W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Albania

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Albanią zostały nawiązane w 1937 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Relacje polsko-albańskie mają stosunkowo długą historię. Jeszcze przed II wojną światową Polska miała przedstawiciela dyplomatycznego na terenie Albanii. Był nim poseł w Atenach Władysław Gűnther-Schwarzburg, który w 1937 r. uzyskał akredytację na obszar Albanii. W 1938 r. wziął on udział w ślubie albańskiego króla Zogu I i węgierskiej księżniczki Geraldine Apponyi. W 1945 r. Polska wznowiła stosunki dyplomatyczne z Albanią, zaś w 1954 r. przedstawicielstwa dyplomatyczne podniesiono do rangi ambasad (jest to najwyższa ranga przedstawicielstwa dyplomatycznego).

Współpraca polityczna w okresie III RP

Od 1990 r. wzajemne stosunki są bardzo dobre, nie występują w nich żadne kwestie sporne. Polska cieszy się autorytetem w albańskich środowiskach opiniotwórczych. W 2011 r. regularnie odbywały się wizyty i konsultacje polityczne na wysokim szczeblu. Polska poparła przyjęcie Albanii do NATO i objęcie jej liberalizacją wizową UE. Popiera również dążenia Albanii do wstąpienia do UE. Albańskie elity polityczne są wdzięczne Polsce za uznanie w 2008 r. niepodległości Kosowa.

Współpraca ekonomiczna

Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Izbą Turystyki i Zrzeszeniem Biur Podróży Albanii, podpisane 23 lutego 2009 r. 2. Umowa między Rządem RP a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, podpisana 4 czerwca 2007 r. 3. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana 5 marca 1993 r. 4. Umowa między Rządem RP i Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisana 5 marca 1993 r. 4. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii o współpracy w transporcie morskim, podpisana 16 grudnia 1992 r. 5. Umowa między Rządem PRL a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana 18 stycznia 1990 r. 6. Porozumienie w formie wymiany not o zmianie art.17 7. Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r. Data podpisania porozumienia 1 lipca 2003 r. 8. Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana 28 października 1994 r. 9. Umowa między MRiGŻ a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Albańskiej o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, podpisana 30 września 1994 r. 10. Umowa między Rządem PRL a Rządem Ludowej Republiki Albanii o komunikacji lotniczej, podpisana 8 lipca 1957 r.

Linki

Krajowa Izba Gospodarcza

Współpraca kulturalna

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej zawarta w maju 1993 r.

Współpraca naukowa

Początki przyjazdów do Polski na studia sięgają lat 50 ub. wieku. Po przemianach ustrojowych w naszych krajach resorty nauki zawarły porozumienie, na podstawie którego rząd polski oferuje Albańczykom bezpłatne studia na wyższych uczelniach w Polsce. Rokrocznie kilkanaście osób podejmuje studia w Polsce. Obecnie jest to ponad 100 studentów z Albanii na różnych kierunkach, m.in. ekonomicznych, informatyce, medycznych, politechnicznych, również społecznych (pracy socjalnej) oraz artystycznych. Albańscy absolwenci polskich uczelni po powrocie do kraju wykorzystują zdobytą wiedzę dla dobra swojego kraju,  podejmując pracę jako wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, w bankowości, lecznictwie, administracji państwowej, różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki Albanii.

W Polsce wzrasta zainteresowanie młodzieży studiami na kierunku bałkanistyki. Coraz więcej osób uczy się języka albańskiego. Rozwojowi zainteresowania problematyką albańską oraz regionu Bałkanów służy działalność różnych ośrodków naukowych, zwłaszcza uczelni wyższych na których funkcjonują kierunki bałkanistyki jak UW w Warszawie, UAM w Poznaniu, UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie. Ukazuje się coraz więcej publikacji o problematyce albańskiej i regionu. Coraz więcej studentów i naukowców odwiedza Albanię  w ramach stażów językowych i naukowych.

{"register":{"columns":[]}}