W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Albania

Bezpieczeństwo

Albania położona jest w regionie, który charakteryzuje się intensywną aktywnością sejsmiczną. Ostatnie silne trzęsienie ziemi w Albanii odnotowane zostało 26 listopada 2019 r. o sile wstrząsu 6,4 w skali Richtera. Epicentrum zlokalizowane było w strefie wybrzeża morskiego, 7 km na północ od albańskiego portu w Durrës i blisko 30 km na zachód od Tirany. Zjawisko to było zlokalizowane niemal w tym samym miejscu, co trzęsienie ziemi, które miało miejsce 21 września tego samego roku.

Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie. Przed wyjazdem zarejestruj się w serwisie Odyseusz‎ aby w razie kryzysu konsul wiedział, że jesteś na obszarze zagrożonym. Upewnij się, że masz kompleksowe ubezpieczenie, obejmujące również skutki katastrof naturalnych. Zapisz w telefonie numery do służb ratunkowych, rodziny, ubezpieczyciela i ambasady.

Górskie tereny północnej Albanii należą do szczególnie niebezpiecznych, gdyż nie ma w tym kraju   odpowiednika polskiego GOPR-u. W razie nieszczęśliwego wypadku, trudno liczyć na szybką pomoc w górach. Należy poruszać się  w grupach z miejscowym przewodnikiem; nie zbaczać  z wytyczonych szlaków.  Należy mieć również na uwadze to, że w górach mogą nie działać telefony komórkowe.

Zaleca się szczególną ostrożność podczas podróżowania samochodem  po Albanii, szczególnie po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników  dróg (piesi, motocykle, rowery,) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne).

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy  i przebywać na terytorium  Albanii do  90 dni  w ciągu 180 dni  licząc od  dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do  Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od  planowanej daty opuszczenia  Albanii.

Przedłużenie pobytu można zrealizować w Urzędach Imigracyjnych (tylko na podstawie paszportu). Podstawą do  uzyskania przedłużenia pobytu mogą być np. małżeństwo z obywatelem Albanii, prowadzenie firmy lub  legalne zatrudnienie.

Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów.

Nie wymaga się od turystów posiadania powrotnego biletu ani  określonej kwoty pieniędzy.

Ubezpieczenie

Zaleca się posiadanie ubezpieczenia pozwalającego pokryć koszty leczenia w prywatnych klinikach oraz  transport medyczny do  kraju.

Zdrowie

Polska ma podpisaną umowę z Albanią o bezpłatnym leczeniu. Jednak publiczna służba zdrowia z powodu niedoinwestowania jest w Albanii na bardzo niskim poziomie. W Tiranie i większych miastach powstały prywatne przychodnie lekarskie o dobrym poziomie diagnostycznym (z możliwością hospitalizacji). Koszt wizyty wynosi ok. 50 EUR. Od  przyjeżdżających do Albanii nie  wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. 

Informacje dla kierowców

Respektowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC - tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielone karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku podróżowania autem będącym własnością osoby trzeciej lub  firmy należy posiadać notarialne upoważnienie w j. angielskim od  właściciela auta.

Coraz więcej dróg krajowych jest zmodernizowanych. Mogą być wprowadzone opłaty za korzystanie z niektórych głównych tras.

Zaleca się zachowanie ostrożności na drogach (dziury w nawierzchni, bezpańskie zwierzęta). Nie zaleca się poruszania się po  drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników (motocykle, rowery, piesi) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne).

W Albanii policja drogowa coraz bardziej wymaga na kierowcach rygorystycznego stosowania przepisów kodeksu drogowego. Mimo generalnie życzliwego stosunku do obcokrajowców, należy mieć na uwadze, iż za  wykroczenie drogowe (nawet nieznaczne) grozi, oprócz kary grzywny, pozbawieniem prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu na pół roku.

Likwidacja skutków wypadków drogowych może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego warto upewnić się wybierając firmę ubezpieczeniową w Polsce czy  współpracuje z albańskim odpowiednikiem.

W Albanii słabo jest rozwinięty system autoryzowanych serwisów samochodowych – nawet najbardziej popularnych marek. Stacje obsługi mają minimalną ilość części zamiennych i z reguły dopiero po  zgłoszeniu naprawy je zamawiają. W związku z tym naprawa może potrwać nawet kilka tygodni.

Cło

Nie  ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy i materiałów. Przepisy nie precyzują ilości: muszą to być bliżej nieokreślone ilości do  użytku własnego.

Wywóz pieniędzy ograniczony jest do  kwoty 10 tys. EUR na osobę.

Nie  ma restrykcji celnych odbiegających od  powszechnie przyjętych standardów.

Obyczaje

W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do  norm przyjętych w innych krajach bałkańskich.

W całej Albanii przeważa islam, religie chrześcijańskie są zakorzenione w części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm).

Przydatne informacje

Jest coraz więcej bankomatów, jednak zaleca się korzystanie z bankomatów ulokowanych na terenie banków, ponieważ w automatach ulicznych zdarzają się przypadki zatrzymywania kart. Na licznych stacjach benzynowych, w hotelach lub  restauracjach można płacić rachunki w EURO (po uzgodnieniu z obsługą).

W Albanii praktycznie nie  podróżuje się koleją: istniejące nieliczne połączenia obsługiwane są przez wysłużone składy. Nie  ma połączenia z międzynarodową siecią kolejową.

Na  terenie  całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji, odnotowuje się okresowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody, trwające niekiedy do  kilku  godzin na dobę.

Znajomość języków obcych nie  jest powszechna na prowincji. W dużych miastach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, na południu kraju także greckim.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.10.2020 13:15 Emil Pietras
Pierwsza publikacja:
28.11.2018 13:47 Ewa Kwaśnik-Ciągło