W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Finlandia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Republiką Finlandii zostały nawiązane 7 lutego 1920 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Polityczny dialog naszych krajów zapoczątkowany został przed przeszło 100 laty formalnym uznaniem Państwa Polskiego przez Finlandię w dn. 08.03.1919 r., a następnie w lutym 2020 nawiązaniem stosunków dyplomatycznych. Poselstwem polskim w Finlandii kierował wówczas bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego - historyk, polityk i dyplomata Michał Sokolnicki. Dwóch wielkich patriotów i mężów stanu - w Polsce marszałek Piłsudski, a w Finlandii marszałek Mannerheim - zapisało się w historii jako postaci-symbole naszej niepodległości. W tym samym 1939 roku staliśmy się ofiarami agresji ze strony stalinowskiego imperium. Przez pół wieku przyszło nam żyć w podzielonej Europie, naznaczonej piętnem "zimnej wojny”. 

Współpraca polityczna w okresie III RP

Podczas wizyty Premiera J. Katainena w Polsce 19.12.2011 r. premierzy obu krajów przyjęli Wspólny Komunikat ws. wzmocnionej współpracy między Polską a Finlandią, przewidujący bliższą i skoordynowaną współpracę polityczną i gospodarczą Warszawy i Helsinek w następujących obszarach: gospodarka, energetyka, ICT, środowisko, bezpieczeństwo, edukacja, wschodnie sąsiedztwo UE, rolnictwo, JHA, kultura. Od momentu zainicjowania wzmocnionej współpracy podpisano kilka dwustronnych porozumień (MoU) dot. komunikacji i technologii teleinformatycznych, polityki migracyjnej, geologii oraz współpracy obronnej (Dokument Ramowy w sprawie polsko-fińskiej współpracy obronnej w latach 2014-2016 zastąpiony został bezterminową umową o współpracy podpisaną we wrześniu 2017 r.). Wiosną 2015 r. w czasie oficjalnej wizyty Prezydenta Finlandii S. Niinistӧ w Polsce odbyło się polsko-fińskie forum gospodarcze, a prezydenci wydali wspólne oświadczenie, potwierdzając wolę realizacji wzmocnionej współpracy dwustronnej i prezentując wspólne spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa, polityki wschodniej oraz współpracy w regionie M. Bałtyckiego. Polska znalazła się w grupie państw współtworzących Europejskie Centrum Doskonalenia w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym z siedzibą w Helsinkach. W 2018 r. miało miejsce kilka wizyt dwustronnych na szczeblu ministerialnym oraz wizyta prezydenta S. Niinistö na Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach 3 grudnia 2018 r. Polska zalicza się do istotnych partnerów FI w zakresie bezpieczeństwa i obrony. W 2018 r. podtrzymano dialog z FI zarówno w dziedzinie polityki wschodniej, jak i bezpieczeństwa. 18 grudnia 2018 r. z wizytą w Polsce przebywał Minister Spraw Zagranicznych Finlandii T. Soini. 

Współpraca ekonomiczna

Polsko-fińskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii Europejskiej. Ponadto obowiązują umowy dwustronne w zakresie nieobjętym uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze to:  

  • Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 25 listopada 1996 r. (Dz.U. 1998 nr 54 poz. 342), która weszła w życie 13 marca 1998 roku. 
  • Umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu z 26 października 1977r. obowiązująca od 4 kwietnia 1979 r. (Dz.U. 1979 nr 12 poz. 85), zmieniona protokołem z 28 kwietnia 1994 r. obowiązującym od 21 stycznia 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 106 poz. 517).  
  • Konwencja z dnia 8 czerwca 2009 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (weszła w życie  11 marca 2010 r., obowiązuje od 2011 r.). 

Pomiędzy Polską i Finlandią obowiązuje umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z dnia 25 listopada 1996 r. (Dz. U. 1998 nr 54 poz. 342), która weszła w życie 13 marca 1998 r. Polska jest postrzegana przez Finlandię jako jeden z najbardziej obiecujących rynków w Europie. Największym zainteresowaniem wśród fińskich inwestorów w Polsce cieszy się branża budowlana, energetyczna oraz metalowa. Znaczącą rolę odgrywa również sektor celulozowo-papierniczy oraz usługi, w tym outsourcing. Do najbardziej znanych firm fińskich inwestujacych w Polsce należą: Fortum (energia), Cargotec (maszyny i urządzenia), Kemira (produkty chemiczne), Outokumpu (metale), Wartsilä (energetyka, maszyny), Stora Enso (koncern papierniczy), Teknos (producent farb, lakierów), Konecranes (dźwigi, suwnice), Metsa Tissue (papiery higieniczne). Polskie inwestycje w Finlandii są niewielkie i nie oddają potencjału ekonomicznego polskich inwestorów.  

Linki

Zagraniczne Biuro Handlowe w Helsinkach 

Współpraca kulturalna

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego marki Polska poprzez aktywny udział w międzynarodowej wymianie kulturalnej. Instytut corocznie realizuje i wspiera  projekty kulturalne w Finlandii. 

Związek Towarzystw Finlandia-Polska, Suomi-Puola Yhdistysten Liitto (SPYL). Początki działalności Związku Towarzystw Finlandia-Polska sięgają roku 1928, kiedy to w Helsinkach założono Towarzystwo Polsko-Fińskie, utworzone  przez slawistów, ludzi literatury, teatru oraz studentów. Stopniowano na terenie Finlandii powstawały nowe Towarzystwa Finlandia-Polska. W celu usprawnienia ich współpracy  w roku 1977  utworzono Związek Towarzystw Finlandia-Polska. Do organizacji tej należy obecnie ok. 2000 członków, skupionych w 23 towarzystwach, m. in. w Helsinkach, Lahti, Pori, Mikkeli, Turku, Vantaa, Tampere, Porvoo, Tuusula, Valkeakoski.  Podstawowym zadaniem Związku jest działanie na rzecz rozwoju stosunków polsko-fińskich i propagowanie w Finlandii wiedzy o Polsce.  

Linki

Instytut Adama Mickiewicza
Związek Towarzystw Polska-Finlandia

Współpraca naukowa

NAWA - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni, m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.  Agencja przyznaje środki finansowe: studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą. Oprócz tego o wsparcie finansowe ze środków NAWA mogą ubiegać się: osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki. Nadzór nad działalnością Agencji pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. 

Nauka języka polskiego w Finlandii 

  • Język polski i literatura są przedmiotem studiów uniwersyteckich w Katedrze Filologii Słowiańskich na Uniwersytecie w Helsinkach:
    Helsingin yliopisto Wydział Zachodnich i Południowo-Słowiańskich Języków.
  • Przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach działa Szkoła Polska realizująca program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Funkcjonuje ona na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U z 2014 r. poz. 454). Więcej informacji o Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Helsinkach dostępne jest na stronie  Szkoła Polska.   

Informacje na temat zasad uznawania świadectw zagranicznych w Polsce:

w języku polskim
w języku angielskim

Uznawalność świadectw zagranicznych w Finlandii:

w języku angielskim

Uznawalność kształcenia 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Serwis Nauka w Polsce