja 25. Historia polskiego himalaizmu

Poznam największe osiągnięcia polskiego himalaizmu, poczytam o zdobyciu Mount Everestu oraz posłucham wybranego przez nauczyciela fragmentu biografii Wojciecha Kurtyki – zainspiruję się przed wakacjami!

Wiedza o społeczeństwie

Marzec

Lekcja 1. Godność każdego człowieka i prawa, które mu przysługują

Na tej lekcji nauczę się, jak wyjaśnić związek między godnością człowieka a prawami, które mi przysługują. Poznam istotę wartości moralnych, będę potrafił wskazać, co jest istotą człowieczeństwa.

Lekcja 2. Nasze prawa i obowiązki

Poznam swoje prawa i obowiązki jako obywatel.

Kwiecień

Lekcja 3. Rodzina – ważna grupa społeczna

Będę potrafił scharekteryzować rodzinę jako ważną grupę społeczną. Nauczę się, jaką rolę pełnią rodzice i osoby starsze w rodzinie, dokonam analizy wartości ważnych dla swojej rodziny.

Lekcja 4. Prawa i obowiązki dzieci w rodzinie

Będę potrafił wskazać, jakie mam prawa jako dziecko i jakie są moje obowiązki wynikające z przynależności do mojej rodziny.

Lekcja 5. Czym są prawa człowieka?

Nauczę się uzasadniać, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych; dowiem się, że jest ona źródłem powszechnych, przyrodzonych, nienaruszalnych i niezbywalnych wolności i praw człowieka; będę potrafił wskazać na znaczenie preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Lekcja 6. Ochrona praw człowieka

Na tej lekcji wykażę, że prawa człowieka muszą być chronione. Poznam też podstawowe kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Lekcja 7. Ochrona praw człowieka – organizacje pozarządowe 

Na tej lekcji poznam przykłady działań organizacji pozarządowych na rzecz ochrony praw człowieka oraz uzasadnię potrzebę przeciwstawiania się zjawiskom braku tolerancji wobec różnych mniejszości.

Maj

Lekcja 8. Pieśni patriotyczne 

Na tej lekcji wysłucham trzech audiobooków. Dowiem się, czym jest patriotyzm. Nauczę się wiązać pieśni historyczne z wydarzeniami historycznymi. Poznam pieśni patriotyczne (od średniowiecza do współczesności) i nauczę się interpretować słowa współczesnych pieśni patriotycznych. Rozważę udział w konkursie „Do Hymnu”, organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (materiał dodatkowy 3).

Lekcja 9. Samorząd terytorialny – gmina, powiat, województwo

Na tej lekcji dowiem się, czym jest samorząd terytorialny. Poznam struktury władzy samorządowej oraz sposoby jej wyboru. Nauczę się, na czym polega zasada decentralizacji państwa i zasada pomocniczości. Dowiem się, jakie są kompetencje gmin, powiatów i województw oraz jakie są możliwości finansowania zadań samorządu terytorialnego.

Lekcja 10. Obywatel w urzędzie

Na tej lekcji scharakteryzuję strukturę administracji publicznej w Polsce. Dowiem się, w którym urzędzie powinienem szukać pomocy przy załatwieniu konkretnych spraw. Ustalę, do kogo mogę się odwołać od niekorzystnej dla siebie decyzji.

Lekcja 11. Mój region – wydarzenia i dzieje

Na tej lekcji znajdę podstawowe informacje o swoim regionie. Wskażę istotne wydarzenia z historii mojego regionu oraz postaci, które zapisały się w jego dziejach. Spróbuję zlokalizować moje województwo oraz powiaty wchodzące w jego skład.

Czerwiec

Lekcja 12. Moja wielka i mała ojczyzna. Patriotyzm

Na tej lekcji wskażę różnice między zbiorowością, społeczeństwem i wspólnotą. Określę rolę małych grup społecznych w życiu człowieka i wymienię czynniki integrujące grupę społeczną. Wyjaśnię, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną. Wymienię różnice między patriotyzmem, nacjonalizmem a szowinizmem i podam cechy postawy kosmopolitycznej.

Lekcja 13. Nabywanie obywatelstwa. Obywatelstwo Unii Europejskiej

Na tej lekcji dowiem się, czym jest obywatelstwo. Nauczę się porównywać różne sposoby nabywania i utraty obywatelstwa. Poznam prawa przysługujące obywatelowi państwa polskiego i obywatelowi Unii Europejskiej.

Lekcja 14. Współczesny patriotyzm

Na tej lekcji dowiem się, czym jest współczesny patriotyzm. Zastanowię się, jak dziś można angażować się w patriotyczne działania. Wyjaśnię, jakie formy może przyjmować nowoczesny patriotyzm i w jaki sposób może on łączyć przeszłość z przyszłością. 

Geografia

Marzec

Lekcja 1. Zmiany w przemyśle Polski po 1989 roku

Nauczę się: wskazywać aktualne czynniki lokalizacji przemysłu w Polsce; opisywać główne okręgi przemysłowe i inwestycje przemysłowe w Polsce; wyjaśniać przyczyny i konsekwencje zmian w przemyśle Polski.

Lekcja 2. Zjawiska wulkaniczne na Ziemi

Zapoznam się ze zjawiskami wulkanicznymi, będę umiał rozpoznać związki między przebiegiem granic płyt litosfery, a występowaniem zjawisk wulkanicznych oraz na ich podstawie formułować twierdzenia o zaobserwowanych prawidłowościach w ich rozmieszczeniu. Nauczę się. czym są zjawiska wulkaniczne.

Lekcja 3. Turystyczne walory Polski

Nauczę się: rozróżniać rodzaje turystyki, wskazywać na przykładach różne rodzaje walorów turystycznych Polski, opisywać polskie obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości oraz wskazywać obszary naszego kraju najbardziej atrakcyjne pod względem turystycznym.

Kwiecień

Lekcja 4. Jaka jest struktura upraw w Polsce?

Nauczę się o użytkowaniu ziemi w Polsce, głównych uprawach w Polsce i ich rozmieszczeniu (przyczyny) oraz w odniesieniu do UE.

Lekcja 5. Geograficzne regiony Polski 

Nauczę się: wyjaśniać, co to są regiony geograficzne i na podstawie jakich kryteriów się je wyznacza; wskazywać na mapach tematycznych różne regiony geograficzne Polski; opisywać podział regionalny własnego województwa.

Lekcja 6. Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Polsce

Nauczę się: wyjaśniać przyczyny rozwoju miast w różnych regionach Polski; wskazywać na przykładach zależność osadnictwa od warunków przyrodniczych; analizować, porównywać i oceniać rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce oraz w zamieszkiwanym regionie; wymieniać funkcje miast.

Maj

Lekcja 7. Moje miejsce zamieszkania i jego położenie na administracyjnej mapie Polski

Nauczę się: objaśniać podział administracyjny Polski; nazywać województwa i ich stolice oraz wskazywać je na mapie; określać położenie swojego miejsca zamieszkania na mapie administracyjnej Polski; opisywać położenie regionu, w którym mieszkam.

Lekcja 8. Środowisko przyrodnicze mojego regionu

Nauczę się: podawać nazwę i wskazywać na mapie „swój” region przyrodniczy; opisywać przebieg kształtowania się i główne cechy rzeźby terenu we własnym regionie; charakteryzować klimat własnego regionu; opisywać sieć hydrograficzną własnego regionu; wyjaśniać związki między glebami i roślinnością naturalną we własnym regionie; planować trasy wycieczek krajoznawczych mających na celu dokładne poznanie środowiska naturalnego własnego regionu.

Lekcja 9. Ludność w moim regionie

Nauczę się: rozumieć potrzebę poznawania własnego regionu; planować opis demograficzny regionu; wykonywać monografię ludnościową własnego regionu.

Lekcja 10. Gospodarka mojego regionu

Nauczę się: wyznaczać „swój” region gospodarczy; opisywać strukturę zatrudnienia i poziom bezrobocia we własnym regionie; charakteryzować rolnictwo własnego regionu; oceniać poziom rozwoju przemysłu w regionie i wyjaśniać tego przyczyny; opisywać zmiany w gospodarce własnego regionu po 1989 roku; planować trasę wycieczki edukacyjnej mającej na celu dokładne poznanie ważniejszych przykładów działalności gospodarczej człowieka w regionie.

Czerwiec

Lekcja 11. Azja – kontynent kontrastów

Nauczę się: wykazywać na podstawie map tematycznych, że Azja jest kontynentem wielkich geograficznych kontrastów; podawać przykłady geograficznych kontrastów w Azji; przedstawiać współzależności występujące w środowisku przyrodniczym w Azji.

Lekcja 12. Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji 

Nauczę się: wskazywać na mapie obszary, w których kształtowały się najstarsze cywilizacje azjatyckie; omawiać współczesne rozmieszczenie ludności w Azji; wyjaśniać, posługując się mapami geograficznymi i historycznymi, przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia w Azji; wymieniać główne religie i ich współczesny zasięg w Azji.

Lekcja 13. Azja Południowo-Wschodnia

Nauczę się: określać położenie geograficzne Azji Południowo‑Wschodniej; wyjaśniać przyczyny dominacji uprawy ryżu w tym regionie; opisywać rytm zmian upraw na obszarach Azji Południowo‑Wschodniej; wykorzystywać mapy ogólnogeograficzne i mapy tematyczne do opisu zjawisk w Azji Południowo‑Wschodniej.

Lekcja 14. Chiny – najludniejszy kraj świata

Nauczę się: określać położenie geograficzne Chińskiej Republiki Ludowej w Azji; porównywać dane statystyczne opisujące powierzchnię i liczbę ludności Chin z danymi dotyczącymi innych państw; charakteryzować rozmieszczenie ludności w Chinach; wskazywać kierunki rozwoju gospodarczego Chin; przedstawiać znaczenie Chin w gospodarce światowej.

Biologia

Marzec

Lekcja 1. Drapieżnictwo i roślinożerność

Nauczę się: rozpoznawać i omawiać przystosowania zwierząt do zdobywania pokarmu; wyjaśniać, od czego zależy liczba drapieżników i ich ofiar w ekosystemie; wskazywać cechy będące przystosowaniami do obrony przed drapieżnikami; wyjaśniać zależność pomiędzy rodzajem pokarmu (roślinnym, zwierzęcym) a budową układu pokarmowego; podawać przykłady i rozpoznawać cechy roślin będące przystosowaniami do obrony przed roślinożercami.

Lekcja 2. Pasożytnictwo

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polega konkurencja międzygatunkowa i podawać jej przykłady; odróżniać konkurencję wewnątrzgatunkową od międzygatunkowej; omawiać na przykładach, czym jest pasożytnictwo; opisywać przystosowania organizmów do pasożytnictwa; wyjaśniać wpływ pasożytnictwa na liczebność populacji żywicieli.

Lekcja 3. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

Nauczę się: wyjaśniać, na czym polegają: symbioza, mutualizm, komensalizm i protokooperacja, i podawać ich przykłady; wyjaśniać, że symbioza jest wynikiem adaptacji do środowiska.

Kwiecień 

Lekcja 4. Zależności pokarmowe w ekosystemie

Nauczę się: wskazywać zależności pokarmowe w ekosystemie; identyfikować organizmy jako producentów, konsumentów, destruentów; szeregować organizmy w łańcuchach pokarmowych.

Lekcja 5. Podstawy ekologii – podsumowanie działu

Powtórzę i utrwalę wiadomości dotyczące podstaw ekologii.

Lekcja 6. Abiotyczne cechy środowiska

Nauczę się: rozróżniać biotyczne i abiotyczne czynniki środowiska; wymieniać czynniki abiotyczne i opisywać ich wpływ na organizmy; analizować budowę i tryb życia wybranego organizmu zwierzęcego i rozpoznawać jego przystosowania w budowie i zachowaniu do warunków życia.

Maj

Lekcja 7. Skala porostowa

Nauczę się przedstawiać znaczenie porostów jako bioindykatorów (lekcja z e-podręcznika rozdział 4 – Porosty jako przykład symbiozy grzyba z glonem) oraz oceniać stopień zanieczyszczenia powietrza za pomocą skali porostowej (lekcja z e-podręcznika rozdział 5 – Znaczenie porostów).

Lekcja 8. Zasoby wody i ich ochrona

Nauczę się: wyjaśniać, skąd w przyrodzie bierze się woda pitna; wyjaśniać, dlaczego tak wiele wody na Ziemi nie nadaje się do picia; wskazywać źródła zanieczyszczeń wody; wymieniać sposoby oszczędzania wody.

Lekcja 9. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

Nauczę się: rozróżniać odnawialne i nieodnawialne źródła energii elektrycznej; oceniać zalety i wady różnych źródeł energii elektrycznej; szacować ilość energii zużywanej w gospodarstwie domowym; planować sposoby oszczędzania energii elektrycznej.

Lekcja 10. Różnorodność gatunkowa

Wymienię przykłady regionów charakteryzujących się dużą i małą różnorodnością gatunkową; opiszę/omówię wybrane czynniki warunkujące różnorodność gatunkową; wyjaśnię znaczenie endemitów i reliktów dla różnorodności gatunkowej oraz wymienię ich przykłady.

Czerwiec

Lekcja 11. Różnorodność ekosystemowa

Nauczę się: wyjaśniać, czym jest różnorodność ekosystemowa; opisywać czynniki warunkujące różnorodność ekosystemową w skali lokalnej i globalnej; charakteryzować różnorodność ekosystemową Polski i świata.

Lekcja 12. Zagrożenia bioróżnorodności

Nauczę się: porównywać tempo wymierania gatunków obecnie i w minionych epokach geologicznych; wymieniać i charakteryzować wybrane czynniki antropogeniczne zagrażające bioróżnorodności; opisywać ekologiczne skutki wycinania lasów; opisywać wpływ działalności człowieka na różnorodność biologiczną; wyjaśniać, czym są gorące punkty bioróżnorodności.

Lekcja 13. Dlaczego chronimy przyrodę?

Nauczę się: wymieniać cele ochrony przyrody wskazane w ustawie o ochronie przyrody; podawać definicję ochrony przyrody przyjętą w ustawie o ochronie przyrody; wymieniać i opisywać wybrane motywy ochrony przyrody.

Chemia

Marzec

Lekcja 1. Metanol i etanol

Zapoznam się z definicjami alkoholi – metanol, etanol, glicerol; dowiem się, jak wykrywać etanol; nauczę się, czym są alkohole.

Lekcja 2. Porównanie właściwości alkoholi

Dowiem się, jakie właściwości mają alkohole. Zapoznam się z właściwościami etanolu. Nauczę się o właściwościach fizycznych alkoholu i w jaki sposób je otrzymać. Czy alkohol się pali? Dowiem się tego z materiału.

Lekcja 3. Metan i etan

Zapoznam się z tematem otrzymywania i badania właściwości metanu. Dowiem się. jak efektowne jest spalanie metanu w bańkach mydlanych, jak identyfikować produkty spalania metanu. Dowiem się, jakie korzyści pozwala osiągać metan, a jakie generuje zagrożenia. Poznam najważniejsze informacje na temat etanu i metanu. Dowiem się, co to są alkany.

Lekcja 4. Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów

Dowiem się, jak spala się alkany, Poznam właściwości i charakterystykę alkanów, alkenów i alkinów.

Kwiecień

Lekcja 5. Polimery w życiu codziennym – dlaczego teflon ma wysoką trwałość? Fotopolimeryzacja – z jakich materiałów są zbudowane plomby dentystyczne?

Dowiem się, czym są polimery, jakie się je otrzymuje i jakie jest ich zastosowanie, a także zapoznam się z tematem fotopolimeryzacji.

Lekcja 6. Glicerol – alkohol polihydroksylowy

Nauczę się, czym są alkohole wielowodorotlenowe, w tym glicerol i jakie są ich właściwości.

Lekcja 7. Kwas metanowy

Poznam właściwości i budowę kwasu mrówkowego.

Lekcja 8. Kwas etanowy

Poznam właściwości kwasu octowego, sposoby otrzymywania i jego dysocjację.

Lekcja 9. Glukoza – produkt procesu fotosyntezy

Zapoznam się z glukozą jako produktem fotosyntezy.

Lekcja 10. Cukry złożone 

Zapoznam się z tematem cukrów złożonych.

Lekcja 11. Tłuszcze

Dowiem się, czym są tłuszcze, z czego są zbudowane i jakie są ich właściwości.

Lekcja 12. Budowa i występowanie białek 

Poznam białka, ich budowę oraz właściwości.

Maj

Lekcja 13. Właściwości białek

Dowiem się, jakie są właściwości białek.

Lekcja 14. Denaturacja i koagulacja białek – czynniki wywołujące proces oraz różnice w przebiegu

Zapoznam się z procesami denaturacji i koagulacji białek oraz z czynnikami, które je wywołują.

Lekcja 15. Metyloamina – związek pochodzący od amoniaku i metanu

Dowiem się, czym jest metyloamina.

Lekcja 16. Węgiel i jego związki

Nauczę się, czym jest węgiel i jakie są jego związki.

Lekcja 17. Kwasy karboksylowe 

Zapoznam się z kwasami karboksylowymi.

Lekcja 18. Wyższe kwasy karboksylowe 

Dowiem się, czym są wyższe kwasy karboksylowe.

Lekcja 19. Dysocjacja jonowa soli

Zapoznam się z dysocjacją jonową soli.

Lekcja 20. Reakcje zobojętniania

Zapoznam się z reakcjami zobojętniania.

Czerwiec

Lekcja 21. Naturalne źródła węglowodorów

Dowiem się, jakie są naturalne źródła węglowodorów.

Lekcja 22. Zastosowania najważniejszych soli

Dowiem się, jakie są zastosowania najważniejszych soli.

Lekcja 23. Wytrącanie osadów

Dowiem się, na czym polega reakcja strącania.

Lekcja 24. Kwas aminooctowy i metyloamina

Zapoznam się z glicyną i metyloaminą oraz nauczę się zapisywać ich wzory.

Lekcja 25. Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym

Na tej lekcji powtórzę informacje o białkach, cukrach i tłuszczach.

Lekcja 26. Alkohole – budowa

Na tej lekcji poznam budowę prostych alkoholi.

Fizyka

Marzec

Lekcja 1. Oddziaływania magnetyczne

Nauczę się: nazywać bieguny magnesów trwałych; opisywać oddziaływanie między magnesami; wykazywać doświadczalnie, że magnes ma dwa bieguny; przeprowadzać doświadczenia prezentujące właściwości magnetyczne różnych substancji; podawać przykłady wykorzystania oddziaływania magnetycznego; opisywać pole magnetyczne Ziemi.

Lekcja 2. Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem. Elektromagnesy i ich zastosowanie

Nauczę się: badać pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem; opisywać i prezentować działanie elektromagnesu; omawiać rolę rdzenia w elektromagnesie; budować prosty elektromagnes; stosować elektromagnes.

Kwiecień

Lekcja 3. Wzbudzanie przepływu prądu elektrycznego

Nauczę się: badać pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem; opisywać i prezentować działanie elektromagnesu; omawiać rolę rdzenia w elektromagnesie; budować prosty elektromagnes; stosować elektromagnes.

Lekcja 4. Jak działa kompas?

Nauczę się opisywać budowę kompasu i omawiać zasadę jego działania, nazywać bieguny magnetyczne Ziemi oraz orientować mapę za pomocą kompasu.

Lekcja 5. Podział fal elektromagnetycznych oraz ich zastosowanie 

Nauczę się rozpoznawać i nazywać zakresy promieniowania elektromagnetycznego; opisywać zastosowanie fal radiowych, mikrofal oraz promieniowania podczerwonego, nadfioletowego i rentgenowskiego.

Lekcja 6. Podsumowanie oddziaływania magnetycznego

Podsumuję i usystematyzuję wiedzę zdobytą na poprzednich lekcjach.

Maj

Lekcja 7. Sprawdzian wiadomości

Sprawdzę, w jakim stopniu opanowałem materiał z działu magnetyzm.

Lekcja 8. Ruch drgający prosty i wielkości go opisujące. Przykłady ruchu drgającego

Nauczę się definiować i opisywać ruch drgający; posługiwać się pojęciem amplitudy drgań, okresu i częstotliwości drgań; wskazywać położenie równowagi.

Lekcja 9. Przemiany energii podczas drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie

Nauczę się: na przykładzie wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie rozróżniać rodzaje energii, jakie posiada ciało wykonujące ruch drgający; wskazywać etapy ruchu, w których energia kinetyczna oraz energia potencjalna drgającego ciał rośnie, a w których maleje; wskazywać położenia ciała drgającego, w których poszczególne rodzaje energii przyjmują wartość minimalną (zero) lub wartość maksymalną.

Lekcja 10. Wyznaczanie okresu i częstotliwości drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie 

Nauczę się mierzyć okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie; ustalać czynniki wpływające na niepewność pomiaru oraz sposoby zmniejszania tej niepewności; badać, od jakich wielkości fizycznych zależy, a od jakich nie zależy okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie.

Czerwiec

Lekcja 11. Powstawanie fal w ośrodkach materialnych. Fale harmoniczne.

Nauczę się: opisywać mechanizm przekazywania drgań między punktami ośrodka; podawać definicję ruchu falowego oraz fal harmonicznych; posługiwać się wielkościami opisującymi ruch falowy – amplituda fali, okres i częstotliwość fali, długość i prędkość fali.

Lekcja 12. Podsumowanie wiadomości o ruchu drgającym i falach

Podsumuję i usystematyzuję wiedzę o ruchu drgającym i falach.