W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkursy dotacyjne z zakresu współpracy z Polonią i Polakami za granicą

15.12.2020

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty Konkurs ofert pn. „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”, którego celem jest wyłonienie najlepszych ofert zadań publicznych służących wsparciu działalności o charakterze polonijnym w zakresie poznawania i kultywowania polskiej tradycji, kultury i edukacji oraz integracji i aktywizacji środowisk polonijnych poprzez dofinansowanie nieruchomości przeznaczonych na tę działalność.

KONKURS

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty  w dwóch kategoriach:

  1. "Infrastruktura polonijna – projekty o znaczeniu priorytetowym" -  dotyczące realizacji zadań o charakterze jednorocznym lub w systemie modułowym obejmującym projekty roczne realizowane w latach 2021, 2022 i 2023, często realizowane w obszarach zamieszkiwania dużych i aktywnych  grup Polonii.
  2. "Infrastruktura polonijna – projekty pozostałe (dowolne)" – przedsięwzięcia, które należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., często realizowane w mniejszych ośrodkach polonijnych.

 

O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe (tj. fundacje, stowarzyszenia, podmioty kościelne i in.), zaangażowane na rzecz wsparcia Polonii i Polaków na całym świecie.  Projekty będą realizowane w partnerstwie z podmiotem (np. instytucją, organizacją polonijną) w kraju realizacji projektu.

Termin nadsyłania ofert do MSZ został wyznaczony na dzień 18 grudnia 2020 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Ogłoszenie oraz szczegółowe informacje dot. konkursu.

Materiały

List pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą
List​_pełnomocnika​_rządu​_do​_spraw​_Polonii​_i​_Polaków​_za​_granicą.pdf 1.97MB