W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

 • Paszport TAK

 • Paszport tymczasowy TAK

 • Dowód osobisty TAK

 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Polski paszport, paszport tymczasowy lub dowód osobisty muszą być ważne w momencie przekraczania granicy.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie, wiza nie jest wymagana. Zarówno Polska, jak i Szwecja, należą do tzw. strefy Schengen, w której obowiązuje ruch bezwizowy.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Do Królestwa Szwecji wjeżdżasz na podstawie ważnego paszportu (bez wizy) lub dowodu osobistego. Przed wyjazdem upewnij się, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą obowiązywać tylko, jeśli istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub zdrowia publicznego.

Kontrole graniczne zostały przedłużone do 11 listopada 2022 r.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Nie jest wymagana.

 1. Zasady pobytu

Jako obywatel państwa należącego do Unii Europejskiej masz prawo pracować, studiować lub mieszkać w Szwecji bez pozwolenia na pobyt. Masz również prawo do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Przy wjeździe do Szwecji potrzebny jest ważny paszport lub dowód osobisty potwierdzający polskie obywatelstwo.

Możesz przenieść się do Szwecji bez ubiegania się o pozwolenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli członkowie Twojej rodziny mają obywatelstwo państwa spoza UE/EOG, muszą wystąpić o kartę pobytu. Aby Twoja rodzina mogła otrzymać karty pobytu, musisz być w stanie wykazać, że spełniasz wymagania dotyczące prawa pobytu w Szwecji poprzez pracę, studia lub posiadanie wystarczających środków na utrzymanie się.

Aby zarejestrować się w szwedzkim rejestrze ludności i uzyskać szwedzki numer identyfikacyjny, należy skontaktować się ze Szwedzkim Urzędem Podatkowym (Skatteverket).

Informacje o tym, jak zarejestrować się w Szwedzkim Urzędzie Podatkowym

Ubezpieczenie

Zabierz ze sobą kartę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegółowe informacje o EKUZ znajdują się na stronach internetowych NFZ. Na podstawie EKUZ możesz korzystać jedynie z niezbędnych świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Zalecamy więc wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie oraz koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Prywatne ubezpieczenie pomaga również, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie śmierci. W Szwecji koszty usług medycznych są bardzo wysokie.

Zdrowie

Nawet jeśli jesteś ubezpieczony, opieka medyczna w Szwecji jest płatna. Ceny poszczególnych usług ustalają władze lokalne. Jeśli masz ubezpieczenie, zapłacisz taką samą kwotę jak obywatele Szwecji, a Twoje dzieci (do lat 20) będą leczone bezpłatnie. Za wizytę u specjalisty lub pomoc w nagłym wypadku zapłacisz od 150 do 500 SEK, w zależności od województwa i specjalności lekarza. Wizyty lekarskie mogą kosztować do 1100 SEK rocznie. Jeśli przekroczysz tę kwotę, dalsze wizyty są bezpłatne. Za lekarstwa na receptę do kwoty 2200 SEK musisz zapłacić w 100%. Na kolejne zakupy przysługują zniżki.

Jeśli zachorujesz nagle, możesz udać się także na ostry dyżur do najbliższego szpitala lub w uzasadnionych sytuacjach wezwać karetkę (numer alarmowy – 112).

Informacje dla kierowców

W Szwecji możesz używać polskiego prawa jazdy. Kierować samochodem może tylko osoba, która skończyła 18 lat.

Przez cały rok i całą dobę musisz używać świateł mijania. Kierowca i wszyscy pasażerowie muszą używać pasów bezpieczeństwa. Dzieci niższe niż 135 cm – specjalnych siedzeń z homologacją UE. W Szwecji często dochodzi do bardzo niebezpiecznych kolizji ze zwierzętami leśnymi (np. z łosiami). Dlatego bądź bardzo ostrożny podczas jazdy przez tereny zalesione. Szwedzi rygorystycznie przestrzegają ograniczeń prędkości:

 • autostrady 100/120 km/h,
 • drogi – 70/90 km/h,
 • teren zabudowany – 40/60 km/h.

Surowe kary grożą również za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu: od wysokiego mandatu i odebrania prawa jazdy, aż do pozbawienia wolności. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy to 0,2 promila, a w wydychanym powietrzu – 0,1 mg/l. Jeśli prowadzisz pojazd, nie pij alkoholu podczas podróży promem do szwedzkich portów. Służby rutynowo kontrolują kierowców po dopłynięciu do portu.

Nie musisz mieć zielonej karty, wystarczy dowód ubezpieczenia OC. Holowanie samochodu jest bardzo drogie, dlatego polecamy wykupienie polisy AC oraz Assistance.

Jeśli dojdzie do wypadku, skontaktuj się z miejscową policją. W uzasadnionym przypadku zadzwoń pod numer alarmowy 112. Służby posługują się językiem angielskim. Inne przydatne telefony:

 • centrala pomocy drogowej – 020 91 00 40 lub 020-38 38 38 (jeśli dzwonisz spoza Szwecji: 00 46 8 731 40 00),
 • szwedzka policja – 114 14 (z Polski dzwoń pod numer: 00 46 77 114 14 00).

Cło

Jeśli wjeżdżasz bezpośrednio z obszaru Unii Europejskiej, nie płacisz cła za przewożone rzeczy, które są przeznaczone do użytku osobistego. Ograniczenia i specjalne wymogi dotyczą wwozu:

 • zwierząt,
 • alkoholu,
 • tytoniu,
 • broni i amunicji,
 • niebezpiecznych narzędzi,
 • strzykawek lekarskich wraz z igłami.

Nie możesz wwozić do Szwecji narkotyków, środków dopingujących i pornografii. Ograniczenia dotyczące przedmiotów, które wywozimy, dotyczą m.in.

 • materiałów palnych,
 • produktów o znaczeniu strategicznym,
 • przedmiotów o szczególnej wartości dla kultury.

Jeśli przekraczasz granicę Szwecji i masz przy sobie więcej niż 10 000 EUR, musisz zadeklarować to służbom. Za alkohol, który przewozisz z innego kraju UE do Szwecji, nie zapłacisz cła. Musisz jednak przewozić go osobiście i na własne potrzeby oraz mieć ukończone 20 lat. Jeżeli nie udowodnisz, że przewożone przedmioty przeznaczasz na własny użytek, urzędnik celny może je zarekwirować. Wyroby tytoniowe możesz przewozić również tylko wtedy, gdy są przeznaczone na własny użytek. Dodatkowo musisz mieć ukończone 18 lat. Jeśli wwozisz wymienione towary w ilościach, które przekraczają własne potrzeby, możesz zostać skazany na karę więzienia.

Szwecja stosuje pewne ograniczenia dotyczące wywożenia alkoholu. Państwo ma na te produkty monopol. W związku z tym, nie kupisz alkoholu w sklepie wolnocłowym na lotnisku, jeśli podróżujesz wewnątrz UE.

Uwaga: urząd celny może przeprowadzać kontrole na obszarze całego kraju.

Szczegółowe informacje o imporcie i eksporcie towarów znajdują się na stronie internetowej szwedzkiego Urzędu Ceł. Przy zakupach w Szwecji obowiązuje podatek VAT (moms) i akcyza na wybrane towary (m.in. alkohol i papierosy). VAT na większość towarów wynosi 25% ceny.

Przywóz zwierząt.

Jeśli jesteś właścicielem psa lub kota, możesz go wwieźć do Szwecji. Zwierzę musi być oznakowane mikroczipem oraz mieć aktualny paszport z potwierdzeniem odpowiednich szczepień i badań (szczepienie przeciw wściekliźnie i testy na antyciała). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Rolnictwa.

Przywóz broni.

Broń z Polski do Szwecji możesz przewieźć w celach łowieckich i sportowych.

Musisz mieć przy sobie dokument, który potwierdza ten cel, zezwolenie szwedzkiej policji  oraz Europejską Kartę Broni Palnej.

Przywóz leków

Co do zasady osoby podróżujące wewnątrz EOG mogą przywozić leki,  dopuszczone do użytku w Szwecji,  z wykazaniem stosowną dokumentacją medyczną użytku własnego, z maksymalnym zapasem na okres roku. 

Osoby podróżujące spoza EOG mogą przywozić leki dopuszczone do użytku w Szwecji,  z wykazaniem stosowną dokumentacją medyczną użytku własnego, z maksymalnym zapasem na okres 3 miesięcy.

Wszelkie odstępstwa od zasad lub wątpliwości interpelacyjne wymagają konsultacji ze Szwedzką Agencją Leków Läkemedelsverket.

Jeżeli chodzi o leki postrzegane jako środki odurzające i substancje psychotropowe:

Osoby zameldowane w SE mogą przewozić 5-dniowy zapas leków narkotycznych kategorii II i III.

Można również przewozić 3-tygodniowy zapas leków narkotycznych kategorii IV i V.

Osoby podróżujące wewnątrz EOG mogą przewozić zapas leków narkotycznych na czas podróży, aczkolwiek nie większy niż na 30 dni. Niektóre substancje wymagają certyfikatu Schengen.

Osoby podróżujące spoza EOG mogą przewozić 5-dniowy zapas leków narkotycznych kategorii II i III.

Można również przewozić 3-tygodniowy zapas leków narkotycznych kategorii IV i V.

Osoby zamieszkałe zagranicą, które przebywają w SE tymczasowo, mogą przewozić 90-dniowy zapas leków narkotycznych kategorii IV i V.

We wszelkich przypadkach przywozu wymagane jest udokumentowanie pochodzenia leku oraz użytku własnego stosowną dokumentacją medyczną.

Wszelkie odstępstwa od zasad lub wątpliwości interpelacyjne wymagają konsultacji ze Szwedzką Agencją Leków  Läkemedelsverket. https://www.lakemedelsverket.se/sv  

Więcej info znajduje się na stronie: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/kopa-anvanda-och-hantera/resa-med-medicin#hmainbody2  

Więcej  informacji co do konkretnego leku dostępne na stronie internetowej Szwedzkiej Agencji Leków Läkemedelsverket:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta?activeTab=1  

Wysyłka i transport leków za pomocą firm przewozowych, podlega odmiennym zasadom.

 

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}