W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Korea Północna (KRLD)

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne do Korei Północnej.

Półwysep Koreański był od lat miejscem napięć o charakterze politycznym i militarnym. Ich wzrost był szczególnie odczuwalny w związku z prowadzonymi przez KRLD testami rakiet balistycznych oraz próbami jądrowymi, w czasie trwania wspólnych ćwiczeń wojskowych sił USA i Republiki Korei (Korei Południowej), świętami państwowymi obchodzonymi w KRLD, a także po trudnych do przewidzenia incydentach w strefie zdemilitaryzowanej. Pomimo uspokojenia sytuacji, z którym mamy do czynienia od 2018 r., nie można wykluczyć ponownej eskalacji napięcia. Przed podróżą do KRLD wskazane jest zapoznanie się z bieżącą sytuacją polityczną w regionie.

W czasie podróży do KRLD należy wystrzegać się zachowań o charakterze demonstracji politycznych. Szczególna ostrożność jest wskazana w odniesieniu do wizerunków przedstawiających przywódcę kraju Kim Dzong Una oraz jego poprzedników – Kim Ir Sena oraz Kim Dzong Ila. Zachowania, które mogłyby zostać zinterpretowane przez miejscowe władze jako brak szacunku dla osoby przywódcy i jego rodziny mogą w skrajnym przypadku skutkować aresztowaniem i długoletnim więzieniem.

KRLD leży w strefie zagrożonej tajfunami. Informacje i porady jak zachować się w razie kryzysu są dostępne na poniższej stronie.

Nie odnotowuje się zagrożeń dla cudzoziemców o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym. Władze KRLD kontrolują wszelkie aspekty życia obywateli. Również zachowanie cudzoziemców jest stale monitorowane i kontrolowane – dotyczy to w szczególności kontaktów z miejscową ludnością. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ramy ustalone przez władze mogą narazić cudzoziemca na nieprzyjemności.

Zdarzały się incydenty z udziałem obywateli Polski i innych państw z powodu wykonywania przez nich zdjęć określanych przez miejscowe władze jako „brzydkie”, ukazujące kraj w złym świetle. W takich przypadkach cudzoziemcy są zatrzymywani (czasami spontanicznie, przez przechodniów), doprowadzani na posterunek policji, gdzie są przesłuchiwani, a zdjęcia kasowane (jest to łagodny sposób potraktowania, w przypadku uznania fotografii za „szpiegowskie” konsekwencją może być kara więzienia). W razie braku pewności, wskazane jest zapytanie miejscowego opiekuna o możliwość zrobienia zdjęcia w danym miejscu. W przypadku udziału w zorganizowanej wycieczce należy unikać wdawania się dyskusje o charakterze polityczno-ideologicznym z przewodnikami w muzeach, jak również zadawania „trudnych” pytań. Może to zostać bardzo źle odebrane i uznane za postawę wrogą wobec istniejącego porządku.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

 

Wjazd i pobyt

Obywatele RP zamierzający wjechać na terytorium KRLD objęci są obowiązkiem wizowym (wiza jest płatna – 60 EUR, wydawana przez Ambasadę KRLD w Warszawie, przeciętny czas oczekiwania wynosi 2-4 tygodnie). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę w Ambasadzie KRLD w Pekinie. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. W przypadku pobytów turystycznych proces aplikowania o wizę koordynuje biuro podróży.

Wymagany okres ważności paszportu przy ubieganiu się o wizę: co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy. Należy również pamiętać o konieczności uzyskania wizy chińskiej (dwukrotnej), jeżeli pobyt tranzytowy w Chinach przekraczać będzie 144 godziny. UWAGA: Lista chińskich portów lotniczych w których można uzyskać krótkotrwałe zezwolenie na pobyt w ChRL do 144 godzin ulega cyklicznie zmianom, natomiast co do zasady obejmuje te porty lotnicze, które obsługują połączenia do KRLD (Beijing-Capital, Shanghai-Pudong, Shenyang). Istnieje również możliwości dotarcia do Pjongjangu pociągiem z Pekinu przez Shenyang (cztery razy w tygodniu, czas podróży: 24 godziny) lub z przygranicznego miasta Dandong (codziennie, 8 godzin).

Na terenie KRLD dopuszczalna jest praktycznie tylko turystyka grupowa. W wyjątkowych przypadkach możliwe są indywidualne pobyty turystyczne, w całości zaplanowane i zorganizowane przez miejscowe biura turystyczne. Jednym z warunków jest przydzielenie stałej opieki tłumacza-asystenta, bez którego nie można poruszać się po kraju. Zainteresowani przyjazdem turystycznym winni skorzystać z ofert na stronach biur podróży współpracujących z podmiotami północnokoreańskimi (które w większości operują z terytorium Chin). Niekiedy organizowane są pobyty turystyczne związane ze specjalnymi okazjami – jak np. targi przemysłowe, handlowe uroczystości państwowe, święta itp. Wyjazdy turystyczne mają ściśle określony program, od którego nie ma odstępstw. Swoboda w wyborze czasu i miejsca zwiedzania jest wykluczona, dlatego swoje oczekiwania należy zawsze dokładnie weryfikować z ofertą autoryzowanych przez władze KRLD biur podróży.

Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym, realizowanym bez udziału obcokrajowców przez hotel. Osoby zatrzymujące się w hotelu składają paszporty w recepcji. W przypadku pobytów indywidualnych, po przyjeździe przewodnik zawozi paszport do urzędu ds. cudzoziemców, skąd zwracany jest po kilku dniach. W przypadku dłuższych pobytów, pieczęć meldunkową należy uzyskać po upływie każdego kolejnego miesiąca.

Ubezpieczenia

Polisy polskich i międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych nie są uznawane przez koreańskie placówki opieki zdrowotnej (w ramach usługi bezgotówkowej). Niemniej należy wykupić ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające późniejszą refundację kosztów ewentualnego leczenia. Jest istotne, aby ubezpieczenie obejmowało również koszt ewentualnej ewakuacji z KRLD w przypadku problemów zdrowotnych wymagających hospitalizacji (zdarzały się przypadki turystów, których dolegliwości wymagały wynajęcia w trybie nagłym transportu lotniczego do Chin kosztem setek tysięcy euro). Brak możliwości zawarcia gwarantowanej polisy na miejscu.

Zdrowie

Opieka lekarska oferuje usługi wyłącznie na podstawowym poziomie, a możliwości diagnostyki i leczenia nie odpowiadają światowym standardom, ze względu na brak leków, sprzętu, a nawet środków do znieczulania. Dotyczy to również nagłych przypadków. Nawet stosunkowo błahe, łatwe do wyleczenia w Polsce i większości krajów dolegliwości ze względu na brak właściwej opieki medycznej w KRLD mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia. Skomplikowane zabiegi i operacje wymagają natychmiastowego przewiezienia do szpitala za granicę. Możliwe jest skorzystanie ze specjalnego transportu medycznego. W sytuacjach wymagających skorzystania z pomocy medycznej organizacją wizyty i konsultacji lekarskiej zajmuje się miejscowy opiekun. Należy jednak pamiętać o wysokim ryzyku wtórnych zakażeń szpitalnych (m.in. gronkowiec, żółtaczka, itp.).

Przy wjeździe do KRLD należy wypełnić deklarację zdrowotną potwierdzającą brak symptomów chorobowych (kaszel, podwyższona temperatura itp.). Istnieje znaczne ryzyko dolegliwości gastrycznych związanych z zanieczyszczeniem wody, warzyw i owoców. Warto zabrać ze sobą dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy, zwłaszcza w środki przeciw zatruciom pokarmowym, przeciwbólowe oraz inne specjalistyczne, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Szczepienia nie są wprawdzie obowiązkowe, zaleca się jednak przyjęcie dawek przypominających niektórych szczepionek (wg wytycznych polskich władz sanitarno-epidemiologicznych). Wskazane jest szczepienie WZW typu A i B. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub ze specjalistą medycyny tropikalnej.

Podróżowanie po kraju

W podróżowaniu po KRLD obowiązują liczne ograniczenia. Wiele obszarów kraju objętych jest stałym zakazem podróżowania dla obcokrajowców. Turyści przebywający w KRLD z reguły przemieszczają się po kraju autokarami lub samochodami miejscowych biur podróży, rzadziej samolotem lub pociągiem.

W porze deszczowej (lipiec-sierpień) zdarzają się utrudnienia w podróżowaniu po kraju ze względu na powodzie lub lawiny błotne, szczególnie poza stolicą.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe oraz polskie prawo jazdy nie są honorowane, a turyści poruszają się wyłącznie pojazdami biur podróży z kierowcą – nie ma możliwości wynajęcia i samodzielnego prowadzenia samochodu.

Obowiązuje ruch prawostronny. Benzyna i olej napędowy dostępne są tylko w większych miastach (od 2016 r. dla cudzoziemców przebywających w KRLD na stałe wyznaczone są konkretne stacje benzynowe), ich jakość jest bardzo zła (cena ok. 1,5-2 EUR za 1 kilogram). Wskazane jest zaopatrzenie się przed wyjazdem poza stolicę w zapas benzyny w kanistrach. Poziom usług serwisowych jest bardzo niski – brak części zamiennych i wiedzy specjalistycznej. Oznakowanie dróg, nazwy miejscowości – wyłącznie w języku koreańskim. Praktycznie niedostępne na miejscowym rynku są mapy dla kierowców.

Na rogatkach miast, przy skrzyżowaniach i zjazdach z głównych dróg znajdują się posterunki kontrolne. Sieć dróg poza stolicą jest słabo rozwinięta, a stan nawierzchni – bardzo zły (w większości drogi szutrowe). Brak odpowiedniej kultury jazdy, powszechna niedbałość w zakresie przepisów ruchu drogowego. Charakterystyczna jest jazda środkiem jezdni, nieużywanie kierunkowskazów i lusterek, nagłe zajeżdżanie drogi, wtargnięcia pieszych, korzystanie z tzw. „długich świateł”. Pojazdy są często nieoświetlone (również w nocy i w nieoświetlonych tunelach). W takich warunkach ryzyko wypadku komunikacyjnego jest bardzo wysokie.

Sprawy celne i przekraczanie granicy

Istnieje obowiązek zgłoszenia przywożonej waluty. Przy wjeździe do KRLD i przy wyjeździe cały bagaż, w tym podręczny, jest dokładnie prześwietlany i sprawdzany. Przy wjeździe należy zadeklarować posiadany sprzęt fotograficzny oraz nośniki informatyczne. Pomimo, że ich wwożenie jest dozwolone, to są one skrupulatnie sprawdzane pod kątem zawartości niezgodnej z północnokoreańskim prawem. Zabronione jest wwożenie publikacji (w formie papierowej, jak i elektronicznej) oraz filmów i zdjęć, które godziłyby w dobre imię KRLD, a także materiałów pornograficznych. Urządzenia GPS są odbierane do depozytu na przejściach granicznych i zwracane przy wyjeździe. Posiadanie takich urządzeń przez obcokrajowców na terytorium KRLD jest surowo zabronione i próba ich przemytu może zakończyć się bardzo poważnymi konsekwencjami. Z uwagi na brak systemu podatkowego nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Aktualnie możliwe jest wwiezienie telefonu na teren KRLD, po uprzednim zgłoszeniu go na granicy, a następnie wykupieniu specjalnej karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń poza granice kraju.

Przydatne informacje

Większość sklepów dostępna jest tylko dla Koreańczyków. Ceny za artykuły spożywcze w sklepach dedykowanych obcokrajowcom (odpowiednikach dawnych polskich „Peweksów”) należą do najwyższych na świecie.

Cudzoziemcy obowiązani są do dokonywania płatności w walutach wymienialnych (preferowane USD, ew. CNY, EUR). Możliwości korzystania z waluty miejscowej są ograniczone.

Woda z kranu jest niezdatna do picia. Należy korzystać tylko z butelkowanej wody mineralnej, również do gotowania i płukania jamy ustnej. W restauracjach należy unikać dodawania do napojów lodu – zwykle robiony jest z nieprzegotowanej wody z kranu.

Koszt tygodniowego pobytu (hotele, przejazdy, zwiedzanie, wyżywienie) wynosi od ok. 1200 EUR wzwyż. Cena pokoju hotelowego najniższej kategorii – od 50 EUR, przeciętnie ok. 100-150 EUR. Należy liczyć się z tym, że ciepła woda będzie dostępna tylko w określonych godzinach (np. między 6:00 a 7:00 i/lub od 18:00 do 19:00), może szwankować ogrzewanie lub dochodzić do przerw w dostawach prądu.

Znajomość języków obcych jest bardzo słaba, również w hotelach i restauracjach.

Na granicy istnieje możliwość zakupu karty SIM (koszt ok. 100 EUR) umożliwiającej wykonywanie połączeń do Polski z własnego aparatu telefonicznego. Wwożony aparat nie może posiadać wbudowanego GPS. Ponadto obcokrajowcy rezydujący (np. zatrudnieni w biurach organizacji pomocowych) mają możliwość zakupu telefonów komórkowych sieci „Koryolink”, która operuje w stolicy oraz na większości terytorium kraju. Z telefonów tych istnieje możliwość wykonywania połączeń międzynarodowych.

Telefony stacjonarne są dość zawodne, a opłaty za połączenia zagraniczne – bardzo wysokie. Z ulicznych, publicznych aparatów telefonicznych nie można prowadzić rozmów międzymiastowych ani międzynarodowych – zamawia się je na poczcie międzynarodowej lub w hotelach. Nie ma ogólnodostępnych połączeń internetowych.

W razie niepewności, które obiekty można fotografować, wskazane jest zapytanie opiekuna o możliwość wykonania zdjęcia w danym miejscu. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych kłopotów i oskarżeń o wykonywanie nieodpowiednich fotografii godzących w interesy kraju.

Wskazane jest również unikanie ekstrawaganckiego/prowokacyjnego ubioru i zachowania, które może zwrócić uwagę miejscowych służb i być potraktowane jako brak poszanowania dla władz oraz tradycji. Dodatkowo zachowanie powinno być zgodne z miejscowymi obyczajami, m.in. odpowiedni stosunek do kobiet, czy też miejsc i obiektów ważnych dla miejscowej ludności.

Możliwości udzielenia pomocy konsularnej mogą być ograniczone, szczególnie poza Pjongjangiem. Polakom przyjeżdżającym do KRLD zaleca się kontakt z placówką jeszcze przed wjazdem na terytorium tego kraju. Późniejszy kontakt może być utrudniony bądź niemożliwy.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.