W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Albania leży w regionie, w który trzęsienia ziemi są częste. Ostatnie silne trzęsienie ziemi w Albanii wystąpiło 26 listopada 2019 r. Siła jego wstrząsu to 6,4 w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na wybrzeżu, 7 km na północ od portu w Durrës i blisko 30 km na zachód od Tirany. Trzęsienie ziemi wystąpiło niemal w tym samym miejscu co poprzednie – z 21 września tego samego roku.

Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, znajdziesz na stronie. Przed wyjazdem zarejestruj się w serwisie Odyseusz‎. W razie kryzysu konsul będzie wiedział, że jesteś na obszarze zagrożonym. Upewnij się, że Twoje ubezpieczenie obejmie również skutki katastrof naturalnych. Zapisz w telefonie numery do służb ratunkowych, rodziny, ubezpieczyciela i ambasady.

Górskie tereny północnej Albanii należą do szczególnie niebezpiecznych. Nie ma tam odpowiednika polskiego GOPR-u. W razie nieszczęśliwego wypadku trudno liczyć na szybką pomoc w górach. Poruszaj się w grupach z miejscowym przewodnikiem, nie zbaczaj z wytyczonych szlaków. W górach mogą nie działać telefony komórkowe.

Gdy podróżujesz po Albanii samochodem, zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza po zmroku. Zwracaj uwagę na nieoświetlonych użytkowników dróg (pieszych, motocykle, rowery) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne).

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą opuszczenia terytorium Albanii. Należy bezwzględnie przestrzegać  tej zasady w celu uniknięcia problemów podczas odprawy w Polsce lub kontroli granicznej  na terytorium Republiki Albanii. Zasady przekraczania granicy i legalnego pobytu leżą w  gestii służb straży granicznej i w takiej sytuacji  konsul nie podejmuje interwencji.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Brak obowiązku wizowego dla obywateli polskich.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 zostają z dniem 1 maja 2022 roku całkowicie zniesione.

Podróżujący samochodem zobowiązani są do posiadania Zielonej Karty. Użytkownicy samochodów firmowych lub leasingowanych a także należących do osób trzecich powinni mieć imienne upoważnienie w języku angielskim do używania samochodu wystawione przez firmę, leasingodawcę lub osobę prywatną (w tym przypadku poświadczenie notarialne).  

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?
  TAK  (forma notarialna język angielski)

Z dniem 1 maja 2022 roku podczas przekraczania granicy zostaje zniesiony obowiązek okazania świadectwa szczepień lub negatywnego testu na COVID-19  lub świadectwa ozdrowienia. Żaden z powyższych dokumentów nie obowiązuje przy wjeździe do Albanii. Na terenie kraju zostają zniesione wszelkie ograniczenia dot. noszenia masek, wielkości zgromadzeń oraz godziny policyjnej. Noszenie maseczek i zachowanie dystansu społecznego (1,5 m) są zalecane, ale nie są obowiązkowe.

Zasady pobytu

 1. Dozwolony jest pobyt do 90 dni w okresie 180 dni. Nie wymaga się obowiązku meldunkowego.
 2. W celu przedłużenia pobytu z uzasadnionych powodów (np. małżeństwo, nauka, praca) należy wcześniej skontaktować się z Biurem Imigracyjnym. Poza paszportem niezbędne będzie zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie adresu zamieszkania w Albanii (np. akt własności nieruchomości lub umowa najmu)  oraz dokumenty uzasadniające potrzebę przedłużenia pobytu.
 3. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu skutkuje nałożeniem kary grzywny przez służby graniczne w momencie wyjazdu.

Ubezpieczenie

Zalecamy ubezpieczenie, które pozwoli pokryć koszty leczenia w prywatnych klinikach oraz transportu medycznego do kraju.

Zdrowie

Polska podpisała z Albanią umowę o bezpłatnym leczeniu. Jednak publiczna służba zdrowia z powodu niedoinwestowania jest w Albanii na bardzo niskim poziomie. W Tiranie i większych miastach powstały prywatne przychodnie lekarskie o dobrym poziomie diagnostycznym. Mają możliwość hospitalizacji. Wizyta kosztuje ok. 50 EUR. Przyjeżdżający do Albanii nie muszą mieć świadectwa szczepień ochronnych. 

Zasady przewożenia lekarstw poza granice RP:

Link do komunikatu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej:

https://www.gov.pl/web/gif/przewoz-srodkow-odurzajacych-i-substancji-psychotropowych-jakie-sa-niezbedne-do-leczenia-medycznego-w-przypadku-przekraczania-granic-rzeczypospolitej-polskiej

Informacje dla kierowców

Albania uznaje polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi mieć ubezpieczenie OC – tzw. zieloną kartę. Karta może być wystawiona przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeśli podróżujesz autem, które należy do innej osoby lub firmy, pamiętaj o notarialnym upoważnieniu w języku angielskim od właściciela auta.

Albania modernizuje coraz więcej dróg krajowych. Niektóre główne trasy mogą być płatne.

Zachowaj ostrożność na drogach. Możesz napotkać dziury w nawierzchni, bezpańskie zwierzęta. Odradzamy poruszanie się po drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników (motocykle, rowery, piesi) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne).

W Albanii policja drogowa coraz częściej wymaga od kierowców ścisłego stosowania przepisów kodeksu drogowego. Policja ma życzliwy stosunek do obcokrajowców. Za wykroczenie drogowe (nawet nieznaczne) grozi jednak nie tylko grzywna, lecz także utrata prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego na pół roku. Likwidacja skutków wypadków drogowych może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego, gdy wybierasz firmę ubezpieczeniową w Polsce, upewnij się, czy współpracuje ona z albańskim odpowiednikiem.

W Albanii jest niewiele autoryzowanych serwisów samochodowych – nawet najbardziej popularnych marek. Stacje obsługi mają minimalną liczbę części zamiennych i z reguły zamawiają je dopiero po zgłoszeniu naprawy. W związku z tym, naprawa może potrwać nawet kilka tygodni.

Cło

Nie ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy i materiałów. Przepisy nie precyzują ilości, mówią o bliżej nieokreślonej ilości do użytku własnego.

Z Albanii możesz wywieźć maksymalnie 10.000 EUR (kwota na jedną osobę).

Nie ma restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.

Obyczaje

W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do norm przyjętych w innych krajach bałkańskich.

W całym kraju przeważa islam. Religie chrześcijańskie są zakorzenione w części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm).

Przydatne informacje

W Albanii jest coraz więcej bankomatów. Warto jednak korzystać z bankomatów w bankach, ponieważ w automatach ulicznych zdarzają się przypadki zatrzymywania kart. Na licznych stacjach benzynowych, w hotelach lub restauracjach można płacić rachunki w EURO (po uzgodnieniu z obsługą).

W Albanii w zasadzie nie podróżuje się koleją. Nieliczne połączenia obsługują wysłużone składy. Nie ma połączenia z międzynarodową siecią kolejową.

Na terenie całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji, zdarzają się okresowe przerwy w dostawach prądu i wody. Trwają niekiedy do kilku godzin na dobę.

Na prowincji mało ludzi zna języki obce. W dużych miastach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, na południu kraju także greckim.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}