W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Paragwaj

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością pospolitą w Paragwaju jest wyższe niż w Polsce. Najwyższe wskaźniki przestępczości odnotowuje się w Asunción oraz w departamentach Centralnym i Alto Paraná. W ostatnich latach zwiększyła się znacznie liczba napadów na punkty handlowe i usługowe.

Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w większych ośrodkach miejskich. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Jest obowiązek stałego noszenia przy sobie dokumentu tożsamości (paszportu), warto więc zaopatrzyć się w poświadczoną kopię paszportu (strony z danymi osobowymi i z pieczątką wjazdową), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

W związku z brakiem polskiej placówki, możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim może być ograniczona. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

  1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK

  • Paszport tymczasowy TAK

  • Dowód osobisty NIE

  1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Nie określono. Paszport lub paszport tymczasowy powinny być ważne przez cały okres planowanego pobytu w Paragwaju.

  1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Paragwaju turystycznie na okres do 90 dni.

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Paragwaju w Berlinie, ponieważ może być wymagane uzyskanie odpowiedniej wizy.

  1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży. Należy upewnić się, że pogranicznik odnotował fakt przekroczenia granicy w paszporcie podczas kontroli granicznej. Brak stempla wjazdowego w paszporcie karany jest wysokim mandatem.

COVID-19

Od 24 października 2022 r. nie obowiązuje już protokół wjazdu do kraju z 2 czerwca 2022 r., w związku z czym przedstawienie karty szczepień COVID-19 oraz testu RT-PCR nie jest już wymagane przy wjeździe do Paragwaju.

W celach nadzorczych podróżni wjeżdżający do Paragwaju będą proszeni o przedstawienie informacji na temat statusu szczepienia przeciwko COVID-19 w okresie ważności COVID-19, jako zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC), co nie będzie stanowiło przeszkody we wjeździe na terytorium kraju, w przypadku gdy nie posiadają takiego szczepienia.

Żółta gorączka (febra)

Zgodnie z uchwałą SG N° 040/2022 Ministerstwa Zdrowia wszyscy podróżni, krajowi lub zagraniczni, pochodzący z obszarów ryzyka: Brazylii, Boliwii, Peru i Wenezueli, muszą być zaszczepieni przeciwko żółtej gorączce i posiadać Międzynarodowy Certyfikat Szczepień, który to akredytuje. Każdy obywatel Paragwaju lub cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania w kraju, który pochodzi z obszaru ryzyka i nie posiada Międzynarodowego Świadectwa Szczepienia przeciwko Żółtej Gorączce, zostanie poddany kontroli sanitarnej przez okres dziesięciu dni od daty wjazdu. Osoby, które z przyczyn zdrowotnych nie mogą poddać się szczepieniu, muszą uzasadnić swoją sytuację zaświadczeniem wydanym przez lekarza zarejestrowanego i upoważnionego przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego lub organ sanitarny kraju pochodzenia oraz poddać się monitoringowi i kontroli sanitarnej przez okres dziesięciu dni od daty wjazdu.

Okazanie Międzynarodowego Świadectwa Szczepienia przeciwko żółtej gorączce może być wymagane przez pracowników firmy transportowej w momencie zakupu biletu lub przez urzędników obszaru nadzoru Ministerstwa Zdrowia przed przeprowadzeniem procedur imigracyjnych.

Szczepionka przeciw odrze

Zalecana dla podróżnych pochodzących z krajów zgłaszających przypadki odry (Brazylia, USA, Kanada, Argentyna).

Więcej informacji na temat wymogów i zaleceń zdrowotnych obowiązujących w Paragwaju znajduje się na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Nadzoru Zdrowotnego: Requisitos para ingresar a Paraguay | DGVS (mspbs.gov.py)

  1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Według informacji paragwajskiego Urzędu Migracyjnego, obowiązek przedstawienia pisemnej zgody rodziców dotyczy wyłącznie obywateli państw członkowskich MERCOSUR. Niemniej, posiadanie takiego dokumentu jest zalecane w każdej sytuacji gdy dziecko podróżuje samo, bez jednego z opiekunów prawnych lub w towarzystwie osoby trzeciej. Zgoda powinna być sporządzona w języku hiszpańskim lub przetłumaczona na ten język, i uwierzytelniona w Ambasadzie Paragwaju w Berlinie lub poświadczona przez polskiego notariusza i opatrzona klauzulą apostille.  

  1. Zasady pobytu

Proszę opisać w punktach przepisy dot. pobytu, uwzględniając dozwoloną długość, ew. konieczność meldunku itp.

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Paragwaju na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w Urzędzie Migracyjnym w Asunción. Przekroczenie legalnego czasu pobytu na terytorium Paragwaju skutkuje koniecznością uiszczenia kary administracyjnej, służby migracyjne mogą także nakazać wydalenie z terytorium Paragwaju.

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Paragwaju w Berlinie, ponieważ może być wymagane uzyskanie odpowiedniej wizy.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

Ubezpieczenie

Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, lecz ze względu na wysokie koszty ewentualnego leczenia (choroba, wypadki) są one zalecane. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane, o ile ich ważność obejmuje terytorium Paragwaju, a firma ubezpieczeniowa ma odpowiednie umowy z towarzystwami miejscowymi lub przedstawicielstwami innych firm zagranicznych działających w tym kraju.

Standardowe polisy ubezpieczeniowe nie obejmują ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych (np. wspinaczki wysokogórskiej, nurkowania), czy z chorobami przewlekłymi zdiagnozowanymi przed wyjazdem za granicę. Aby uniknąć problemów z refundacją kosztów leczenia, ewentualnej akcji ratunkowej, czy transportu medycznego, należy zawczasu poinformować ubezpieczyciela o wszelkich szczególnych okolicznościach zwiększających ryzyko związane z podróżą i wykupić polisę odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

Zdrowie

Od osób przybywających do Paragwaju z krajów, gdzie występuje żółta febra wymagane jest przedstawienie świadectwa szczepienia w międzynarodowej książeczce szczepień. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Na terenie Paragwaju występuje przenoszona przez komary denga. Odnotowano także przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Podstawowa opieka medyczna jest dostępna. Prywatna wizyta u lekarza kosztuje średnio od 20 do 40 USD. Za pobyt w szpitalu (za samo łóżko) trzeba zapłacić 100-150 USD za dobę.

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące zdrowia w podróży.

Informacje dla kierowców

Nie ma wymogu posiadania międzynarodowego prawa jazdy, może jednak okazać się przydatne. Ze względu na zły stan głównych dróg, należy unikać podróżowania nocą. Styl jazdy miejscowych kierowców odbiega od polskich standardów, należy bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania.

Cło

Paragwajskie ustawodawstwo przewiduje ograniczenia wwozu i wywozu z kraju broni, leków i gatunków chronionych flory i fauny. Bez opłat celnych można wwozić do  Paragwaju rzeczy do użytku osobistego (w tym sprzęt elektroniczny, m.in. telefony komórkowe, laptopy, aparaty fotograficzne). Bezcłowo można wwozić inne dobra, których wartość nie przekracza 300 USD. Przy wjeździe należy wypełnić deklarację celną. Dozwolony jest wwóz i wywóz gotówki w kwocie nie przekraczającej 9999 USD lub jej równowartości w innych walutach. W przypadku większych kwot wymagane jest uprzednie zgłoszenie lub zezwolenie. Dotyczy to także bankowych transakcji walutowych.

Przepisy prawne

Prawo paragwajskie zabrania używania narkotyków i handlu nimi. Przemyt narkotyków zagrożony jest bezwzględnie stosowanymi karami pozbawienia wolności.

Przydatne informacje

Czas pracy urzędów i sklepów: urzędy - od 7.00 do 13.00 (poniedziałek-piątek) i od 7.00 do 11.00 (soboty); sklepy - od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00 (poniedziałek-piątek) i od 8.00 do-11.30 (soboty); banki: od 8.45 do 12.15 (poniedziałek-piątek). W porze letniej, w trakcie dużych upałów, większość sklepów i urzędów pracuje z przerwą od ok. 11-ej do 17ej.

W przypadku utraty paszportu, celem uzyskania Emergency Travel Document, należy zgłosić się do jednej z placówek konsularnych państw członkowskich UE obecnych w Paragwaju. Ponieważ ETD nie jest dokumentem paszportowym, planując wjazd do Argentyny należy uzyskać wizę argentyńską.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}