W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Argentyna

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Argentyną zostały nawiązane w 1922 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Argentyna w 1919 roku, niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, uznała formalnie państwo polskie, co otworzyło drogę do nawiązania oficjalnych stosunków międzypaństwowych. Najpierw nawiązano relacje konsularne, a w 1922 roku stosunki dyplomatyczne w randze poselstw. Pierwszym polskim posłem w Argentynie był Władysław Mazurkiewicz.

W trakcie II wojny światowej Argentyna uznawała rząd polski na uchodźstwie. Po II wojnie światowej do wymiany not między Polską a Argentyną doszło w 1946 roku. Poselstwo RP w Buenos Aires wznowiło swoją działalność w 1947 roku. Ze względu na przyjazne stosunki między obydwoma państwami przedstawicielstwa dyplomatyczne obydwu krajów podniesiono w 1964 roku do rangi ambasad.

Czasy PRL to okres bardzo dobrych relacji między Polską a Argentyną zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. Miał miejsce szereg wizyt na szczeblu członków rządu. Podpisano umowy gospodarcze m.in. Międzyrządową Umowę Handlową przyznająca klauzulę największego uprzywilejowania obu krajom, umowę o współpracy w dziedzinie rybołówstwa, umowę o współpracy w dziedzinie górnictwa, konwencję o współpracy w dziedzinie weterynarii. Współpraca kulturalno-naukowa znalazła odzwierciedlenie w szeregu umów, takich jak Umowa o współpracy naukowej i technicznej (1974), Umowa formalizująca współpracę kulturalną i naukową (1987), Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej (1984).

Współpraca polityczna w okresie III RP

Polska i Argentyna utrzymują bardzo dobre relacje na szczeblu politycznym. Regularnie odbywają się konsultacje między wiceministrami spraw zagranicznych, a także spotkania ministrów spraw zagranicznych. Obydwa państwa podzielają podobne wartości i stanowiska w wielu kwestiach, takich jak: umacnianie demokracji i rządów prawa, poszanowanie dla prawa międzynarodowego, ochrona praw człowieka, multilateralizm. Ta zbieżność stanowisk ułatwia współpracę na forach międzynarodowych, m.in. ONZ, a także wymianę poparć dla kandydatur państw na poszczególne stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. W parlamentach Polski i Argentyny działają grupy współpracy i przyjaźni.                                                                                                                                                              

Współpraca ekonomiczna

Argentyna jest trzecim partnerem handlowym Polski w Ameryce Łacińskiej. W 2018 roku wartość wzajemnych obrotów wyniosła 818 mln USD (z czego polski eksport: 119 mln USD). Polska eksportuje do Argentyny maszyny i urządzenia górnicze, maszyny i urządzenia mechaniczne, artykuły motoryzacyjne, części maszyn do wierceń szybów, części mebli do siedzenia, części klimatyzatorów, leki, lampy halogenowe, chłodziarko-zamrażarki, turbiny gazowe, konstrukcje stalowe. Importujemy makuchy sojowe, orzeszki ziemne, tytoń, kukurydzę, cytryny, filety rybne, wełnę i wina. Na rynku argentyńskim obecne są m. in. firmy KOPEX (sektor wydobywczy), INGLOT (kosmetyki), LUG S.A. (producent oświetlenia LED), Labin Polska Sp. z o.o. (wyposażenie laboratoriów diagnostycznych).

Linki

Zagraniczne Biuro Handlowe Buenos Aires
Argentyńsko-Polska Izba Handlowa

Współpraca kulturalna

Polskie dziedzictwo kulturalne jest znane i doceniane w Argentynie. Relacje w tej dziedzinie reguluje umowa międzyrządowa z 1984 roku oraz wynikające z niej programy współpracy na kolejne lata. Argentyńczycy doceniają polski teatr, kino, muzykę. Jednym z najbardziej cenionych polskich pisarzy w Argentynie jest Witold Gombrowicz. Co roku szereg polskich artystów prezentuje polski dorobek kulturalny w Buenos Aires i w regionach. Swój wkład w rozwój polsko-argentyńskiej współpracy kulturalnej ma liczna Polonia argentyńska.

Linki

Culture.pl - Argentyna
Congreso Internacional Witold Gombrowicz
Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa i akademicka rozwijają się dobrze. Możliwości ich intensyfikacji daje m. in. podpisane w 2016 roku porozumienie między Konferencją Rektorów Szkół Polskich a Narodową Radą Międzyuniwersytecką i Radą Rektorów Uniwersytetów Prywatnych. Uniwersytety polskie szukają możliwości nawiązania kontaktów i współpracy z uniwersytetami argentyńskimi, m. in. Uniwersytet Łódzki podpisał umowę ramową z Państwowym Uniwersytetem Prowincji Buenos Aires, a Uniwersytet Warszawski sygnował umowę z Uniwersytetem Salvador oraz Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Buenos Aires. Podstawą do nawiązania współpracy naukowej jest też podpisane w listopadzie 2017 roku Memorandum o porozumieniu dotyczące współpracy naukowej i logistycznej w Antarktyce.

Uznawalność kształcenia

Instytucje polskie działające na terenie Argentyny

Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Buenos Aires