W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informator ekonomiczny

Informacje ogólne

Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, język urzędowy

Chorwacja leży na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną (1011 km) oraz Czarnogórą (23 km), od wschodu z Serbią (318 km) oraz Węgrami (356 km) i Słowenią (668 km) od północy. 

Według najnowszych dostępnych danych, w 2018 r. Chorwację zamieszkiwało 4,087,843 mieszkańców. W ostatnich latach liczba mieszkańców kraju stale się zmniejsza, m.in. ze względu na emigrację. Chorwaci stanowią ok. 90% populacji kraju, a 10% mniejszości narodowe, m.in. Serbowie, Boszniacy, Włosi, Albańczycy, Słoweńcy, Czesi i Romowie.

Chorwacja zajmuje powierzchnię 56,594 km2. Do Chorwacji należy ponad 1,2 tys. wysp i wysepek na Morzu Adriatyckim, z czego 66 jest zamieszkałych.

Stolicą państwa jest Zagrzeb, zamieszkały przez 804,5 tys. mieszkańców. Językiem urzędowym w Chorwacji jest język chorwacki.

Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne w Chorwacji są zróżnicowane. Na wybrzeżu adriatyckim występuje klimat typowy dla obszaru M. Śródziemnego z bardzo ciepłym latem i łagodną zimą. W tej części Chorwacji odnotowano 2600 słonecznych godzin rocznie. W części kontynentalnej panuje klimat charakterystyczny dla Europy środkowej. W centralnej Chorwacji w wyższych partiach gór występuje klimat typowo górski.

Główne bogactwa naturalne

Drewno (lasy pokrywają ok. 47% powierzchni kraju), duże ilość wody pitnej i wód powierzchniowych dobrej jakości (5. miejsce wśród krajów europejskich), znaczące zasoby węglowodorów, 450 gatunków ryb.  

System walutowy, kurs i wymiana

Aktualnie obowiązującą walutą w Chorwacji jest kuna (HRK), jednak obecny rząd dąży do wprowadzenia w kraju euro. W lipcu 2020 r. Chorwacja przystąpiła do europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II).

Religia

Zgodnie ze spisem powszechnym przeprowadzonym w 2011 roku religią dominującą w Chorwacji jest katolicyzm (86,28%). Inne religie to prawosławie (4,44%), islam (1,47%), protestantyzm (0,34%).

Wykaz dni świątecznych i wolnych od pracy

01.01. Nowy Rok

06.01. Święto Trzech Króli

Niedziela i poniedziałek wielkanocny (święto ruchome)

01.05. Święto Pracy

30.05. Dzień Państwowości  

Boże Ciało (święto ruchome)

22.06. Dzień Walki z Faszyzmem

05.08. Dzień Zwycięstwa i Narodowej Wdzięczności oraz Dzień Chorwackich Obrońców

15.08. Święto Matki Boskiej Zielnej (chor. Velika gospa)

01.11. Dzień Wszystkich Świętych

18.11. Dzień Pamięci o Ofiarach Wojny Domowej i Dzień Pamięci o Ofiarach Vukovaru i Škabrnji ,

25.12. Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia

26.12. Dzień Świętego Szczepana/ Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Infrastruktura transportowa

Chorwacja posiada rozbudowaną sieć płatnych autostrad i pół-autostrad o długości 1.314 km. Płatny jest przejazd tunelem Učka oraz mostem na wyspę Krk. Ceny opłat za przejazd autostradami są dostępne na stronie internetowej Chorwackiego Autoklubu  www.hak.hr.

Funkcjonuje 9 lotnisk pasażerskich, a całoroczny transport lotniczy o znaczeniu międzynarodowym odbywa się na lotniskach w Zagrzebiu, Splicie, Dubrowniku, Osijeku i Rijece. Lotniska Zadar, Brač, i Pula obsługują pasażerów w lotach międzynarodowych w zasadzie jedynie w miesiącach letnich. PLL LOT realizuje całoroczne połącznie Warszawa-Zagrzeb. Dodatkowo, w sezonie letnim realizowane są połączenia z Dubrownikiem (z Krakowa i z Warszawy), Zadarem i Splitem (z Warszawy). W sezonie letnim połączenia lotnicze między Polską i Chorwacją realizują również inni przewoźnicy, m.in. Ryanair (Kraków-Zadar).

W Chorwacji jest 17 Urzędów Celnych. Funkcjonuje 76 przejść granicznych, w tym 12 sezonowych, 53 osobowo-towarowych. Chorwacja ma 8 międzynarodowych kolejowych przejść granicznych. W międzynarodowym transporcie morskim znaczenie gospodarcze ma 6 portów - Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrownik. Istnieje sieć połączeń promowych łączących ląd z zamieszkałymi wyspami, obsługiwana przez państwowego armatora Jadrolinija oraz kilku operatorów prywatnych. Turystyka wodna jest w Chorwacji bardzo popularna. W ok. 70 przystaniach jachtowych jest ok. 30 tys. miejsc (na morzu i tzw. suchych).

Obowiązek wizowy

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin niezależnie od ich obywatelstwa, a także członkowie rodzin obywateli Chorwacji, którzy są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i którzy zamierzają przebywać w Republice Chorwacji powyżej 3 miesięcy, zobowiązani są nie później niż 8 dni przed upływem 3 miesięcy pobytu na terytorium Chorwacji zgłosić pobyt czasowy właściwemu komisariatowi policji.

Na swój wniosek, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Zagranicznego może otrzymać biometryczną kartę pobytu.

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego i członkowie ich rodziny (w tym obywatele polscy), obywatele Szwajcarii i ich rodziny, a także członkowie rodzin obywateli chorwackich, którzy są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą  pracować i świadczyć usługi w Republice Chorwacji bez pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę.

System administracyjny

Ustrój polityczny

Chorwacja jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych.

Władza ustawodawcza

Parlament chorwacki (Hrvatski sabor) jest jednoizbowy. Sabor liczy 151 posłów. Posłowie wybierani są na kadencję trwającą cztery lata. Wybory są powszechne, równe i tajne. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Posłowie są wybierani z okręgów krajowych oraz z okręgu zagranicznego (głównie w BiH). W składzie parlamentu 8 posłów reprezentuje mniejszości narodowe.

Władza wykonawcza

Rząd Chorwacji jest podstawowym organem władzy wykonawczej. Prezydent mianuje kandydata na premiera, który powołuje rząd. Parlament potwierdza skład rządu. Rząd przygotowuje i przedkłada projekt budżetu i kieruje go do parlamentu w celu uchwalenia.

Prezydent Chorwacji wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje kraj na zewnątrz, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych. Do uprawnień prezydenta należy rozpisywanie nowych wyborów, jak i zwoływanie pierwszej sesji nowego parlamentu. Prezydent przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów państw, z którymi Chorwacja utrzymuje stosunki dyplomatyczne i mianuje ambasadorów Chorwacji.

Struktura administracji gospodarczej

W chorwackim rządzie kwestie gospodarcze rozdzielone są kompetencyjnie pomiędzy kilka ministerstw – Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo ds. Morza, Transportu i Infrastruktury, Ministerstwo Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Mienia Państwowego, Ministerstwo Turystyki i Sportu, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Pracy, Systemu Emerytalnego, Rodziny i Polityki Społecznej. Każde z wymienionych ministerstw kontroluje pracę podległych sobie agencji rządowych i urzędów centralnych zajmujących się zagadnieniami gospodarczymi.

Najważniejszą organizacją samorządu gospodarczego jest Chorwacka Izba Gospodarcza (Hrvatska Gospodarska Komora – HGK). HGK jest organizacją o obowiązkowym członkostwie. W ramach HGK działa 19 wojewódzkich izb gospodarczych, izba miasta Zagrzebia oraz wydział HGK dla obszarów nierozwiniętych z siedzibą w Kninie. HGK ma swoje zagraniczne przedstawicielstwa w Brukseli, Moskwie, Belgradzie i Szanghaju.

Sądownictwo gospodarcze

Najważniejszym organem w sądownictwie gospodarczym jest Naczelny Sąd Gospodarczy. Oddziały Sądu znajdują się w 7 miastach wojewódzkich. W strukturach Chorwackiej Izby Gospodarczej jest Sąd Arbitrażowy, zajmujący się również arbitrażem międzynarodowym, Sąd Honorowy oraz Centrum Pojednawcze.

Gospodarka

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Po kryzysie w latach 2009-2014, od 2015 r. do 2019 r. chorwacka gospodarka odnotowywała coroczny wzrost PKB. Sytuacja gospodarcza zaczęła się diametralnie zmieniać wraz z rozwojem pandemii koronawirusa na świecie i ostatecznie w 2020 r. chorwacki PKB spadł o 8,4%. Według prognoz Komisji Europejskiej, chorwacka gospodarka ma szansę częściowo odrobić straty w 2021 r., osiągając wzrost na poziomie 5,3%. Wzrost ma być możliwy m.in. dzięki inwestycjom i zwiększeniu konsumpcji. Na korzyść chorwackiej gospodarki mogą dodatkowo wpłynąć środki z unijnego funduszu odbudowy.

Zła, w dalszym ciągu, sytuacja epidemiologiczna w Europie oraz problemy z dostawami szczepionek do państw UE sprawiają, że perspektywy gospodarcze Chorwacji w 2021 r. mogą być mniej optymistyczne. Utrzymujące się obostrzenia w międzynarodowych podróżach i ograniczona sieć połączeń lotniczych działać będą na niekorzyść kluczowej gałęzi chorwackiej gospodarki – turystyki.

Główne sektory gospodarki

Chorwacka gospodarka opiera się głównie na sektorze usługowym. Dominującą gałęzią gospodarki jest turystyka, która oficjalnie generuje około 20% PKB.

Tabela najważniejszych wskaźników makroekonomicznych 

Wyszczególnienie

2020

2019

2018

PKB w mld EUR

49,1

54,2

51,9

PKB na jednego mieszkańca w EUR

12,1 tys.

13,2 tys.

12,6 tys.

Tempo wzrostu PKB w procentach

-8,4

2,9

2,7

Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w procentach

b/d

b/d

0,3

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w procentach

84

73,2

74,6

Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w procentach

0,1

0,8

1,5

Stopa bezrobocia w procentach

9,3

7,8

8,9

Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld Euro )

37,4

40,2

38,2

Wartość eksportu (w mld Euro)

14,7

15,4

14,5

Wartość importu (w mld Euro)

22,7

24,8

23,7

Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w procentach

b/d

2,9

1,9

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Chorwacji  (w mld Euro)

1,1 (I-IX)

1,1

1,2

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich Chorwacji       (w mld Euro)

0,2 (I-IX)

0,16

0,23

Źródło: Chorwacki Urząd Statystyczny (DZS), Chorwacki Bank Narodowy (HNB), Chorwacka Izba Gospodarcza (HGK)

Handel zagraniczny

Największym partnerem handlowym Chorwacji jest UE, z którą wymiana handlowa do kryzysu związanego z pandemią koronawirusa notowała stały wzrost i w 2018 roku stanowiła 69% całkowitego chorwackiego eksportu i 80% importu. Z państw członkowskich głównymi partnerami Chorwacji są Niemcy, Włochy i Słowenia. Jeśli chodzi o państwa trzecie, największy poziom wymiany handlowej Chorwacja ma z Bośnią i Hercegowiną, Serbią i Chinami.

Inwestycje zagraniczne

Według Chorwackiego Banku Narodowego (HNB) w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. 2019 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Chorwacji wyniosła 1,1 mld euro.

Największymi inwestorami w Chorwacji są państwa UE (Austria, Holandia, Niemcy, Włochy i Luksemburg). Inwestycje dot. głównie sektora bankowego, handlu i usług telekomunikacyjnych.

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym

Od 1993 roku Chorwacja jest członkiem Światowej Organizacji Celnej, a od 2000 roku – Światowej Organizacji Handlu. Jest także członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Od 1 lipca 2013 roku polityka celna Chorwacji jest częścią wspólnej polityki handlowej UE. Obecnie Chorwacja stara się o przyjęcie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Stosunki gospodarcze z Unią Europejską

UE jest najważniejszym partnerem gospodarczym Chorwacji. Obecny rząd dąży do wprowadzenia w kraju euro. W 2019 roku Chorwacja złożyła formalny wniosek o przyjęcie do europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II) i weszła do niego oficjalnie w dn. 10.07.2020. Chorwacja chciałaby przyjąć euro w 2023 roku.

Dwustronna współpraca gospodarcza

Gospodarcze umowy dwustronne

Polsko-chorwackie stosunki gospodarcze są uregulowane traktatami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz szeregiem gospodarczych umów dwustronnych dotyczących:

 • unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
 • międzynarodowych przewozów drogowych osób i ładunków,
 • wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
 • współpracy w dziedzinie ochrony roślin,
 • współpracy w dziedzinie weterynarii,
 • współpracy w dziedzinie turystyki,
 • cywilnej komunikacji lotniczej,
 • transportu morskiego.

Wykaz wszystkich zawartych i obowiązujących umów z Chorwacją dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: traktaty.msz.gov.pl.

Dwustronna wymiana handlowa

W ostatnich latach wzrost wartości polskiego eksportu do Chorwacji notowała wysoką dynamikę, przy czym bilans handlowy jest jednoznacznie dodatni dla Polski. Poziom dwustronnej wymiany handlowej, pomimo pandemii i wywołanego przez nią kryzysu gospodarczego, utrzymał się również w 2020 roku. Polska jest 6. największym eksporterem na chorwacki rynek (po Niemczech, Włoszech, Słowenii, Węgrach i Austrii). Pozycjami dominującymi w eksporcie z Polski do Chorwacji są meble, wyroby tytoniowe, artykuły spożywcze, samochody osobowe i części samochodowe.

W imporcie z Chorwacji do Polski od lat przeważają leki. Dalsze miejsca zajmują sosy i przyprawy, tapety, pieczywo cukiernicze, formy do szkła i transformatory. Korzystny dla Polski bilans handlowy z Chorwacją jest w pewnym stopniu równoważony przez wydatki ponad miliona polskich turystów, którzy co roku spędzają wczasy nad chorwackim wybrzeżem Adriatyku.

Wartość polskiego eksportu do Chorwacji w 2020 roku wyniosła 916,5 mln EUR, a wartość importu do Polski 281,3 mln EUR.

Wzajemne inwestycje

Do największych polskich inwestycji w Chorwacji należą: inwestycja OT Logistics S.A. w Porcie Rijeka i budowa fabryki szkła zespolonego w Varaždinie firmy Press Glass S.A. Dobrą pozycją na chorwackim rynku cieszą się polskie firmy Asseco, LPP, CCC, Inter Cars.

Największym chorwackim inwestorem w Polsce jest Grupa Orbico – jedna z największych europejskich firm FCMG w Europie Południowo-Wschodniej. Grupa Orbico w Polsce zainwestowała ok. 100 mln euro, jest właścicielem m.in. Wella Professionals, Navo Grupa, Distribev i Optima Grupa, w których zatrudnionych jest 1600 osób, a obrót roczny wynosi ok. 800 mln euro. Josip Roglić, przedstawiciel Grupy Orbico, w kwietniu 2019 r. został konsulem honorowym RP.

Współpraca regionalna

Od kilku rozwija się współpraca polskich i chorwackich samorządów. Spotkania samorządowców z Polski i Chorwacji odbywają się naprzemiennie w obu państwach podczas forów regionów. Kolejne Polsko-Chorwackie Forum Regionów ma się odbyć w  2021 r.

Współpraca samorządów gospodarczych

Najważniejszą organizacją samorządu gospodarczego jest Chorwacka Izba Gospodarcza (Hrvatska Gospodarska Komora – HGK), będąca organizacją o obowiązkowym członkostwie W ramach HGK działa 19 wojewódzkich izb gospodarczych, izba miasta Zagrzebia oraz wydział HGK dla obszarów nierozwiniętych z siedzibą w Kninie.

Z Chorwacką Izbą Gospodarczą współpracuje polska Krajowa Izba Gospodarcza.

Dostęp do rynku

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

W Chorwacji brak jest formalnych przeszkód administracyjnych utrudniających firmom zagranicznym prowadzenie działalności gospodarczej. Istnieją jednak ograniczenia, które odnoszą się do firm zagranicznych w obszarze transportu kolejowego (lokalny transport pasażerów). Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych branżach uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia, licencji lub koncesji, m.in. w bankowości, ubezpieczeniach, transporcie, budownictwie, usługach geodezyjnych, produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi, produkcji i handlu materiałami wybuchowymi, produkcji i handlu bronią, sprzętem wojskowym i amunicją, energetyce, kontroli jakości produktów, produkcji i handlu lekami i środkami medycznymi, planowaniu przestrzennym, doradztwie podatkowym, audycie, usługach telekomunikacyjnych, usługach pocztowych, usługach weterynaryjnych, pośrednictwie pracy, agencjach ochrony i transporcie lotniczym.

Dostęp do rynku pracy

Zgodnie z ustawą o obcokrajowcach i przepisami dot. pracy obywateli krajów UE i członków ich rodzin Chorwacja zapewnia Polakom nieograniczony dostęp do rynku pracy.

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Obcokrajowcy będący obywatelami UE mogą, co do zasady, nabywać nieruchomości w Chorwacji na takich samych zasadach jak podmioty krajowe. Wyłączone z tego są niektóre rodzaje nieruchomości, np. grunty rolne chronione na mocy wyspecjalizowanych ustaw czy rezerwaty przyrody. Spółka założona w Chorwacji przez inwestora zagranicznego również ma prawo nabywać nieruchomości bez ograniczeń. Cudzoziemcy z państw spoza UE, którzy chcą nabyć nieruchomość w Chorwacji, mogą to zrobić tylko wtedy, gdy istnieje porozumienie dwustronne, gwarantujące wzajemność obywatelom chorwackim.

Nabycie nieruchomości jest przedmiotem opodatkowania. Nieruchomości zasadniczo obejmują grunty rolne, budowlane i in., a także budynki mieszkalne, handlowe i in. Od 1 stycznia 2019 roku, wysokość podatku od nabycia nieruchomości wynosi 3% wartości rynkowej nieruchomości w dniu zawarcia umowy. Podatek ten jest płacony przez nabywcę nieruchomości.

System zamówień publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych z 2016 r., określa procedury zamówień publicznych i jest zgodna z dyrektywami UE. Ustawa wyróżnia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, konkurs, dialog konkurencyjny. Kwestie związane z zamówieniami publicznymi dla administracji państwowej należą do kompetencji Centralnego Państwowego Urzędu ds. Centralnych Zamówień Publicznych (https://sredisnjanabava.gov.hr/). Podstawę prawną działalności Urzędu stanowi ww. ustawa o zamówieniach publicznych.

Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych

Sezon urlopowy w Republice Chorwacji przypada na okres czerwiec–wrzesień (ze szczytem pomiędzy 15.07.-15.08). W trakcie sezonu urlopowego zarówno instytucje państwowe, jak i samorządowe oraz większość punktów usługowych (restauracje, kawiarnie, fryzjerzy itp.), a także niektóre firmy działają według skróconego czasu pracy lub są okresowo nieczynne ze względu na tzw. „urlopy grupowe” (chor. kolektivni odmor). W związku z tym kontakt z nimi może być utrudniony, a okres oczekiwania na odpowiedź, decyzję lub przeprowadzenie procedury znacznie wydłużony.

Przydatne kontakty i linki
 1. Ambasada RP w Zagrzebiu https://www.gov.pl/web/chorwacja
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu https://www.paih.gov.pl/pl
 3. Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie http://pl.mvep.hr/
 4. Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju https://gospodarstvo.gov.hr/ http://investcroatia.gov.hr/en/
 5. Ministerstwo Finansów https://mfin.gov.hr/
 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/drzavljani-trecih-zemalja/281820
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE https://razvoj.gov.hr/
 8. Ministerstwo ds. Morza, Transportu i Infrastruktury https://mmpi.gov.hr/
 9. Ministerstwo Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Mienia Państwowego https://mgipu.gov.hr/
 10. Ministerstwo Turystyki i Sportu https://mint.gov.hr/
 11. Ministerstwo Rolnictwa https://poljoprivreda.gov.hr/
 12. Ministerstwo Pracy, Systemu Emerytalnego, Rodziny i Polityki Społecznej https://mrosp.gov.hr/
 13. Centralny Państwowy Urząd ds. Centralnych Zamówień Publicznych https://sredisnjanabava.gov.hr/
 14. Państwowy Urząd Statystyczny https://www.dzs.hr/
 15. Chorwacki Bank Narodowy https://www.hnb.hr/home
 16. Chorwacki Urząd Podatkowy https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx
 17. Chorwacki Urząd Celny https://carina.gov.hr/en
 18. Serwis HITRO.HR https://www.hitro.hr/
 19. Chorwacka Izba Gospodarcza https://hgk.hr/
 20. Wykaz tłumaczy przysięgłych w Chorwacji http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Search=&Type=a26&Type2=---&Type3=---&Type4=---&Chk1=False&Chk2=False&Chk3=False
 21. Wykaz chorwackich adwokatów http://www.hok-cba.hr/hr/imenik


Data aktualizacji: 18.03.2021 r.