W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Irlandia jest krajem stosunkowo bezpiecznym. Pomoc w nagłych wypadkach można uzyskać pod numerem telefonu 999 lub 112.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - TAK
 • dowód osobisty - TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Do końca daty ważności dokumentu tożsamości/paszportu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele RP nie potrzebują wizy przy wjeździe do Irlandii. 

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

W celu uzyskania szczegółowej informacji zalecamy kontakt z irlandzką Strażą Graniczną.

Zasady pobytu

Jeśli pobyt obywatela RP nie przekracza trzech miesięcy, jako obywatel UE, ma on prawo pobytu bez żadnych dodatkowych warunków i formalności. Musi jednak mieć ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.

Zdrowie

W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. W Irlandii nie ma problemu z dostępem do opieki medycznej, choć najczęściej jest ona płatna. Dlatego też przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w kartę EKUZ. EKUZ uprawnia do bezpłatnego korzystania tylko z podstawowych usług medycznych, na zasadach obowiązujących w Republice Irlandii. W skład tych usług wchodzą sytuacje zagrożenia zdrowia bądź życia, nagłe wypadki, zatrucia czy zachorowania. Warto więc wykupić indywidualny pakiet ubezpieczeniowy zawierający ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywający koszty leczenia, przewiezienia chorego do Polski, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Bliższe informacje: www.nfz.gov.pl.

Jeśli idziesz do lekarza w Irlandii, upewnij się, czy ma on umowę z irlandzką państwową służbą medyczną (Health Services Executive - HSE, www.hse.ie). Ma je w Irlandii stosunkowo niewielu lekarzy ogólnych (General Practitioners - GP). Listę lekarzy GP i specjalistów można uzyskać w lokalnych placówkach służby zdrowia (oddziały HSE). Przed rozpoczęciem wizyty należy przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego i podkreślić, że wizyta ma się odbyć w ramach regulacji UE.

Leczenie szpitalne w nagłych wypadkach jest bezpłatne w szpitalach publicznych. Telefon pogotowia w Irlandii to 999 lub 112. Regulacja UE przewiduje także prawo do bezpłatnych lekarstw na podstawie specjalnego rodzaju recept wypisywanych wyłącznie przez lekarzy mających kontrakt z HSE. Gdy pobyt w Irlandii trwa dłużej niż 3 miesiące, karta ubezpieczenia zdrowotnego przestaje być honorowana i Polaków obowiązują zasady takie same jak obywateli Irlandii. Prywatna wizyta u lekarza domowego (lekarz ogólny) wynosi od 50 do 60 EUR, u specjalisty – od 100 do 155 EUR. Doba w szpitalu państwowym kosztuje ok. 40 EUR.

Podróżowanie po kraju

Nie ma żadnych ograniczeń w podróżowaniu. Między ważniejszymi miastami kursują pociągi Iarnród Eireann (Irish Rail tel. 01-8366222; www.irishrail.ie). Jest to najszybszy sposób podróżowania, jednak sieć kolejowa jest słabo rozwinięta. Można także korzystać z autobusów Bus Eireann (tel. O1-8366111; www.buseireann.ie). Działają również prywatni przewoźnicy. Podróżowanie autobusami jest tańsze niż pociągami. Z reguły bardziej opłacalne jest kupowanie biletu w obie strony. Biorąc pod uwagę niezbyt dobrze rozwiniętą komunikację publiczną, a także częste opóźnienia, łatwiej i szybciej dotrzeć do wybranych miejsc wypożyczonym samochodem. Informacje na temat ruchu na drogach można znaleźć na www.aaroadwatch.ie. Jeśli podróżujesz samochodem, zaopatrz się w aktualną mapę. Oznakowanie dróg jest raczej ubogie, szczególnie na mniej uczęszczanych trasach.

Informacje dla kierowców

W Irlandii obowiązuje ruch lewostronny. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu wynosi w Irlandii 0,5 promila. Prawo jazdy (zarówno starego, jak i nowego wzoru) wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Irlandii i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie lub przepisami krajowymi. Nie jest natomiast uznawane międzynarodowe prawo jazdy. Trzeba mieć ze sobą dowód opłacenia podatku drogowego i ubezpieczenia. Sam fakt wjazdu na teren Republiki należy natomiast zgłosić służbom granicznym (Customs) w ciągu doby po przekroczeniu granicy. Wysokość podatku rejestracyjnego wynosi 23-30% wartości rynkowej samochodu. Niektóre osoby mogą być zwolnione z tego podatku; informacji na ten temat udziela biuro rejestracji pojazdów (Vehicle Registration Office). Tylko turysta, który nie podejmuje pracy w Irlandii, może podróżować po kraju samochodem zarejestrowanym w Polsce. Policja jest w stanie sprawdzić status każdej osoby. Wszystkie samochody mające więcej niż 4 lata muszą raz na dwa lata przejść test sprawności dopuszczający je do ruchu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.ncts.ie

Cło

Mimo zniesienia granic celnych między Polską a krajami UE ilość towarów przeznaczonych do użytku osobistego, które przywozisz i których nie zamierzasz sprzedać, podlega ograniczeniom. Określenie „do użytku osobistego” obejmuje towary przewożone z przeznaczeniem na prezenty. Ich sprzedaż jest naruszeniem prawa i grozi konfiskatą oraz dodatkową karą. Odebrany może również zostać pojazd, którym towary są przewożone. W Irlandii przewożone towary uznaje się za przeznaczone do użytku osobistego, jeżeli nie przekraczają następujących ilości:

 • 800 szt. papierosów,
 • 400 szt. cygaretek,
 • 200 szt. cygar,
 • 1 kg tytoniu,
 • 10 l alkoholu spirytusowego (np. whisky, wódka, gin),
 • 20 l wina ze zwiększoną zawartością alkoholu (np. sherry, porto),
 • 90 l wina (w tym maksymalnie 60 l wina musującego),
 • 110 l piwa.

Aby przewozić wyroby alkoholowe lub tytoniowe, musisz mieć ukończone 17 lat. Wyrobów takich nie można przesyłać pocztą.

Niektóre towary są objęte zakazem wwozu do Irlandii bądź mogą być wwożone na podstawie specjalnej licencji. Należą do nich przede wszystkim:

 • broń palna, amunicja, materiały wybuchowe, broń ofensywna,
 • materiały pornograficzne (książki, magazyny, wydruki i nagrania wideo),
 • rośliny i cebulki,
 • żywe i martwe zwierzęta (w tym psy i koty, ptaki i drób),
 • gatunki zagrożone,
 • mięso i przetwory mięsne,
 • siano i słoma (nawet jeżeli służą do pakowania).

Obowiązuje także bezwzględny zakaz wwozu narkotyków.

Obywatele UE muszą zgłosić odpowiednim organom celnym (Customs) kwotę, którą mają przy sobie, jeśli jest ona równa 6.348,69 EUR lub wyższa. Dotyczy to również ekwiwalentu w innych walutach, czekach podróżnych lub innych aktywach.

Transport zwierząt

Informacje dotyczące zasad transportu zwierząt do Irlandii znajdziesz na stronie internetowej Department of Agriculture, Food and Marine, czyli irlandzkiego Ministerstwa Rolnictwa:

nr telefonu: (+353) 1 607 28 27

e-mail: pets@agriculture.gov.ie

Zwierzę przewożone z innego kraju UE musi mieć mikroczip wszczepiony przed zaszczepieniem przeciwko wściekliźnie oraz paszport lub certyfikat UE. Czip musi odpowiadać standardowi ISO 11785.

Musisz zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie najpóźniej 21 dni przed przyjazdem do Irlandii. Badanie krwi na obecność wścieklizny jest wymagane tylko, gdy przywozisz zwierzę z państwa, którego nie ma na liście państw niskiego ryzyka zagrożenia wścieklizną. Wiecej informacji znajdziesz tutaj.  

Przed wyjazdem należy zwierzę odrobaczyć. Wymóg ten nie odnosi się do kotów oraz zwierząt przywożonych z Finlandii, Malty, Wielkiej Brytanii, Norwegii.

Jeżeli właściciel nie towarzyszy zwierzęciu w podróży, zwierzę musi zostać przetransportowane najpóźniej w ciągu pięciu dni po jego przyjeździe.

Jedna osoba może przewozić maksymalnie 5 zwierząt.

Wwóz broni

Obywatele polscy mogą przywozić do Irlandii i wywozić z niej broń do celów łowieckich lub w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych. Niezbędne są do tego:

 • Europejska Karta Broni Palnej (European Firearms Pass) wydana w Polsce,
 • wpisanie broni do Karty,
 • uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświadczenie wydane przez właściwego konsula.

Ponadto trzeba uzyskać irlandzki certyfikat na broń palną dla nierezydentów (Irish Firearm Certificate for non-residents) u właściwego terytorialnie Superintendenta Gardy (irlandzka policja).

Broń ogłuszająca, spreje gazowe typu CS i gaz pieprzowy są całkowicie zabronione w Irlandii. Państwo nie wydaje certyfikatów na wwóz takiej broni. Kusze, łuki i wiatrówki o energii wylotowej większej niż jeden dżul Irlandia traktuje jako broń palną. Aby je przywieźć, trzeba mieć zezwolenie.

Osoby, które mieszkają w Irlandii dłużej niż 6 miesięcy, muszą wyrobić w irlandzkim Ministerstwie Sprawiedliwości (Department of Justice, Equality and Law Reform) pozwolenie na wwóz broni. Po uzyskaniu zezwolenia należy złożyć podanie do policji o zezwolenie na broń. Dodatkowe informacje można znaleźć pod linkiem:.

Żywność

Można wwozić produkty mięsne oraz mleczne tylko na własny użytek. Dopuszczalna ilość przewożonych produktów wynosi 10 kg. Każdy z produktów musi mieć odpowiedni certyfikat UE (EU Health Mark).

Obyczaje

Nie ma szczególnych norm prawnych lub zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby powodować sytuacje konfliktowe. Irlandczycy w kontaktach towarzyskich są bardzo otwarci i przyjacielscy. W rozmowach z przypadkowo poznanymi osobami (w pociągu, pubie itp.) należy jednak unikać sporów lub kategorycznych opinii na temat konfliktu w Irlandii Północnej, języka i religii.

Przydatne informacje

Banki i urzędy otwarte są zwykle w godz. 10.00-16.00. Jeden dzień w tygodniu (zazwyczaj w czwartek) instytucje te pracują do godz. 17.00. Sklepy otwarte są od poniedziałku do soboty (często także w niedzielę), najczęściej w godz. 10.00-18.00, duże obiekty handlowe w godz. 9.00-20.00. Czwartek jest w Irlandii dniem handlowym: sklepy są otwarte do godziny 20.00, czasem nawet do 21.00.

Koszty życia w Irlandii należą do najwyższych w Europie.

Obowiązuje całkowity zakaz palenia w pubach i restauracjach.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}