W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kanada

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W Kanadzie obowiązuje średni (trzeci w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że zamach terrorystyczny jest możliwy zdaniem miejscowych władz. Ten poziom zagrożenia utrzymuje się od października 2014 roku.

Wyższy poziom alertu terrorystycznego może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Spodziewaj się wtedy większej liczby pracowników ochrony w miejscach publicznych czy wzmożonych kontroli na granicach. Więcej informacji, w tym informację o stopniu zagrożenia terrorystycznego, znajdziesz na stronie rządu Kanady.

W Kanadzie na ogół nie ma poważniejszego zagrożenia przestępczością. W wielkich miastach są jednak mniej bezpieczne dzielnice, których nie należy zwiedzać po zmroku. Przyroda może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia turystów, którzy udają się na wycieczki w plener. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o niewielkim zaludnieniu. Często nawet góry i lasy tuż za miastem bywają niebezpieczne ze względu na brak dróg i słabo zagospodarowane szlaki turystyczne, na których łatwo zabłądzić. Żyjące blisko siedzib ludzkich dzikie zwierzęta (niedźwiedzie, pumy, wilki, kojoty, skunksy itp.) w sytuacji zagrożenia mogą zaatakować.

Na wybrzeżu Pacyfiku niebezpieczne są niespodziewane wysokie fale. Zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, gdy fale zmywają turystów ze skał do oceanu.

W Kanadzie zdarzają się trzęsienia ziemi. Od lipca do listopada pojawiają się huragany. Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, tsunami lub huraganu, znajdziesz na  stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Jeśli masz polski paszport wydany po 28 sierpnia 2006 r., wjedziesz do Kanady bez wizy. Może to być zarówno paszporty z cechami biometrycznymi, jak i bez nich.

Zniesienie obowiązku wizowego nie gwarantuje, że wjedziesz na terytorium Kanady. Decyzję, czy możesz wjechać i na jak długo, podejmuje urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym. Niektóre osoby mogą być pozbawione prawa wjazdu, jeśli były w przeszłości deportowane z Kanady lub karane. Okres bezwizowego pobytu wynosi maksymalnie 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie zostanie określony krótszy czas pobytu. Praca oraz nauka bez zezwolenia jest nielegalna.

Kanada pobiera dane biometryczne (odciski palców), kiedy składasz wniosek o:

 • wizę długoterminową,
 • wizę z prawem pobytu czasowego i stałego,
 • wizę z prawem do pracy lub nauki.

Opłata manipulacyjna wynosi 85 CAD plus koszt wizy.

 

Uwaga: Od 15 marca 2016 r. władze Kanady wymagają od obcokrajowców podróżujących samolotem w ramach ruchu bezwizowego , aby mieli elektroniczne potwierdzenie podróży (Electronic Travel Authorization – eTA). Dokument jest powiązany z numerem paszportu wnioskodawcy. Opłata za jego wydanie wynosi 7 dolarów kanadyjskich. Można za niego zapłacić jedynie:

 • kartą płatniczą,
 • przez zabezpieczoną stronę internetową udostępnioną przez rząd kanadyjski.

Ważność eTA to 5 lat, chyba że:

 • paszport utraci ważność,
 • obcokrajowiec wykupi nowy dokument,
 • urzędnik imigracyjny cofnie eTA.

Większość eTA zostanie zaakceptowana w ciągu kilku minut od złożenia wniosku, ale w niektórych przypadkach procedura może zająć kilka dni. Warto złożyć wniosek o eTA z odpowiednim wyprzedzeniem. Jedynym oficjalnym portalem, gdzie należy zgłaszać się po eTA, jest portal rządu kanadyjskiego

Obywatele Kanady, którzy mają inne obywatelstwo oprócz kanadyjskiego (np. polskie), nie mogą wystąpić z wnioskiem o eTA. Muszą pokazać przez wejściem na pokład samolotu lecącego do Kanady dokument potwierdzający obywatelstwo kanadyjskie.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Warto je jednak wykupić. Powinno obejmować koszty leczenia w wysokości minimum 100.000 CAD. Ceny usług medycznych w Kanadzie są wysokie. Zdarzały się przypadki, że służby odmawiały wjazdu do kraju z powodu braku ubezpieczenia medycznego. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane, jeżeli obejmują terytorium Kanady. Aby poruszać się samochodem, musisz mieć ważne ubezpieczenia OC i NW.

Zdrowie

Nie ma trudności z dostępem do opieki medycznej. Na wizytę u lekarza czeka się jednak długo, zwłaszcza do specjalisty. Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą ok. 80-100 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie plomby, usunięcie zęba kosztuje od 100 CAD, leczenie kanałowe i inne – od 500 CAD. Średni koszt doby w szpitalu obejmujący opiekę medyczną wynosi ok. 1.500-2.000 CAD (bez kosztów operacji i innych zabiegów). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować ok. 500 CAD.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Do pewnych obszarów (w tym skupisk ludzkich) można dotrzeć wyłącznie samolotem, promem lub pociągiem, które kursują co kilka dni. Dotyczy to zwłaszcza północnej Kanady. Szczególnie nocą należy uważać na drogach na wychodzące zwierzęta (m.in. łosie, jelenie itp.).

Przepisy ruchu drogowego różnią się w poszczególnych prowincjach. Na podstawie polskiego prawa jazdy można prowadzić samochód – w zależności od prowincji – od 2 do 6 pierwszych miesięcy pobytu. Później dokument należy wymienić na miejscowe prawo jazdy.

Możesz używać również międzynarodowego prawa jazdy. Bardzo surowe kary i wysokie mandaty grożą za jazdę pod wpływem alkoholu i za przekraczanie dozwolonej prędkości. Trzeba się liczyć z natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy, pojazdu, a nawet karą więzienia. Ponadto mandaty w podwójnej wysokości stawki grożą za przekroczenie prędkości na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Cło

Odwiedzający Kanadę mogą przywieźć bez opłat celnych:

 • rzeczy osobiste,
 • do 1,5 l wina lub 1,14 l innego alkoholu albo 8,5 l piwa (jeżeli podróżujący ukończył 18 lat w przypadku wjazdu do Alberty, Manitoby i Quebec i 19 lat w przypadku wjazdu do pozostałych prowincji),
 • do 200 szt. papierosów oraz 50 szt. cygar i 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 18 lat),
 • prezenty dla mieszkańców Kanady o jednostkowej wartości maksymalnie 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych).

Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli sanitarnej i celnej. Nie wolno wwozić zwierząt chronionych i przedmiotów wykonanych z części ciała tych zwierząt.

Wwożenie wędlin podlega ograniczeniom. Nie wolno wwozić między innymi świeżych owoców. Produkty te należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu kryminalnego.

Przed wjazdem do Kanady wypełnia się deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10.000 CAD. Nie ma ograniczeń we wwozie i wywozie walut, ale służby mogą zażądać dokumentów bankowych, które potwierdzą źródło ich pochodzenia.

Bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane. Kanadyjskie służby celne są pod tym względem bardzo restrykcyjne.

W Kanadzie do prawie wszystkich towarów i usług doliczany jest podatek federalny GST/HST w wysokości od 5 do 15% (w zależności od prowincji). W kilku prowincjach może być również naliczany podatek prowincjonalny PST. Odwiedzający Kanadę nie mają prawa do zwrotu podatku GST/HST. Od 2007 r. Kanada wprowadziła program wspierania grup turystycznych. W ramach tego programu obcokrajowcy mogą ubiegać się o zwrot podatku na pewne zakupy związane z wykupionymi pobytami. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej.

 

Przepisy prawne

W Kanadzie za przemyt narkotyków grożą surowe kary – do dożywocia włącznie. Za handel narkotykami i ich posiadanie, jak również za posiadanie instrukcji i urządzeń do produkcji narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności. Od 17 października 2018 r. Kanada zalegalizowała handel marihuaną, jej używanie i posiadanie. Szczegółowe informacje znajdziesz na rządowej stronie.

Ważne: Kanada zalegalizowała posiadanie marihuany, ale zasady w ruchu granicznym pozostały bez zmian. Wywóz z Kanady i przywóz marihuany lub produktów pochodnych jest nielegalny. Przemyt może skutkować surowymi karami.

Przydatne informacje

Na temat mniejszości seksualnych i etnicznych należy wypowiadać się bardzo oględnie; określenia Indianie i Eskimosi uchodzą za obraźliwe (Indian nazywa się członkami pierwszych narodów, Eskimosów - Inuitami). Niedopuszczalne jest używanie określeń wskazujących na dyskryminowanie z powodu pochodzenia lub przynależności etnicznej. Kanada jest krajem szanującym swą wieloetniczność i wielokulturowość, gdzie bardzo zwraca się uwagę na tzw. poprawność polityczną.

Polonia kanadyjska liczy ok. 1mln osób i stanowi jedną z większych grup etnicznych; skupiona jest głównie w aglomeracji Toronto  Mississauga, w Edmonton, Montrealu i Vancouver.

Wyroby alkoholowe i tytoniowe sprzedawane są osobom, które ukończyły 19 lat (w prowincjach Alberta, Manitoba i Quebec - 18 lat). Wstęp do lokali, w których podawane są napoje alkoholowe, dozwolony jest również od 19. roku życia (w Albercie, Manitobie i Quebecu - od 18 lat). Nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych innych niż bary ani na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem posesji prywatnych. Niedozwolone jest posiadanie w kabinie pasażerskiej samochodu otwartych lub napoczętych napojów alkoholowych. W większości prowincji obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

W prowincji Quebec poza dużymi miastami, zwłaszcza w części północnej, turysta może mieć trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim, gdyż większość mieszkańców posługuje się wyłącznie językiem francuskim. Napisy przy drogach i na tablicach informacyjnych często są wyłącznie po francusku.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.