W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Austria

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Austrią zostały nawiązane w 1918 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Pierwszy polski delegat reprezentujący Radę Regencyjną Królestwa Polskiego przybył do Wiednia jeszcze w czerwcu 1918 r. Zajął się tam organizacją polskiego przedstawicielstwa. Od roku 1921 funkcjonowało ono w randze poselstwa, które zostało zamknięte przez Jana Gawrońskiego 24 marca 1938 r. w związku z anszlusem Austrii przez III Rzeszę.

Po II wojnie światowej stosunki dyplomatyczne nawiązano ponownie w marcu 1946 r. na szczeblu misji politycznych, o co Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej wystąpił do władz Austrii jeszcze 28 grudnia 1945 r. „Przedstawicielem Politycznym Rządu Rzeczypospolitej Polskiej” został Feliks Mantel, który przybył do Wiednia 13 maja 1946 r. w randze ministra pełnomocnego. W 1958 r. przedstawicielstwa Polski w Austrii, a także Austrii w Polsce podniesiono do rangi ambasad.

Czasy PRL to okres ożywionych relacji dwustronnych politycznych, gospodarczych i kulturalnych z neutralną Austrią, w tym licznych wizyt na najwyższym szczeblu. W tym czasie zawarto wiele umów regulujących różnorakie kwestie dwustronne, m.in. handel, komunikację lotniczą, kwestie prawne, rozliczenia walutowe, kwestie wizowe, a także obowiązującą do dziś umowę o współpracy kulturalnej i naukowej.

Współpraca polityczna w okresie III RP

Pierwszym ambasadorem III RP w Wiedniu był prof. Władysław Bartoszewski. Był on w świecie niemieckojęzycznym postacią bardzo rozpoznawalną, co umożliwiło mu prowadzenie aktywnej działalności promującej nową Polskę i jej politykę. Nowy ambasador przykładał dużą wagę do pogłębiania integracji społeczności polonijnej w Austrii oraz współpracy społeczeństw obu państw.

W związku z otwarciem się Polski na inne kraje i wynikającymi z tego nowymi możliwościami, dynamika relacji dwustronnych po 1989 r. nieco osłabła, na sile zyskała ponownie po wejściu najpierw Austrii (1995 r.), a następnie Polski do UE (2004 r.). Austria pozostaje ważnym partnerem Polski w regionie Europy Środkowej w wymiarze dwustronnym, regionalnym, a także na forum europejskim.

Współpraca ekonomiczna

Polsko-austriackie stosunki gospodarcze rozwijają się satysfakconująco. Dwustronną wymianę handlową charakteryzuje pozytywna dynamika, która wzrosła znacząco po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wolumen wymiany handlowej osiągnął w 2018 r. niemal 10 mld euro. Wśród towarów, zarówno po stronie importu, jak i eksportu, dominują maszyny i pojazdy oraz towary przetworzone. Polska należy do 10 najważniejszych partnerów handlowych Austrii i jest zainteresowana dalszym umacnianiem współpracy gospodarczej z Austrią, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału sektora automatyzcji procesów produkcyjnych, branży pojazdów o napędzie eleketrycznym, a także przemysłu meblarskiego i chemicznego oraz żywnosci ekologicznej. Austria należy do ścisłej czołówki zagranicznych inwestorów w Polsce. Austriackie firmy działają głównie w sektorze bankowym i budownictwie. Z kolei polscy inwestorzy obecni w Austrii to m.in. firmy Fakro (okna), Comarch (usługi IT) oraz CCC (obuwie). 

Linki
Federalne Ministerstwo ds. Cyfryzacji i Lokalizacji Inwestycji Gospodarczych
Federalne Ministerstwo Finansów
Federalne Ministerstwo ds. Pracy, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
Federalne Ministerstwo ds. Transportu, Innowacji i Technologii
Federalne Ministerstwo ds. Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki
Austriacka Izba Gospodarcza WKÖ (Wirtschaftskammer Österreich)
Austriackie Stowarzyszenie Przemysłowców (Industriellenvereinigung)
Federalna Agencja ds. Wspierania Przedsiębiorczości ABA (Austrian Business Agency)
Federalna Agencja ds. Wspierania Rozwoju i Innowacyjności AWS (Austria Wirtschaftservice)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Ambasada AT w PL/Radca Handlowy

Współpraca kulturalna

Polsko-austriacką współpracę w zakresie kultury i nauki reguluje podpisana w 1972 r. umowa o współpracy naukowej i kulturalnej, do której, w toku dwustronnych rozmów Polsko-Austriackiej Komisji Mieszanej do spraw współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury, co 5 lat przyjmowane są kolejne programy współpracy. Aktualnie obowiązujący program obejmuje lata 2015-2019. W Wiedniu działa Insytut Polski, a w Warszawie Austriackie Forum Kultury

Współpraca naukowa

Informacje nt. aktualnych austriackich konkursów i stypendiów adresowanych do polskich studentów, badaczy i instytucji naukowych można znaleźć na stonie www.grants.at.

Uznawalność kształcenia

Instytucje polskie działające na terenie Austrii

Instytut Polski
Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu
Biuro Polskiej Organizacji Turystycznej w Wiedniu
Szkoła Polska w Wiedniu