W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Irlandia

Bezpieczeństwo

Irlandia jest krajem stosunkowo bezpiecznym. W centrach dużych miast problemem staje się coraz większa liczba narkomanów. Napadów na turystów i rozbojów jest niewiele, zdarzają się jednak kradzieże kieszonkowe. Szczególnie w dużych miastach problemem są włamania do samochodów, przy czym ubezpieczenia zazwyczaj ich nie pokrywają.

Pomoc w nagłych wypadkach można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Irlandii jest paszport bądź dowód osobisty. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu. W przypadku pobytu nie przekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności poza koniecznością posiadania ważnego dowodu osobistego bądź paszportu.

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej, choć najczęściej jest ona płatna. Dlatego też przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (European Heath Insurance Card - EHIC). EKUZ uprawnia do bezpłatnego korzystania tylko z podstawowych usług medycznych, na zasadach obowiązujących w Republice Irlandii. W skład tych usług wchodzą sytuacje zagrożenia zdrowia bądź życia, nagłe wypadki, zatrucia czy zachorowania. Z tego względu wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego zawierającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywające koszty leczenia, a także przewiezienia chorego do Polski, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl.

Udając się do lekarza w Irlandii, należy upewnić się, czy ma on kontrakt z irlandzką państwową służbą medyczną (Health Services Executive - HSE, www.hse.ie). Takie kontrakty ma w Irlandii stosunkowo niewielu lekarzy ogólnych (General Practitioners - GP). Listę lokalnych GP jak też specjalistów można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia (lokalne oddziały HSE). Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE. Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach (tel. pogotowia w Irlandii: 999 lub 112) jest bezpłatne w szpitalach publicznych. Regulacja UE przewiduje także prawo do bezpłatnych lekarstw na podstawie specjalnego rodzaju recept wypisywanych wyłącznie przez lekarzy mających kontrakt z HSE. Gdy pobyt w Irlandii trwa dłużej niż 3 miesiące, karta ubezpieczenia zdrowotnego nie znajduje zastosowania i Polaków obowiązują zasady takie same jak obywateli Irlandii. Prywatna wizyta u lekarza domowego (lekarz ogólny) wynosi od 50 do 60 EUR, u specjalisty - od 100 do 155 EUR. Doba w szpitalu państwowym kosztuje ok. 40 EUR.

Podróżowanie po kraju

Nie ma żadnych ograniczeń. Między ważniejszymi miastami kursują pociągi Iarnród Eireann (Irish Rail tel. 01-8366222; www.irishrail.ie). Jest to najszybszy sposób podróżowania, jednak sieć kolejowa jest słabo rozwinięta. Można także korzystać z autobusów Bus Eireann (tel. O1-8366111; www.buseireann.ie). Działają również prywatni przewoźnicy. Podróżowanie autobusami jest tańsze niż pociągami.  Z reguły bardziej opłacalne jest kupowanie biletu w obie strony. Biorąc pod uwagę niezbyt dobrze rozwiniętą komunikację publiczną, a także częste opóźnienia, łatwiej i szybciej dotrzeć do wybranych miejsc wypożyczonym samochodem. Informacje na temat ruchu na drogach można znaleźć na www.aaroadwatch.ie. Przy podróży samochodem trzeba zaopatrzyć się w aktualną mapę, jako że oznakowanie dróg jest raczej ubogie, szczególnie na mniej uczęszczanych trasach.

Informacje dla kierowców

W Irlandii obowiązuje lewostronny ruch drogowy. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi w Irlandii 0,5 promila. Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Irlandii i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Nie jest natomiast uznawane międzynarodowe prawo jazdy. Konieczne jest posiadanie dowodu opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia. Sam fakt wjazdu na teren Republiki należy natomiast zgłosić służbom granicznym (Customs) w ciągu doby po przekroczeniu granicy. Wysokość podatku rejestracyjnego wynosi 23-30% wartości rynkowej samochodu. Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego podatku; informacji na ten temat udziela biuro rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Office). Tylko turysta, który nie podejmuje pracy w Irlandii (policja jest w stanie sprawdzić status każdej osoby), może podróżować w Irlandii samochodem zarejestrowanym w Polsce. Wszystkie samochody mające więcej niż 4 lata muszą raz na dwa lata przejść test sprawności dopuszczający je do ruchu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.ncts.ie

Cło

Mimo zniesienia granic celnych między Polską a krajami UE ilość wwożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży podlega ograniczeniom. Określenie "do użytku osobistego" obejmuje towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty, jednakże ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi ich konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebrany może również zostać pojazd, którym towary są przewożone. W Irlandii przewożone towary uznaje się za przeznaczone do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają następujących ilości: 800 szt. papierosów, 400 szt. cygaretek, 200 szt. cygar, 1 kg tytoniu, 10 l alkoholu spirytusowego (np. whisky, wódka, gin), 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto), 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego), 110 l piwa. Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Wyrobów takich nie można także przesyłać pocztą.

Niektóre towary są objęte zakazem wwozu do Irlandii bądź mogą być wwożone na podstawie specjalnej licencji. Należą do nich przede wszystkim: broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń ofensywna, materiały pornograficzne (książki, magazyny, wydruki i nagrania wideo), rośliny i cebulki, żywe i martwe zwierzęta (w tym psy i koty, ptaki i drób), gatunki zagrożone, mięso i przetwory mięsne, siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania). Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwozu narkotyków.

Obywatele UE są zobowiązani do zgłaszania odpowiednim organom celnym (Customs) posiadanej przy sobie gotówki (lub jej ekwiwalentu w innych walutach, czekach podróżnych lub innych aktywach) w kwocie równej i wyższej niż 6,348.69 EUR.

Transport zwierząt

Informacje dotyczące zasad transportu zwierząt do Irlandii dostępne są na stronie internetowej Department of Agriculture, Food and Marine, czyli irlandzkiego Ministerstwa Rolnictwa:

http://www.agriculture.gov.ie/pets/bringingyourpetcatdogorferretintoireland/

nr telefonu: (+353) 1 607 28 27

e-mail: pets@agriculture.gov.ie

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na ww. stronie przewożone zwierzę z innego kraju UE musi posiadać mikroczip wszczepiony przed zaszczepieniem przeciwko wściekliźnie odpowiadający standardowi ISO 11785, oraz posiadać paszport, bądź certyfikat UE.

Konieczne jest zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie najpóźniej na 21 dni przed przyjazdem do Irlandii. Badanie krwi na obecność wścieklizny  jest wymagane tylko wówczas, gdy zwierzę jest transportowane z państwa nie figurującego na liście państw zakwalifikowanych do grupy państw niskiego ryzyka zagrożenia wścieklizną: http://www.agriculture.gov.ie/pets/qualifyingcountriesterritories/listofqualifyinglowerriskcountries/

Przed wyjazdem należy zwierzę odrobaczyć. Wymóg ten nie odnosi się to do zwierząt transportowanych z Finlandii, Malty, Wielkiej Brytanii,  Norwegii, oraz do kotów.

Jeżeli właściciel nie towarzyszy zwierzęciu w podróży, zwierzę musi zostać przetransportowane najpóźniej w przeciągu pięciu dni po jego przyjeździe.

Maksymalna ilość zwierząt, które mogą być transportowane przez jedną osobę to 5.

Wwóz broni

Obywatele polscy mogą przywozić do i wywozić z Irlandii broń odpowiadającą celom łowieckim lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne jest do tego posiadanie Europejskiej Karty Broni Palnej (European Firearms Pass) wydanej w Polsce, wpisanie broni do Karty oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula. Ponadto niezbędne jest uzyskanie irlandzkiego certyfikatu na broń palną dla nierezydentów (Irish Firearm Certificate for non-residents) u właściwego terytorialnie Superintendenta Gardy (irlandzka policja).

Broń ogłuszająca, spreje gazowe typu CS i gaz pieprzowy są całkowicie zabronione w Irlandii i nie wydaje się certyfikatów na wwóz takiej broni. Kusze, łuki i wiatrówki o energii wylotowej większej niż jeden dżul klasyfikowane są jako broń palna w Irlandii, więc nie można jej wwieźć bez zezwolenia.

W przypadku osób mieszkających w Irlandii dłużej niż 6 miesięcy konieczne jest wyrobienie w irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości (Department of Justice, Equality and Law Reform) pozwolenia na wwóz broni. Po uzyskaniu zezwolenia należy złożyć podanie do policji o zezwolenie na broń. Dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem: http://www.garda.ie/Controller.aspx?Page=4144

Żywność

Można wwozić produkty mięsne oraz mleczne tylko na tzw. "własny użytek". Dopuszczalna ilość przewożonych produktów wynosi 10 kg. Jednakże każdy z produktów musi posiadać odpowiedni certyfikat UE (EU Health Mark).

Obyczaje

Nie ma szczególnych norm prawnych lub zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe. Irlandczycy w kontaktach towarzyskich są bardzo otwarci i przyjacielscy, jednak w rozmowach z przypadkowo poznanymi osobami (w pociągu, pubie itp.) należy unikać sporów lub kategorycznych opinii na temat konfliktu w Irlandii Północnej, języka i religii.

Przydatne informacje

Banki i urzędy otwarte są zwykle w godz. 10.00-16.00. Jeden dzień w tygodniu (zazwyczaj w czwartek) instytucje te otwarte są do godz. 17.00. Sklepy otwarte są od poniedziałku do soboty (często także w niedzielę), najczęściej w godz. 10.00-18.00, duże obiekty handlowe w godz. 9.00-20.00. Czwartek jest w Irlandii dniem handlowym: sklepy są otwarte do godziny 20.00, czasem nawet do 21.00.

Koszty życia w Irlandii należą do najwyższych w Europie.

Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pubach i restauracjach.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.