W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w Dublinie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w w zakresie dyplomacji ekonomicznej, politycznej oraz kulturalno-naukowej.

Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki w Ambasadzie RP w Dublinie.

Czas trwania nieodpłatnej praktyki wynosi jeden miesiąc.

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

 • biegle władać językiem kraju urzędowania (tj. jęz. angielskim) oraz językiem polskim,
 • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych,
 • preferowane kierunki studiów: administracja, stosunki międzynarodowe, prawo, nauki polityczne, dziennikarstwo.

Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

 • formularza aplikacyjnego (wzór na str. MSZ) wypełnionego w jęz. polskim,
 • listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim,
 • kserokopii dowodu osobistego lub paszportu,
 • kserokopii świadectw opanowania języka angielskiego (np. egzaminy Cambridge),
 • opinii po odbytych już stażach, jeśli takie miały miejsce,
 • oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj),
 • oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku (kliknij tutaj),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (kliknij tutaj).

Ponadto praktykant zobowiązany jest:

 1. dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki,

 2. przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.

Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym, od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie w godzinach pracy urzędu.

Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Termin nadsyłania zgłoszeń na miesięczne praktyki w Ambasadzie drogą pocztową upływa na 45 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki. W drodze wyjątku, dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Pragniemy zaznaczyć, iż liczba chętnych do odbywania praktyk w miesiącach letnich jest wysoka, dlatego należy liczyć się z możliwością odrzucenia wniosku z powodu braku wolnych miejsc w tych miesiącach.

Materiały

Staż - regulamin
Praktyki.pdf 1.16MB
Oświadczenie​_o​_zapoznaniu​_sie​_z​_regulaminem​_praktyk
Oświadczenie.pdf 0.11MB
Oświadczenie​_o​_niekaralności
Oświadczenie​_o​_niekaralności.pdf 0.10MB