W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wjazd do Chorwacji: najczęściej zadawane pytania

04.05.2021

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące warunków wjazdu do Chorwacji.

Faq1

Właśnie się zorientowałem, że mój dowód osobisty/ paszport stracił ważność. Czy w takim przypadku będę mógł przekroczyć granicę Chorwacji?

NIE. Przy wjeździe i wyjeździe z Chorwacji obowiązuje kontrola graniczna. Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Podróżując do Chorwacji, należy zawsze mieć ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty – dotyczy to wszystkich, niezależnie od wieku. Za brak ważnego dokumentu podróży grozi mandat. Dodatkowe koszty przy braku ważnego dokumentu wiążą się z koniecznością wyrobienia w konsulacie w Zagrzebiu paszportu tymczasowego, który umożliwi powrót do kraju.

Nie mam ważnego dowodu osobistego ani paszportu. Mam za to ważne prawo jazdy. Czy mogę przekroczyć granicę?

NIE. Prawo jazdy nie jest dokumentem podróży. Przekraczanie granicy jest możliwe tylko i wyłącznie na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Moje niepełnoletnie dziecko nie ma dowodu osobistego ani paszportu/ dokumenty te utraciły ważność. Czy moje dziecko będzie mogło przekroczyć granicę Chorwacji na podstawie aktu urodzenia/ legitymacji szkolnej/ karty EKUZ/ zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego/paszportu itp.?

NIE. Do przekroczenia granicy niezbędny jest dokument podróży. Dokumentem podróży są wyłącznie ważny dowód osobisty lub paszport. Żaden inny dokument nie upoważnia do przekroczenia granicy państwowej.

Czy w Ambasadzie mogę zgłosić utratę lub zniszczenie paszportu lub dowodu osobistego.

TAK. Zgłoszenia można dokonać osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Zagrzebiu (ul. Miramarska 23).

Mam uszkodzony dowód osobisty/paszport. Czy będę mógł bez problemu przekroczyć granicę?

Odradzamy podróżowanie z uszkodzonymi dokumentami podróży. Ostateczna decyzja o akceptacji lub odrzuceniu takiego dokumentu należy do funkcjonariuszy na przejściach granicznych.

Zgłosiłem w polskim urzędzie, że zgubiłem dowód osobisty/paszport. Po pewnym czasie odnalazłem jednak dokument. Czy mogę na jego podstawie przekroczyć granicę?

NIE. Dokument ten został zgłoszony do ewidencji jako utracony i nie można się nim posługiwać.

W trakcie pobytu w Chorwacji upływa termin ważności mojego dowodu osobistego. Czy będę mógł przekroczyć granicę na tym dokumencie w drodze powrotnej do Polski?          

NIE. Wyjazd z RCh może się odbyć wyłącznie po okazywaniu na granicy ważnego dokument podróży.

W trakcie pobytu w Chorwacji utraciłem/zgubiłem/ukradziono mi dowód osobisty/paszport. Czy potwierdzenie zgłoszenia utraty dokumenty wystawione przez chorwacką policję wystarczy do przekroczenia granicy?                                                                                                                                      

NIE. Potwierdzenie wystawione przez chorwacką policję nie zastępuje dokumentu podróży i nie uprawnia do przekraczania granic. W takiej sytuacji należy zgłosić się do konsulatu w celu wyrobienia tymczasowego paszportu umożliwiającego powrót do kraju.

Czy w Ambasadzie mogę wyrobić nowy dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny itp.

NIE. W placówce dyplomatycznej można złożyć wniosek o wystawienie paszportu biometrycznego (okres oczekiwania 4-6 tygodni, odbiór obowiązkowy w placówce, w której złożyliśmy wniosek) lub paszportu tymczasowego

Czy upoważnienie/zgoda rodziców małoletniego/opiekunów prawnych dziecka na podróż poza granicę RP bez opieki rodziców (opiekunów prawnych) np. z dziadkami, znajomymi, siostrą, bratem należy sporządzić przed notariuszem?

NIE. Przepisy prawa chorwackiego nie wymagają sporządzenia takiej „zgody rodziców” przed notariuszem. Polskie prawo krajowe również nie wymaga specjalnego, poświadczonego notarialnie, upoważnienia w przypadku podróży małoletniego poza granice RP bez opieki rodziców (opiekunów prawnych). Pismo upoważnienia/zgodę można sporządzić samodzielnie, w języku chorwackim lub angielskim. Powinno ono zawierać dane osobowe i numer dokumentu podróży małoletniego, dane osobowe i numer dokumentu podróży opiekuna, z którym nieletni będzie podróżował oraz dane osobowe, numery dokumentów tożsamości obojga rodziców (opiekunów prawnych), ich numer telefonu kontaktowego i podpisy. Do zgody należy załączyć kopie wymienionych w upoważnieniu dokumentów.

Przypominamy, że wjazd do Chorwacji odbywa się wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu podróży, tj. paszportu lub dowodu osobistego.  

Posiadam ważną kartę EKUZ. Czy w razie wypadku/zachorowania/zarażenia się koronawirusem jestem uprawniony do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Chorwacji?

W Chorwacji posiadaczom karty EKUZ przysługuje częściowo odpłatna opieka medyczna w ograniczonym zakresie, tylko w sytuacji nagłej (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Za okazaniem ważnej karty EKUZ za świadczenie zdrowotne płaci się tylko tzw. "partycypację" wynoszącą ok. 1-5% kosztu usługi medycznej (przykładowo 10 HRK za wydanie recepty lub skierowania).

Zalecamy się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego.

Na granicy celnik nie wymagał okazanie karty EKUZ. Dlaczego?

Karta EKUZ, ani żadne inne ubezpieczenie nie podlegają kontroli granicznej! Służby graniczne kontrolują tylko dokumenty podróży czyli dowody osobiste i paszporty.  Karta EKUZ oraz wszystkie inne rodzaje polis ubezpieczeniowych są niezbędne w przypadku konieczności uzyskania pomocy medycznej, która ma być refundowana – okazujemy je personelowi medycznemu (któremu nie okazujemy dokumentów podróży!)

W Chorwacji otrzymałem mandat. Co mi grozi, jeżeli go nie zapłacę?

Przy kolejnym wjeździe do Chorwacji mogą być wyciągnięte konsekwencje, może nawet dojść do zatrzymania na granicy. Poza tym należy liczyć się ze skierowaniem mandatu do windykacji przez wyspecjalizowane firmy.

Czy korespondencję do chorwackich instytucji i urzędów (np. skargi lub odwołania) można kierować w języku polskim.

NIE. Językiem urzędowym obowiązującym w Chorwacji jest język chorwacki, a językiem powszechnie stosowanym w obrocie urzędowym jest także język angielski. Korespondencję należy przesyłać w języku chorwackim lub angielskim.

Gdzie mogę uzyskać informację nt. przejezdności dróg i sytuacji na granicach?

Informacje dotyczące sytuacji na drogach i przejściach granicznych Chorwacji można uzyskać:

https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama?lang=en#traffic-flow-and-road-conditions

https://www.hak.hr/info/stanje-na-cestama?lang=en#border-crossings

 

Podróżuję samochodem brata, siostry, samochodem w leasingu etc. jaki dokument powinienem mieć przy sobie?

Aby uniknąć kłopotów przy przekraczaniu granicy i poruszaniu się po Chorwacji cudzym samochodem należy mieć przy sobie pełnomocnictwo do użytkowania pojazdu wystawione przez jego prawnego właściciela. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone przed notariuszem w języku angielskim lub chorwacki. Powinien się w nim także znajdować  kontakt do prawnego właściciela pojazdu tj. jego numer telefonu. W przypadku samochodu w leasingu – należy posiadać przy sobie stosowną umowę (przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na j. chorwacki lub angielski).

Czy możliwe jest przekroczenie granicy z Chorwacją bez podania adresu pobytu ?

TAK. Nie wypełniamy wówczas formularza na stronie  https://entercroatia.mup.hr, który jest narzędziem zalecanym przez chorwackie służby graniczne, ale jego wypełnienie nie jest obowiązkowe. Osoby decydujące się na wypełnienie formularza muszą podać miejsce pobytu.

Czy mogę zgłosić do konsula problemy z wypełnieniem formularza entercroatia lub prosić o interpretację poszczególnych punktów?

NIE. Platforma entercroatia jest narzędziem chorwackiej straży granicznej. Placówki dyplomatycznej nie mają dostępu do platformy, nie mogą usuwać awarii portalu, ani wypowiadać się na temat oczekiwanych/dopuszczalnych odpowiedzi – taka interpretacja leży wyłącznie w gestii chorwackiej straży granicznej.

Czy wypełnienie formularza entercroatia jest obowiązkowe?

NIE. To narzędzie zalecane przez chorwackie służby graniczne, ale jego wypełnienie nie jest obowiązkowe.

Czy w Ambasadzie RP w Zagrzebiu mogę uzyskać informacje dotyczące zasad przejazdu tranzytowego przez inne państwa?

Informacji dotyczących przepisów obowiązujących w innych państwach należy zasięgać w polskich placówkach dyplomatycznych działających w poszczególnych krajach.