W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Argentyna

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Buenos Aires i w największych miastach Argentyny może dochodzić do demonstracji i innych zorganizowanych form protestu. Niektóre z nich mogą mieć gwałtowny przebieg. Zaleca się unikanie wszelkich zgromadzeń publicznych i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb.

Zagrożenie przestępczością pospolitą w Argentynie jest wyższe niż w Polsce. Częste są kradzieże i włamania – również z użyciem broni. Szczególne zagrożenie kradzieżami kieszonkowymi i napadami rabunkowymi występuje w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów (dworce, lotniska, środki transportu publicznego, turystyczne dzielnice większych miast, w Buenos Aires: La Boca, San Telmo, Retiro, Microcentro). Niebezpieczne są również dzielnice uboższe i slumsy (villas miserias), szczególnie w porze wieczorowej i nocnej.

Najczęstsze zagrożenia, z jakimi spotykają się turyści to:

 • wyrywanie przechodniom torebek, plecaków, sprzętu elektronicznego przez motocyklistów i rowerzystów, zwykle przy udziale innych osób odwracających uwagę.
 • kradzież bagażu pozostawionego bez odpowiedniego nadzoru w restauracjach, lobby hotelowych, na dworcach i w środkach komunikacji.
 • kradzieże rzeczy wartościowych pozostawionych na widoku w samochodzie, w tym również  poprzez wybicie szyby podczas postoju na skrzyżowaniu.
 • oblewanie turystów nieprzyjemnym w zapachu płynem, a potem oferowanie pomocy przez „przypadkowych” przechodniów – kieszonkowców.

Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w dużych ośrodkach miejskich. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsamości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

Ogólnokrajowy numer alarmowy: 911.

Policja Turystyczna w Buenos Aires: +54 9 11 5050 9260 lub +54 9 11 5050 3293, adres: av. Corrientes 436, mail: serv.turista@gmail.compoliciaturistica@buenosaires.gob.ar.

Policja Turystyczna w Mendozie: +54 (261) 4132135, +54 (261) 6444324, adres: av. San Martin 1143, mail: policiaturistica@mendoza.gov.ar.

Argentyna leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w wybuchu wulkanu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 

 • Paszport TAK

 • Paszport tymczasowy TAK

 • Dowód osobisty NIE

 

 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie określono. Paszport lub paszport tymczasowy powinny być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Argentynie.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Argentyny turystycznie na okres do 90 dni. 

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Argentyńskiej w Warszawie, ponieważ może być konieczne wcześniejsze uzyskanie stosownej wizy.

 

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży. Podczas kontroli granicznej pobierane są dane biometryczne (zdjęcie wykonywane na miejscu, odciski palców), z reguły należy także podać planowany adres pobytu w Argentynie.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Jeśli tak, to w jakiej formie (zwykła czy notarialna)? W jakim języku? Czy wymagane jest urzędowe uwierzytelnienie dokumentu?

Obywatele polscy podróżujący do Argentyny: pisemna zgoda rodziców (venia de viaje) jest wymagana w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia podróżujących z osobą trzecią lub z tylko jednym rodzicem / opiekunem prawnym. Stosowny dokument można uzyskać w Ambasadzie Republiki Argentyńskiej w Warszawie

Obywatele argentyńscy i cudzoziemcy posiadający kartę pobytu w Argentynie: zgoda wymagana jest zarówno na wjazd, jak i na wyjazd z Argentyny. Dokument można uzyskać w argentyńskich konsulatach za granicą, a w Argentynie – u notariusza, sędziego pokoju, w urzędach stanu cywilnego.

 1. Zasady pobytu

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Argentyny turystycznie na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w argentyńskim Urzędzie Migracyjnym (centrala w Buenos Aires lub delegatury w poszczególnych prowincjach).

Poruszanie się po Argentynie jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Argentyńskiej w Warszawie, ponieważ może być konieczne wcześniejsze uzyskanie stosownej wizy.

W przypadku przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Argentynie, przed wyjazdem należy zgłosić się do Urzędu Migracyjnego, dopełnić wymaganych formalności i opłacić mandat (habilitación se salida).

Ubezpieczenie

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, lecz są one zalecane. Podstawowa, publiczna  opieka medyczna jest w Argentynie bezpłatna również dla cudzoziemców, jednak szpitale z reguły próbują dochodzić zwrotu kosztów leczenia od ubezpieczyciela. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane, o ile ich ważność obejmuje terytorium Argentyny, a firma ubezpieczeniowa ma odpowiednie umowy z towarzystwami miejscowymi lub przedstawicielstwami innych firm zagranicznych działających w tym kraju.

Standardowe polisy ubezpieczeniowe nie obejmują ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych (np. wspinaczki wysokogórskiej, nurkowania), czy z chorobami przewlekłymi zdiagnozowanymi przed wyjazdem za granicę. Aby uniknąć problemów z refundacją kosztów leczenia, ewentualnej akcji ratunkowej, czy transportu medycznego, należy zawczasu poinformować ubezpieczyciela o wszelkich szczególnych okolicznościach zwiększających ryzyko związane z podróżą i wykupić polisę odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

Warunkiem wejścia do Parku Narodowego Aconcagua jest wykupienie na miejscu dodatkowego ubezpieczenia ze zwyżką na uprawianie sportów ekstremalnych.

Zdrowie

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Przy wjeździe do Argentyny nie są wymagane zaświadczenia o szczepieniach. Dodatkowo:

 • osobom mającym zamiar odwiedzać prowincje graniczące z Paragwajem i Brazylią zaleca się szczepienie przeciw żółtej febrze,
 • w Argentynie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę,
 • północne regiony kraju są objęte ryzykiem transmisji przenoszonego przez komary wirusa dengi.

Opieka medyczna w Argentynie jest ogólnie dostępna, średni koszt wizyty prywatnej wynosi 60 USD.

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące zdrowia w podróży.

Przed podróżą warto się upewnić czy zażywane lekarstwa (w szczególności dotyczy to środków odurzających i substancji psychotropowych) nie zawierają substancji niedozwolonych w Argentynie lub nie znajdują się na liście preparatów zabronionych na danym obszarze. Zaleca się w takich przypadkach kontakt z Ambasadą Republiki Argentyńskiej w Warszawie, w celu uzyskania informacji na temat  wwozu konkretnych lekarstw na teren Argentyny.

Podróżowanie po kraju

Z uwagi na duże odległości, w Argentynie często korzysta się z komunikacji lotniczej, jednak jej ceny są wysokie, a strajki personelu linii lotniczych i obsługi naziemnej mogą powodować wielogodzinne opóźnienia i prowadzić do odwoływania lotów.

Istnieje też rozwinięty system połączeń autobusowych oraz, w mniejszym stopniu, kolejowych. Dostępne są usługi rent-a-car, popularną formą jest wynajęcie samochodu z kierowcą (remis) lub miejskich taksówek. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z licencjonowanych korporacji radio-taxi lub remisów. Należy unikać przypadkowych „okazji" lub namów osób podających się za kierowców na lotniskach lub terminalach autobusowych.

Warunki do uprawiania wspinaczki wysokogórskiej w Argentynie są zdecydowanie trudniejsze niż w Europie. Zgodnie z opinią ekspertów szczyt Aconcagua - 6962 m - stopniem trudności odpowiada ośmiotysięcznikom. Przez to rośnie częstotliwość wypadków, spowodowanych obrzękiem płuc lub mózgu, również na lżejszych trasach przeznaczonych dla mniej doświadczonych turystów. Zaleca się ścisłe przestrzeganie obowiązkowego okresu aklimatyzacji, która powinna wynosić co najmniej 10 dni. Należy również uważać na szczególnie szybkie zmiany pogody w tym regionie. Akcje poszukiwawcze, transport do szpitala są dokonywane na własny koszt poszkodowanego lub pokrywane przez osobiste ubezpieczenie. Warto więc zainteresować się przy wykupywaniu polisy w Polsce, czy obejmuje ona takie koszty. Doradza się także przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie rezerwatu. Po przybyciu do Mendozy dobrze jest skontaktować się z lokalną agencją Ministerstwa Turystyki (Secretaría de Turismo), aby uzyskać najbardziej wiarygodną informację o warunkach wspinaczki. W Mendozie należy wystrzegać się korzystania z usług noclegowych przypadkowych osób i niewiarygodnych pośredników ze względu na przypadki oszustw i kradzieży (zalecane jest korzystanie np. z oficjalnej strony Cámara de Turismo de Mendoza). Więcej informacji można zasięgnąć pod adresem oficjalnej strony Prowincjonalnego Parku Aconcagua.

Informacje dla kierowców

Nie ma formalnego wymogu posiadania międzynarodowego prawa jazdy, lecz jest to wskazane. Istnieje rozbudowana siec dróg, w tym płatnych autostrad. Każda prowincja nieco inaczej traktuje wykroczenia drogowe, a uiszczenie ewentualnego mandatu nie zawsze jest możliwe w formie gotówkowej. Warto pamiętać, że oznaczenia drogowe są inaczej usytuowane niż w Europie, a sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach dróg ustawione są bezpośrednio za skrzyżowaniem (tj. za przejściem dla pieszych). Styl jazdy miejscowych kierowców odbiega od polskich standardów, należy bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania. Wychodząc z samochodu nie należy pozostawiać w nim rzeczy, szczególnie przedmiotów wartościowych jak np. aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych, laptopów, dokumentów i starannie zamknąć auto.

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Nie wolno wwozić żywności, nasion, jedzenia dla zwierząt itp. Bezcłowo można wwieźć podróżny bagaż osobisty o wartości do 300 USD oraz dodatkowo nowe rzeczy o wartości do 300 USD, nabyte w argentyńskiej strefie wolnocłowej. Przy wyjeździe na lotnisku można odzyskać podatek VAT (IVA) od większości zakupionych na terenie Argentyny towarów o wartości ponad 70 ARS (minimalna kwota na jednym rachunku) w sklepach włączonych do systemu Global Refund. Dodatkowo, w styczniu 2017 r. weszły w życie rozporządzenia nr 3971 i 566/2016 regulujące automatyczny zwrot podatku od wartości dodanej (IVA) za opłaty za usługi i zakwaterowanie realizowane zagranicznymi kartami kredytowymi w Argentynie. Wiele punktów usługowych i sklepów oferuje rabaty przy płatności gotówką. Dozwolony jest wwóz i wywóz gotówki w kwocie nie przekraczającej 9.999 USD lub jej równowartości w innych walutach.

Przepisy prawne

Przypadki naruszania i łamania prawa argentyńskiego mogą być karane grzywną lub pozbawieniem wolności. Argentyna jest obecnie jednym z głównych szlaków przemytu narkotyków z Ekwadoru, Kolumbii i Peru do Europy. Przemyt narkotyków zagrożony jest bezwzględnie stosowanymi karami pozbawienia wolności. Należy wystrzegać się przyjmowania przesyłek lub toreb od obcych osób.

Argentyńskie prawo dopuszcza małżeństwa jednopłciowe.

Obyczaje

Społeczeństwo argentyńskie jest obyczajowo zbliżone do społeczeństw europejskich i jednocześnie istotnie odróżnia się od innych społeczeństw latynoamerykańskich. Wynika to ze specyficznej historii kraju, zamieszkiwanego pierwotnie przez niewielką liczbę ludności indiańskiej i zasiedlonego – już jako niepodległe państwo w XIX i XX wieku – w dużej mierze dzięki masowej imigracji z terenów Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Rosji.

Katolicyzm wyznaje blisko 70% mieszkańców, wśród pozostałych wyznań należy wymienić protestantyzm, judaizm, islam i prawosławie.

Argentyńczycy są życzliwie usposobieni do innych i – w kontaktach codziennych – mniej formalni niż Polacy.

Przydatne informacje

Aktualny kalendarz świąt i dni wolnych od pracy w Argentynie dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej argentyńskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Oficjalnym językiem Republiki Argentyńskiej jest hiszpański. Forma potoczna różni się w gramatyce i wymowie od klasycznej hiszpańszczyzny.

Ludność kraju wynosi obecnie prawie 44 mln osób, z których ponad 40 % mieszka w aglomeracji Buenos Aires. Średnia gęstość zaludnienia – 16 osób na 1 km2.

Oficjalną walutą Argentyny jest peso (ARS).

Najbardziej popularne karty kredytowe to American Express, VISA, Diners Club i MasterCard (przy płaceniu kartami kredytowymi należy okazać ważny paszport). Ze względu na trudności ekonomiczne część restauracji i sklepów preferuje płacenie gotówką (wprowadza minimalną kwotę do zapłaty kartą, chwilowo zawiesza przyjmowanie kart lub oferuje rabaty za płatności gotówkowe). Poza Buenos Aires mogą występować kłopoty przy płaceniu czekami podróżnymi.

Zwyczajowo wielkość napiwku w restauracjach i kawiarniach wynosi ok. 10% kwoty rachunku. Niewielkie napiwki są dawane taksówkarzom, portierom, bagażowym i obsłudze w teatrach.

Przy planowaniu wyjazdów należy pamiętać, iż na półkuli południowej pory roku są przeciwne do tych na półkuli północnej. Argentyna ma bardzo urozmaicone warunki klimatyczne: klimat umiarkowany i wilgotny na równinach pampy, zimny i wilgotny na skrajnym zachodzie Patagonii, subtropikalny na północy Międzyrzecza (w widłach Parany i Urugwaju) i gorący na północnym zachodzie kraju. Od listopada do marca (wiosna-lato) średnia temperatur wynosi ok. 23°C, od czerwca do września (jesień-zima) ok. 12°C. Klimat w Buenos Aires może być bardzo gorący i wilgotny, z temperaturami rzędu 27°C i do 35°C oraz wilgotnością latem około 70%. Zimą temperatura waha się w ok. 11 °C, zaś wiosną i jesienią w ok. 17°C.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}