W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

W Kanadzie obowiązuje średni (trzeci w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że zamach terrorystyczny jest możliwy zdaniem miejscowych władz. Ten poziom zagrożenia utrzymuje się od października 2014 roku.

Wyższy poziom alertu terrorystycznego może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa. Spodziewaj się wtedy większej liczby pracowników ochrony w miejscach publicznych czy wzmożonych kontroli na granicach. Więcej informacji, w tym informację o stopniu zagrożenia terrorystycznego, znajdziesz na stronie rządu Kanady.

W Kanadzie na ogół nie ma poważniejszego zagrożenia przestępczością. W wielkich miastach są jednak mniej bezpieczne dzielnice, których nie należy zwiedzać po zmroku. Przyroda może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia turystów, którzy udają się na wycieczki w plener. Dotyczy to zwłaszcza obszarów o niewielkim zaludnieniu. Często nawet góry i lasy tuż za miastem bywają niebezpieczne ze względu na brak dróg i słabo zagospodarowane szlaki turystyczne, na których łatwo zabłądzić. Żyjące blisko siedzib ludzkich dzikie zwierzęta (niedźwiedzie, pumy, wilki, kojoty, skunksy itp.) w sytuacji zagrożenia mogą zaatakować.

Na wybrzeżu Pacyfiku niebezpieczne są niespodziewane wysokie fale. Zdarzają się nieszczęśliwe wypadki, gdy fale zmywają turystów ze skał do oceanu.

W Kanadzie zdarzają się trzęsienia ziemi. Od lipca do listopada pojawiają się huragany. Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, tsunami lub huraganu, znajdziesz na  stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • paszport - TAK
 • paszport tymaczsowy - TAK
 • dowód osobisty - NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport lub dokument podróży uznaje się za ważny, jeżeli jest on:

Czy trzeba wyrobić wizę?

W zależności od programu, w ramach którego ubiegasz się o wjazd do Kanady:

 • Wizyta, praca i studia tymczasowe

Nie będą wydawane zezwolenia na pracę, zezwolenia na naukę ani wpisy do rejestru gości, których data przekracza okres ważności dokumentu podróży.  Jeżeli po przyjeździe do Kanady otrzyma się nowy paszport, można złożyć wniosek o przedłużenie pobytu.

 • Express Entry

Jeżeli osoba stara się o wizę za pośrednictwem programu Express Entry, to powinna odnowić paszport, jeżeli jego ważność upływa w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pobyt stały. Następnie należy zaktualizować informacje o nowym paszporcie w swoim wniosku. Dzięki temu będzie on ważny podczas rozpatrywania wniosku.

Jeśli osoba pochodzi z kraju objętego obowiązkiem wizowym wymaga się, aby co najmniej 1 wolnej strony w paszporcie lub dokumencie podróży. To właśnie na niej będzie przyklejona wiza turystyczna lub wiza na pobyt stały.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) jest wymagana od obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego, gdy przybywają do Kanady drogą lotniczą. Elektroniczna Autoryzacja Podróży jest połączona elektronicznie z paszportem podróżnego. Jest ona ważna przez okres nie przekraczający pięciu lat lub do czasu wygaśnięcia ważności paszportu, zależnie od tego która data jest bliższa. Jeśli wyrobisz sobie nowy paszport, będziesz musiał uzyskać nową eTA.

Z ważną eTA możesz przyjeżdżać do Kanady tak często jak chcesz, na krótkie pobyty (normalnie nie przekraczające każdorazowo sześciu miesięcy). Nie potrzebujesz eTA w podróżach wewnątrz granic Kanady.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży (eTA) nie gwarantuje wjazdu do Kanady. Po przylocie funkcjonariusz kontroli granicznej poprosi o paszport i o inne dokumenty, na przykład o amerykańską Green Card. Należy uzasadnić swoją podróż i przekonać funkcjonariusza, że przysługuje Ci prawo wjazdu do Kanady.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Brak.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

W Kanadzie dziecko poniżej 18 roku życia jest uznawane za osobę niepełnoletnią. Konieczne może być okazanie:

 • pisma od jednego lub obojga rodziców, lub opiekuna prawnego, upoważniające małoletnie dziecko do podróży do Kanady, oraz
 • inne dokumenty, takie jak dokumenty adopcyjne lub orzeczenie o opiece nad dzieckiem, w zależności od tego, czy dziecko podróżuje samodzielnie czy nie.

Więcej informacji o podróży do Kanady z niepełnoletnim.

Przyjazd do Kanady poprzez zaproszenie:

Jeżeli otrzymałeś list od osoby lub firmy, która zaprosiła Cię do Kanady, zabierz ze sobą ten list. Funkcjonariusz służby granicznej może poprosić o jego okazanie.

Więcej informacji o listach z zaproszeniem.

Warunki i ograniczenia długości pobytu

Obywatel Polski może przebywać w Kanadzie maksymalnie do 6 miesięcy przy wjeździe na eTA (electronic Travel Document) – ostateczna decyzja należy do urzędnika kanadyjskiego na granicy (Canada Border Services Agency). Koszt eTA to 7 CAD.

Jeżeli podróżny Państwo zezwolenie na wjazd do Kanady, funkcjonariusz służb granicznych może zezwolić na pobyt krótszy lub dłuższy niż 6 miesięcy.

 • Strażnik graniczny zazwyczaj wpisuje do paszportu datę, do której należy opuścić terytorium Kanady;
 • Jeżeli podróżny nie otrzyma stempla w paszporcie, może pozostać w Kanadzie przez 6 miesięcy od dnia wjazdu do Kanady lub do momentu wygaśnięcia ważności paszportu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli potrzebny jest stempel w paszporcie, możesz poprosić o niego funkcjonariusza służb granicznych.
 • Jeśli chcesz zostać dłużej niż zezwala na to zezwolenie, powinieneś złożyć wniosek o przedłużenie pobytu co najmniej 30 dni przed upływem dozwolonego – wskazanego terminu pobytu.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. Warto je jednak wykupić. Powinno obejmować koszty leczenia w wysokości minimum 100.000 CAD. Ceny usług medycznych w Kanadzie są wysokie. Zdarzały się przypadki, że służby odmawiały wjazdu do kraju z powodu braku ubezpieczenia medycznego. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane, jeżeli obejmują terytorium Kanady. Aby poruszać się samochodem, musisz mieć ważne ubezpieczenia OC i NW.

Zdrowie

Nie ma trudności z dostępem do opieki medycznej. Na wizytę u lekarza czeka się jednak długo, zwłaszcza do specjalisty. Opłaty za standardową wizytę u lekarza wynoszą ok. 80-100 CAD. Wizyta u stomatologa: założenie plomby, usunięcie zęba kosztuje od 100 CAD, leczenie kanałowe i inne – od 500 CAD. Średni koszt doby w szpitalu obejmujący opiekę medyczną wynosi ok. 1.500-2.000 CAD (bez kosztów operacji i innych zabiegów). Przewiezienie chorego karetką pogotowia i zabieg na pogotowiu może kosztować ok. 500 CAD.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Do pewnych obszarów (w tym skupisk ludzkich) można dotrzeć wyłącznie samolotem, promem lub pociągiem, które kursują co kilka dni. Dotyczy to zwłaszcza północnej Kanady. Szczególnie nocą należy uważać na drogach na wychodzące zwierzęta (m.in. łosie, jelenie itp.).

Przepisy ruchu drogowego różnią się w poszczególnych prowincjach. Na podstawie polskiego prawa jazdy można prowadzić samochód – w zależności od prowincji – od 2 do 6 pierwszych miesięcy pobytu. Później dokument należy wymienić na miejscowe prawo jazdy.

Możesz używać również międzynarodowego prawa jazdy. Bardzo surowe kary i wysokie mandaty grożą za jazdę pod wpływem alkoholu i za przekraczanie dozwolonej prędkości. Trzeba się liczyć z natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy, pojazdu, a nawet karą więzienia. Ponadto mandaty w podwójnej wysokości stawki grożą za przekroczenie prędkości na terenie budowy w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Cło

Odwiedzający Kanadę mogą przywieźć bez opłat celnych:

 • rzeczy osobiste,
 • do 1,5 l wina lub 1,14 l innego alkoholu albo 8,5 l piwa (jeżeli podróżujący ukończył 18 lat w przypadku wjazdu do Alberty, Manitoby i Quebec i 19 lat w przypadku wjazdu do pozostałych prowincji),
 • do 200 szt. papierosów oraz 50 szt. cygar i 200 g tytoniu (jeżeli podróżujący ukończył 18 lat),
 • prezenty dla mieszkańców Kanady o jednostkowej wartości maksymalnie 60 CAD (z wyjątkiem alkoholu, papierosów i próbek reklamowych).

Wwożone zwierzęta domowe i rośliny podlegają ścisłej kontroli sanitarnej i celnej. Nie wolno wwozić zwierząt chronionych i przedmiotów wykonanych z części ciała tych zwierząt.

Wwożenie wędlin podlega ograniczeniom. Nie wolno wwozić między innymi świeżych owoców. Produkty te należy zgłosić do kontroli celnej. Za zatajenie przewozu produktów żywnościowych grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu kryminalnego.

Przed wjazdem do Kanady wypełnia się deklarację celną, w której należy zgłosić walutę powyżej 10.000 CAD. Nie ma ograniczeń we wwozie i wywozie walut, ale służby mogą zażądać dokumentów bankowych, które potwierdzą źródło ich pochodzenia.

Bagaże mogą być prześwietlane i kontrolowane. Kanadyjskie służby celne są pod tym względem bardzo restrykcyjne.

W Kanadzie do prawie wszystkich towarów i usług doliczany jest podatek federalny GST/HST w wysokości od 5 do 15% (w zależności od prowincji). W kilku prowincjach może być również naliczany podatek prowincjonalny PST. Odwiedzający Kanadę nie mają prawa do zwrotu podatku GST/HST. Od 2007 r. Kanada wprowadziła program wspierania grup turystycznych. W ramach tego programu obcokrajowcy mogą ubiegać się o zwrot podatku na pewne zakupy związane z wykupionymi pobytami. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej.

Przepisy prawne

W Kanadzie za przemyt narkotyków grożą surowe kary – do dożywocia włącznie. Za handel narkotykami i ich posiadanie, jak również za posiadanie instrukcji i urządzeń do produkcji narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności. Od 17 października 2018 r. Kanada zalegalizowała handel marihuaną, jej używanie i posiadanie. Szczegółowe informacje znajdziesz na rządowej stronie.

Ważne: Kanada zalegalizowała posiadanie marihuany, ale zasady w ruchu granicznym pozostały bez zmian. Wywóz z Kanady i przywóz marihuany lub produktów pochodnych jest nielegalny. Przemyt może skutkować surowymi karami.

Przydatne informacje

Na temat mniejszości seksualnych i etnicznych należy wypowiadać się bardzo oględnie; określenia Indianie i Eskimosi uchodzą za obraźliwe (Indian nazywa się członkami pierwszych narodów, Eskimosów - Inuitami). Niedopuszczalne jest używanie określeń wskazujących na dyskryminowanie z powodu pochodzenia lub przynależności etnicznej. Kanada jest krajem szanującym swą wieloetniczność i wielokulturowość, gdzie bardzo zwraca się uwagę na tzw. poprawność polityczną.

Polonia kanadyjska liczy ok. 1 mln osób i stanowi jedną z większych grup etnicznych; skupiona jest głównie w aglomeracji Toronto  Mississauga, w Edmonton, Montrealu i Vancouver.

Wyroby alkoholowe i tytoniowe sprzedawane są osobom, które ukończyły 19 lat (w prowincjach Alberta, Manitoba i Quebec - 18 lat). Wstęp do lokali, w których podawane są napoje alkoholowe, dozwolony jest również od 19. roku życia (w Albercie, Manitobie i Quebecu - od 18 lat). Nie wolno spożywać alkoholu w miejscach publicznych innych niż bary ani na otwartej przestrzeni, z wyjątkiem posesji prywatnych. Niedozwolone jest posiadanie w kabinie pasażerskiej samochodu otwartych lub napoczętych napojów alkoholowych. W większości prowincji obowiązuje zakaz palenia tytoniu w miejscach publicznych.

W prowincji Quebec poza dużymi miastami, zwłaszcza w części północnej, turysta może mieć trudności z porozumiewaniem się w języku angielskim, gdyż większość mieszkańców posługuje się wyłącznie językiem francuskim. Napisy przy drogach i na tablicach informacyjnych często są wyłącznie po francusku.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}