W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stany Zjednoczone (USA)

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych (NTAS), w ramach którego publikowany jest okresowo biuletyn informujący o istniejących ogólnych i potencjalnych zagrożeniach o charakterze terrorystycznym. W przypadku wzrostu zagrożenia ogłaszany jest podniesiony poziom zagrożenia „Elavated Alert”, zaś w przypadku zbliżającego się konkretnego, zagrożenia wprowadzany jest „Imminent Alert”. Komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych zamieszczane są przez NTAS na stronie internetowej DHS oraz rozsyłane są za pośrednictwem mediów społecznościowych. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem https://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system

W wielu miejscach publicznych, które potencjalnie mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów, zauważalna jest większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicznych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budynków. Wzmożone środki bezpieczeństwa stosowane są również w okresie świątecznym (4 lipca, Święto Dziękczynienia, Ramadan, Boże Narodzenie).

Zaostrzone przepisy bezpieczeństwa na lotniskach powodują konieczność przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przewoźnika.

DHS i FBI, w przypadku zaobserwowania podejrzanych sytuacji i zachowań, zachęcają do informowania o tym służb pod nr telefonu  alarmowego  911.

Niezależnie od powyższego w większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością kryminalną. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, ale także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem. Szczególna sytuacja panuje w Chicago, gdzie akty przemocy z wykorzystaniem broni palnej obserwuje się na porządku dziennym, zwłaszcza w niektórych strefach dzielnic południowej i zachodniej. Eskalacja przemocy ma związek ze wzmożoną działalnością lokalnych gangów, dlatego odradza się podróżowania w te rejony miasta.

Od czerwca do listopada potencjalnym zagrożeniem są huragany. Planując wyjazd w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi na stronie National Hurricane Center (http://www.nhc.noaa.gov/) bądź na stronie National Weather Center (http://www.weather.gov/). Przydatne informacje  znajdują się także na stronie internetowej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) https://www.fema.gov/ lub na stronach internetowych stanowych oddziałów tejże agencji https://www.fema.gov/emergency-management-agencies#m

Niektóre regiony Stanów Zjednoczonych leżą w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub huraganu są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Z dniem 11 listopada 2019 r. Polska została formalnie włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program - VWP). W związku z tym osoby udające się do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą posiadać wizy amerykańskiej, ale zobowiązani są do rejestracji w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization - ESTA), który dostępny jest na stronie: https://esta.cbp.dhs.gov. Osoby planujące pobyt w innym celu lub dłuższy muszą posiadać ważną wizę wydaną przez właściwego konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Osoby, które posiadają ważną wizę amerykańską nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.

(Uwaga – na portalu ESTA istnieje możliwość wybrania polskiej wersji językowej w prawym górnych rogu strony).

Istotne informacje dotyczących wymogów z którymi prosimy Państwa o szczegółowe zapoznanie się przed podróżą do USA.

- Wniosek ESTA musi być złożony najpóźniej 72 godziny przed wylotem do USA (funkcjonariusze US Customs and Border Protection – CBP, potrzebują co najmniej 72 godzin na zweryfikowanie danych osoby składającej aplikację i akceptację lub odrzucenie wniosku). CBP sugeruje, aby rejestracji w ESTA dokonać niezwłocznie po podjęciu decyzji o wyjeździe i nie czekać do ostatniej chwili.

- Ważność rejestracji w ESTA pozostaje taka sama dla wszystkich krajów biorących udział w VWP, tj. 2 lata od momentu jej zatwierdzenia.

- Każdorazowo przed wyjazdem zaleca się sprawdzenie statusu swojej aplikacji ESTA.

- Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku ESTA wynosi 14 USD (płatność wyłącznie kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal).

- O ESTA można ubiegać się wyłącznie poza granicami USA.

- W sytuacji konieczności przedłużenia pobytu w USA z przyczyn losowych (choroba, utracenie polskiego paszportu), osoba podróżująca musi skontaktować się telefonicznie z U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS i wnioskować o przedłużenie pobytu jeszcze przed wygaśnięciem ważności ESTA.

- Dane podane w aplikacji ESTA muszą być takie same jak w paszporcie podróżującego; np. w przypadku wymiany paszportu już po złożeniu i akceptacji wniosku w ESTA konieczne jest ponowne jego wypełnienie.

- Osoby, których wniosek ESTA został odrzucony nie mają możliwości złożenia wniosku ponownie. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wówczas wnioskowanie o wizę we właściwym amerykańskim konsulacie.

- Odrzucenie wniosku ESTA może nastąpić w stosunku do osób, które wcześniej nie otrzymały wizy lub przebywały w USA nielegalnie. Takie osoby powinny wnioskować o wizę. Nie ma zamkniętego katalogu przyczyn odmowy akceptacji ESTA.

- Długość pobytu polskiego obywatela w Stanach Zjednoczonych bez wizy wynosi maksymalnie 90 dni, ale oficer emigracyjny na lotnisku może zadecydować o jego skróceniu, co może się wiązać z koniecznością zmiany swojego biletu powrotnego.

- Osoby podróżujące z wizą przyznaną przez konsula USA mają prawo pozostać na terenie USA do 6 miesięcy, jednakże również w tym przypadku należy pamiętać, że długość pobytu w USA zależy od decyzji urzędnika emigracyjnego.

- Linie lotnicze weryfikują dane paszportowe z danymi zapisanymi w ESTA; co oznacza, że w przypadku ich niezgodności lub w ogóle jej braku podróżny nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.

Prosimy dodatkowo zapoznać się z Informacjami oraz Często Zadawanymi Pytaniami dotyczącymi podróżowania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie

 https://esta.cbp.dhs.gov.

Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny odczyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) - dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczekujące na deportację często są osadzane w więzieniach.

W sezonie letnim do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że faktyczne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.

Obywatele polscy podróżujący do Stanów Zjednoczonych są zobowiązani do posiadania paszportu ważnego na czas ich podróży. Polska należy do grupy państw zwolnionych z obowiązku posiadania dokumentu ważnego 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia terytorium USA. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.

Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym dokumentem paszportowym przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

Podróże z USA na Kubę

Amerykańskie przepisy federalne zabraniają podróży turystycznych z USA na Kubę. Zakaz dotyczy każdego kto podlega jurysdykcji Stanów Zjednoczonych (obywatele amerykańscy, stali rezydenci, jak również inni cudzoziemcy przebywający czasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych).

Dopuszczalne są podróże jedynie w następujących celach:

- odwiedziny rodziny,

- oficjalne wizyty biznesowe przedstawicieli rządu USA, rządów innych państw i niektórych organizacji międzyrządowych,

- działalność dziennikarska,

- badania i spotkania naukowe,

- działalność edukacyjna i wymiana studencka,

- działalność religijna,

- występy publiczne, warsztaty, sport oraz inne zawody i wystawy,

- pomoc narodowi kubańskiemu,

- projekty humanitarne,

- działalność prywatnych fundacji, instytutów badawczych i naukowych,

- export, import i przekaz materiałów informacyjnych,

- podróże związane z określonymi zatwierdzonymi transakcjami eksportowymi.

Jeśli podróż nie zawiera się w powyższych kategoriach wymagane jest indywidualne pozwolenie wydane przez U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Podróżni mogą uzyskać informacje na temat podróżowania na Kubę na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages/Cuba.html

Zdrowie

Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu - od 500 do kilku tysięcy USD, nie licząc badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc posiadanie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, najlepiej z firm znanych i posiadających przedstawicielstwa w USA.

Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne, zazwyczaj oznakowane komunikatem "Private Property - No Tresspasing".

Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą.

Po Stanach Zjednoczonych można również podróżować koleją (ilość połączeń dość ograniczona) oraz autobusem (firma Greyhound) - jest to w USA najtańsza forma transportu, dodatkowo firma ta oferuje zniżki dla studentów jak i turystów zagranicznych.

Zdecydowanie najbardziej popularne jest podróżowanie po USA korzystając z połączeń lotniczych, jeżeli są kupowane z odpowiednim wyprzedzeniem i przeważnie włączając sobotę - bilety można kupić za niewysoką opłatą. Większość linii lotniczych zezwala obecnie na posiadanie 1 sztuki bagażu głównego i 1 sztuki bagażu podręcznego na lotach międzynarodowych, natomiast nadanie bagażu głównego na lotach krajowych wymaga zwykle dodatkowej opłaty.

Informacje dla kierowców

Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. Należy pamiętać o obowiązku równoczesnego posiadania polskiego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Naruszenie przepisów drogowych karane jest wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 60 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) do kilkuset, lub nawet 1000 dolarów w przypadku wyrzucania śmieci z samochodu). Należy przede wszystkim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88-120 km/godz.).

Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania, stosując się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników (czerwony krawężnik oznacza bezwzględny zakaz parkowania, biały kolor oznacza tzw. "loading zone" parkować można maksymalnie do 5 lub 10 minut). Łamiąc te zasady, należy być przygotowanym na konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking (tzw. "tow-away"). Kierowcy muszą być przygotowani na uiszczenie opłat parkingowych w różnych formach: w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety, w przypadku nowocześniejszych automatów - karty kredytowe lub gotówka.

Należy ściśle stosować się do poleceń policji. W czasie kontroli policyjnej nie wolno wychodzić z samochodu bez polecenia. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Należy odpowiadać na zadane pytanie, należy zachować szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki.

W Stanach Zjednoczonych część autostrad jest płatna - dotyczy to szczególnie wschodnich stanów. Wysokość opłat jest różna w zależności od stanu. Opłaty często pobierane są również za przejazd przez mosty i tunele.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo i często kierowca zostaje natychmiast aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.

We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Przy wypożyczeniu samochodu zdecydowanie wskazane jest wykupienie dodatkowych polis typu "damage waivers" (LDW) oraz "collision damage waivers" (CDW), znoszących odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

Zasady korzystania z zagranicznego prawa jazdy różnią się w zależności od stanu. Prosimy każdorazowo sprawdzić informacje na stronie: https://www.usa.gov/visitors-driving

Cło

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest wwożenie na terytorium USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

Obyczaje

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Przydatne informacje

W USA zamieszkuje ponad 9.5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe w których można porozumieć się po polsku.

Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o każdorazowych, wysokich opłatach za takie transakcje.

Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. Ten problem można jednak rozwiązać, zabierając ze sobą przejściówkę do kontaktu. Jej kupno jest o wiele trudniejsze już na terenie Stanów. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak mile, stopy, jardy, cale, funty i galony.

W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alkoholu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.

W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.

W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.

Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20 % jego wysokości. W wypadku grup 6-osobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku boyom hotelowym za pomoc w noszeniu bagaży, w wysokości 1-2 dolarów.

W miejscach publicznych często oferowana jest usługa "Valet Parking". Polega ona na przejęciu i zaparkowaniu naszego samochodu przez specjalnie do tego celu wyznaczonych pracowników.

Korzystając z tej usługi, zwyczajowo przyjęte jest wręczenie napiwku parkującym również w wysokości 1-2 dolarów.

Warto zwrócić także uwagę na możliwość obniżenia lub nawet zniesienia opłaty parkingowej za pomocą tzw. "ticket validation". Polega ona na naniesieniu stosownego oznaczenia na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy, etc.), które uzyskuje się podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonuje się więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacąc za obiad w restauracji, czy też korzystając z obiektów sportowych. Każdorazowo należy pytać o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.