W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja w zakresie udzielania pomocy prawnej przez CEA

Zasady pracy Wydziału Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie przypomina, że podstawowym zadaniem Wydziału Prawnego Centrum Edukacji Artystycznej jest obsługa prawna Centrum Edukacji Artystycznej, realizującego zadania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz prowadzeniem szkół artystycznych i burs pozostających w gestii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Z powyższych względów Centrum przypomina, że Wydział Prawny nie udziela bezpośredniej telefonicznej ani mailowej pomocy prawnej w sprawach prywatnych, a także w sprawach związanych z wykonywaniem przez pracowników szkół i placówek artystycznych przypisanych do ich stanowisk obowiązków służbowych.

W przypadku zaistnienia konieczności zasięgnięcia opinii lub uzyskania stanowiska Centrum w powyższych sprawach, związanych jednakże z działalnością szkolnictwa artystycznego, jedyną dopuszczalną formą ich uzyskania, jest skierowanie oficjalnego zapytania lub wniosku do Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za pomocą jednego z urzędowych kanałów kontaktu z Centrum (poczta tradycyjna, ePUAP, korespondencja opatrzona podpisem elektronicznym), z zachowaniem wymogów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa co do ich formy i treści.

 

{"register":{"columns":[]}}