W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Albania

Bezpieczeństwo

W ostatnim okresie zauważa się wzrost przestępczości, w tym kradzieży samochodów.

Górskie tereny północnej Albanii należą do szczególnie niebezpiecznych. Powszechne jest tam posiadanie broni i zdarzały się w ostatnich latach przypadki zabójstw turystów. Niektóre tereny wykorzystywane są do uprawy maku i konopii przez uzbrojone grupy przestępcze. W przypadku podróży należy stosować się do poniższych zasad:

  • podróżowanie w grupach z miejscowym przewodnikiem;
  • niezbaczanie z wytyczonych dróg;
  • niezatrzymywanie się w celu zabrania autostopowiczów;
  • noclegowanie tylko w hotelach lub pensjonatach – nie pod namiotami.

W Albanii nie ma odpowiednika polskiego GOPR-u. W razie nieszczęśliwego wypadku w górach, trudno liczyć na szybką pomoc.

Zagrożenia terrorystyczne nie mają odrębnej klasyfikacji. Wyróżnia trzy poziomy sytuacji kryzysowych: niski (alb. niveli I), średni (alb. niveli II), wysoki (alb. niveli III). Obecnie obowiązuje poziom niski.

Albania leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy mogą wjeżdżać bez wizy  i przebywać na terytorium  Albanii do  90 dni  w ciągu 180 dni  licząc od  dnia pierwszego wjazdu. Obywatele polscy mogą wjeżdżać do  Albanii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego.

Uwaga: brak paszportu może powodować trudności z realizacją ubezpieczenia medycznego dla turystów (bezwzględny wymóg okazania paszportu krajowego).

Przedłużenie pobytu można załatwić w Urzędach Imigracyjnych (tylko na podstawie paszportu). Podstawą do  uzyskania przedłużenia pobytu mogą być np. małżeństwo z obywatelem Albanii, prowadzenie firmy lub  legalne zatrudnienie. Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od  planowanej daty opuszczenia  Albanii.

Od obywateli polskich nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów.

Nie wymaga się od turystów posiadania powrotnego biletu ani  określonej kwoty pieniędzy.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie osobowe nie  jest obowiązkowe. Zaleca się jednak posiadanie ubezpieczenia pozwalającego pokryć koszty leczenia w prywatnych klinikach czy  transport medyczny do  kraju.

Zdrowie

Od  przyjeżdżających do Albanii nie  wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od  zagrożeń powszechnie obecnych w Europie.

Zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej.

Polska ma podpisaną umowę z Albanią o bezpłatnym leczeniu. Jednak publiczna służba zdrowia z powodu niedoinwestowania jest w Albanii na bardzo niskim poziomie. W Tiranie i większych miastach powstały prywatne przychodnie lekarskie o dobrym poziomie diagnostycznym (z możliwością hospitalizacji). Koszt wizyty wynosi ok. 50 EUR. Dla  załatwiania spraw związanych z opłatami za usługi medyczne za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych placówki służby zdrowia wymagają posiadania paszportów.

Informacje dla kierowców

Respektowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC - tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielone karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku podróżowania autem będącym własnością osoby trzeciej lub  firmy należy posiadać notarialne upoważnienie w j. angielskim od  właściciela auta.

Coraz więcej dróg krajowych jest zmodernizowanych. Mogą być wprowadzone opłaty za korzystanie z niektórych głównych tras.

Nie zaleca się jednak poruszania się po  drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników (motocykle, rowery, piesi) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne).

W Albanii policja drogowa coraz bardziej wymaga na kierowcach rygorystycznego stosowania przepisów kodeksu drogowego. Mimo generalnie życzliwego stosunku do obcokrajowców, należy mieć na uwadze, iż za  wykroczenie drogowe (nawet nieznaczne) grozi, oprócz kary grzywny, pozbawieniem prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu na pół roku.

Przy  kolizji lub wypadku drogowym należy skontaktować się z konsulem. Likwidacja skutków wypadków drogowych może trwać nawet kilka miesięcy, dlatego warto upewnić się wybierając firmę ubezpieczeniową w Polsce czy  współpracuje z albańskim odpowiednikiem.

W Albanii słabo jest rozwinięty system autoryzowanych serwisów samochodowych – nawet najbardziej popularnych marek. Stacje obsługi mają minimalną ilość części zamiennych i z reguły dopiero po  zgłoszeniu naprawy je zamawiają. W związku z tym naprawa może potrwać nawet kilka tygodni.

Cło

Nie  ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy i materiałów. Przepisy nie precyzują ilości: muszą to być bliżej nieokreślone ilości do  użytku własnego.

Wywóz pieniędzy ograniczony jest do  kwoty 10 tys. EUR na osobę.

Nie  ma restrykcji celnych odbiegających od  powszechnie przyjętych standardów.

Obyczaje

W Albanii obowiązują normy obyczajowe podobne do  norm przyjętych w innych krajach bałkańskich.

W całej Albanii przeważa islam, religie chrześcijańskie są zakorzenione w części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm).

Przydatne informacje

Jest coraz więcej bankomatów, jednak zaleca się korzystanie z bankomatów ulokowanych na terenie banków, ponieważ w automatach ulicznych zdarzają się przypadki zatrzymywania kart. Na licznych stacjach benzynowych, w hotelach lub  restauracjach można płacić rachunki w EURO (po uzgodnieniu z obsługą).

W Albanii praktycznie nie  podróżuje się koleją: istniejące nieliczne połączenia obsługiwane są przez wysłużone składy. Nie  ma połączenia z międzynarodową siecią kolejową.

Mimo, że Albania jest krajem górzystym nie ma tu rozwiniętej infrastruktury narciarskiej - brak tras, wyciągów a nawet szlaków turystycznych. Nie istnieje ratownictwo górskie. W górach mogą nie działać telefony komórkowe.

Na  terenie  całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji, odnotowuje się okresowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody, trwające niekiedy do  kilku  godzin na dobę.

Znajomość języków obcych nie  jest powszechna na prowincji. W dużych miastach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, na południu kraju także greckim.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.11.2018 13:47 Ewa Kwaśnik-Ciągło
Pierwsza publikacja:
28.11.2018 13:47 Ewa Kwaśnik-Ciągło