W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Turcja

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże w regiony graniczące z Syrią i Irakiem: okręgi Hatay, Kilis oraz Diyarbakir, Batman, Şırnak, Hakkari – ze względu na utrzymujące się zagrożenie terroryzmem i prowadzone na tych terenach operacje wojskowe i policyjne. 

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne:

  • do okręgów Gaziantep, Şanliurfa, Mardin i przy granicy z Syrią;
  • do okręgów Van i Ağrı przy granicy z Iranem.

Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności.

Turcja jest państwem zagrożonym terroryzmem – w przeszłości dochodziło do ataków także w Stambule i Ankarze. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataków (atrakcje turystyczne, kluby nocne, budynki użyteczności publicznej, miejsca zbiegowisk i demonstracji).

Na pograniczu z Syrią i Irakiem prowadzone są działania wojskowe. Ruch na drogach kontrolowany jest przez wojsko i żandarmerię – m.in. przeprowadzane są kontrole pasażerów w autobusach i samochodach. Mogą występować utrudnienia i ograniczenia w poruszaniu się po drogach. Cudzoziemcy przebywający w tamtym rejonie (np. w hotelach) muszą liczyć się z niezapowiedzianymi kontrolami policji i służb bezpieczeństwa.

18 lipca 2018 r. przestał obowiązywać trwający od 2016 r. stan wyjątkowy. Uprawnienia organów bezpieczeństwa pozostały jednak bardzo szerokie. Należy zawsze mieć przy sobie paszport oraz wizę. Zwracamy uwagę, że władze miejscowe monitorują aktywność dot. Turcji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Wpisy uznane przez władze za szkodzące lub obraźliwe dla Turcji mogą stanowić podstawę do zatrzymania lub wydalenia z kraju.

W dużych miastach zdarzają się przypadki rozboju (wyrywanie torebek) lub przyjacielskie zapraszanie do lokali, gdzie pod groźbą przemocy trzeba zapłacić wygórowany rachunek za zamówione napoje. Można spotkać się też z propozycjami nabycia narkotyków lub ich przewozu, co w Turcji jest bardzo surowo karane.

Ze względu na różnice kulturowe oraz rosnącą liczbę gwałtów i przypadków przemocy wobec kobiet przestrzegamy, w szczególności studentki programu Erasmus+, przed wynajmowaniem pokoi w mieszkaniach studenckich z nieznanymi osobami oraz podróżowaniem po Turcji samodzielnie lub w towarzystwie nieznajomych. Szczególną uwagę należy zwracać na jedzenie i napoje otrzymywane w klubach lub od nieznanych osób - sprawcy gwałtu w celu znarkotyzowania ofiary mogą korzystać ze środków chemicznych - tzw. tabletek gwałtu.

Turcja leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie. Warto zapoznać się także z poradnikiem na wypadek trzęsienia ziemi opublikowanym na stronie Konsulatu Generalnego RP w Stambule: http://stambul.msz.gov.pl/pl/p/stambul_tr_k_pl/informacje_konsularne/poradnik_dla_turysty/bezpieczenstwo

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 112

Straż pożarna - 110

Policja - 155

Żandarmeria - 156 (pełni zadania policji poza terenem miejskim)

Straż wybrzeża -  158

AFAD - 122 (zarządzanie kryzysowe)

Infolinia ws. pozwoleń na pobyt- 157

Pożar lasu - zgłoszenia - 177

Przemoc w rodzinie - 183

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Wizy

Wiza turystyczna i biznesowa:

Wiza turystyczna lub biznesowa upoważnia do wielokrotnego wjazdu i pobytu na terenie Turcji przez łącznie 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy.

Jak uzyskać wizę turystyczną lub biznesową?

1. przed wyjazdem do Turcji - za pośrednictwem platformy internetowej E-visa.

Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty płatniczej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres e-mail podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej. Dodatkowe informacje o zasadach działania tego systemu można znaleźć na stronie https://www.evisa.gov.tr/pl/info/

2. po przyjeździe do Turcji - w punktach sprzedaży na przejściach granicznych - do odwołania.  Opłatę w wysokości 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP uiszcza się gotówką.

Wizy o przeznaczeniu innym niż turystyczne lub biznesowe:

Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji powyżej 90 dni lub w celach innych niż turystyczny, np. podjęcia szkolenia, nauki (w tym Erasmus+), pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinni zwrócić się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie z wnioskiem o wydanie wizy odpowiadającej celowi planowanego pobytu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji.

Do złożenia wniosku o wizę do Turcji podróżnym zaleca się posiadanie dokumentu podróży/paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły.

  1. W przypadku wiz elektronicznych, które dostępne są na stronie www.evisa.gov.tr, podróżni muszą posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji; w przeciwnym razie wniosek o e-wizę zostanie automatycznie odrzucony; prosimy pamiętać, że posiadacze dokumentów podróży lub paszportów tymczasowych są uprawnieni do uzyskania wizy wyłącznie w tureckich placówkach dyplomatycznych.
  2. W przypadku wnioskowania o wizę w tureckich placówkach dyplomatycznych podróżni muszą posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia Turcji.

Aby wjechać do Turcji podróżni powinni posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej o 60 dni dłużej niż „długość pobytu” wskazana na wizie, wizie elektronicznej, w przepisach dotyczących zwolnienia z wizy czy zezwoleniu na pobyt.

Obywatele polscy podróżujący do Turcji w celach turystycznych, zależnie od ważności oraz rodzaju paszportu jakim się posługują, mogą ubiegać się o wizę na zasadach opisanych poniżej:

1. Posiadacze polskich paszportów dyplomatycznych zwolnieni są z obowiązku wizowego do 90 dni pobytu.

2. Posiadacze polskich paszportów zwykłych podlegają obowiązkowi wizowemu i mogą nabyć wizę turystyczną w następujący sposób:

  • na stronie www.evisa.gov.tr wielokrotną wizę elektroniczną (e-wizę) lub
  • na lotnisku po przylocie do Turcji wielokrotną wizę typu wklejka.

Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy elektronicznej lub na lotnisku wynosi 180 dni od daty wjazdu do Turcji.

Posiadacze polskich paszportów zwykłych, których paszporty nie spełniają powyższych minimalnych kryteriów ważności paszportu, mogą ubiegać się o wizę turystyczną wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie na takich samych zasadach jak posiadacze polskich paszportów tymczasowych.

3. Posiadacze polskich paszportów tymczasowych, bez względu na ważność paszportu, nie są uprawnieni do zakupu e-wizy ani wizy po przylocie do Turcji. O wizę turystyczną w tym przypadku należy ubiegać się w Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy w Ambasadzie Turcji w Warszawie wynosi 60 dni od daty opuszczenia Turcji.

Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

 

Pozwolenie na pobyt

Osoby planujące pozostanie w Turcji na okres dłuższy niż ważność wizy muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt przed wygaśnięciem wizy. Więcej informacji na temat rodzajów pozwoleń, wymaganych dokumentów oraz procedury można znaleźć na stronach MSW Turcji:

http://www.goc.gov.tr/icerik/residence_917_1060

https://e-ikamet.goc.gov.tr/Ikamet/IstenenBelgeler

Przekroczenie okresu ważności wizy lub pozwolenia na pobyt

W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu poza okres ważności wizy lub pozwolenia na pobyt o ponad 10 dni należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu oraz z zakazem ponownego wjazdu na czas wskazany w decyzji właściwych władz. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

 

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach krótkoterminowych, z wyjątkiem meldunku w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych, co może wiązać się z koniecznością opłacenia z góry należności za cały okres pobytu.

Ubezpieczenie

Turyści przy zakupie ubezpieczenia w ramach pakietu usług biura podróży powinni zwracać uwagę na jego zakres, szczególnie na wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności (m.in. choroby przewlekłe). Z uwagi na wysokie koszty leczenia warto wykupić dodatkową polisę, obejmującą koszty leczenia i NNW (min. 50.000 EUR, a w przypadku osób w grupie podwyższonego ryzyka z racji na wiek bądź zdiagnozowane schorzenia, 100.000 EUR) oraz koszty transportu medycznego, w tym także transportu zwłok.

Zdrowie

Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu - od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne należy posiadać odpowiednie ubezpieczenia lub możliwość płatności kartą kredytową. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie.

Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak innych zagrożeń epidemiologicznych.

Podróżowanie po kraju

Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (https://ebilet.tcdd.gov.tr) oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Nie należy korzystać z improwizowanych wypożyczalni ulicznych, które nie posiadają swojego biura, ubezpieczeń, i których działalność nie jest oficjalnie zarejestrowana. Najczęściej pojazdy udostępniane przez takie wypożyczalnie nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Należy absolutnie unikać pozostawiania w nich paszportu.

Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania tam indywidualnie. Podróżowanie autostopem nie jest popularne, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

Informacje dla kierowców

Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy wydaną przez ambasadę Turcji w Warszawie (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, TIR-ów, ciężarówek i busów przewożących ładunki).

Osoby podróżujące do Turcji wykorzystując pojazd, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i poświadczoną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie profesjonalny sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży.

Informacje o zasadach sprowadzania prywatnych samochodów do Turcji znajdują się tutaj: http://english.gtb.gov.tr/individuals/accompanied-vehicles

Polskim prawem jazdy można się posługiwać na terenie Turcji przez 6 miesięcy, potem należy wymienić je na miejscowy dokument. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o duplikat. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogowego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.

Przepisy celne

Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym sumy przekraczające 5000 USD należy zgłosić przy wjeździe. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie, niż do celów osobistych.

Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym - nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp. Za próbę ich wywozu grozi kara pozbawienia wolności.

Informacje nt. podstawowych przepisów celnych dostępne są na stronie:

http://www.iatatravelcentre.com/TR-Turkey-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm

http://english.gtb.gov.tr/individuals

Ministerstwo Ceł i Handlu Republiki Turcji przygotowało aplikację mobilną dla podróżnych, w której wskazane są limity celne obowiązujące przy przekraczaniu tureckiej granicy. Aplikacja dostępna jest na systemach Android i iOS: https://muhafaza.gtb.gov.tr/duyurular/yolcular-icin-gumruk-rehberi-mobil-uygulamasi

Przepisy prawne

W Turcji obowiązuje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. Nie można też mieć noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na potrzeby własne. Zaleca się, by osoby, które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczono w pojeździe narkotyków).

Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą zgłosić się do najbliższej polskiej placówki konsularnej z prośbą o udostępnienie listy miejscowych prawników.

Przemyt i dystrybucja narkotyków i środków odurzających są w Turcji karane w sposób niezwykle dotkliwy. Dolna granica zagrożenia karą to 25 lat pozbawienia wolności. Przestrzegamy przed przyjmowaniem jakichkolwiek towarów lub przesyłek z nieznanego źródła.

Obyczaje

Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych reguł zachowania, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego. W meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach.

Podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą być narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach.

Przydatne informacje

Oryginały dokumentów urzędowych, aktów stanu cywilnego oraz aktów notarialnych dla swojej ważności w sprawach cywilnych i handlowych na terenie Turcji nie wymagają legalizacji ani apostille. Odpisy polskich aktów stanu cywilnego wydane na formularzach wielojęzycznych nie wymagają tłumaczenia. Pozostałe dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na terenie Turcji lub tłumaczenie musi zostać poświadczone przez Ambasadę Turcji w Warszawie albo polskie placówki konsularne w Turcji.

Dni pracy urzędów: poniedziałki-piątki w godz. 9.00-17.00. Załatwianie jakichkolwiek formalności jest uciążliwe i długotrwałe. Należy liczyć się z żądaniem ponoszenia nie zawsze uzasadnionych opłat oraz z faktem, że do załatwiania spraw niezbędna jest znajomość języka tureckiego.

Szczególnie we wschodnich rejonach Turcji w okresie ramadanu restauracje są nieczynne aż do godziny iftar (zachód słońca), o której można zjeść pierwszy posiłek. Do tej godziny należy unikać jedzenia i picia w miejscach publicznych.

Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT. Więcej informacji: http://www.gib.gov.tr/en/references-and-resources/frequently-asked-questions

Telefony komórkowe przywiezione z zagranicy podlegają rejestracji, jeśli mają być używane z turecką kartą SIM. Więcej informacji: http://www.mcks.gov.tr/en/

Beneficjentów programu Erasmus+ zapraszamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ankarze: https://www.msz.gov.pl/pl/p/ankara_tr_a_pl/sprawy_konsularne/praca_i_pobyt/erasmus/

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.