W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Szwecja

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Szwecją zostały nawiązane 2 sierpnia 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Położenie obydwu krajów nad Morzem Bałtyckim wpływa na częstotliwość kontaktów polsko-szwedzkich. Bliskie więzi sprawiły, że przez krótki okres czasu Polska znajdowała się w unii personalnej ze Szwecją. Mimo to obydwa kraje toczyły wojny podczas wielowiekowej wspólnej historii. Największą z nich był tzw. potop szwedzki w XVII w. W XVIII w., zarówno dla Polski, jak i dla Szwecji, wzrasta zagrożenie ze wschodu. Nie przeszkodziło to jednak uwikłaniu obydwu krajów w tzw. wojnę północną. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Szwecja uznała podmiotowość międzynarodową Polski, a następnie zostały nawiązane stosunki dyplomatyczne.

Współpraca polityczna w okresie III RP

Od 1989 r. nastąpił wzrost wzajemnych kontaktów. Ze względu na ich intensywność, szefowie rządów Polski i Szwecji podnieśli we wrześniu 2008 r. stosunki polsko-szwedzkie do rangi dialogu strukturalnego. 4 maja 2011 r. , Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Szwecji podpisali Deklarację o współpracy politycznej między Polską a Szwecją w obszarach o znaczeniu strategicznym. Obydwa kraje współpracują w takich obszarach jak: polityka europejska, polityka bezpieczeństwa i obrony, energia i zagadnienia klimatyczne, handel, inwestycje, rozwój regionu M. Bałtyckiego. Dzisiaj relacje polsko-szwedzkie mają charakter wielowymiarowy: rozwijają się one na płaszczyźnie UE, w ramach współpracy bałtyckiej, w tym formatu NB8+V4. W polskim Sejmie funkcjonuje polsko-szwedzka grupa parlamentarna.

Współpraca ekonomiczna

Polsko-szwedzkie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od 1 maja 2004 r. Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i 9 innych krajów do Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 nr 90, poz. 864). Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nie objętym uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze, to: Konwencja w sprawie unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów z 19.11.2004 r., weszła w życie 17.02.2006 r. (Dz.U. 2006 nr 26 poz. 193); Deklarację o współpracy politycznej między Polską a Szwecją w dziedzinach o strategicznym znaczeniu, podpisana w dn. 4 maja 2011 r. przez Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Szwecji; Deklarację o współpracy w dziedzinie innowacyjności, podpisana w dn. 11 czerwca 2015 r. przez Ministrów ds. Gospodarki Polski i Szwecji. Inne ważne umowy, które mogą mieć znaczenie dla współpracy gospodarczej Polski i Szwecji to: Umowa między Rządem PRL a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji (1989); Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji o współpracy w zwalczaniu poważnej przestępczości (2005); Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji o wzajemnej ochronie informacji niejawnych (2007). Należy zauważyć, że zarówno Szwecja, jak i Polska, jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, współtworzą rynek wewnętrzny UE i podlegają unijnym regulacjom w tym zakresie. Szwecja wg. danych statystycznych za 2020 r. jest 8 partnerem w świecie i 7 w UE pod względem eksportu , z udziałem 2,9% oraz pod względem importu 17 partnerem w świecie i 11 w UE z udziałem 1,6%. Polskie obroty handlowe ze Szwecją w ostatnich latach charakteryzowały się bardzo dynamicznym wzrostem. Od roku 1998 uległy podwojeniu. Udział Polski w obrotach Szwecji jest również istotny. W 2020 r. Polska znajdowała się na 11 miejscu wśród odbiorców szwedzkich towarów i 6 miejscu wśród krajów eksportujących na rynek szwedzki.

Linki
Polsko-Szewcka Izba Handlu
Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)
Business Sweden
Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza
Confederation of Swedish Enterprise
SWEDEN'S CHAMBERS OF COMMERCE

Współpraca kulturalna

Współpraca kulturalna realizowana przez Instytut Polski w Sztokholmie, rok założenia: 1974, na podstawie zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych nr 21 (z 1973 r.). Najważniejsze zadania: Budowa wizerunku Polski, wszechstronne informowanie miejscowego społeczeństwa o osiągnieciach Polski w dziedzinie życia politycznego, społecznego, kulturalnego i naukowego. Rozwijanie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-szwedzkich zwłaszcza w zakresie współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej. 

Linki
Instytut Polski w Sztokhomie

Współpraca naukowa

Polska jednym z najbardziej popularnych państw wybieranych przez szwedzkich absolwentów szkół średnich w zakresie studiów za granicą na kierunkach medycyna i weterynaria. W roku akademickim 2016/2017 r. liczba szwedzkich studentów w Polsce wyniosła 1242 osoby. Jednocześnie Szwecja jest jednym z kierunków dla polskich studentów wymian studenckich Socrates – Erasmus (m.in. Lund, Uppsala, Sztokholm). W Szwecji na dwóch uczelniach jest obecna polonistyka (Uniwersytet Sztokholmski oraz Uniwersytet w Uppsali). W 2016 r. studiowało na tym kierunku 66 osób. 

Uznawalność kształcenia

W Szwecji jednostką odpowiedzialną za uznawalność kształcenia jest Rada Uniwersytetów i Szkół Wyższych (UHR). W celu uznania kwalifikacji składa się do UHR wniosek o ocenę wykształcenia zagranicznego. Wystawienie oceny jest bezpłatne, a wniosek internetowy dostępny jest w języku szwedzkim i angielskim. Wszelkie informacje znajdują się na stronie UHR.

W Polsce instytucją odpowiedzialną za uznawanie kształcenia jest Punkt koordynacyjny ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Uznawanie zagranicznych dyplomów i świadectw odbywa się z mocy prawa lub przez kuratora oświaty w wyniku postępowania administracyjnego. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Punktu Koordynacyjnego.

{"register":{"columns":[]}}