W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla osób podróżujących do oraz przebywających na terytorium Izraela oraz Palestyny

14.09.2020

W komunikacie znajdą Państwo aktualizowane informacje istotne dla osób przyjeżdżających i przebywających na terytorium Izraela i terytoria podlegające Palestyńskiej Władzy Narodowej. Ostatnia aktualizacja: 16.09.2020.

koronawirus

 

Warunki wjazdu

 

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców na terytorium Izraela i Palestyny.

Powyższy zakaz nie dotyczy obcokrajowców, którzy mają prawo pobytu na terytorium Izraela. Każdorazowo osoba taka musi jednak wyprzedzająco uzyskać zgodę odpowiednich władz izraelskich. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym izraelskim urzędem konsularnym (dla osób przebywających na terenie Polski jest to Ambasada Izraela w Warszawie).

 

Zasady wjazdu dla osób z prawem pobytu

Izraelskie lądowe i morskie przejścia graniczne pozostają zamknięte dla ruchu pasażerskiego.

Cudzoziemcy (mający prawo pobytu w Izraelu) mogą przekroczyć granicę drogą lotniczą pod warunkiem uzyskania wstępnej zgody właściwego izraelskiego urzędu konsularnego. W przypadku osób podróżujących z Polski jest to Ambasada Izraela w Warszawie. Zgodę należy wydrukować i zachować na wypadek kontroli w porcie lotniczym wylotu i przylotu (a także tranzytowym – jeśli dotyczy).

Nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem konieczne jest dodatkowo wypełnienie ankiety on-line, bez której nie jest możliwe wejście na pokład samolotu.

 

Zasady kwarantanny

Podróżni przybywający z tzw. „krajów zielonych” (tj. uznanych za bezpieczne) nie muszą odbywać kwarantanny po przylocie. Lista „krajów zielonych” jest aktualizowana co dwa tygodnie.

Podróżni przybywający z tzw. „krajów czerwonych” (tj. uznanych za kraje, w których sytuacja epidemiczna nie spełnia określonych przez izraelskie władze kryteriów) lub które przebywały w takim kraju w okresie 14 dni poprzedzających podróż do Izraela są obowiązani do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Przed wyjazdem muszą również wypełnić dodatkowy formularz on-line, będący zgłoszeniem kwarantanny.

UWAGA! Polska znajduje się na liście „krajów czerwonych”.

 

Informacja dla obywateli polskich przebywających w Izraelu lub w Palestynie

 

W dalszym ciągu obowiązuje zalecenie władz miejscowych do opuszczenia terytorium Izraela i Palestyny przez wszystkich obcokrajowców nieposiadających prawa pobytu na terenie Izraela i Palestyny. W szczególności dotyczy to osób, które wjechały do Izraela w celu turystycznym lub innym i posiadają zezwolenie pobytowe kategorii B2 (bez prawa pracy). Zgodnie z informacjami władz izraelskich zezwolenia te nie są przedłużane, a obcokrajowcy są zobowiązani bezzwłocznie podjąć działania celem opuszczenia terytorium Izraela i Palestyny, korzystając z dostępnych połączeń lotniczych realizowanych z lotniska im. Ben Guriona w Tel Awiwie.

W przypadku konieczności uzyskania nowych zezwoleń pobytowych należy skontaktować się z najbliższym oddziałem terenowym izraelskiego MSW (Misrad Hapnim).

UWAGA!

W okresie od 18 września do 11 października 2020 r. na terytorium Izraela zostały wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji oraz zakaz przemieszczania się (lockdown).

Szczegółowe rozwiązania obejmują:

- całkowite zamknięcie urzędów, punktów handlowych i usługowych, przedsiębiorstw, instytucji kultury, obiektów rekreacyjnych i turystycznych, w tym basenów, siłowni i restauracji (poza dostawami na zamówienie) przyjmujących klientów/interesantów, poza sklepami spożywczymi, aptekami, zakładami optycznymi i innymi uznanymi za niezbędne;

- tryb zdalny w edukacji, z wyjątkiem szkół specjalnych, szkół z internatem i innych wyjątkowych przypadków;

- zakaz oddalania się od miejsca zamieszkania o więcej niż 500 m bez ważnej potrzeby (np. praca, zakupy spożywcze, wizyta lekarska);

- ograniczenie zgromadzeń do 10 osób w przestrzeni zamkniętej i 20 osób w przestrzeni otwartej.

Po zakończeniu lockdownu (od 12 października, jeśli nie nastąpi zmiana decyzji) ponownie zacznie funkcjonować system „świateł drogowych” różnicujący zakres ograniczeń wg dynamiki zachorowań w poszczególnych miejscowościach.

Należy pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje:

- nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych;

- nakaz zachowania szczególnej dbałości o higienę;

- nakaz zachowania co najmniej 2-metrowych odstępów od innych osób;

- na terenie Palestyny obowiązuje w dalszym ciągu stan wyjątkowy.

Ze względu na utrzymujący się wysoki poziom odnotowywanych nowych zakażeń w Izraelu i w Palestynie należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń miejscowych służb sanitarno-epidmiologicznych.

Więcej informacji na temat środków zaradczych wprowadzanych na terenie okręgu konsularnego w związku z epidemią COVID-19 można znaleźć  na stronie internetowej izraelskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim, rosyjskim, hebrajskim i arabskim) oraz palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku arabskim).

 

Informacja dla obywateli polskich planujących powrót do Polski

 

Co najmniej do dnia 29 września 2020 r. polska przestrzeń powietrzna pozostaje zamknięta dla rejsowych połączeń pasażerskich realizowanych m. in. z terytorium Izraela. Zakaz ten może ulec przedłużeniu. Do tego dnia na pewno nie będą więc realizowane żadne bezpośrednie rejsowe połączenia lotnicze między portami izraelskimi i polskimi.

W związku z powyższym powrót do Polski można zrealizować obecnie wyłącznie poprzez transfer przez terytorium państwa trzeciego.

Z punktu widzenia możliwości powrotu do Polski najkorzystniejsze są warianty tranzytu przez terytorium Niemiec oraz innych państw UE.

W przypadku tranzytu do Polski przez terytorium państwa trzeciego należy zapoznać się z informacjami na temat zasad wjazdu/przejazdu przez to państwo. Informacje takie można znaleźć na stronach polskich służb dyplomatyczno-konsularnych w danym państwie (np. informacja na temat tranzytu do Polski przez terytorium Niemiec) lub kontaktując się bezpośrednio (mailowo, telefonicznie) ze służbami konsularnymi tego państwa na terenie Izraela i/lub polskimi służbami konsularnymi w tym państwie.

UWAGA! Izrael nie wprowadził formalnie żadnych ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym. Niemniej jednak ze względu na spadek liczby pasażerów nastąpiła znacząca redukcja liczby połączeń realizowanych z Izraela. Więcej informacji na temat bieżącej siatki połączeń można znaleźć na stronie internetowej telawiwskiego lotniska.