W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Turcja

Bezpieczeństwo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże w regiony graniczące z Syrią i Irakiem: okręgi Hatay, Kilis oraz Diyarbakir, Batman, Şırnak, Hakkari – ze względu na utrzymujące się zagrożenie terroryzmem i prowadzone na tych terenach operacje wojskowe i policyjne. 

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne:

  • do okręgów Gaziantep, Şanliurfa, Mardin i przy granicy z Syrią;
  • do okręgów Van i Ağrı przy granicy z Iranem.

Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności.

Turcja jest państwem zagrożonym terroryzmem – w przeszłości dochodziło do ataków także w Stambule i Ankarze. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celem ataków (atrakcje turystyczne, kluby nocne, budynki użyteczności publicznej, miejsca zbiegowisk i demonstracji).

Na pograniczu z Syrią i Irakiem prowadzone są działania wojskowe. Ruch na drogach kontrolowany jest przez wojsko i żandarmerię – m.in. przeprowadzane są kontrole pasażerów w autobusach i samochodach. Mogą występować utrudnienia i ograniczenia w poruszaniu się po drogach. Cudzoziemcy przebywający w tamtym rejonie (np. w hotelach) muszą liczyć się z niezapowiedzianymi kontrolami policji i służb bezpieczeństwa.

18 lipca 2018 r. przestał obowiązywać trwający od 2016 r. stan wyjątkowy. Uprawnienia organów bezpieczeństwa pozostały jednak bardzo szerokie. Należy zawsze mieć przy sobie paszport oraz wizę. Zwracamy uwagę, że władze miejscowe monitorują aktywność dot. Turcji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Wpisy uznane przez władze za szkodzące lub obraźliwe dla Turcji mogą stanowić podstawę do zatrzymania lub wydalenia z kraju.

W dużych miastach zdarzają się przypadki rozboju (wyrywanie torebek) lub przyjacielskie zapraszanie do lokali, gdzie pod groźbą przemocy trzeba zapłacić wygórowany rachunek za zamówione napoje. Można spotkać się też z propozycjami nabycia narkotyków lub ich przewozu, co w Turcji jest bardzo surowo karane.

Ze względu na różnice kulturowe oraz rosnącą liczbę gwałtów i przypadków przemocy wobec kobiet przestrzegamy, w szczególności studentki programu Erasmus+, przed wynajmowaniem pokoi w mieszkaniach studenckich z nieznanymi osobami oraz podróżowaniem po Turcji samodzielnie lub w towarzystwie nieznajomych. Szczególną uwagę należy zwracać na jedzenie i napoje otrzymywane w klubach lub od nieznanych osób - sprawcy gwałtu w celu znarkotyzowania ofiary mogą korzystać ze środków chemicznych - tzw. tabletek gwałtu.

Turcja leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie. Warto zapoznać się także z poradnikiem na wypadek trzęsienia ziemi opublikowanym na stronie Konsulatu Generalnego RP w Stambule: http://stambul.msz.gov.pl/pl/p/stambul_tr_k_pl/informacje_konsularne/poradnik_dla_turysty/bezpieczenstwo

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 112

Straż pożarna - 110

Policja - 155

Żandarmeria - 156 (pełni zadania policji poza terenem miejskim)

Straż wybrzeża -  158

AFAD - 122 (zarządzanie kryzysowe)

Infolinia ws. pozwoleń na pobyt- 157

Pożar lasu - zgłoszenia - 177

Przemoc w rodzinie - 183

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wjazd i pobyt

Od 2 marca 2020 r. obywatele Rzeczpospolitej Polskiej podróżujący do Turcji turystycznie na okres do 90 dni są zwolnieni z obowiązku wizowego.

Zgodnie z oświadczeniem QA-11 rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Turcji z 20 lutego 2020 r. (http://www.mfa.gov.tr/sc_-11_-ulkemizin-bazi-avrupa-ulkelerine-vize-muafiyeti-saglamasi-hk-sc.en.mfa) z dniem 2 marca 2020 r. Turcja znosi obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach turystycznych do 90 dni w okresie półrocznym (180 dni).

Reguła dotycząca ważności dokumentu podróży: paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

Posiadaczom paszportów tymczasowych oraz osobom udającym się do Turcji po 2 marca 2020 r. w celu innym niż turystyczny zaleca się wcześniejszy kontakt z Ambasadą Turcji w Warszawie.

 

Dodatkowe informacje związane z pobytem w Turcji:

Osoby udające się do Turcji na dłużej niż 90 dni (np. studia, praca) powinny złożyć wniosek wizowy w Ambasadzie Turcji w Warszawie.

Obywatele polscy przebywający w Turcji i zamierzający przedłużyć pobyt ponad 90 dni, powinni przed upływem tego okresu złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt (tzw. ikamet) w najbliższym urzędzie ds. cudzoziemców (Göç İdaresi).

W przypadku samowolnego przekroczenia pobytu o ponad 10 dni ponad dozwolony okres należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przekroczenia pobytu oraz z zakazem ponownego wjazdu na czas wskazany w decyzji właściwych władz. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

W Turcji nie ma obowiązku meldunkowego, z wyjątkiem meldunku w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych.

Ubezpieczenie

Turyści przy zakupie ubezpieczenia w ramach pakietu usług biura podróży powinni zwracać uwagę na jego zakres, szczególnie na wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności (m.in. choroby przewlekłe). Z uwagi na wysokie koszty leczenia warto wykupić dodatkową polisę, obejmującą koszty leczenia i NNW (min. 50.000 EUR, a w przypadku osób w grupie podwyższonego ryzyka z racji na wiek bądź zdiagnozowane schorzenia, 100.000 EUR) oraz koszty transportu medycznego, w tym także transportu zwłok.

Zdrowie

Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu - od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne należy posiadać odpowiednie ubezpieczenia lub możliwość płatności kartą kredytową. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie.

Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak innych zagrożeń epidemiologicznych.

Podróżowanie po kraju

Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (https://ebilet.tcdd.gov.tr) oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Nie należy korzystać z improwizowanych wypożyczalni ulicznych, które nie posiadają swojego biura, ubezpieczeń, i których działalność nie jest oficjalnie zarejestrowana. Najczęściej pojazdy udostępniane przez takie wypożyczalnie nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Należy absolutnie unikać pozostawiania w nich paszportu.

Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania tam indywidualnie. Podróżowanie autostopem nie jest popularne, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

Informacje dla kierowców

Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy wydaną przez ambasadę Turcji w Warszawie (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, TIR-ów, ciężarówek i busów przewożących ładunki).

Osoby podróżujące do Turcji wykorzystując pojazd, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i poświadczoną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie profesjonalny sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży.

Informacje o zasadach sprowadzania prywatnych samochodów do Turcji znajdują się tutaj: http://english.gtb.gov.tr/individuals/accompanied-vehicles

Polskim prawem jazdy można się posługiwać na terenie Turcji przez 6 miesięcy, potem należy wymienić je na miejscowy dokument. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o duplikat. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogowego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.

Przepisy celne

Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym sumy przekraczające 5000 USD należy zgłosić przy wjeździe. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie, niż do celów osobistych.

Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym - nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp. Za próbę ich wywozu grozi kara pozbawienia wolności.

Informacje nt. podstawowych przepisów celnych dostępne są na stronie:

http://www.iatatravelcentre.com/TR-Turkey-customs-currency-airport-tax-regulations-details.htm

http://english.gtb.gov.tr/individuals

Ministerstwo Ceł i Handlu Republiki Turcji przygotowało aplikację mobilną dla podróżnych, w której wskazane są limity celne obowiązujące przy przekraczaniu tureckiej granicy. Aplikacja dostępna jest na systemach Android i iOS: https://muhafaza.gtb.gov.tr/duyurular/yolcular-icin-gumruk-rehberi-mobil-uygulamasi

Przepisy prawne

W Turcji obowiązuje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. Nie można też mieć noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na potrzeby własne. Zaleca się, by osoby, które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczono w pojeździe narkotyków).

Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą zgłosić się do najbliższej polskiej placówki konsularnej z prośbą o udostępnienie listy miejscowych prawników.

Przemyt i dystrybucja narkotyków i środków odurzających są w Turcji karane w sposób niezwykle dotkliwy. Dolna granica zagrożenia karą to 25 lat pozbawienia wolności. Przestrzegamy przed przyjmowaniem jakichkolwiek towarów lub przesyłek z nieznanego źródła.

Obyczaje

Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych reguł zachowania, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego. W meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach.

Podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą być narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach.

Przydatne informacje

Oryginały dokumentów urzędowych, aktów stanu cywilnego oraz aktów notarialnych dla swojej ważności w sprawach cywilnych i handlowych na terenie Turcji nie wymagają legalizacji ani apostille. Odpisy polskich aktów stanu cywilnego wydane na formularzach wielojęzycznych nie wymagają tłumaczenia. Pozostałe dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na terenie Turcji lub tłumaczenie musi zostać poświadczone przez Ambasadę Turcji w Warszawie albo polskie placówki konsularne w Turcji.

Dni pracy urzędów: poniedziałki-piątki w godz. 9.00-17.00. Załatwianie jakichkolwiek formalności jest uciążliwe i długotrwałe. Należy liczyć się z żądaniem ponoszenia nie zawsze uzasadnionych opłat oraz z faktem, że do załatwiania spraw niezbędna jest znajomość języka tureckiego.

Szczególnie we wschodnich rejonach Turcji w okresie ramadanu restauracje są nieczynne aż do godziny iftar (zachód słońca), o której można zjeść pierwszy posiłek. Do tej godziny należy unikać jedzenia i picia w miejscach publicznych.

Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT. Więcej informacji: http://www.gib.gov.tr/en/references-and-resources/frequently-asked-questions

Telefony komórkowe przywiezione z zagranicy podlegają rejestracji, jeśli mają być używane z turecką kartą SIM. Więcej informacji: http://www.mcks.gov.tr/en/

Beneficjentów programu Erasmus+ zapraszamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ankarze: https://www.msz.gov.pl/pl/p/ankara_tr_a_pl/sprawy_konsularne/praca_i_pobyt/erasmus/

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.