W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Stany Zjednoczone (USA)

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych (NTAS). W ramach tego systemu departament okresowo publikuje biuletyn informujący o ogólnych i potencjalnych zagrożeniach terrorystycznych. Jeśli zagrożenie wzrasta, departament ogłasza podniesiony poziom zagrożenia – Elavated Alert. Jeśli zbliża się konkretne zagrożenie, wprowadzany jest Imminent Alert. NTAS zamieszcza komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych na stronie internetowej DHS oraz w mediach społecznościowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

W wielu miejscach publicznych, które mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. Są to przede wszystkim:

 • kontrole bagażu,

 • kontrole osobiste mieszkańców i turystów,

 • większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Dotyczy to głównie lotnisk krajowych i międzynarodowych oraz innych miejsc publicznych:

 • urzędów,

 • stadionów,

 • super- i hipermarketów

 • hal wystawowych,

 • wejść do wieżowców.

Służby stosują wzmożone środki bezpieczeństwa również w okresie świątecznym (4 lipca, Święto Dziękczynienia, ramadan, Boże Narodzenie).

Zaostrzone przepisy bezpieczeństwa na lotniskach powodują, że trzeba przybyć tam od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Przed podróżą zasięgnij aktualnych informacji u przewoźnika.

Jeśli zauważysz podejrzane sytuacje i zachowania, DHS i FBI zachęcają do informowania o tym służb pod nr telefonu alarmowego 911.

W większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością kryminalną. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, ale także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem.

Od czerwca do listopada zagrożeniem są huragany. Jeśli planujesz wyjazd w tym okresie, zapoznaj się z ostrzeżeniami meteorologicznymi:

Przydatne informacje znajdziesz także:

W niektórych regionach Stanów Zjednoczonych zdarzają się trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub huraganu, znajdziesz na stronie.

Apelujemy: zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Od 11 listopada 2019 r. Polska jest członkiem Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program – VWP). W związku z tym osoby udające się do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni nie muszą mieć wizy amerykańskiej. Muszą się jednak zarejestrować w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization – ESTA) i uzyskać akceptację wniosku.

Osoby, które planują pobyt w innym celu lub dłuższy, muszą mieć ważną wizę wydaną przez właściwego konsula Stanów Zjednoczonych. Nie można uzyskać wizy na granicy. Osoby, które mają ważną wizę amerykańską, nie muszą rejestrować się w systemie ESTA.

(Uwaga: na portalu ESTA można wybrać polską wersję językową w prawym górnych rogu strony).

Istotne informacje dotyczących wymogów. Zapoznaj się z nimi przed podróżą do USA.

 • Wniosek ESTA należy złożyć najpóźniej 72 godziny przed wylotem do USA. Funkcjonariusze US Customs and Border Protection (CBP) potrzebują co najmniej 72 godzin, aby zweryfikować Twoje dane i zaakceptować lub odrzucić wniosek. CBP sugeruje, aby rejestrować się w ESTA zaraz po podjęciu decyzji o wyjeździe i nie czekać do ostatniej chwili.
 • Rejestracja w ESTA jest ważna 2 lata od momentu jej zatwierdzenia dla wszystkich krajów biorących udział w VWP.
 • Przed wyjazdem sprawdź status swojego wniosku w ESTA. ESTA może zostać anulowana i nie zostaniesz o tym poinformowany.
 • Opłata za złożenie i rozpatrzenie wniosku ESTA wynosi 14 USD. Płatność wyłącznie kartą kredytową lub przez PayPal.
 • O ESTA można ubiegać się wyłącznie poza granicami USA.
 • Jeśli musisz przedłużyć pobyt w USA z przyczyn losowych (choroba, utrata polskiego paszportu), skontaktuj się telefonicznie z U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS i zwróć się o przedłużenie pobytu jeszcze zanim wygaśnie termin legalnego pobytu w USA na podstawie ESTA.
 • Dane podane w aplikacji ESTA muszą być takie same jak w paszporcie. Jeśli wymieniasz paszport już po złożeniu i akceptacji wniosku w ESTA, musisz ten wniosek wypełnić ponownie.
 • Jeśli Twój wniosek ESTA został odrzucony, nie możesz go złożyć ponownie. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas wystąpienie o wizę we właściwym amerykańskim konsulacie.
 • Odrzucenie wniosku ESTA może nastąpić w stosunku do osób, które wcześniej nie otrzymały wizy lub przebywały w USA nielegalnie. Takie osoby powinny wnioskować o wizę. Nie ma zamkniętego katalogu przyczyn odmowy akceptacji ESTA.
 • Długość pobytu polskiego obywatela w Stanach Zjednoczonych bez wizy wynosi maksymalnie 90 dni. Oficer emigracyjny na lotnisku może jednak zadecydować o skróceniu pobytu. Może się to wiązać z koniecznością zmiany biletu powrotnego.
 • Osoby podróżujące z wizą przyznaną przez konsula USA mają prawo pozostać na terenie USA do 6 miesięcy. Również w tym przypadku należy pamiętać, że długość pobytu w USA zależy od decyzji urzędnika emigracyjnego.
 • Linie lotnicze sprawdzają, czy dane paszportowe są zgodne z danymi zapisanymi w ESTA. Oznacza to, że w przypadku ich niezgodności lub w ogóle braku rejestracji podróżny nie zostanie wpuszczony na pokład samolotu.

Prosimy dodatkowo zapoznać się z Informacjami oraz Często Zadawanymi Pytaniami dotyczącymi podróżowania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podróżni mogą uzyskać ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego tutaj, a na temat ESTA na tej stronie.

Na przejściach granicznych działa automatyczny odczyt paszportów i wiz. Podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie). Dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które podczas legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ośrodków deportacyjnych jest niewiele. Z tego powodu osoby, które oczekują na deportację, często muszą przebywać w więzieniach.

W lecie do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że faktyczne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.

Obywatele polscy podróżujący do Stanów Zjednoczonych muszą mieć paszport ważny na czas ich podróży. Polska należy do grupy państw zwolnionych z obowiązku posiadania dokumentu ważnego 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia terytorium USA. Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.

Od połowy 2009 r. władze imigracyjne na lotniskach bezwzględnie przestrzegają tego, aby osoby wyjeżdżające ze Stanów Zjednoczonych legitymowały się ważnym paszportem.

Podróże z USA na Kubę

Amerykańskie przepisy federalne zabraniają podróży turystycznych z USA na Kubę. Zakaz dotyczy każdego, kto podlega prawu Stanów Zjednoczonych, czyli:

 • obywateli amerykańskich,
 • stałych rezydentów,
 • innych cudzoziemców przebywających czasowo w Stanach Zjednoczonych.

Dopuszczalne są podróże jedynie w następujących celach:

 • odwiedziny rodziny,
 • oficjalne wizyty biznesowe przedstawicieli rządu USA, rządów innych państw i niektórych organizacji międzyrządowych,
 • działalność dziennikarska,
 • badania i spotkania naukowe,
 • działalność edukacyjna i wymiana studencka,
 • działalność religijna,
 • występy publiczne, warsztaty, sport oraz inne zawody i wystawy,
 • pomoc narodowi kubańskiemu,
 • projekty humanitarne,
 • działalność prywatnych fundacji, instytutów badawczych i naukowych,
 • eksport, import i przekaz materiałów informacyjnych,
 • podróże związane z określonymi zatwierdzonymi transakcjami eksportowymi.

Jeśli Twoja podróż nie zawiera się w powyższych kategoriach, musisz uzyskać indywidualne pozwolenie wydane przez U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Podróżni mogą uzyskać informacje na temat podróżowania na Kubę na tej stronie.

Zdrowie

Stany Zjednoczone nie wymagają szczepień od osób przyjeżdżających z Polski. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień skontaktuj się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, bez badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Najlepiej, aby była to polisa firmy znanej i mającej przedstawicielstwa w USA.

Bezwzględnie zalecamy wykupienie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia i hospitalizacji w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem i transportu medycznego.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Pamiętaj jednak, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne. Zazwyczaj są one oznakowane komunikatem Private Property – No Tresspasing.

Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą.

Po Stanach Zjednoczonych można również podróżować koleją (liczba połączeń dość ograniczona) oraz autobusem (firma Greyhound). Autobusy to najtańsza w USA forma transportu. Dodatkowo firma Greyhound oferuje zniżki dla studentów i turystów zagranicznych.

Najpopularniejsze jest podróżowanie po USA samolotem. Nadanie bagażu głównego na lotach krajowych wymaga zwykle dodatkowej opłaty.

Informacje dla kierowców

Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód w okresie ważności wizy. Równocześnie trzeba mieć polskie prawo jazdy z tłumaczeniem na język angielski. Możliwość prowadzenia na podstawie polskiego prawa jazdy jest ograniczona i zależy od przepisów stanowych. Naruszenie przepisów drogowych grozi wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia i okoliczności, w których zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 60 USD np. za nieprawidłowe parkowanie do kilkuset lub nawet 1.000 USD za wyrzucanie śmieci z samochodu. Należy przede wszystkim pamiętać, aby nie przekraczać na autostradach dopuszczalnej prędkości. Różni się ona w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88–120 km/h).

Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania. Stosuj się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników. Czerwony krawężnik oznacza bezwzględny zakaz parkowania, biały kolor – tzw. loading zone – parkować można maksymalnie do 5 lub 10 minut. Jeśli łamiesz te zasady, bądź przygotowany na bardzo wysokie opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking, tzw. tow-away. Kierowcy muszą być przygotowani na opłaty parkingowe w różnych formach:

 • w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety,
 • w przypadku nowocześniejszych automatów – karty kredytowe lub gotówka.

Należy ściśle stosować się do poleceń policji. W czasie kontroli policyjnej wolno wychodzić z samochodu tylko na wyraźne polecenie funkcjonariusza. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Odpowiadaj na zadane pytania. Zwracaj szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi, aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki.

W Stanach Zjednoczonych część autostrad jest płatna. Dotyczy to szczególnie wschodnich stanów. Wysokość opłat jest różna w zależności od stanu. Opłaty często pobierane są również za przejazd przez mosty i tunele.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo. Często kierowca zostaje natychmiast aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.

We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Jeśli wypożyczasz samochód, najlepiej wykup dodatkową polisę typu damage waivers (LDW) oraz collision damage waivers (CDW). Znoszą one odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

Zasady korzystania z zagranicznego prawa jazdy różnią się w zależności od stanu. Informacje znajdziesz tutaj.

Cło

Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych muszą wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10.000 USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli przewożona kwota przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, lecz także innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Nie wolno wwozić do USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

Obyczaje

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu. Pamiętaj, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj. Dotyczy to także zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Przydatne informacje

W USA zamieszkuje ponad 9,5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły, w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe, w których można porozumieć się po polsku.

Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa i wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecamy wyrobienie takiej karty w banku przed wyjazdem. Wynajęcie samochodu bez podania karty kredytowej jest niemożliwe. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty, należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w rozbudowanej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o wysokich opłatach za takie transakcje.

Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. przejściówkę należy zabrać ze sobą, ponieważ jest ona bardzo trudno dostępna w Stanach. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak: mile, stopy, jardy, cale, funty i galony. Warto zaopatrzyć się w kieszonkową tabelę przeliczników.

W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. W większości stanów kupować i pić alkohol mogą osoby, które ukończyły 21 rok życia. Sprzedawca niemal zawsze prosi o okazanie dowodu tożsamości niezależnie od wyglądu nabywcy. W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.

Jeśli musisz wezwać pomoc, zadzwoń pod bezpłatny numer 911. Działa on w całych Stanach Zjednoczonych.

Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20% jego wysokości. W wypadku grup sześcioosobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku.

W miejscach publicznych często oferowana jest usługa Valet Parking. Polega ona na tym, że nasz samochód przejmuje i parkuje specjalnie do tego celu wyznaczony pracownik. Jeśli korzystasz z tej usługi, daj parkującemu zwyczajowo przyjęty napiwek.

Opłatę parkingową można obniżyć lub nawet znieść za pomocą tzw. ticket validation. Polega ona na tym, że nanosimy stosowne oznaczenie na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy), które uzyskujemy podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonujemy więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacenia za obiad w restauracji czy też korzystania z obiektów sportowych. Pytaj o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}