W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Komunikat w sprawie funkcjonowania szkół i placówek artystycznych w okresie od dnia 27 stycznia do dnia 27 lutego 2022 r.

26.01.2022

Niebiesko-szara grafika z ikoną teczki i wagi prawniczej z tekstem "KOMUNIKAT w sprawie nauki zdalnej". W prawym górnym rogu godło polski i napis Centrum Edukacji Artystycznej.

Z informacji uzyskanych przez Centrum Edukacji Artystycznej wynika, że podpisane w dniu 26 stycznia 2022 r. nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostanie także w dniu dzisiejszym ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wprowadza na terenie całego kraju ograniczenie funkcjonowania publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym szkół i placówek artystycznych (§ 2 ust. 1 pkt 4 i 5) w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r.

Ograniczenie dotyczy zatem:

  • wszystkich klas szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne
  • klas V – VIII ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
  • klas II – IX ogólnokształcących szkół baletowych
  • wszystkich klas ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia
  • wszystkich klas liceów sztuk plastycznych
  • klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych

Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy klas ogólnokształcących szkól artystycznych, których zakres kształcenia odpowiada klasom I – IV szkoły podstawowej. Zatem klasy I – IV ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klasy I ogólnokształcących szkół baletowych, funkcjonują w sposób stacjonarny.

Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy internatów i burs, które działają w sposób dotychczasowy.

Centrum przypomina, że w okresie ograniczenia funkcjonowania w celu realizacji procesu dydaktycznego stosuje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Zachowane zostało jednak rozwiązanie (ujęte obecnie w § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia) zgodnie z którym, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły ma prawo ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

W myśl § 4 ust. 1 nowego rozporządzenia, dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w klasach odpowiadających klasie VIII szkoły podstawowej lub klasie III liceum ogólnokształcącego, może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Podobne rozwiązanie (§ 4 ust. 4 rozporządzenia) dotyczy klas programowo najwyższych szkół artystycznych, w których przeprowadzany jest egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy. W tych przypadkach dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, dyrektor szkoły lub placówki artystycznej, może także udostępniać pomieszczenia w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia konkursów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, czyli konkursów organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej.

{"register":{"columns":[]}}