W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Irlandia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Irlandią zostały nawiązane 30 września 1976 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Od 1991 r. Polska ma swoją ambasadę w Dublinie. Polska i Irlandia pozostają ważnymi partnerami w sferze politycznej, relacje te zacieśniły się po przystąpieniu Polski do UE. Obydwa kraje rozwijają współpracę polityczną, także na forach wielostronnych.

Polskę i Irlandię łączy podobieństwo poglądów w wielu sprawach z zakresu polityki zagranicznej i europejskiej. Dwustronna współpraca polityczna, realizowana głównie w formie spotkań szefów rządów, ministrów czy parlamentarzystów tworzy dobry klimat, ważny dla współdziałania w innych dziedzinach, np. dla utrzymania dodatniego dla Polski bilansu we wzajemnych obrotach handlowych, współpracy naukowo-akademickiej czy zapewnienia dobrego, zgodnego z lokalnymi tradycjami i zwyczajami, traktowania Polaków przebywających w Irlandii.

Irlandia, w odróżnieniu od Polski, nie jest członkiem NATO, pozostając państwem neutralnym. Mimo to Irlandia bierze aktywny udział w misjach pokojowych ONZ. Dla Polski i Polaków duże znaczenie miała decyzja rządu irlandzkiego o otwarciu rynku pracy dla polskich obywateli natychmiast po przystąpieniu Polski do UE (1 maja 2004 r.). Dzięki temu liczna grupa Polaków rozpoczęła pracę i edukację w Irlandii. Szacuje się, że Polacy najliczniejszą nie-irlandzką grupą w tym kraju. Według danych statystycznych w Irlandii mieszka około 150 tysięcy Polaków.  

Współpraca polityczna w okresie III RP

W okresie międzywojennym, jak również bezpośrednio po II wojnie światowej Irlandia nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych z Polską. Do 1976 r. istniały jedynie kontakty handlowe między dwoma państwami.  Stosunki dyplomatyczne między Polską a Irlandią na szczeblu ambasad zostały nawiązane 30 września 1976 r. Ustalono, że od 1977 r. polski Ambasador w Danii, będzie również akredytowany w Dublinie, zaś Ambasador Irlandii w Szwecji i Finlandii zostanie akredytowany w Warszawie. W następnych latach w Irlandii byli akredytowani polscy ambasadorowie w Brukseli (od 1979 r.) i Hadze (od 1981 r.), a w latach 1984-1991 – ambasador w Londynie.

Współpraca ekonomiczna

Współpraca ekonomiczna między Polską a Irlandią polega głównie na utrzymywaniu wspólnej polityki handlowej w ramach członkostwa obu krajów w Unii Europejskiej oraz w wielostronnych organizacjach o charakterze gospodarczym takich jak: WTO, OECD czy UNIDO. Ambasada RP w Dublinie wspiera polskie interesy gospodarcze w Irlandii m.in. poprzez:  - ochronę praw i interesów polskich podmiotów gospodarczych, -  promowanie Polski jako wiarygodnego partnera w kontaktach handlowych i inwestycyjnych oraz polskich osiągnięć gospodarczych, - rozbudowę polsko –irlandzkiej bazy traktatowej i tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego. Ponadto Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. poprzez Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Dublinie realizuje działania na rzecz wsparcia polskich podmiotów gospodarczych w Irlandii, a mianowicie m.in.:  - udziela informacji o rynku (analizy, raporty, poradniki), - współtworzy sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami otoczenia biznesowego, - organizuje szkolenia dla polskich i zagranicznych firm, - weryfikuje partnerów biznesowych, - organizuje misje gospodarcze, - udziela pomocy we wprowadzeniu produktów na rynek oraz w tworzeniu kampanii promocyjnych i medialnych. ZBH nie wchodzi w struktury placówki dyplomatycznej.  

Linki
Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Współpraca kulturalna

Przy realizacji zadań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej Ambasada RP w Dublinie współpracuje z irlandzkimi ministerstwami m. in. Ministerstwem Sztuki, Dziedzictwa Narodowego i Kultury Irlandzkiej; miejscowymi ośrodkami kultury oraz szeregiem instytucji i organizacji, w tym też kluczowych ośrodków naukowo-badawczych w Irlandii. Oprócz działań realizowanych w ramach dużych przedsięwzięć staramy się angażować w mniejsze projekty, które służą umacnianiu więzi między polskimi i irlandzkimi twórcami kultury. Jesteśmy otwarci na nowe inspirujące inicjatywy skierowane do odbiorcy irlandzkiego oraz międzynarodowego. W razie pytań związanych ze współpracą w zakresie kultury i nauki prosimy o kontakt: dublin.culture@msz.gov.pl .                               

Od 2015 r. organizowany jest festiwal PolskaÉire, który ma na celu połączenie różnorodności kultur, narodowości oraz tradycji polskich i irlandzkich. Podczas trwania festiwalu odbywają się wydarzenia kulturalne, sportowe, rodzinne oraz naukowe, w których udział mogą wziąć wszyscy zainteresowani. 

Linki
Wystawa o Pawle Strzeleckim
PolskaEire Festival

Współpraca naukowa

Ambasada RP w Dublinie od lat pośredniczy między podmiotami naukowymi w Irlandii i w Polsce oraz współpracuje z irlandzkimi ośrodkami naukowo-badawczymi (takie jak Trinity College Dublin, University College Cork, the Institute of International and European Affairs), a także z naukowcami w Irlandii. Placówka w Dublinie także realizuje własne, autorskie projekty naukowe takie jak seminaria i konferencje wspólnie z Irlandzkimi oraz międzynardowymi partnerami. W razie pytań związanych ze współpracą w zakresie nauki prosimy o kontakt: dublin.culture@msz.gov.pl.

Irlandzka baza kwalifikacji zagranicznych NARIC zawiera informacje na temat porównywalności dyplomów uzyskanych zagranicą. Link do przewodnika zawierającego informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Obywateli polscy mogą podejmować naukę w ośrodkach naukowych w Irlandii. 

Uznawalność kształcenia

{"register":{"columns":[]}}