W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Szwecja

Bezpieczeństwo

W Szwecji obowiązuje trzeci (w pięciostopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że zdaniem władz szwedzkich, poziom zagrożenia jest „podwyższony”. Jego stopień wiąże się ze zwiększoną obecnością służb porządkowych w miejscach użyteczności publicznej tj. dworce kolejowe czy lotniska, a także na imprezach masowych. Mimo to, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w centrach dużych miast, czy miejscach takich jak galerie handlowe, węzły komunikacyjne lub imprezy masowe. Wskazane jest także monitorowanie na bieżąco komunikatów służb porządkowych i stosowanie się do zaleceń przez nie wydawanych.

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest w niewielkie. W miejscach licznie odwiedzanych przez turystów w stolicy Szwecji oraz innych miastach należy zachować ostrożność ze względu na kradzieże kieszonkowe.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu do 3 miesięcy na terytorium Królestwa Szwecji jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu państwa lub zdrowiu publicznemu.

Kontrole graniczne obowiązują do 12 maja 2020 r.

Ubezpieczenie

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą karty EKUZ. Szczegółowe informacje nt. EKUZ zamieszczone są na stronach internetowych NFZ. Karta EKUZ uprawnia do korzystania jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia, dlatego wyjeżdżającym do Szwecji, gdzie koszty usług medycznych są wysokie, zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu.

Zdrowie

Podróżni udający się do Szwecji powinni pamiętać, że opieka medyczna dla osób ubezpieczonych nie jest bezpłatna. Odpłatność za poszczególne usługi jest określana przez szwedzkie władze lokalne. Osoby objęte ubezpieczeniem zapłacą taką samą kwotę jak obywatele Szwecji: za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku (w zależności od województwa i specjalności lekarza) od 150 do 500 SEK. Leczenie dzieci osób ubezpieczonych (do lat 20) jest bezpłatne. Za wizyty lekarskie opłaty ponosi się do kwoty 1.100 SEK rocznie, po przekroczeniu której są one bezpłatne. Za lekarstwa na receptę do kwoty 2.200 SEK obowiązuje odpłatność w 100%. Na kolejne zakupy przysługują zniżki.

W przypadkach nagłych zachorowań można udać się także na ostry dyżur do najbliższego szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę, korzystając z numeru alarmowego 112.

Informacje dla kierowców

Ważne prawo jazdy wydane w Polsce jest ważne także na terenie Szwecji. Bezwzględny limit wieku dla osób kierujących pojazdami samochodowymi wynosi 18 lat.

Ponadto warto wiedzieć, że:

 • niezależnie od pory dnia i roku używanie świateł mijania jest obowiązkowe;
 • z uwagi na bardzo częste i tragiczne w skutkach kolizje ze zwierzyną leśną (np. z łosiami) należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia samochodu przez tereny zalesione;
 • - rygorystycznie traktowane są ograniczenia prędkości na drogach (autostrady - 100/120 km/godz., drogi - 70/90 km/godz., teren zabudowany - 40/60 km/godz.);
 • wszyscy pasażerowie samochodu muszą używać pasów bezpieczeństwa;
 • obowiązkowe są specjalne siedzenia posiadające homologację UE dla dzieci do wzrostu 135 cm;
 • prawo szwedzkie jest bardzo surowe w stosunku do osób łamiących przepisy drogowe, a w szczególności prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu (dozwolony limit stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu 0,1 mg/l); kary za łamanie przepisów są surowe i bezwzględnie egzekwowane (od wysokiego mandatu i odebrania prawa jazdy aż do pozbawienia wolności);
 • przestrzega się kierowców przed spożywaniem alkoholu podczas podróży promowej do portów szwedzkich. Kontrola trzeźwości kierowców jest przeprowadzana rutynowo w docelowych portach;
 • Polacy przyjeżdżający do Szwecji nie muszą legitymować się zieloną kartą, wystarczy dowód ubezpieczenia OC; zaleca się wykupienie polisy AC oraz Assistance ze względu na wysokie koszty holowania samochodu;
 • w razie wypadku można kontaktować się z lokalną policją lub w uzasadnionych sytuacjach dzwonić na telefon alarmowy 112 ;
 • w razie uzasadnionej potrzeby można kontaktować się z centralą pomocy drogowej pod numerami telefonu: 020 91 00 40 lub 020-38 38 38 (jeśli dzwoni się z innego kraju: 00 46 8 731 40 00).
 • w Szwecji funkcjonuje telefon alarmowy 112, dzięki któremu można powiadomić o wypadku lub zagrożeniu oraz w uzasadnionych sytuacjach wezwać policję, pogotowie, straż pożarną lub inne służby ratownicze. Powszechna jest znajomość języka angielskiego;
 • jeśli zaistnieje potrzeba skontaktowania się z policją szwedzką można dzwonić także pod numer: 114 14 (z Polski należy dzwonić pod numer: 00 46 77 114 14 00).

Cło

Osoby wjeżdżające bezpośrednio z obszaru UE nie płacą cła za przewożone rzeczy przeznaczone do użytku osobistego. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu: zwierząt, alkoholu, tytoniu, broni i amunicji, niebezpiecznych narzędzi, strzykawek lekarskich wraz z igłami. Niedozwolony jest wwóz narkotyków, środków dopingujących, pornografii. Restrykcje wywozowe obejmują m.in. materiały palne, produkty o znaczeniu strategicznym oraz przedmioty o szczególnej wartości dla kultury.

Wwożone na terytorium UE środki pieniężne w kwocie przewyższającej 10.000 EUR należy zadeklarować. Trzeba tego dokonać także przy wyjeździe.

Bezcłowy przywóz alkoholu z innego kraju UE do Szwecji możliwy jest pod warunkiem, że wwiezie go osobiście osoba, która ukończyła 20 lat, i będzie on przeznaczony jedynie na własne potrzeby. Jeżeli podróżny nie jest w stanie uwiarygodnić posiadania przewożonych dóbr na własny użytek, urzędnik celny może podjąć decyzję o ich zarekwirowaniu. Wyroby tytoniowe mogą być wwiezione tylko przez osobę mającą ukończone 18 lat i tylko do użytku własnego. Za wwożenie ww. towarów w ilościach uznanych za przekraczające własne potrzeby można zostać skazanym na karę więzienia.

Pewnym ograniczeniom podlega również wywóz alkoholu ze Szwecji. Ze względu na państwowy monopol w tym zakresie, nie ma możliwości dokonania zakupu i wywozu w bagażu podręcznym alkoholu zakupionego w sklepie wolnocłowym na lotnisku przy podróżach wewnątrz UE.

Uwaga: Urząd celny ma prawo przeprowadzać kontrole na obszarze całego kraju.

Szczegółowe informacje dotyczące importu i eksportu towarów dostępne są na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu Ceł. Przy zakupach w Szwecji obowiązuje podatek VAT (moms) i akcyza na wybrane towary, takie jak alkohol i papierosy. Prawie wszystkie towary objęte są podstawową stawką VAT w wysokości 25% ceny.

 

Przywóz zwierząt.

Właściciel psa lub kota może wwieźć zwierzę do Szwecji pod warunkiem właściwego oznakowania go tatuażem (jedynie przed 3 lipca 2011 r.) lub mikrochipem oraz przedstawienia aktualnego paszportu dla zwierzęcia z udokumentowaniem odpowiednich szczepień i badań (szczepienie przeciw wściekliźnie wraz z testami na antyciała). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Rolnictwa.

 

Przywóz broni.

Przywóz broni do Szwecji z terenu Polski w celach łowieckich i sportowych następuje na podstawie Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowanego celu przywozu.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.