W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Angola

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Republiką Angoli zostały nawiązane 21 listopada 1975 roku.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Polska uznała niepodległość Angoli w dniu jej ogłoszenia, 11 listopada 1975 r. Stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasad nawiązano z dniem 21 listopada 1975 r. Ambasada RP w Luandzie działa od kwietnia 1976 r. Ambasada Angoli w Warszawie funkcjonuje od 1990 r., z przerwą w latach 1994 – 1997.

W latach 1970. i 80. miały miejsce intensywne kontakty polityczne i gospodarcze, w tym wymiana wizyt najwyższego szczebla. W 1977 r. wizytę w Polsce złożył prez. A. Neto, a w 1984 r. prez. J.E. dos Santos. Przewodniczący Rady Państwa H. Jabłoński złożył wizytę w Angoli w 1978 r. PRL udzielała rządowi MPLA znacznej pomocy w dostawach uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

Współpraca polityczna w okresie III RP

W ostatnich latach wizyty w Polsce złożyli: prezydent Jose Eduardo dos Santos (2003) i wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego João Lourenço (2011). W 2012 wizytę w Polsce odbył wiceminister spraw zagranicznych Angoli, Manuel Augusto (kwiecień 2012) a w 2015r. minister spraw zagranicznych Angoli G. Chicoti.

Wizyty w Angoli złożyli: minister SZ W. Cimoszewicz (2004) i podsekretarz stanu w MSZ P. Wojciechowski, wraz z delegacją firm ZA Puławy i PGNiG (2009). W 2013 r. oficjlaną wizytę w Angoli złożyła wiceminister spraw zagranicznych, B. Stelmach a w 2018 r. wiceminister spraw zagranicznych M. Magierowski.

W lipcu 2019 roku oficjlaną wizytę w Angoli odbył wiceminister spraw zagraniczych M. Lang wraz z delegacją PKN ORLEN.

Współpraca polityczna pomiędzy III RP a Republiką Angoli skupia się na współpracy na forum międzynarodowym (ONZ, UA). 

Polonia w Angoli liczy ok. 30 osób, w tym kilkunastu misjonarzy (księży i sióstr zakonnych).

Współpraca ekonomiczna

W 2019 r. wartość polskiego eksportu do Angoli wyniosła 25,15  mln EUR.

Główne produkty eksportowe to: mięso, przetwory ze zbóż, soda kaustyczna, materiały budowlane, opony, maszyny budowlane, odzież używana, urządzenia precyzyjne.

Polski import z Angoli w 2019 r. osiągnął wartość 7,6 mln EUR.

Główne produkty importowe to granit i marmur.

Polskie produkty cieszą się bardzo dobrą opinią w Angoli. Zainteresowanie angolskich przedsiębiorców budzą m.in. polskie maszyny dla przemysłu meblarskiego, automaty przemysłowe, urządzenia pomiarowe, sprzęt budowlany, a także sprzęt rolniczy.  

W 2006 r. zawarto polsko-angolską umowę międzyrządową o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej („tied aid") o wartości 14mln USD. Środki te posłużyły do sfinansowania opracowania koncepcji i rozpoczęcia budowy Akademii Rybołówstwa w Namibe na południu Angoli. W realizacji ww. przedsięwzięcia uczestniczyły firmy i specjaliści z Polski. Określone w projekcie prace dobiegły końca na początku 2010 r.  

W sierpniu 2010 r. podpisana została kolejna umowa o udzieleniu przez Polskę kredytu w ramach pomocy wiązanej o wartości 60 mln EUR. Środki te zostały przeznaczone do budowy i uruchomienia Akademii Rybołówstwa w Namibe. Bogate zaplecze infrastrukturalne i nowoczesne wyposażenie uczynią z Akademii wiodącą uczelnię zawodową w dziedzinie rybołówstwa w Afryce Zachodniej. Działalność Akademii będzie miała bardzo duże znaczenie dla odbudowy i rozwoju angolskiego rybołówstwa. Wody Atlantyku u wybrzeży Angoli uznawane są za niezwykle bogate tereny połowowe. Fakt ten decyduje o dużym potencjale rozwoju angolskiego rybołówstwa, które ma szanse stać się jedną z wiodących gałęzi gospodarki narodowej, zmniejszając tym samym zależność od produkcji i eksportu ropy naftowej.  

W marcu 2017 r. została podpisana umowa na realizację III fazy budowy Akademii Rybołówstwa w Namibe.  Środki z tego kredytu (60 mln USD) zostaną wykorzystane na budowę następujących obiektów Akademii: kliniki, ośrodka sportowego, biblioteki oraz mini-stoczni. Projekt utworzenia Akademii Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe zakłada ponadto stworzenie od podstaw ośrodka szkolnictwa morskiego, który ma kształcić wedle międzynarodowych standardów studentów z Angoli i krajów ościennych. Udział strony polskiej w przedsięwzięciu polega m.in. na opracowaniu koncepcji funkcjonowania szkoły, dostarczeniu projektu i nadzór nad budową szkoły oraz dostarczeniu specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego. Wykładowcy uczelni, grupa 19 osób (zarówno obywatele Angoli jak i Polski) zostali wykształceni na polskich uczelniach (m. in. w Akademii Morskiej w Gdyni).  W związku z tym, że budowa Akademii jest finansowana w ramach kredytów udzielonych przez rząd RP stronie angolskiej niniejszy projekt jest równocześnie największym polskim przedsięwzięciem pomocowym na kontynencie afrykańskim (ogólna wartość trzech udzielonych kredytów - 14 mln USD + 60 mln EUR + 60 mln USD). 

Narodowy Bank Angoli
Av. 4 de Fevereiro, 151, Luanda
www.bna.ao
 
Oficjalny portal internetowy Rządu Republiki Angoli, na którym znajdują się informacje odnośnie do poszczególnych ministerstw


Izba Przemysłowo-Handlowa
Câmara de Comércio e Indústria
Largo Kinaxixi n.º 14, Luanda
+244 222 445213
www.cciangola.com
 
Stowarzyszenie Przemysłowców Angoli
Associação Industrial de Angola
Rua Manuel Fernando Caldeira nº 6 Luanda - Angola
+244 222 333 423
geral@aiangola.com
http://www.aiangola.com/
 
Prasa ekonomiczna
Expansão
Av. Lenine 72 (edifício Domo Business Center), 3 Andar, Luanda 
+244 938 945 970
redaccao@expansao.com
www.expansao.co.ao

Jornal de Angola
Edições Novembro e.p.
Rua Rainha Ginga 18/24, Luanda
+244 222 333 343
www.jornaldeangola.sapo.ao

Współpraca naukowa

Co roku grupa około 20 studentów z Republiki Angoli otrzymuje polskie stypendia naukowe, dzięki którym mogą studiować w Polsce (program stypendialny im. I. Łukasiewicza). Są to studia na kierunkach ścisłych (inżynieryjno-technicznych lub rolniczych).
Dotychczas uczelnie polskie ukończyło ok. 500 Angolczyków. Wielu z nich zajmuje liczące się stanowiska w Angoli.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Uznawalność kształcenia

Polskie uczelnie/szkoły uznają dyplomy uzyskane w szkołach Republiki Angoli po dokonaniu nostryfikacji/uznania. Następuje to w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez kuratora oświaty właściwego dla siedziby polskiej szkoły lub uczelni. 
Więcej informacji oraz lista kuratoriów oświaty znajduje się na stronie www Ministerstwa Edukacji Narodowej