W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informator ekonomiczny

Informacje ogólne

Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, język urzędowy

Chorwacja leży na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim i graniczy od południa z Bośnią i Hercegowiną (1011 km) oraz Czarnogórą (23 km), od wschodu z Serbią (318 km) oraz Węgrami (356 km) i Słowenią (668 km) od północy. 

Według najnowszych dostępnych danych, w 2018 r. Chorwację zamieszkiwało 4,087,843 mieszkańców. W ostatnich latach liczba mieszkańców kraju stale się zmniejsza, m.in. ze względu na emigrację. Chorwaci stanowią ok. 90% populacji kraju, a 10% mniejszości narodowe, m.in. Serbowie, Boszniacy, Włosi, Albańczycy, Słoweńcy, Czesi i Romowie.

Chorwacja zajmuje powierzchnię 56,594 km2. Do Chorwacji należy ponad 1,2 tys. wysp i wysepek na Morzu Adriatyckim, z czego 66 jest zamieszkałych.

Stolicą państwa jest Zagrzeb, zamieszkały przez 804,5 tys. mieszkańców. Językiem urzędowym w Chorwacji jest język chorwacki.

Warunki klimatyczne

Warunki klimatyczne w Chorwacji są zróżnicowane. Na wybrzeżu adriatyckim występuje klimat typowy dla obszaru M. Śródziemnego z bardzo ciepłym latem i łagodną zimą. W tej części Chorwacji odnotowano 2600 słonecznych godzin rocznie. W części kontynentalnej panuje klimat charakterystyczny dla Europy środkowej. W centralnej Chorwacji w wyższych partiach gór występuje klimat typowo górski.

Główne bogactwa naturalne

Drewno (lasy pokrywają ok. 47% powierzchni kraju), duże ilość wody pitnej i wód powierzchniowych dobrej jakości (5. miejsce wśród krajów europejskich), znaczące zasoby węglowodorów, 450 gatunków ryb.  

System walutowy, kurs i wymiana

Aktualnie obowiązującą walutą w Chorwacji jest kuna (HRK), jednak obecny rząd dąży do wprowadzenia w kraju euro. W lipcu 2020 r. Chorwacja przystąpiła do europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II).

Religia

Zgodnie ze spisem powszechnym przeprowadzonym w 2011 roku religią dominującą w Chorwacji jest katolicyzm (86,28%). Inne religie to prawosławie (4,44%), islam (1,47%), protestantyzm (0,34%).

Wykaz dni świątecznych i wolnych od pracy

01.01. Nowy Rok

06.01. Święto Trzech Króli

Niedziela i poniedziałek wielkanocny (święto ruchome)

01.05. Święto Pracy

30.05. Dzień Państwowości  

Boże Ciało (święto ruchome)

22.06. Dzień Walki z Faszyzmem

05.08. Dzień Zwycięstwa i Narodowej Wdzięczności oraz Dzień Chorwackich Obrońców

15.08. Święto Matki Boskiej Zielnej (chor. Velika gospa)

01.11. Dzień Wszystkich Świętych

18.11. Dzień Pamięci o Ofiarach Wojny Domowej i Dzień Pamięci o Ofiarach Vukovaru i Škabrnji ,

25.12. Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia

26.12. Dzień Świętego Szczepana/ Drugi Dzień Bożego Narodzenia

Infrastruktura transportowa

Chorwacja posiada rozbudowaną sieć płatnych autostrad i pół-autostrad o długości 1.314 km. Płatny jest przejazd tunelem Učka oraz mostem na wyspę Krk. Ceny opłat za przejazd autostradami są dostępne na stronie internetowej Chorwackiego Autoklubu  www.hak.hr.

Funkcjonuje 9 lotnisk pasażerskich, a całoroczny transport lotniczy o znaczeniu międzynarodowym odbywa się na lotniskach w Zagrzebiu, Splicie, Dubrowniku, Osijeku i Rijece. Lotniska Zadar, Brač, i Pula obsługują pasażerów w lotach międzynarodowych w zasadzie jedynie w miesiącach letnich. PLL LOT realizuje całoroczne połącznie Warszawa-Zagrzeb (loty nawet dwa razy dziennie). Dodatkowo, w sezonie letnim realizowane są połączenia z Dubrownikiem (z Krakowa i z Warszawy), Zadarem i Splitem (z Warszawy). W planach na 2020 r. jest ustanowienie połączeń Warszawa-Rijeka oraz Rzeszów-Zadar. W sezonie letnim połączenia lotnicze między Polską i Chorwacją realizują również inni przewoźnicy, m.in. Ryanair (Kraków-Zadar).

W Chorwacji jest 17 Urzędów Celnych. Funkcjonuje 76 przejść granicznych, w tym 12 sezonowych, 53 osobowo-towarowych. Chorwacja ma 8 międzynarodowych kolejowych przejść granicznych. W międzynarodowym transporcie morskim znaczenie gospodarcze ma 6 portów - Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrownik. Istnieje sieć połączeń promowych łączących ląd z zamieszkałymi wyspami, obsługiwana przez państwowego armatora Jadrolinija oraz kilku operatorów prywatnych. Turystyka wodna jest w Chorwacji bardzo popularna. W ok. 70 przystaniach jachtowych jest ok. 30 tys. miejsc (na morzu i tzw. suchych).

Obowiązek wizowy

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkowie ich rodzin niezależnie od ich obywatelstwa, a także członkowie rodzin obywateli Chorwacji, którzy są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i którzy zamierzają przebywać w Republice Chorwacji powyżej 3 miesięcy, zobowiązani są nie później niż 8 dni przed upływem 3 miesięcy pobytu na terytorium Chorwacji zgłosić pobyt czasowy właściwemu komisariatowi policji.

Na swój wniosek, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Zagranicznego może otrzymać biometryczną kartę pobytu.

Obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego i członkowie ich rodziny (w tym obywatele polscy), obywatele Szwajcarii i ich rodziny, a także członkowie rodzin obywateli chorwackich, którzy są obywatelami państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogą  pracować i świadczyć usługi w Republice Chorwacji bez pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę.

System administracyjny

Ustrój polityczny

Chorwacja jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych.

Władza ustawodawcza

Parlament chorwacki (Hrvatski sabor) jest jednoizbowy. Sabor liczy 151 posłów. Posłowie wybierani są na kadencję trwającą cztery lata. Wybory są powszechne, równe i tajne. Czynne i bierne prawo wyborcze mają osoby, które ukończyły 18 lat. Posłowie są wybierani z okręgów krajowych oraz z okręgu zagranicznego (głównie w BiH). W składzie parlamentu 8 posłów reprezentuje mniejszości narodowe.

Władza wykonawcza

Rząd Chorwacji jest podstawowym organem władzy wykonawczej. Prezydent mianuje kandydata na premiera, który powołuje rząd. Parlament potwierdza skład rządu. Rząd przygotowuje i przedkłada projekt budżetu i kieruje go do parlamentu w celu uchwalenia.

Prezydent Chorwacji wybierany jest w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję. Reprezentuje kraj na zewnątrz, jest też zwierzchnikiem sił zbrojnych. Do uprawnień prezydenta należy rozpisywanie nowych wyborów, jak i zwoływanie pierwszej sesji nowego parlamentu. Prezydent przyjmuje listy uwierzytelniające od ambasadorów państw, z którymi Chorwacja utrzymuje stosunki dyplomatyczne i mianuje ambasadorów Chorwacji.

Struktura administracji gospodarczej

W chorwackim rządzie kwestie gospodarcze rozdzielone są kompetencyjnie pomiędzy kilka ministerstw – Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła, Ministerstwo Ochrony Środowiska i Energetyki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Majątku Państwowego, Ministerstwo ds. Morza, Transportu i Infrastruktury, Ministerstwo Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Ministerstwo Turystyki, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego. Każde z wymienionych ministerstw kontroluje pracę podległych sobie agencji rządowych i urzędów centralnych zajmujących się zagadnieniami gospodarczymi.

Najważniejszą organizacją samorządu gospodarczego jest Chorwacka Izba Gospodarcza (Hrvatska Gospodarska Komora – HGK). HGK jest organizacją o obowiązkowym członkostwie. W ramach HGK działa 19 wojewódzkich izb gospodarczych, izba miasta Zagrzebia oraz wydział HGK dla obszarów nierozwiniętych z siedzibą w Kninie. HGK ma swoje zagraniczne przedstawicielstwa w Brukseli, Moskwie, Belgradzie i Szanghaju.

Sądownictwo gospodarcze

Najważniejszym organem w sądownictwie gospodarczym jest Naczelny Sąd Gospodarczy. Oddziały Sądu znajdują się w 7 miastach wojewódzkich. W strukturach Chorwackiej Izby Gospodarczej jest Sąd Arbitrażowy, zajmujący się również arbitrażem międzynarodowym, Sąd Honorowy oraz Centrum Pojednawcze.

Gospodarka

Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej

Po kryzysie w latach 2009-2014, od 2015 r. do 2019 r. chorwacka gospodarka odnotowywała coroczny wzrost PKB. Sytuacja gospodarcza Chorwacji zaczęła się diametralnie zmieniać wraz z rozwojem pandemii koronawirusa na świecie. Komisja Europejska szacuje spadek PKB Chorwacji w 2020 r. na 10,8%. Rząd chorwacki z kolei na 8%. Według prognoz KE, chorwacka gospodarka będzie mogła liczyć w 2021 r. na wzrost na poziomie 7,5%. Według rządu, wzrost PKB w 2021 r. wyniesie 5%.

Główne sektory gospodarki

Dominującą gałęzią chorwackiej gospodarki jest turystyka, która generuje około 20% PKB.

Tabela najważniejszych wskaźników makroekonomicznych

Wyszczególnienie

2019

2018

PKB w mld EUR

53,9

51,6

PKB na jednego mieszkańca w EUR

13,2 tys.

12,6 tys.

Tempo wzrostu PKB w procentach

2,9

2,7

Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w procentach

b/d

0,3

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w procentach

76

74,6

Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) w procentach

0,8

1,5

Stopa bezrobocia w procentach

7,8

8,9

Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld Euro )

40,2

38,2

Wartość eksportu (w mld Euro)

15,4

14,5

Wartość importu (w mld Euro)

24,8

23,7

Relacja deficytu/nadwyżki na rachunku obrotów bieżących bilansu płatniczego do PKB w procentach

2,9

1,9

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania (w mld Euro)

1,23

1,03

Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (w mld Euro)

0,20

0,23

Handel zagraniczny

Największym partnerem handlowym Chorwacji jest UE, z którą wymiana handlowa do kryzysu związanego z pandemią koronawirusa notowała stały wzrost i w 2018 roku stanowiła 69% całkowitego chorwackiego eksportu i 80% importu. Z państw członkowskich głównymi partnerami Chorwacji są Niemcy, Włochy i Słowenia. Wymiana handlowa z państwami trzecimi w 2018 stanowiła 31% eksportu i 20% importu. Jeśli chodzi o państwa trzecie, największy poziom wymiany handlowej Chorwacja ma z Bośnią i Hercegowiną, Serbią i Chinami.

Inwestycje zagraniczne

Według HNB w 2019 r. wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w Chorwacji wyniosła 1,2 mld euro.

Największymi inwestorami w Chorwacji są państwa UE (Austria, Holandia, Niemcy, Włochy i Luksemburg). Inwestycje dot. głównie sektora bankowego, handlu i usług telekomunikacyjnych.

Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze gospodarczym

Od 1993 roku Chorwacja jest członkiem Światowej Organizacji Celnej, a od 2000 roku – Światowej Organizacji Handlu. Jest także członkiem Międzynarodowej Organizacji Pracy. Od 1 lipca 2013 roku polityka celna Chorwacji jest częścią wspólnej polityki handlowej UE. Obecnie Chorwacja stara się o przyjęcie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Dwustronna współpraca gospodarcza

Gospodarcze umowy dwustronne

Polsko-chorwackie stosunki gospodarcze są uregulowane traktatami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz szeregiem gospodarczych umów dwustronnych dotyczących:

 • unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
 • międzynarodowych przewozów drogowych osób i ładunków,
 • wzajemnego popierania i ochrony inwestycji,
 • współpracy w dziedzinie ochrony roślin,
 • współpracy w dziedzinie weterynarii,
 • współpracy w dziedzinie turystyki,
 • cywilnej komunikacji lotniczej,
 • transportu morskiego.

Wykaz wszystkich zawartych i obowiązujących umów z Chorwacją dostępny jest na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej: traktaty.msz.gov.pl.

Dwustronna wymiana handlowa

W ostatnich latach wzrost wartości polskiego eksportu do Chorwacji notuje wysoką dynamikę, przy czym bilans handlowy jest jednoznacznie dodatni dla Polski. Polska jest 6. największym eksporterem na chorwacki rynek (po Niemczech, Włoszech, Słowenii, Węgrach i Austrii). Pozycjami dominującymi w eksporcie z Polski do Chorwacji są meble, wyroby tytoniowe, artykuły spożywcze, samochody osobowe i części samochodowe.

W imporcie z Chorwacji do Polski od lat przeważają są leki. Dalsze miejsca zajmują sosy i przyprawy, tapety, pieczywo cukiernicze, formy do szkła i transformatory. Korzystny dla Polski bilans handlowy z Chorwacją jest w pewnym stopniu równoważony przez wydatki ponad miliona polskich turystów, którzy co roku spędzają wczasy nad chorwackim wybrzeżem Adriatyku.

Wartość polskiego eksportu do Chorwacji w 2019 roku wyniosła 945,9 mln EUR, a importu z Chorwacji do Polski 242,5 mln EUR. Z kolei w pierwszym półroczu 2020 roku wartość eksportu do Chorwacji wyniosła 431,1 mln EUR, a wartość importu do Polski 128 mln EUR.

Wzajemne inwestycje

Do największych polskich inwestycji w Chorwacji należą: inwestycja OT Logistics S.A. w Porcie Rijeka i budowa fabryki szkła zespolonego w Varaždinie firmy Press Glass S.A. Dobrą pozycją na chorwackim rynku cieszą się polskie firmy Asseco, LPP, CCC, Inter Cars.

Największym chorwackim inwestorem w Polsce jest Grupa Orbico – jedna z największych europejskich firm FCMG w Europie Południowo-Wschodniej. Grupa Orbico w Polsce zainwestowała ok. 100 mln euro, jest właścicielem m.in. Wella Professionals, Navo Grupa, Distribev i Optima Grupa, w których zatrudnionych jest 1600 osób, a obrót roczny wynosi ok. 800 mln euro. Josip Roglić, przedstawiciel Grupy Orbico, w kwietniu 2019 r. został konsulem honorowym RP.

Współpraca regionalna

Od kilku rozwija się współpraca polskich i chorwackich samorządów. Spotkania samorządowców z Polski i Chorwacji odbywają się naprzemiennie w obu państwach podczas forów regionów. Najbliższe forum regionów ma odbyć się w marcu 2021 roku w Osijeku.

Współpraca samorządów gospodarczych

Najważniejszą organizacją samorządu gospodarczego jest Chorwacka Izba Gospodarcza (Hrvatska Gospodarska Komora – HGK), będąca organizacją o obowiązkowym członkostwie W ramach HGK działa 19 wojewódzkich izb gospodarczych, izba miasta Zagrzebia oraz wydział HGK dla obszarów nierozwiniętych z siedzibą w Kninie.

Z HGK współpracuje polska Krajowa Izba Gospodarcza (KIG). W październiku 2020 r. HGK, przy współpracy z KIG, uruchomiła projekt Go global - Go virtual, który umożliwia przedsiębiorcom z Polski i z Chorwacji odbywanie spotkań B2B online.

Dostęp do rynku

Dostęp do rynku dla polskich towarów i usług

W Chorwacji brak jest formalnych przeszkód administracyjnych utrudniających firmom zagranicznym prowadzenie działalności gospodarczej. Istnieją jednak ograniczenia, które odnoszą się do firm zagranicznych w obszarze transportu kolejowego (lokalny transport pasażerów). Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych branżach uwarunkowane jest uzyskaniem zezwolenia, licencji lub koncesji, m.in. w bankowości, ubezpieczeniach, transporcie, budownictwie, usługach geodezyjnych, produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi, produkcji i handlu materiałami wybuchowymi, produkcji i handlu bronią, sprzętem wojskowym i amunicją, energetyce, kontroli jakości produktów, produkcji i handlu lekami i środkami medycznymi, planowaniu przestrzennym, doradztwie podatkowym, audycie, usługach telekomunikacyjnych, usługach pocztowych, usługach weterynaryjnych, pośrednictwie pracy, agencjach ochrony i transporcie lotniczym.

Dostęp do rynku pracy

Zgodnie z ustawą o obcokrajowcach i przepisami dot. pracy obywateli krajów UE i członków ich rodzin Chorwacja zapewnia Polakom nieograniczony dostęp do rynku pracy.

Nabywanie i wynajem nieruchomości

Obcokrajowcy będący obywatelami UE mogą, co do zasady, nabywać nieruchomości w Chorwacji na takich samych zasadach jak podmioty krajowe. Wyłączone z tego są niektóre rodzaje nieruchomości, np. grunty rolne chronione na mocy wyspecjalizowanych ustaw czy rezerwaty przyrody. Spółka założona w Chorwacji przez inwestora zagranicznego również ma prawo nabywać nieruchomości bez ograniczeń. Cudzoziemcy z państw spoza UE, którzy chcą nabyć nieruchomość w Chorwacji, mogą to zrobić tylko wtedy, gdy istnieje porozumienie dwustronne, gwarantujące wzajemność obywatelom chorwackim.

Nabycie nieruchomości jest przedmiotem opodatkowania. Nieruchomości zasadniczo obejmują grunty rolne, budowlane i in., a także budynki mieszkalne, handlowe i in. Od 1 stycznia 2019 roku, wysokość podatku od nabycia nieruchomości wynosi 3% wartości rynkowej nieruchomości w dniu zawarcia umowy. Podatek ten jest płacony przez nabywcę nieruchomości.

System zamówień publicznych

Ustawa o zamówieniach publicznych z 2016 r., określa procedury zamówień publicznych i jest zgodna z dyrektywami UE. Ustawa wyróżnia: przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, konkurs, dialog konkurencyjny. Kwestie związane z zamówieniami publicznymi dla administracji państwowej należą do kompetencji Centralnego Państwowego Urzędu ds. Centralnych Zamówień Publicznych (https://sredisnjanabava.gov.hr/). Podstawę prawną działalności Urzędu stanowi ww. ustawa o zamówieniach publicznych.

Różnice kulturowe w kontaktach biznesowych

Sezon urlopowy w Republice Chorwacji przypada na okres czerwiec–wrzesień (ze szczytem pomiędzy 15.07.-15.08). W trakcie sezonu urlopowego zarówno instytucje państwowe, jak i samorządowe oraz większość punktów usługowych (restauracje, kawiarnie, fryzjerzy itp.), a także niektóre firmy działają według skróconego czasu pracy lub są okresowo nieczynne ze względu na tzw. „urlopy grupowe” (chor. kolektivni odmor). W związku z tym kontakt z nimi może być utrudniony, a okres oczekiwania na odpowiedź, decyzję lub przeprowadzenie procedury znacznie wydłużony.

Przydatne kontakty i linki
 1. Ambasada RP w Zagrzebiu https://www.gov.pl/web/chorwacja
 2. Polska Agencja Inwestycji i Handlu https://www.paih.gov.pl/pl
 3. Ambasada Republiki Chorwacji w Warszawie http://pl.mvep.hr/
 4. Go global - Go virtual (spotkania B2b przedsiębiorców z Polski i z Chorwacji) https://croatia-online-b2bmeetings.hgk.hr/
 5. Ministerstwo Gospodarki, Przedsiębiorczości i Rzemiosła http://investcroatia.gov.hr/en/
 6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/drzavljani-trecih-zemalja/281820
 7. Ministerstwo Ochrony Środowiska i Energetyki https://mzoe.gov.hr/
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE https://razvoj.gov.hr/
 9. Ministerstwo ds. Morza, Transportu i Infrastruktury https://mmpi.gov.hr/
 10. Ministerstwo Budownictwa i Planowania Przestrzennego https://mgipu.gov.hr/
 11. Ministerstwo Turystyki, https://mint.gov.hr/
 12. Ministerstwo Rolnictwa, ​​​​​​https://poljoprivreda.gov.hr/
 13. Ministerstwo Pracy i Systemu Emerytalnego https://mrms.gov.hr/
 14. Centralny Państwowy Urząd ds. Centralnych Zamówień Publicznych https://sredisnjanabava.gov.hr/
 15. Państwowy Urząd Statystyczny https://www.dzs.hr/
 16. Chorwacki Bank Narodowy https://www.hnb.hr/home
 17. Chorwacki Urząd Podatkowy https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Naslovnica.aspx
 18. Chorwacki Urząd Celny https://carina.gov.hr/en
 19. Serwis HITRO.HR https://www.hitro.hr/
 20. Chorwacka Izba Gospodarcza https://hgk.hr/
 21. Wykaz tłumaczy przysięgłych w Chorwacji  http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx?Search=&Type=a26&Type2=---&Type3=---&Type4=---&Chk1=False&Chk2=False&Chk3=False
 22. Wykaz chorwackich adwokatów http://www.hok-cba.hr/hr/imenik


Data aktualizacji: 07.10.2020 r.