W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

27.12.2023

Bezpieczeństwo

Turcja jest jednym z najczęściej odwiedzanych krajów przez polskich turystów. Polscy turyści odwiedzają głównie region Morza Śródziemnego, Riwierę Egejską oraz miasto Stambuł.

Udając się w podróż z dzieckiem, sugerujemy, aby zabrać ze sobą wielojęzyczny odpis aktu urodzenia dziecka. Turecka straż graniczna może poprosić o potwierdzenie czy osoba dorosła, z którą podróżuje małoletni, ma prawo do opieki nad nim.

Pamiętaj także, że na opiekunie spoczywa obowiązek opieki nad dzieckiem. W przypadku, gdy rezydenci biura podróży lub pracownicy hotelu, w którym przebywają opiekunowie z dziećmi, stwierdzą brak takiej opieki np. z uwagi na nadużywanie alkoholu, mają prawo poinformować miejscowe władze, co może zakończyć się umieszczeniem dzieci w Izbie Dziecka i postawieniem zarzutów opiekunom.

Telefony alarmowe

 • Pogotowie ratunkowe – 112
 • Straż pożarna – 112
 • Policja – 112
 • Żandarmeria – 112 (pełni zadania policji poza terenem miejskim)
 • Straż wybrzeża – 158
 • AFAD – 112 (zarządzanie kryzysowe)
 • Pożar lasu – zgłoszenia – 112
 • Przemoc w rodzinie – 183

W Turcji występują trzęsienia ziemi. Informacje i porady, jak zachować się w razie wstrząsów, znajdziesz na tej stronie.

Turcja jest państwem zagrożonym terroryzmem. W przeszłości dochodziło do ataków m.in. w Stambule (ostatnio w 2022 r.) i Ankarze. Zachowaj ostrożność szczególnie w miejscach, które mogą być celem ataków (atrakcje turystyczne, kluby nocne, budynki użyteczności publicznej, miejsca zbiegowisk i demonstracji).

Na pograniczu z Syrią i Irakiem odbywają się działania wojskowe. Ruch na drogach kontroluje wojsko i żandarmeria – m.in. przeprowadzają kontrole pasażerów w autobusach i samochodach. Mogą występować utrudnienia i ograniczenia w poruszaniu się po drogach. Cudzoziemcy (np. w hotelach) muszą liczyć się z niezapowiedzianymi kontrolami policji i służb bezpieczeństwa.

Uprawnienia miejscowych organów bezpieczeństwa są bardzo szerokie. Należy zawsze mieć przy sobie paszport lub dowód osobisty. Zwracamy uwagę, że władze miejscowe śledzą aktywność dotyczącą Turcji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli władze uznają, że jakiś wpis szkodzi Turcji lub ją obraża, mogą zatrzymać lub wydalić z kraju autora tekstu.

W dużych miastach zdarzają się przypadki rozboju (wyrywanie torebek) lub „przyjacielskich” zaproszeń do lokali, gdzie pod groźbą przemocy trzeba zapłacić wygórowany rachunek za zamówione napoje.

W Turcji bardzo surowo karany jest przemyt i handel narkotykami. Uważaj na propozycje przewozu cudzego bagażu.

Mając na uwadze przypadki gwałtów i przemocy wobec kobiet, przestrzegamy, w szczególności studentki programu Erasmus:

 • nie wynajmujcie pokoi w mieszkaniach studenckich z nieznanymi osobami,
 • nie podróżujcie po Turcji samodzielnie lub z nieznajomymi,
 • zwracajcie szczególną uwagę na jedzenie i napoje otrzymywane w klubach lub od nieznanych osób. Gwałciciele mogą podawać swoim ofiarom narkotyki oraz tzw. tabletki gwałtu.

Każda zakupiona karta SIM w salonie sieci telefonii komórkowej lub w punktach sprzedaży, podlega rejestracji. 

Kupując kartę SIM jesteś zobowiązany do okazania paszportu, który jest kopiowany i przechowywany przez dany salon. Po zalogowaniu się do sieci, to Ty jako właściciel karty SIM ponosisz odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane przy jej użyciu. Przekazanie karty SIM innej osobie, w związku z Twoim wyjazdem z Turcji, nie zwalnia Cię z tej odpowiedzialności.

Pamiętaj o tym przed przekazaniem/odsprzedaniem karty SIM osobie obcej.

Wjazd i pobyt

 1.  Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport: TAK
 • Paszport tymczasowy: TAK
 • Dowód osobisty: TAK (wyłącznie w celach turystycznych i tranzytowych, nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni)
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokument paszportowy musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że paszport oraz paszport tymczasowy powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni, licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

Dowód osobisty – brak określonego przepisami minimalnego okresu ważności dokumentu. Jego ważność powinna obejmować cały planowany okres pobytu. W przypadku upływu okresu ważności dowodu osobistego w trakcie pobytu w Turcji, konieczne będzie wyrobienie paszportu tymczasowego aby przekroczyć granicę.

Jeśli wjeżdżasz do Turcji na podstawie dowodu osobistego, pamiętaj, że w momencie odprawy, miejscowe służby mogą przekazać Ci kartkę zawierającą potwierdzenie Twojego wjazdu (stempel z datą). Dokument ten należy okazać przy wyjeździe z Turcji.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy podróżują do Turcji turystycznie na okres do 90 dni, nie muszą mieć wiz.

Obywatele polscy mogą przekraczać granicę turecką w ramach ruchu bezwizowego w celach turystycznych jak i odbycia rozmów/spotkań biznesowych/udziału w konferencjach.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Brak wymogów wjazdowych związanych z COVID-19.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

Udając się w podróż z dzieckiem, sugerujemy, aby zabrać ze sobą wielojęzyczny odpis aktu urodzenia dziecka. Turecka straż graniczna może poprosić o potwierdzenie czy osoba dorosła, z którą podróżuje małoletni, ma prawo do opieki nad nim.

Funkcjonariusze tureckich służb na granicy mogą poprosić o okazanie zgody rodziców na podróż. Zgoda taka jest wskazana również względu na konieczność np. decydowania o opiece medycznej. Zgoda taka powinna być potwierdzona notarialnie, z tłumaczeniem przysięgłym na język turecki lub język angielski.

 1. Zasady pobytu

Jeśli udajesz się do Turcji na dłużej niż 90 dni (np. studia, praca), złóż wniosek wizowy w Ambasadzie Turcji w Warszawie.

Jeśli przebywasz w Turcji i zamierzasz przedłużyć pobyt ponad 90 dni, przed upływem tego okresu złóż wniosek o pozwolenie na pobyt (tzw. ikamet) w najbliższym urzędzie ds. cudzoziemców (Göç İdaresi).

Jeśli samowolnie przekroczysz dozwolony okres pobytu, możesz zostać ukarany. Grozi Ci zakaz ponownego wjazdu do Turcji przez czas określony w decyzji władz, kara pieniężna a nawet deportacja.

Wysokość kary zależy od tego, o jak długo przekroczysz dozwolony okres pobytu w Turcji. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

W Turcji nie ma obowiązku meldunkowego, z wyjątkiem meldunku w hotelach. Nie zostawiaj paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie pokaż go przy załatwianiu formalności meldunkowych.

Infolinia w sprawie pozwoleń na pobyt – 157

Utrata paszportu lub dowodu osobistego

Jeśli Twój paszport lub dowód osobisty zaginął w Turcji, zgłoś kradzież/zagubienie na komisariacie policji.

Następnie sprawę możesz zgłosić osobiście w polskim urzędzie konsularnym w Turcji.

Dopiero po Twoim zgłoszeniu urzędnik anuluje paszport. Jeśli znajdziesz czyjś paszport, pomóż innej osobie i również zgłoś taką sytuację.

Dzięki temu dbasz o swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie anulujesz paszportu - złodziej może na przykład podszyć się pod ciebie i zaciągnąć zobowiązania finansowe.

Obowiązek rejestracji pobytu gości

W Turcji m.in. hotele mają obowiązek rejestracji pobytu gości. W tym celu dokonywana jest kopia/skan spersonalizowanej strony paszportu/dowodu osobistego.

Obowiązek wylegitymowania gości jest regulowany przez ustawę: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.1774.pdf

PRAWO O IDENTYFIKACJI NR 1774

Artykuł 2 - Operatorzy zagospodarowujący hotele, motele, pensjonaty, pokoje kawalerskie, domy wynajmowane na dobę, kempingi, wioski wakacyjne i wszelkiego rodzaju podobne prywatne lub publiczne miejsca zakwaterowania, prywatne zakłady opieki zdrowotnej, domy wypoczynkowe i domy spokojnej starości, obiekty instytucji religijnych i charytatywnych, są zobowiązani do prowadzenia zgodnie z procedurą na bieżąco ewidencji tożsamości oraz prowadzenia check-inów i check-outów wszystkich osób bez względu na ich obywatelstwo, którym zapewniają zakwaterowanie w tych miejscach, odpłatnie czy nieodpłatnie, w dzień czy w nocy, oraz do przechowywania tych danych w celu udostępnienia do wglądu organom ścigania w dowolnym momencie, oraz do przekazania je Państwowemu Instytutowi Statystycznemu na żądanie tej instytucji.

Ubezpieczenie

Kiedy będziesz kupować ubezpieczenie w ramach pakietu usług biura podróży, zwróć uwagę na jego zakres. Dotyczy to szczególnie wyłączeń, za które ubezpieczyciel nie odpowiada (m.in. choroby przewlekłe). Koszty leczenia są w Turcji wysokie, warto więc wykupić dodatkową polisę, która obejmuje koszty leczenia i NNW. Zalecamy, aby ubezpieczenie pokrywało wydatki w wysokości przynajmniej 50 000 EUR, a jeśli jesteś w grupie podwyższonego ryzyka z powodu wieku lub zdiagnozowanych schorzeń – 100 000 EUR. Polisa powinna też obejmować koszty transportu medycznego, w tym transportu zwłok.

Podstawowe ubezpieczenie podróżne zwykle nie obejmuje szkód powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka, spożycia alkoholu bądź chorób przewlekłych. Może się okazać, że ubezpieczyciel nie pokryje kosztów hospitalizacji jeśli do wypadku doszło podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub zdarzenie powstało wskutek nietrzeźwości osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel może także nie pokryć kosztów leczenia, jeśli leczenie podjęte było w związku z powikłaniami, które wystąpiły u osoby chorującej przewlekle. Pamiętaj, aby przed wyjazdem zapoznać się z warunkami ubezpieczenia.

Zdrowie

Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu – od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne, wykup odpowiednie ubezpieczenie lub bądź przygotowany na płatności kartą kredytową. Większe szpitale podpisują umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach być może będziesz musiał zapłacić gotówką. W takiej sytuacji weź fakturę za usługę i wystąp o zwrot kosztów do ubezpieczyciela. Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie.

Szczepienia nie są obowiązkowe, ale zalecamy szczepienia przeciwko żółtaczce. W razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji), będziesz musiał pokazać zaświadczenie o szczepieniu.

Wwóz lekarstw

Jeśli planujesz wwóz leków na terytorium Turcji, pamiętaj, że na przejściu granicznym należy okazać zaświadczenie od lekarza lub receptę, przetłumaczone na j. turecki i poświadczone przez tureckiego konsula w Polsce, nawet jeśli w Polsce dany lek można nabyć bez recepty.

Powyższe rozwiązanie ma na celu udowodnienie miejscowym organom, że lek jest konieczny oraz, że jest przywożony na własny użytek.

Zabiegi medycyny estetycznej

Jeśli rozważasz podróż do Turcji w celu przeprowadzenia operacji, takiej jak przeszczep włosów, zabiegi dentystyczne lub inne zabiegi kosmetyczne, rozważ następujące kwestie:

 • skonsultuj się z lekarzem w Polsce, aby ustalić, czy jesteś dobrym kandydatem do operacji,
 • przed podróżą dokładnie zapoznaj się z kwalifikacjami i doświadczeniem lekarza oraz sprawdź referencje placówki medycznej, z której planujesz skorzystać,
 • wykup międzynarodowe ubezpieczenie podróżne, które obejmuje transport medyczny oraz pokrycie kosztów leczenia w przypadku powikłań,
 • zapoznaj się z umową oraz z zakresem świadczonych usług przez daną placówkę medyczną,
 • jeśli nie znasz języka w którym sporządzone są dokumenty, nie podpisuj ich. Skontaktuj się z tłumaczem: https://www.gov.pl/web/turcja/lista-adwokatow-notariuszy-tlumaczy

Pamiętaj, że szpital może wymagać wniesienia płatności w gotówce przed świadczeniem usług lub zobowiązać do opłacenia rachunku w całości po wypisie. 

Wwóz wyrobów alkoholowych i tytoniowych

Pełnoletni pasażer może wwieźć do Turcji nie więcej niż: jeden litr mocnego alkoholu, dwa litry alkoholu niskoprocentowego (np. wino, piwo) oraz trzy kartony papierosów.

Kierowcy mogą wwieźć do Turcji nie więcej niż: 1 butelkę (max. 1 litr) mocnego alkoholu, jedną butelkę (max. 1 litr) alkoholu niskoprocentowego (np. wino, piwo) oraz jeden karton papierosów.

Podróżowanie po kraju

Jeśli podróżujesz indywidualnie, możesz korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (ebilet.tcdd.gov.tr) oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Nie korzystaj z wypożyczalni ulicznych, które nie mają swojego biura, ubezpieczeń i nie są oficjalnie zarejestrowane. Najczęściej pojazdy z takich wypożyczalni nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Absolutnie nie zostawiaj w nich paszportu.

Na wschodzie Turcji baza turystyczna jest słabo rozwinięta. Nie zalecamy podróżowania tam indywidualnie. Jazda autostopem jest mało popularna, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność, gdy korzystasz z tego środka transportu. Szczególnie przestrzegamy kobiety.

Informacje dla kierowców

Kierowcy zawodowi muszą mieć wizę do pracy, wydaną przez ambasadę Turcji w Warszawie. Szczególnie powinni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, TIR-ów, ciężarówek i busów przewożących ładunki.

Jeśli podróżujesz do Turcji pojazdem, który nie jest Twoją własnością, musisz mieć przy sobie zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie. Zgoda to dokument notarialny, przetłumaczony na język turecki przez tłumacza przysięgłego i poświadczony przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Służby wpisują pojazdy do paszportu oraz rejestrują w systemie celnym (do paszportów jest wpisywany także profesjonalny sprzęt elektroniczny). W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego), wypisz go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym. Będziesz do tego potrzebować policyjnego zaświadczenia o zniszczeniu lub kradzieży.

Informacje o zasadach sprowadzania prywatnych samochodów do Turcji znajdują się tutaj.

Polskim prawem jazdy możesz posługiwać się w Turcji przez 6 miesięcy. Potem wymień je na miejscowy dokument. Jeśli stracisz prawo jazdy, zgłoś się na policję. Dostaniesz protokół kradzieży (lub zagubienia). Na jego podstawie po powrocie do Polski możesz starać się o duplikat prawa jazdy. Na drogach zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ tureccy kierowcy często nie przestrzegają zasad ruchu drogowego. W razie wypadku pozostaw pojazd na miejscu zdarzenia, aż przyjedzie policja.

Wwóz pojazdu do Turcji

Pamiętaj, że wwożąc pojazd na terytorium celne Turcji, jesteś zobowiązany do jego wywiezienia w terminie wyznaczonym przez władze celne na przejściu granicznym.  

Jeśli Twój pojazd uległ wypadkowi, został skradziony lub uległ awarii i wywiezienie go w wyznaczonym terminie jest niemożliwe, albo gdy planujesz pozostawić pojazd w Turcji, a sam czasowo wyjechać, zgłoś bezwzględnie ten fakt do najbliższego urzędu celnego. Opuszczenie terytorium Turcji bez pojazdu i bez uprzedniego zgłoszenia w UC, spowoduje naliczenie kar administracyjnych, co może zakończyć się konfiskatą pojazdu.

Wwóz pojazdu do Turcji, a pobyt w Turcji

Wwożąc pojazd na zagranicznych numerach rejestracyjnych na terytorium celne Turcji, właściciel pojazdu/współwłaściciel musi pozostawać poza terytorium Turcji minimum 185 dni licząc wstecz od dnia planowanego wwozu pojazdu. W przypadku gdy właściciel/współwłaściciel pojazdu nie jest uprawniony do wwozu pojazdu, zakaz ten rozciąga się także na inne osoby mimo np. notarialnego upoważnienia do wwozu pojazdu do Turcji.     

Przepisy celne

Do Turcji możesz przywieźć dowolną ilość środków płatniczych, ale sumy większe niż 5000 USD musisz zgłosić przy wjeździe. Liczba przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny itp.) powinna wskazywać na to, że są przeznaczone do celów osobistych.

Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym – nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp. Za próbę ich wywozu grozi kara pozbawienia wolności.

Informacje na temat podstawowych przepisów celnych znajdują się tutaj i tutaj.

Ministerstwo Ceł i Handlu Republiki Turcji przygotowało aplikację mobilną dla podróżnych, w której znajdują się limity celne obowiązujące przy przekraczaniu tureckiej granicy. Aplikacja dostępna jest na systemach Android i iOS do pobrania tutaj.

Można uzyskać zwrot podatku VAT. Więcej informacji znajdziesz na stronie.

Przepisy prawne

W Turcji nie wolno posiadać broni bez zezwolenia. Nie można także posiadać noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na własne potrzeby. Jeśli pozostawiasz samochód bez nadzoru, obejrzyj go dokładnie przed wyjazdem. Zdarza się, że przestępcy umieszczają w takich pojazdach narkotyki.

W Turcji znajduje się wiele wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, lista miejscowych prawników oraz tłumaczy dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/turcja/lista-adwokatow-notariuszy-tlumaczy

Za przemyt i dystrybucję narkotyków oraz środków odurzających grożą w Turcji niezwykle surowe kary pozbawiania wolności.

Przestrzegamy: nie przyjmuj żadnych towarów ani przesyłek z nieznanego źródła!

Obyczaje

Turcja jest krajem muzułmańskim. Cudzoziemcy powinni więc przestrzegać określonych reguł zachowania, szczególnie gdy zwiedzają miejsca kultu religijnego. W meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach.

Kobiety, które podróżują po wschodzie Turcji, powinny mieć zasłonięte nogi i ramiona. Poruszające się samotnie kobiety mogą narazić się na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach.

W Turcji całowanie w dłoń na powitanie kobiety może być uznane za niestosowne. Niestosowne zachowanie, w szczególności kontakt cielesny, w stosunku do personelu hotelu, w szczególności do kobiet, może zakończyć się wezwaniem policji, aresztowaniem oraz wszczęciem postępowania karnego.

Wwóz zwierząt do Turcji

W Turcji dopuszcza się przywóz z zagranicy w celach niekomercyjnych, łącznie do 2: kotów, psów lub ptaków i do 10 rybek akwariowych.

Niebezpieczne rasy zwierząt oraz krzyżówki tych ras są niedopuszczalne. W celu identyfikacji, koty i psy muszą posiadać mikrochip.

Wwożąc zwierzę należy posiadać weterynaryjne świadectwo zdrowia z numerem chipa, kartę szczepień z numerem chipa.

Jeśli zwierzę ma akceptowalne miano przeciwciał przeciw wściekliźnie w karcie szczepień a szczepienia przeciwko wściekliźnie były przeprowadzane regularnie, nie jest wymagany raport z wyników testu miareczkowania przeciwciał.

Zwierzęta niespełniające wymogów wjazdowych do Turcji są odsyłane z powrotem do ich kraju pochodzenia lub poddawane kwarantannie. Koszty tych środków zapobiegawczych ponosi właściciel zwierzęcia.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}