W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kanada

Bezpieczeństwo

W Kanadzie obowiązuje średni (w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że zamach terrorystyczny jest, zdaniem władz miejscowych, możliwy. Ten poziom zagrożenia utrzymuje się od października 2014 roku.

Wyższy poziom alertu terrorystycznego wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, np. zwiększeniem obecności pracowników ochrony w miejscach publicznych czy wzmożeniem kontroli na granicach.

Więcej informacji, w tym informacja nt. stopnia zagrożenia terrorystycznego jest dostępna na stronie rządu Kanady (https://www.canada.ca/en/services/defence/nationalsecurity/terrorism-threat-level.html).

W Kanadzie na ogół nie występują poważniejsze zagrożenia przestępczością, aczkolwiek w wielkich miastach są mniej bezpieczne dzielnice, których nie należy zwiedzać po zmroku. Przyroda może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia turystów, którzy udają się na wycieczki w plener (zwłaszcza na obszarach o niewielkim zaludnieniu). Często nawet tereny tuż za miastem (góry i lasy) bywają niebezpieczne ze względu na brak dróg i słabo zagospodarowane szlaki turystyczne, na których łatwo zabłądzić. Żyjące tu, często blisko siedzib ludzkich, dzikie zwierzęta (niedźwiedzie, pumy, wilki, kojoty, skunksy itp.), w sytuacji zagrożenia mogą zaatakować.

Na wybrzeżu Pacyfiku niebezpieczne są niespodziewane wysokie fale (zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, gdy fale zmywają turystów ze skał do oceanu).

Kanada leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Od lipca do listopada występuje zagrożenie huraganami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, tsunami lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Ruch bezwizowy obejmuje posiadaczy wszystkich ważnych polskich paszportów (zarówno z cechami biometrycznymi, jak i bez cech biometrycznych, wydanymi od 28 sierpnia 2006 r.). Zniesienie obowiązku wizowego nie daje automatycznej gwarancji wjazdu na terytorium Kanady. Decyzję co do długości pobytu w Kanadzie oraz odnośnie wjazdu na teren Kanady podejmuje urzędnik imigracyjny na przejściu granicznym. Niektóre kategorie osób - w szczególności osoby, które były w przeszłości deportowane z Kanady lub które były karane - mogą być pozbawione prawa wjazdu. Okres bezwizowego pobytu wynosi maksymalnie 6 miesięcy, o ile przy wjeździe nie zostanie określony krótszy czas pobytu. Praca oraz nauka bez zezwolenia jest nielegalna.

Kanada pobiera dane biometryczne (odciski palców) przy składaniu wniosków o wizy długoterminowe, z prawem pobytu czasowego i stałego, z prawem do pracy lub nauki. Opłata manipulacyjna wynosi 85 CAD (plus koszt wizy).

 

UWAGA:

15 marca 2016 roku władze Kanady wprowadziły wymóg posiadania przez obcokrajowców podróżujących drogą lotniczą w ramach ruchu bezwizowego (w tym Polaków) elektronicznego potwierdzenia podróży (Electronic Travel Authorization). Opłata za wydanie tego elektronicznego dokumentu - powiązanego z numerem paszportu wnioskodawcy - wynosi 7 dolarów kanadyjskich, płatności można dokonywać jedynie kartą płatniczą, poprzez zabezpieczoną stronę internetową udostępnioną przez rząd kanadyjski. Ważność eTA przewidziano na 5 lat, chyba że paszport utraci ważność, zostanie wykupiony nowy dokument lub urzędnik imigracyjny cofnął eTA. Należy wziąć pod uwagę, że większość eTA zostanie zaakceptowana w ciągu kilku minut od złożenia wniosku, ale w niektórych przypadkach procedura może zająć kilka dni. Sugerujemy złożenie wniosku o eTA z odpowiednim wyprzedzeniem. Jedynym oficjalnym portalem, gdzie należy aplikować o eTA jest portal rządu kanadyjskiego: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-pl.html  

Obywatele Kanady posiadający oprócz kanadyjskiego inne obywatelstwo (np. polskie) nie mogą aplikować o eTA. Są oni zobowiązani do pokazania przez wejściem na pokład samolotu lecącego do Kanady dokumentu potwierdzającego obywatelstwo kanadyjskie.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, zaleca się jednak ze względu na wysokie ceny usług medycznych wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia obejmującego koszty leczenia w wysokości minimum 100 tys. CAD. Zdarzały się przypadki, że brak ubezpieczenia medycznego był powodem odmowy wjazdu na teren Kanady. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane, jeżeli obejmują terytorium Kanady. Niezbędnym warunkiem poruszania się samochodem są ważne ubezpieczenia OC i NW

Zdrowie

Dostęp do opieki medycznej nie nastręcza trudności, aczkolwiek wymaga długiego oczekiwania, zwłaszcza na wizytę u specjalisty. Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą ok. 80 - 100 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie plomby, usunięcie zęba kosztuje od 100 CAD; leczenie kanałowe i inne - od 500 CAD. Średni koszt doby w szpitalu obejmujący opiekę medyczną wynosi ok. 1500-2000 CAD (bez kosztów operacji i innych zabiegów). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować ok. 500 CAD.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Należy jednak liczyć się z tym, że do pewnych obszarów (w tym skupisk ludzkich) dotrzeć można wyłącznie samolotem, promem lub pociągiem, które kursują co kilka dni (dotyczy to zwłaszcza obszarów północnej Kanady). Szczególnie nocą należy uważać na drogach na wychodzące zwierzęta (m.in. łosie, jelenie, itp.).

Przepisy ruchu drogowego różnią się w poszczególnych prowincjach. Na podstawie polskiego prawa jazdy można prowadzić samochód - w zależności od prowincji - od 2 do 6 pierwszych miesięcy pobytu, później dokument ten należy wymienić na miejscowe prawo jazdy. Dozwolone jest również posiadanie  międzynarodowego prawa jazdy. Bardzo surowe kary i wysokie mandaty grożą za jazdę pod wpływem alkoholu i za przekraczanie dozwolonej prędkości (włącznie z natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy, pojazdu i karą więzienia). Ponadto mandaty w podwójnej wysokości stawki grożą za przekroczenie prędkości na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Cło

Odwiedzający Kanadę mogą przywieźć bez opłat celnych: rzeczy osobiste; do 1,5 l wina lub 1.14 l innego alkoholu albo 8.5 l piwa (jeżeli podróżujący ukończył 18 lat w przypadku wjazdu do Alberty, Manitoby i Quebec i 19 lat w przypadku wjazdu do pozostałych prowincji); do 200 szt. papierosów, oraz 50 szt. cygar i 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 18 lat), prezenty dla mieszkańców Kanady o jednostkowej wartości nie przekraczającej 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych). Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli sanitarnej i celnej. Nie wolno wwozić zwierząt chronionych i wykonanych z nich rzeczy. Wwożenie żywności podlega dużym ograniczeniom (dotyczy to np. wędlin) lub jest wręcz zakazane (np. świeże owoce). Produkty te należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu kryminalnego. Przed wjazdem do Kanady wypełnia się deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10 tys. CAD (nie ma ograniczeń we wwozie i wywozie walut, ale można spotkać się z żądaniem przedstawienia dokumentów potwierdzających źródło ich pochodzenia - dokument bankowy). Bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane. Kanadyjskie służby celne są bardzo restrykcyjne.

W Kanadzie do prawie wszystkich towarów  i usług doliczany jest podatek federalny GST / HST w wysokości od 5 do 15% (w zależności od prowincji). W kilku prowincjach może być również naliczany  podatek prowincjonalny PST. Odwiedzający Kanadę nie mają prawa do zwrotu podatku GST/HST. Począwszy od 2007 roku Kanada wprowadziła program wspierania grup turystycznych. W ramach tego programu obcokrajowcy mają prawo do ubiegania się o zwrot podatku na pewne zakupy związane z wykupionymi pobytami. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie  internetowej: www.cra-arc.gc.ca

Przepisy prawne

W Kanadzie za przemyt narkotyków grożą surowe kary - do dożywocia włącznie. Za handel narkotykami i ich posiadanie, jak również za posiadanie instrukcji i urządzeń do produkcji narkotyków grozi kara pozbawienia wolności. Od 17 października 2018 Kanada legalizuje handel, używanie i posiadanie marihuany. Szczegółowe informacje dostępne są na rządowej stronie https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis.html

WAŻNE: legalizacja posiadania marihuany w Kanadzie nie zmienia dotychczasowych zasad w ruchu granicznym. Wywóz/przywóz marihuany lub produktów pochodnych z/do Kanady jest nielegalny i przemyt może skutkować surowymi karami.

Przydatne informacje

Na temat mniejszości seksualnych i etnicznych należy wypowiadać się bardzo oględnie; określenia Indianie i Eskimosi uchodzą za obraźliwe (Indian nazywa się członkami pierwszych narodów, Eskimosów - Inuitami). Niedopuszczalne jest używanie określeń wskazujących na dyskryminowanie z powodu pochodzenia lub przynależności etnicznej. Kanada jest krajem szanującym swą wieloetniczność i wielokulturowość, gdzie bardzo zwraca się uwagę na tzw. poprawność polityczną.

Polonia kanadyjska liczy ok. 1mln osób i stanowi jedną z większych grup etnicznych; skupiona jest głównie w aglomeracji Toronto  Mississauga, w Edmonton, Montrealu i Vancouver.

Wyroby alkoholowe i tytoniowe sprzedawane są osobom, które ukończyły 19 lat (w prowincjach Alberta, Manitoba i Quebec - 18 lat). Wstęp do lokali, w których podawane są napoje alkoholowe, dozwolony jest również od 19. roku życia (w Albercie, Manitobie i Quebecu - od 18 lat). Nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych innych niż bary ani na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem posesji prywatnych. Niedozwolone jest posiadanie w kabinie pasażerskiej samochodu otwartych lub napoczętych napojów alkoholowych. W większości prowincji obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

W prowincji Quebec poza dużymi miastami, zwłaszcza w części północnej, turysta może mieć trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim, gdyż większość mieszkańców posługuje się wyłącznie językiem francuskim. Napisy przy drogach i na tablicach informacyjnych często są wyłącznie po francusku.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.