W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Bahamy

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Bahamami zostały nawiązane 19 listopada 2003 r.

Współpraca polityczna

Współpraca polityczna w okresie III RP

Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Wspólnotą Bahamów w dniu 19 listopada 2003 r. Pierwsza w historii wzajemnych relacji akredytacja Ambasadora RP (na stałe rezydującego w USA) miała miejsce w dniu 21 sierpnia 2008 r. Obecnie Ambasadorem RP akredytowanym we Wspólnocie Bahamów jest Piotr Wilczek, rezydujący w Waszyngtonie. Złożył on listy uwierzytelniające na Bahamach w dniu 29 marca 2017 r.  Decyzją ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 maja 2006 r. utworzony został Konsulat RP w Nassau kierowany przez konsula honorowego. Jest nim od początku istnienia konsulatu pani Edith Rebecca Powell. Sprawuje ona opiekę konsularną, reprezentuje i promuje Polskę na wydarzeniach kulturalnych, spotkaniach korpusu dyplomatycznego, itp. W 2008 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP za działalność na rzecz promocji Polski na Bahamach.  Wspólnota Bahamów jak dotąd nie akredytowała swojego przedstawiciela dyplomatycznego w Polsce.  Konkretnym przejawem dwustronnych kontaktów politycznych pomiędzy Polską a Wspólnotą Bahamów jest wymiana poparć na forum ONZ. Bahamy poparły kandydaturę Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019 w wyborach, które odbyły się w czerwcu 2017 r. Polska poparła kandydaturę Bahamów do Rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) na kadencję 2018-2019 w wyborach, które odbyły się w listopadzie 2017 r. (starania te zakończyły się powodzeniem – Bahamy zostały wybrane i są obecnie członkiem Rady IMO w kategorii C, wśród państw, które „mają szczególne interesy w sferze transportu morskiego i żeglugi i których wybór do Rady zapewnia reprezentację wszystkich głównych obszarów geograficznych świata”). Polska poparła też Bahamy w wyborach do Rady Praw Człowieka, które odbyły się w październiku 2018 r. Bahamy odniosły w nich sukces i od 01.01.2019 r. są członkiem Rady (do końca 2021 r.).

Linki:
Portal rządu Bahamów

Współpraca ekonomiczna

Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wymiar polsko-bahamskiej wymiany handlowej w ostatniej dekadzie plasuje się w przedziale 0,4-1,6 mld USD rocznie, przy czym występują w niej duże fluktuacje. Przykładowo obroty w rekordowym roku 2015 (1,58 mld USD) były 3,5-krotnie wyższe niż zaledwie trzy lata wcześniej (443 mln USD). Z kolei wyniki za rok 2018 wskazują na obroty stanowiące niecałą połowę tych z roku 2015 (711 mln USD). Dwustronna wymiana jest stosunkowo zrównoważona, przy czym po bilansie wyraźnie ujemnym dla Polski w 2014 r. (-154,1 mln USD) w kolejnych latach odnotowano bilans dodatni (w 2018 r.:  12,8 mln USD).  Większość obrotów towarowych (zarówno w eksporcie, jak i w imporcie) stanowią statki morskie, towarowe i pasażerskie (wartość obrotów w pozycjach niebędących jednostkami pływającymi ma charakter śladowy). Jest to związane z faktem wykorzystywania przez polskie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem morskim (np. PŻM)  bandery Bahamów i rejestrowania w tym kraju polskich statków.  Polsko-bahamska wymiana handlowa w latach 2010-2018 (w mln USD – wg danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii)  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  Obroty 487,0 648,3 443,8 670,3 1037,3 1588,2 607,8 588,7 711,8  Eksport 159,5 286,1 207,8 301,2 441,6 830,2 337,4 305,5 362,3  Import 327,5 362,2 236,0 369,1 595,7 758,0 270,4 283,2 349,5  Saldo -168,0 - 76,1 28,2 - 67,9 - 154,1 72,2 67,0 22,3 12,8   Narodowy Bank Polski w swoich danych nie odnotowuje, by według stanu na koniec 2017 r. firmy zarejestrowane na Bahamach dokonywały bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Z kolei w 2017 r. polskie inwestycje na Bahamach sięgnęły łącznie 47 mln USD, przy czym kształtowały się następująco: reinwestycje zysków – 2,5 mln USD, instrumenty dłużne – netto 44,5 mln USD (aktywa – 41,4 mln USD, pasywa -3,1 mln USD). Były one zapewne związane z faktem rejestrowania polskich statków pod banderą Bahamów. Bahamy zniosły obowiązek wizowy dla większości państw członkowskich UE. Od dnia 28.05.2009 r. obywatele polscy mogą podróżować na Bahamy w celach turystycznych bez wizy na podstawie paszportu i przebywać tam do trzech miesięcy. Na tych samych zasadach obywatele Bahamów mogą wjeżdżać na terytorium Polski.  

Linki:
Bahamas Investment Authority
The Bahamas Investor Magazine

Współpraca kulturalna

W lutym 2019 r. do portu w Nassau zawinął żaglowiec „Dar Młodzieży”, realizujący Rejs Niepodległości – podróż dookoła świata promującą Polskę w stulecie odzyskania państwowości. Pobyt statku w Nassau został zorganizowany przez Konsula Honorowego RP, panią Edith Rebecca Powell, oraz kapitana Boryslava Dopitę i rozpoczął się od audiencji u Pani Gubernator Marguerite Pindling, w której wzięli udział m.in. Komendant statku Rafał Szymański, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Janusz Zarębski oraz prof. Andrzej Grzelakowski z UMG. W czasie pobytu „Daru Młodzieży” w Nassau na pokładzie statku zagrała koncert orkiestra Royal Bahamas Defence Force, a polscy praktykanci mieli okazję poznać wyspę Providence, na której położona jest stolica archipelagu.

Linki:
Informacje o kulturze Bahamów

Współpraca naukowa

Uznawalność kształcenia

Między Polską a Bahamami nie ma porozumienia dotyczącego wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji.

Ministerstwo Edukacji Wspólnoty Bahamów
Warunki przyjęcia na studia podyplomowe na University of The Bahamas