W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do Republiki Chorwacji z uwagi na utrzymującą się na wysokim, wzrostowym,  poziomie liczbę zakażeń w stosunku do liczby przebywających w Chorwacji.

Władze miejscowe nie wprowadziły w Chorwacji stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Kradzieże i napady rabunkowe w miejscach publicznych zdarzają się rzadko. Unikaj jednak pozostawiania dokumentów i rzeczy wartościowych na kempingach, w pokojach hotelowych oraz kwaterach prywatnych. Chorwacja nie uznaje międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności hoteli za rzeczy wniesione przez gości hotelowych.

W rejonach graniczących z Serbią, Czarnogórą oraz Bośnią i Hercegowiną oraz w wysokich partiach gór pozostało wiele nierozbrojonych min i niewypałów. Obszary te są oznaczone tablicami informacyjnymi. Podczas wędrówek w lasach i górach Chorwacji poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami.

Ostrożnie traktuj oferty udziału w imprezach sportowych wysokiego ryzyka (canyoning, rafting itp.). Zgodnie z chorwackim prawem, osoby prowadzące taką działalność nie muszą mieć żadnych specjalnych kwalifikacji.

W lasach uważaj na kleszcze, a w morzu na jeżowce i meduzy. Te ostatnie parzą bardzo boleśnie i mogą spowodować problemy z oddychaniem, wymioty lub utratę świadomości. Zalecamy kąpiel w specjalnych butach: gumowych lub plastykowych, z grubymi podeszwami.

Na terenach trudnodostępnych można się natknąć na jadowite węże. Szczególnie niebezpieczne są dwa gatunki żmij – żmija nosoroga zwana w Chorwacji poskokiem oraz żmija zygzakowata, po chorwacku: riđavka.

W Chorwacji mogą występować trzęsienia ziemi. Pamiętaj, aby w czasie silnego wstrząsu schować się pod blatem solidnego stołu lub stanąć we framudze drzwi umieszczonych w ścianie nośnej budynku, w miarę możliwości z daleka od ciężkich przedmiotów, które mogą spaść. Staraj się przede wszystkim chronić głowę. Zaczekaj do końca pierwszego uderzenia i dopiero wtedy opuść budynek. Nie korzystaj z wind. Po wyjściu na zewnątrz staraj się pozostawać z dala od ścian budynków. Powiadom innych wiadomością tekstową, że jesteś bezpieczny (nie dzwoń).

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

W Chorwacji nie ma szczegółowych przepisów określających, jak długo dokumenty podróży powinny być ważne w chwili przekraczania granicy. Ich okres ważności powinien być jednak przynajmniej tak długi jak dozwolony okres pobytu (czyli 90 dni).

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Republika Chorwacji jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatele RP mogą wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i przebywać tu do 3 miesięcy od daty wjazdu bez konieczności dokonania meldunku.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Republika Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci). W przypadku podróży samolotem należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed wpuszczeniem na pokład.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie pisemną zgodę opiekunów prawnych do sprawowania opieki. Zgodę można sporządzić samodzielnie w języku chorwackim lub angielskim i podać w niej dane osobowe oraz numer dokumentu podróży małoletniego, opiekuna, rodziców/opiekunów, a także numer telefonu kontaktowego do rodziców/opiekunów prawnych. Zgoda nie musi być poświadczona notarialnie.

 1. Zasady pobytu

Obywatele RP mogą przebywać na terytorium Republiki Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu bez konieczności dokonania meldunku.

Prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące mają osoby, które:

 1. są zatrudnione lub samozatrudnione (pracują na własny rachunek);
 2. posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz środki finansowe wystarczające do utrzymania siebie i członków swojej rodziny;
 3. studiują na uczelni wyższej lub odbywają szkolenie zawodowe, posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiodą oświadczeniem, że posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny;
 4. są członkami rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającego warunki z punktu 1, 2 i 3.

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania… itp.) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej jednostce policji w celu otrzymania zaświadczenia o dokonaniu zgłoszenia pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).

Ubezpieczenie

Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Warto rozszerzyć polisę o koszty transportu medycznego do kraju. Nie kosztuje dużo, a może być bardzo przydatne. Jeśli podróżujesz samochodem, rozważ dodatkowe ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance (oprócz obowiązkowego OC).

Zdrowie, karty EKUZ

Miej ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki EKUZ możesz  w nagłych sytuacjach  korzystać z publicznej służby zdrowia w każdym państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Z kartą EKUZ , w sytuacjach nagłych (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.), opieka medyczna jest całkowicie bezpłatna lub płatna tylko częściowo. Jeśli pokażesz ważną kartę EKUZ, za świadczenie zdrowotne zapłacisz tylko symboliczną kwotę,  tzw. partycypację, tj.  ok. 1-5% kosztu usługi medycznej. Przykładowo – 10 HRK za wydanie recepty lub skierowania na dalsze, specjalistyczne, badania. Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, które pokrywa koszty bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju transportem medycznym.

Koszt prywatnej standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 30-40 EUR, a pobytu w szpitalu ok. 65 EUR na dobę (bez kosztów ewentualnej operacji oraz leków).

Apteki są czynne w godz. 8:00-19:00 w dni robocze oraz do godz. 14:00 w soboty. W większych miastach są apteki dyżurne, czynne całą dobę.

Informacje dla kierowców

Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Poza prawem jazdy musisz mieć przy sobie:

 • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem technicznym,

 • ważne ubezpieczenie OC,

 • kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów,

 • trójkąt ostrzegawczy,

 • apteczkę.

 

Za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego grożą wysokie mandaty! Za wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu możesz zostać ukarany dużym mandatem, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności. Mandaty można opłacić na miejscu popełnienia wykroczenia lub na najbliższej poczcie. Jeśli nie będziesz mógł zapłacić kary, policjant ma prawo zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu - do czasu uregulowania należności. Kierowcę, który uczestniczył w kolizji drogowej, policja może skierować do sądu do spraw wykroczeń. Rozprawa najczęściej odbywa się tego samego lub następnego dnia. Jeśli masz wątpliwości co do rzetelności policji, możesz zażądać postępowania sądowego w sądzie ds. wykroczeń (po chorwacku: prekršajni sud). To skuteczny sposób przedstawienia argumentów i dowodów na swoją korzyść. Postaraj się, aby w rozprawie sądowej wzięli udział świadkowie wydarzenia. Pamiętaj, że masz prawo do obrońcy z urzędu lub złożenia zażalenia na wyrok. Są to Twoje prawa – nie rezygnuj z nich.

Nieopłacone mandaty mogą w przyszłości być przedmiotem windykacji. Może też zostać zatrzymany na granicy podczas kolejnego wjazdu do Chorwacji i osadzony w areszcie do czasu opłacenia zaległych kar.

W Kodeksie drogowym znajduje się wiele przepisów, które są ściśle egzekwowane, m.in.:

 • zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz kierowców zawodowych, wykonujących pracę - 0,0 promila, dla pozostałych - 0,5 promila); za złamanie przepisu grozi kara pieniężna (od 1000 do 3000 euro), odebranie prawa jazdy na rok lub dwa, ewentualnie kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy,

 • zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,

 • obowiązek jazdy w kasku podczas korzystania z pojazdów jednośladowych,

 • obowiązek parkowania tylko w dozwolonych miejscach (tego przepisu chorwacka policja drogowa przestrzega bardzo rygorystycznie; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy dostają wysokie kary pieniężne).

 • obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych,

 • dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:

- na autostradach do 130 km/h,

- na drogach szybkiego ruchu do 110 km/h,

- na pozostałych drogach do 90 km/h,

- w miejscach zabudowanych do 50 km/h,

- dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/h.

Brawurowa jazda, która zagraża życiu lub zdrowiu, jest traktowana jako przestępstwo i grozi karą pozbawienia wolności do 3 lat. Do takich zaliczana jest jazda:

 • pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50 g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • w niedozwolonym kierunku,

 • z prędkością większą od dozwolonej o 50 km/h lub więcej w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości

 • wyprzedzanie kolumny samochodów przy ograniczonej widoczności.

 

Przestępstwem jest także spowodowanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała). Grozi za to kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat, a do 12 lat za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli poruszasz się po drogach w Chorwacji wypożyczonym skuterem lub mopedem. Jeśli nie masz doświadczenia w prowadzeniu takich pojazdów bardzo  łatwo możesz spowodować wypadek.

Nakaz jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym, zalecamy jednak korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Dodatkowo w okresie zimowym, niezależnie od stanu dróg, obowiązuje zimowe wyposażenie samochodu: 4 opony zimowe lub 4 opony letnie o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm i łańcuchy zimowe w bagażniku.

Parkowanie w centrach miast jest płatne. Dużym problemem jest znalezienie miejsca w centrach miast oraz w pobliżu miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów. Parkuj na dużych parkingach poza centrami miast. Pamiętaj iż fakt, że w miejscu niedozwolonym parkują samochody z lokalnymi rejestracjami nie jest sygnałem do parkowania i nie uratuje cię od mandatu.

Korzystaj - jeśli jest to możliwe – z autostrad, które są dużo bezpieczniejsze od innych dróg. Opłaty za przejazd autostradami mogą być dokonywane kartami lub gotówką - w kunach  lub  w euro (reszta wydawana jest w kunach). W drodze do Dalmacji i na półwysep Istria bądź przygotowany na silne wiatry - częste również poza sezonem jesienno-wiosennym. Wichury mogą być przyczyną wstrzymania ruchu na poszczególnych odcinkach autostrad i na mostach.

Zachowaj szczególną ostrożność w czasie jazdy przez wiadukty i mosty w górach (oznakowanie podobne jak na lotniskach).

Jeśli jedziesz samochodem warto wykupić pakiet assistance. Wtedy w wypadku awarii pojazdu możesz liczyć na to, że ubezpieczyciel zorganizuje holowanie auta do najbliższego lub wskazanego  warsztatu i pokryje koszty transportu. Pakiet zawiera też  inne udogodnienia: np. nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, wsparcie tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy.  Oferowane udogodnienia zależą od rodzaju wykupionego pakietu. Mając taką polisę podczas awarii dzwonisz do operatora assistance i on organizuje wszystkie usługi. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Informacje o aktualnej sytuacji na drogach i przejściach granicznych możesz znaleźć w prowadzonej w języku chorwackim, angielskim, niemieckim i włoskim i na bieżąco aktualizowanej stronie.

Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8:03, 14:03, 20:03 oraz w niedzielę o 9:03; w programie II latem co godzinę usłyszymy wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Telefon alarmowy do pomocy drogowej Chorwackiego Automobilklubu (HAK): +385 1 1987.

Telefon alarmowy: 112

Przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4693 700; HAK Centrum Informacji: + 385 72 777 777, + 385 1 464 0800; 0-24.

Cło

W państwie UE nie trzeba płacić akcyzy za tytoń lub alkohol, który jest przeznaczony do użytku własnego (nie do handlu). Zgodnie z prawem unijnym, nie trzeba udowadniać, że alkohol i wyroby tytoniowe są przeznaczone na użytek własny (a nie w celach handlowych), jeżeli nie przekraczają one poniższych ilości:

 • 800 papierosów,

 • 400 cygaretek,

 • 200 cygar,

 • 1 kg tytoniu,

 • 10 litrów wyrobów spirytusowych,

 • 20 litrów wina alkoholizowanego,

 • 90 litrów wina (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),

 • 110 litrów piwa.

 

W związku z przypadkami chorób epidemicznych na granicy chorwackiej mogą okresowo obowiązywać zaostrzone przepisy sanitarne. Nie wolno wwozić materiałów pirotechnicznych ani broni. Zgodnie z chorwackimi przepisami za broń może być uznany także nóż kuchenny czy scyzoryk.

Aby wwieźć psa lub kota musisz mieć przy sobie jego paszport wraz z zaświadczeniem o szczepieniach. Zwierzę powinno mieć mikroczip lub tatuaż identyfikacyjny.

Możesz mieć przy sobie lekarstwa, także takie, które zawierają substancje narkotyczne. Ilość tych leków jest jednak ograniczona. Może ich być tyle, ile będziesz potrzebować na czas pobytu w Chorwacji. Dodatkowo trzeba mieć dokumentację medyczną (informację o chorobie, receptę), która uzasadnia konieczność zażywania leku. Lista substancji objętych ograniczeniem znajduje się na tej stronie). Łamanie  przepisów jest surowo karane.

Jeśli posiadasz gotówkę w wysokości 10 000 euro (lub większą) albo z równowartość tej kwoty w innej walucie, musisz to zgłosić organom celnym.

Przydatne informacje

Zagraniczne waluty można wymieniać na kuny w bankach, na poczcie oraz w licznych kantorach (mjenjačnica), a niewykorzystane kuny można wymienić na inną walutę. Banki są czynne w dni robocze w godz. 9:00-19:00, w soboty do godz. 13:00. Kantory i banki dyżurne w większych miastach czynne są także w niedzielę.

Zgodnie z chorwackim prawem, sprzedawca lub usługodawca musi wystawić rachunek, a klient ma obowiązek go odebrać. Rachunek musisz mieć przy sobie w momencie, gdy opuszczasz obiekt, w którym dokonałeś płatności.  Jeśli nie odbierzesz rachunku, inspektor służby skarbowej może cię ukarać mandatem.

Nurkować można jedynie w wyznaczonych akwenach. Można też wykupić  zezwolenie na nurkowanie w innych miejscach W parkach narodowych – możesz nurkować tylko jeśli masz  specjalne zezwolenie chorwackiego ministerstwa ochrony środowiska.

Użytkownicy jachtów, żaglówek i łodzi motorowych powinni przed rozpoczęciem żeglugi skontaktować się z kapitanatem najbliższego portu (lučka kapetanija), aby dokonać  obowiązkowych  płatności, przedstawić listę załogi itp. Z tej procedury zwolnione są kajaki, rowery wodne oraz jednostki poniżej 3 m długości z silnikiem do 5 kW mocy. Nie wolno przewozić pasażerów na jachtach i łodziach motorowych w ilości większej niż określają wyznaczone  limity lub inne przepisy. Chorwackie władze rygorystycznie przestrzegają tych zasad. Za nieprzestrzeganie możesz zostać ukarany zajęciem  łodzi na rzecz skarbu państwa.

Przestrzegamy przed korzystaniem z pozornie atrakcyjnych (bardzo tanich) ofert pośredników turystycznych. Istnieje duże ryzyko oszustwa. Zalecamy także ostrożność przy korzystaniu z ofert turystycznych, które zamieszczają na stronach internetowych właściciele apartamentów w Chorwacji. Jeśli zechcesz wycofać zaliczkę z powodu zmiany okresu pobytu (np. jego skrócenia) lub nieodpowiedniego standardu miejsca zakwaterowania, może okazać się to niemożliwe.

Nie wolno wydobywać muszli żywych mięczaków z dna morskiego.

Pamiętaj, że w obecnej sytuacji epidemicznej loty, pociągi i autokary bywają często odwoływane. Bądź finansowo przygotowany do pokrycia kosztów ewentualnego alternatywnego powrotu do miejsca zamieszkania oraz jeśli zajdzie taka potrzeba, do dłuższego pozostania w Chorwacji. 

Polscy policjanci w Chorwacji

W sezonie turystycznym nad wybrzeżem Adriatyku, w ramach projektu „Bezpieczny sezon turystyczny”, służbę pełnią polscy policjanci. Wspólnie z miejscowymi funkcjonariuszami tworzą międzynarodowe patrole, które można spotkać na plażach, ulicach miast oraz drogach. Polscy policjanci wpływają pozytywnie na właściwe postępowanie miejscowej policji w sytuacjach kolizyjnych z udziałem obywateli RP.

W chorwackich restauracjach i hotelach nie wolno palić poza wyznaczonymi do tego miejscami. Za złamanie tego przepisu możesz zapłacić mandat w wysokości  nawet 130 euro.

Chcąc się uchronić od  kradzieży na plaży, stosuj się do zaleceń opublikowanych na stronie www Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji:

 • jeśli przyjeżdżasz na plażę samochodem, pozamykaj wszystkie okna oraz drzwi pojazdu i nie zostawiaj w nim żadnych wartościowych przedmiotów na widocznym miejscu,

 • jeśli przyjeżdżasz na plażę rowerem, zabezpiecz go przed kradzieżą, przywiązując do ogrodzenia, drzewa lub innego przedmiotu umocowanego na stałe,

 • na plażę zabieraj tylko najpotrzebniejsze przedmioty i niezbędną ilość pieniędzy,

 • dokumenty osobiste i pieniądze przechowuj w różnych miejscach, podobnie karty bankomatowe i zapisane numery PIN; pieniędzy ani wartościowych przedmiotów nie pokazuj innym bez potrzeby,

 • klucze z nazwami lub numerami apartamentów, pokojów lub pojazdów przechowuj w szczególnie bezpiecznym miejscu,

 • rzeczy osobistych nie zostawiaj bez nadzoru,

 • zachowuj ostrożność wobec osób, które nachalnie oferują swoją pomoc - nie wszystkie mają dobre zamiary,

 • jeśli zostaniesz okradziony, przeszukaj najpierw okolicę, a jeśli znajdziesz portfel, schowaj go do torby foliowej i zgłoś się na policję (to może pomóc w odnalezieniu śladów); o zdarzeniu niezwłocznie poinformuj policję, dzwoniąc pod numer telefonu 192.

Potrzebuję pomocy

 • Jeżeli Twoje życie lub zdrowie będzie nagle zagrożone i będziesz potrzebować natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego poza jego godzinami pracy, prosimy o kontakt:

   

 • Zintegrowany Telefon Dyżurny: +385 13000945 (czynny w godzinach: 17:00 – 9:00).

 • Pamiętaj, że konsul dyżurny udziela informacji i reaguje tylko w sprawach, które wymagają natychmiastowej pomocy i nie mogą być załatwione w godzinach pracy urzędu (sprawy paszportowe, wizowe, prawne itp. nie są uznawane za nagłe). Nie blokuj linii telefonu dyżurnego pytaniami, na które odpowiedzi możesz znaleźć na stronie internetowej placówki – może właśnie teraz ktoś potrzebuje pomocy!

 • Telefony dyżurne HR:

 

 

 

centrum dyżurne – 112

policja – 192

straż pożarna – 193

pogotowie ratunkowe – 194

pomoc drogowa – 1987

poszukiwania i ratownictwo na morzu – 195

informacje ogólne – 18981

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}