W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Centrum GovTech rekrutuje!

Centrum GovTech

Centrum GovTech  to międzyresortowa jednostka w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Codziennie tworzymy cyfrową rzeczywistość administracji publicznej. Centrum jest także odpowiedzialne za kluczowe projekty cyfryzacyjne w Polsce – od tych już funkcjonujących, po te nad którymi dopiero pracujemy. Centrum łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się sektor publiczny, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.
 
Tutaj znajdziesz aktualne informacje o rekrutacjach i możliwości dołączenia do Zespołu Centrum GovTech!

Obszary

Komunikacja i Promocja

GovTech Polska to zespół, który otwiera Państwo na innowacje i wyznacza kierunki ich rozwoju. Prowadzimy najważniejsze projekty cyfrowe w Polsce – od budowy usług, z których korzystacie na co dzień, po programy stażowe dla młodzieży, walkę z fake newsami czy wsparcie białoruskiego sektora IT. Każda z tych inicjatyw ma swoją grupę docelową, a powodzenie wielu z nich zależy od tego jak dobrze uda nam się do niej dotrzeć i zachęcić do współpracy. Co zrobiliśmy dotychczas możecie przeczytać na naszej stronie internetowej: gov.pl/govtech 

Tak jak branża, którą się opiekujemy, my też dynamicznie się rozwijamy i dlatego szukamy osoby, która przyjmie na siebie kierowanie naszą komunikacją i polityką informacyjną. 

Spotykaliśmy się z tym że takie osoby nazywano Kierownikami/Managerami Marketingu, Kierownikami/Managerami Sprzedaży, Kierownikami/Managerami promocji linii produktów lub uslug, Brand Managerami, Kierownikami/Managerami ds. Komunikacji, czy (w mniejszych firmach) CMO. Jeżeli którakolwiek z tych ról brzmi jak coś dla Was, to zapraszamy do aplikowania. Zależy nam na osobie, która będzie potrafiła zaplanować promocję, a następnie nadzorować jej wykonanie z wykorzystaniem zespołu własnego oraz zespołu podwykonawców. 

POWIERZYMY CI: 

 • zarządzanie pracą i rozwojem kilkuosobowym zespołem własnym zajmującym się definiowaniem celów i zakresu działań skierowanych do naszych partnerów z administracji i otoczenia administracji (B2B) oraz społeczeństwa (B2C) z informacjami o naszych inicjatywach; 

 • Zarządzanie podwykonawcami wspierającymi w zakresie realizacji komunikacji i PR;;  

 • Kształtowanie zasad identyfikacji marki GovTech, oraz pozycjonowanie jej na polskim rynku innowacji i nowych technologii; 

 • Współpracę z ponad setką partnerów Programu GovTech – od instytucji publicznych po start-upy – nad promowaniem wspólnych inicjatyw; 

 • Tworzenie strategii komunikacji każdego z naszych działań ale też branie czynnego udziału w ich powstawaniu oraz dbałość o spójność komunikacji; 

 • Organizowanie wydarzeń, akcji społecznych i kampanii informacyjnych – od webinarów i paneli po współtworzenie największego hackathonu w Europie; 

 • Analizę, monitorowanie oraz ocenę efektów prowadzonych akcji; 

 • Ustalanie budżetu i nadzorowanie jego realizacji; 

 • Koordynowanie działań marketingowych wspierających dotarcie do grup docelowych z projektami i produktami we wszystkich kanałach dystrybucji; 

 • Planowanie i prowadzenie komunikacji w kanałach Social Media oraz bezpośredni nadzór nad publikacją materiałów prasowych, 

 • Wskazywanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi komunikacji; 

 • Odpowiedzialność za prowadzenie i aktualizację stron centrum; 

 • Ścisłą współpracę z departamentami centrum oraz partnerami zewnętrznymi; 

 • Skuteczne prowadzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej mające na celu promowanie produktów centrum. 

 OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

 • Doświadczenia w zarządzaniu komunikacją marki (portfela marek) lub promocją szerokiego portfolio produktowego w relacji B2B (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kampanii skierowanych do instytucji publicznych); 

 • Doświadczenia w organizowaniu kampanii społecznych (B2C) lub imprez masowych;  

 • Umiejętności jednoczesnego prowadzenia wielu (niekoniecznie dużych) kampanii skierowanych do różnych grup docelowych; 

 • Gotowości do pracy „hands-on” i osobistego angażowania się w projekty na różnym stadium zaawansowania, w tym bezpośredniej pracy przy klawiaturzetam gdzie to konieczne; 

 • Wiedzy z zakresu opracowywania strategii komunikacji konsumenckiej i egzekucji w kanałach komunikacji (ATL, BTL, digital marketing etc.); 

 • Umiejętności formułowania celów komunikacyjnych danego projektu i mierzenia ich z użyciem narzędzi do analityki ruchu w Internecie i w mediach tradycyjnych; 

 • Umiejętności koordynacji działań wielu partnerów, w tym podwykonawców; 

 • Ogólnego zainteresowania rynkiem nowoczesnych technologii (dodatkowym atutem będzie dobra znajomość tego rynku w Polsce); 

 • Gotowości do publicznych wystąpień i udziału w delegacjach; 

 • Szybkiego przyswajania informacji z nowych dziedzin; 

 • Efektywnej pracy w zespole, także w przypadku, gdzie jego członkowie należą do różnych organizacji; 

 • Komunikatywności w relacjach bezpośrednich; 

 • Biegłej znajomości języka angielskiego; 

 • Bardzo dobrej organizacji pracy i zdolności do zarządzania zespołem; 

 • Wykształcenia wyższego. 

OFERUJEMY CI: 

 • Wynagrodzenie zasadnicze pomiędzy 10 a 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie (dokładna stawka zależy od kilku czynników, w tym lat doświadczenia) 

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów); 

 • Ruchomy czas pracy; 

 • Pracę będącą źródłem doświadczenia, którego nigdzie indziej nie da się zdobyć, nad inicjatywami o realnym wpływie na gospodarczy i społeczny rozwój Polski; 

 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz delegacjach; 

 • Pracę w ambitnym i młodym zespole, nowocześnie podchodzącym do formalności; 

 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje); 

 • Umowę o pracę w dobrze skomunikowanej (choć niezakorkowanej) części Warszawy – niedaleko Łazienek; 

 • Karty sportowe, dopłaty do biletów na imprezy kulturalne, dofinansowanie do wypoczynku własnego i dzieci a także do żłobka/przedszkola, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i wiele więcej…

Kompetencje Cyfrowe

Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to zespół, który otwiera Państwo na innowacje i wyznacza kierunki ich rozwoju. Prowadzimy najważniejsze projekty cyfrowe w Polsce – od budowy usług, z których korzystacie na co dzień, po programy stażowe dla młodzieży, walkę z fake newsami czy wsparcie białoruskiego sektora IT. Co zrobiliśmy dotychczas możecie przeczytać na naszej stronie internetowej: gov.pl/govtech 

 U podstaw każdej z tych inicjatyw leżą kompetencje cyfrowe i budowa społeczeństwa informacyjnego. To właśnie teraz stajemy przed nowymi wyzwaniami kształtowania nowych kompetencji zdefiniowanymi przez okres pandemii i jego konsekwencje. Zaczynają się nowe projekty, powstają dokumenty strategiczne, a zapotrzebowanie społeczne jest coraz większe. W Centrum GovTech działania te koordynuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego (DSI). Szukamy osoby do kierowania jego pracami. Więcej informacji o zadaniach DSI znajdziecie tutaj. 

POWIERZYMY CI: 

 • Nadzorowanie projektów, w tym takich obliczonych na dużą skalę czy wiele lat (także unijnych); 

 • Pilotowanie i wdrażanie operacyjne kluczowych dokumentów strategicznych dot. kompetencji cyfrowych; 

 • Koordynację działań Polski w obszarze kompetencji cyfrowych w związku z wieloletnią perspektywą finansową (MFF) UE oraz Krajowym Planem Odbudowy (KPO); 

 • Zarządzanie bieżącą pracą Departamentu i współpracą z innymi komórkami Centrum GovTech oraz innych jednostek publicznych; 

 • Dbanie o rozwój kompetencji cyfrowych administracji publicznej i podnoszenie jakości interakcji na linii obywatel-urząd; 

 • Prowadzenie kampanii społecznych, działań informacyjnych lub innych działań na bezpośrednim styku z obywatelami, NGOsami czy biznesem. 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem co najmniej 10-osobowym; 

 • Doświadczenia w prowadzeniu działań edukacyjnych lub w inny sposób nakierowanych na podnoszenie poziomu kompetencji w społeczeństwie (mile widziana znajomość problematyki kompetencji cyfrowych i edukacji cyfrowej); 

 • Doświadczenia w pracy projektowej i zarządzaniu projektami (mile widziana znajomość „zwinnych” metodyk zarządzania projektami); 

 • Umiejętności jednoczesnego prowadzenia wielu (niekoniecznie dużych) projektów skierowanych do różnych grup docelowych; 

 • Umiejętności koordynacji działań wielu partnerów, w tym podwykonawców; 

 • Ogólnego zainteresowania rynkiem nowoczesnych technologii (dodatkowym atutem będzie dobra znajomość tego rynku w Polsce); 

 • Gotowości do publicznych wystąpień i udziału w delegacjach; 

 • Szybkiego przyswajania informacji z nowych dziedzin; 

 • Efektywnej pracy w zespole, także w przypadku, gdzie jego członkowie należą do różnych organizacji; 

 • Komunikatywności w relacjach bezpośrednich; 

 • Biegłej znajomości języka angielskiego; 

 • Bardzo dobrej organizacji pracy i zdolności do zarządzania zespołem; 

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego. 

OFERUJEMY CI: 

 • Wynagrodzenie zasadnicze pomiędzy 10 a 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie (dokładna stawka zależy od kilku czynników, w tym lat doświadczenia) 

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów); 

 • Ruchomy czas pracy; 

 • Pracę będącą źródłem doświadczenia, którego nigdzie indziej nie da się zdobyć, nad inicjatywami o realnym wpływie na gospodarczy i społeczny rozwój Polski; 

 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz delegacjach; 

 • Pracę w ambitnym i młodym zespole, nowocześnie podchodzącym do formalności; 

 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje); 

 • Umowę o pracę w dobrze skomunikowanej (choć nie zakorkowanej) części Warszawy – niedaleko Łazienek; 

 • Karty sportowe, dopłaty do biletów na imprezy kulturalne, dofinansowanie do wypoczynku własnego i dzieci a także do żłobka/przedszkola, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i wiele więcej… 

Software

Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to zespół, który otwiera Państwo na innowacje i wyznacza kierunki ich rozwoju. Prowadzimy najważniejsze projekty cyfrowe w Polsce – od budowy usług, z których korzystacie na co dzień, po programy stażowe dla młodzieży, walkę z fake newsami czy wsparcie białoruskiego sektora IT. Co zrobiliśmy dotychczas możecie przeczytać na naszej stronie internetowej: gov.pl/govtech 

 Podstawą Cyfryzacji jest tworzenie narzędzi informatycznych. Centrum GovTech koordynuje kilkanaście projektów deweloperskich – od tych mniejszych po strategiczne, takie jak wszystkie usługi dostępne na portalu gov.pl czy budowa Rządowej Chmury Obliczeniowej. Nad tymi projektami pracuje zespół wielkości średniego software house’u. Aby go skoordynować, potrzebujemy CTO, który będzie w stanie zarządzić całością procesu wytwarzania oprogramowania w projektach, za które odpowiadamy. 

POWIERZYMY CI: 

 • Zarządzanie zespołem wielkości średniego software house’u oraz nadzór nad realizowanymi przez niego projektami; 

 • Bieżące tworzenie i wdrażanie sposobów zarządzania projektami wytwórczymi i koordynacji jednoczesnych prac wielu zespołów deweloperskich;  

 • Nadzorowanie projektów, w tym takich obliczonych na dużą skalę czy wiele lat (także unijnych); 

 • Wyznaczanie standardów związanych z wytwarzaniem oprogramowania w instytucjach publicznych, w tym bezpieczeństwa, utrzymania, integracji  czy reużywalności komponentów; 

 • Ujednolicanie stosów technologicznych, bibliotek i komponentów stosowanych przez zespoły programistyczne realizujące projekty Centrum GovTech; 

 • Zarządzanie zasobami infrastrukturalnymi i intelektualnymi będącymi w dyspozycji Centrum GovTech (w tym zakupami); 

 • Tworzenie zasad współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, tworzenie wymagań funkcjonalnych/merytorycznych do zamówień publicznych;  

 • Zwiększanie zdolności struktur wytwórczych Centrum GovTech do elastycznego dostosowania skali działań do liczby i wielkości projektów; 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem co najmniej kilkudziesięcioosobowym; 

 • Doświadczenia w zarządzaniu zespołem pracującym nad wieloma projektami naraz; 

 • Doświadczenia w pracy projektowej i zarządzaniu projektami (doświadczenie w metodykach zwinnych jest wymagane, doświadczenie w PRINCE2 mile widziane); 

 • Umiejętności jednoczesnego prowadzenia wielu (w tym niektórych dużych) projektów skierowanych do różnych grup docelowych; 

 • Umiejętności koordynacji działań wielu partnerów, w tym podwykonawców; 

 • Znajomości najnowszych trendów wytwarzania oprogramowania w tym najpopularniejszych bibliotek, frameworków i innych produktów informatycznych; 

 • Ogólnego zainteresowania rynkiem nowoczesnych technologii (dodatkowym atutem będzie dobra znajomość tego rynku w Polsce); 

 • Gotowości do publicznych wystąpień i udziału w delegacjach; 

 • Szybkiego przyswajania informacji z nowych dziedzin; 

 • Efektywnej pracy w zespole, także w przypadku, gdzie jego członkowie należą do różnych organizacji; 

 • Komunikatywności w relacjach bezpośrednich; 

 • Biegłej znajomości języka angielskiego; 

 • Bardzo dobrej organizacji pracy i zdolności do zarządzania zespołem; 

 • Wykształcenia wyższego magisterskiego (dodatkowym atutem będzie wykształcenie informatyczne). 

OFERUJEMY CI: 

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego; 

 • Ruchomy czas pracy; 

 • Pracę będącą źródłem doświadczenia, którego nigdzie indziej nie da się zdobyć, nad inicjatywami o realnym wpływie na gospodarczy i społeczny rozwój Polski; 

 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz delegacjach; 

 • Pracę w ambitnym i młodym zespole, nowocześnie podchodzącym do formalności; 

 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje); 

 • Zwrot kosztów dojazdu/przemieszczania się; 

 • Ubezpieczenie zdrowotne klasy premium; 

 • Karty sportowe, dopłaty do biletów na imprezy kulturalne, dofinansowanie do wypoczynku własnego i dzieci a także do żłobka/przedszkola, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i wiele więcej…

Komunikacja Internetowa

Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to zespół, który otwiera Państwo na innowacje i wyznacza kierunki ich rozwoju. Prowadzimy najważniejsze projekty cyfrowe w Polsce – od budowy usług, z których korzystacie na co dzień, po programy stażowe dla młodzieży, walkę z fake newsami czy wsparcie białoruskiego sektora IT. Co zrobiliśmy dotychczas możecie przeczytać na naszej stronie internetowej: gov.pl/govtech. 

 
Nasza działalność to różne projekty cyfrowe, od tworzenia użytecznych baz, przez używanie sztucznej inteligencji w codziennej pracy urzędów. Chcemy mówić o nich głośno! Szukamy osoby, która wesprze nas w zakresie komunikacji i promocji. Kogoś, kto samodzielnie będzie w stanie przygotowywać materiały dotyczące naszych projektów i stanie się częścią komunikacyjnego Teamu. 

POWIERZYMY CI: 

 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych (notek prasowych, postów, treści internetowych) 

 • Zarządzanie naszymi kanałami komunikacji 

 • Bieżącą ich obsługa 

 • Kontakt z partnerami zewnętrznymi, dokonywanie ustaleń i tworzenie spójnych komunikatów 

 • Tworzenie koncepcji kampanii komunikacji 

 OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

 • Doświadczenia - pokaż nam profile, które prowadzisz; 

 • Umiejętności pracy w zespole; 

 • Efektywnej komunikacji; 

 • Samodzielności i świetnej organizacji pracy; 

 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office; 

 • Umiejętności szybkiego reagowania na nowości; 

 • Języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 

 • Skrupulatności, dokładności, nastawienia na jakość pracy; 

 • Gotowość do odbywania krótkich wyjazdów służbowych, również w weekendy (np. udział w hackathonach); 

 • Wykształcenia wyższego. 

MILE WIDZIANE: 

 • Dodatkowa wiedza z zakresu pozycjonowania stron internetowych oraz Google Adwords; 

 • Dobra znajomość narzędzi analitycznych komunikacji internetowej i obsługi narzędzi do monitoringu mediów; 

 • Doświadczenie w prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam (internetowych, spotów promocyjnych, podcastów etc.); 

 • Dobra znajomość programów graficznych, nagrywania i fotografii; 

 • Ogólna wiedza z zakresu budowania treści na stronie internetowej. 

 OFERUJEMY CI: 

 • Wynagrodzenie zasadnicze pomiędzy 4 a 5,5 tysięcy złotych brutto miesięcznie (dokładna stawka zależy od kilku czynników, w tym lat doświadczenia) 

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów); 

 • Ruchomy czas pracy; 

 • Pracę będącą źródłem doświadczenia, którego nigdzie indziej nie da się zdobyć, nad inicjatywami o realnym wpływie na gospodarczy i społeczny rozwój Polski; 

 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz delegacjach; 

 • Pracę w ambitnym i młodym zespole, nowocześnie podchodzącym do formalności; 

 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje); 

 • Umowę o pracę w dobrze skomunikowanej (choć nie zakorkowanej) części Warszawy – niedaleko Łazienek; 

 • Karty sportowe, dopłaty do biletów na imprezy kulturalne, dofinansowanie do wypoczynku własnego i dzieci a także do żłobka/przedszkola, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i wiele więcej…

Budowanie społeczności

Centrum GovTech to zespół, który otwiera Państwo na innowacje i wyznacza kierunki ich rozwoju. Prowadzimy najważniejsze projekty cyfrowe w Polsce – od budowy usług, z których korzystacie na co dzień, po programy stażowe dla młodzieży, walkę z fake newsami czy wsparcie białoruskiego sektora IT. Każda z tych inicjatyw ma swoją grupę docelową, a powodzenie wielu z nich zależy od tego jak dobrze uda nam się do niej dotrzeć i zachęcić do współpracy. Co zrobiliśmy dotychczas możecie przeczytać na naszej stronie internetowej: gov.pl/govtech. 

Tak jak branża, którą się opiekujemy, my też dynamicznie się rozwijamy i dlatego szukamy osoby, która przyjmie na siebie budowanie i rozwój społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji oraz poprowadzi komunikację w tym zakresie.

Powierzymy Ci:

 • budowanie społeczności skupionej wokół idei funkcjonowania Cyfrowej Piaskownicy Administracji;
 • prowadzenie komunikacji w tym zakresie;
 • Stworzenie nowych rozwiązań (fora, grupy dyskusyjne, webinary, meetupy, itp.) w komunikacji publicznej w celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji w ramach zbudowanej społeczności. Celem jest prezentowanie i przybliżanie celów oraz wyników realizacji projektu Cyfrowej Piaskownicy Administracji;
 • Współtworzenie komunikacji związanych z działaniami w projekcie Cyfrowa Piaskownica Administracji, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w szczególności przygotowywanie tekstów i informacji na stronę internetową oraz do mediów społecznościowych
 • Przygotowywanie odpowiedzi na pytania przedstawicieli mediów;
 • Organizowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych;

Oczekujemy od Ciebie:

 • kreatywności i innowacyjnego podejścia do komunikacji;
 • umiejętności i doświadczenie w szybkim tworzeniu i redagowaniu materiałów komunikacyjnych;
 • samodzielności
 • umiejętności monitorowania mediów społecznościowych, analizowania trendów komunikacyjnych oraz reagowania na zmiany sentymentu użytkowników.
 • Samodzielnej realizacji zadań z zakresu komunikacji z obywatelami, z regularnym raportowaniem kierownikowi projektu,
 • Zdolności bezzwłocznego reagowania na sytuacje wymagające obsługi/reakcji  w zakresu działań PR,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności współpracy w zespole i skutecznego komunikowania się,
 •  umiejętności tworzenia jasnych, syntetycznych wypowiedzi pisemnych
 • znajomości sposobu działania mediów społecznościowych,
 • znajomości mechanizmów budowania zasięgu
 • znajomości netykiety,
 • umiejętności tworzenia prezentacji,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,

OFERUJEMY CI:  

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego;
 • Ruchomy czas pracy;
 • Pracę będącą źródłem doświadczenia, którego nigdzie indziej nie da się zdobyć, nad inicjatywami o realnym wpływie na gospodarczy i społeczny rozwój Polski;
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz delegacjach;
 • Pracę w ambitnym i młodym zespole, nowocześnie podchodzącym do formalności;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Umowę o pracę w dobrze skomunikowanej (choć nie zakorkowanej) części Warszawy – niedaleko Łazienek;
 • Karty sportowe, dopłaty do biletów na imprezy kulturalne, dofinansowanie do wypoczynku własnego i dzieci a także do żłobka/przedszkola, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i wiele więcej…
Organizacja wydarzeń

Centrum GovTech to zespół, który otwiera Państwo na innowacje i wyznacza kierunki ich rozwoju. Prowadzimy najważniejsze projekty cyfrowe w Polsce – od budowy usług, z których korzystacie na co dzień, po programy stażowe dla młodzieży, walkę z fake newsami czy wsparcie białoruskiego sektora IT. Każda z tych inicjatyw ma swoją grupę docelową, a powodzenie wielu z nich zależy od tego jak dobrze uda nam się do niej dotrzeć i zachęcić do współpracy. Co zrobiliśmy dotychczas możecie przeczytać na naszej stronie internetowej: gov.pl/govtech. 

Tak jak branża, którą się opiekujemy, my też dynamicznie się rozwijamy i dlatego szukamy osoby, która przyjmie na siebie budowanie i rozwój społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji oraz będzie koordynowała wydarzenia w ramach cyfrowej społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji.

POWIERZYMY CI:

 • Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie projektu Cyfrowej Piaskownicy Administracji.
 • Organizowanie i koordynowanie wydarzeń wśród społeczności Cyfrowej Piaskownicy Administracji.
 • Planowanie działań z uczestnikami w ramach Wydarzeń
 • Codzienną komunikację ze społecznością Cyfrowej Piaskownicy Administracji;
 • Planowanie zadań niezbędnych do przeprowadzenia wydarzeń, bieżącą komunikacja z uczestnikami.
 • Współorganizację i współuczestnictwo w spotkaniach z interesariuszami.
 • Współpracę przy redagowaniu i publikacji broszur i innych materiałów informacyjnych na temat działań projektu Cyfrowa Piaskownica Administracji.

OCZEKUJEMY OD CIEBIE:

 • Doświadczenia w dziedzinie organizacji wydarzeń (mile widziane doświadczenie z hackathonami, service jamami i innymi typami wydarzeń organizowanymi w ramach programu GovTech Polska, lub innymi wydarzeniami o tematyce cyfryzacji/nowoczesnych technologii)
 • Kreatywności w doborze formuły wydarzenia do grupy docelowej i oczekiwanego efektu – od sesji informacyjnych na kilka osób, po udział w wydarzeniach  kilkutysięcznej publice
 • Samodzielności w prowadzeniu projektów oraz zdolności do koordynacji działań logistycznych wielu partnerów
 • Wiedzy na temat podstaw produkcji filmowej,  nagrań audio czy ekspozycji
 • Zdolności do współpracy z wieloma partnerami naraz oraz reagowania na dynamicznie zmieniające się okoliczności
 • Gotowości do osobistego monitorowania stanu realizacji danego wydarzenia
 • Zainteresowania tematyką logistyki wydarzeń, technik angażowania publiczności, dobierania środków przekazu dla grupy docelowej i innych aspektów związanych z organizacją wydarzeń
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności współpracy w zespole i skutecznego komunikowania się,
 • umiejętności tworzenia prezentacji,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie min. B2,

OFERUJEMY CI:  

 • Pracę przy projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym – w sercu polskiego sektora publicznego;
 • Ruchomy czas pracy;
 • Pracę będącą źródłem doświadczenia, którego nigdzie indziej nie da się zdobyć, nad inicjatywami o realnym wpływie na gospodarczy i społeczny rozwój Polski;
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz delegacjach;
 • Pracę w ambitnym i młodym zespole, nowocześnie podchodzącym do formalności;
 • Inwestowanie w rozwój pracownika (m.in. szkolenia, konferencje);
 • Umowę o pracę w dobrze skomunikowanej (choć nie zakorkowanej) części Warszawy – niedaleko Łazienek;
 • Karty sportowe, dopłaty do biletów na imprezy kulturalne, dofinansowanie do wypoczynku własnego i dzieci a także do żłobka/przedszkola, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych i wiele więcej…

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia zgłoszenia online. Rekrutacja potrwa do 31 stycznia lub obsadzenia wszystkich wakatów. 

Zgłoszenie rekrutacyjne