W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla osób podróżujących do oraz przebywających na terytorium Izraela oraz Palestyny

15.07.2020

W komunikacie znajdą Państwo aktualizowane informacje istotne dla osób przyjeżdżających i przebywających na terytorium Izraela i terytoria podlegające Palestyńskiej Władzy Narodowej. Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020.

koronawirus

 

Warunki wjazdu

 

Od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców na terytorium Izraela i Palestyny.

Powyższy zakaz nie dotyczy obcokrajowców, którzy mają prawo pobytu na terytorium Izraela. Każdorazowo osoba taka musi jednak wyprzedzająco uzyskać zgodę odpowiednich władz izraelskich. W tym celu należy skontaktować się z najbliższym izraelskim urzędem konsularnym (dla osób przebywających na terenie Polski jest to Ambasada Izraela w Warszawie).

Każda osoba przybywająca na terytorium Izraela jest zobowiązana do poddania się 14- dniowej domowej kwarantannie. Osoby powracające do Izraela z zagranicy, które nie są w stanie zapewnić sobie izolacji w warunkach domowych, są kierowane do izolacji hotelowej.

 

Informacja dla obywateli polskich przebywających w Izraelu lub w Palestynie

 

W dalszym ciągu obowiązuje zalecenie władz miejscowych do opuszczenia terytorium Izraela i Palestyny przez wszystkich obcokrajowców nieposiadających prawa pobytu na terenie Izraela i Palestyny. W szczególności dotyczy to osób, które wjechały do Izraela w celu turystycznym lub innym i posiadają zezwolenie pobytowe kategorii B2 (bez prawa pracy). Zgodnie z informacjami władz izraelskich zezwolenia te nie są przedłużane, a obcokrajowcy są zobowiązani bezzwłocznie podjąć działania celem opuszczenia terytorium Izraela i Palestyny, korzystając z dostępnych połączeń lotniczych realizowanych z lotniska Ben Guriona w Tel Awiwie.

Zezwolenia pobytowe osób, które przebywają w Izraelu lub Palestynie w związku z:

- wykonywaną pracą (B2 z prawem do pracy);

- na podstawie prawa do powrotu (A1);

- studiami (A2);

- działalnością duchowną (A3);

-  jako członkowie rodziny osób z kat. A2/A3 (A4) lub

- posiadający prawo tymczasowego pobyt (A5)

uległy przedłużeniu do 30 czerwca 2020 r. W celu uzyskania nowych zezwoleń należy skontaktować się z najbliższym oddziałem terenowym izraelskiego MSW (Misrad Hapnim).

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej stopniowo znoszone są wprowadzane wcześniej środki zaradcze. Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje:

- nakaz noszenia maseczek ochronnych;

- nakaz zachowania szczególnej dbałości o higienę;

- nakaz zachowania co najmniej 2-metrowych odstępów od innych osób;

- na terenie Palestyny obowiązuje w dalszym ciągu stan wyjątkowy.

Więcej informacji na temat środków zaradczych wprowadzanych na terenie okręgu konsularnego w związku z epidemią COVID-19 można znaleźć  na stronie internetowej izraelskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim, rosyjskim, hebrajskim i arabskim) oraz palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku arabskim).

 

Informacja dla obywateli polskich planujących powrót do Polski

 

Co najmniej do dnia 28 lipca 2020 r. polska przestrzeń powietrzna pozostaje zamknięta dla rejsowych połączeń pasażerskich realizowanych m. in. z terytorium Izraela. Zakaz ten może ulec przedłużeniu. Do tego dnia na pewno nie będą więc realizowane żadne bezpośrednie rejsowe połączenia lotnicze między portami izraelskimi i polskimi.

W związku z powyższym powrót do Polski można zrealizować obecnie wyłącznie poprzez transfer przez terytorium państwa trzeciego.

UWAGA! Izrael nie wprowadził żadnych ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym. Redukcja liczby połączeń realizowanych z Izraela jest wynikiem decyzji podjętych przez linie lotnicze. Od czerwca 2020 r. kolejni operatorzy powietrzni przywracają część połączeń. Więcej informacji na temat bieżącej siatki połączeń można znaleźć na stronie internetowej telawiwskiego lotniska.

Z punktu widzenia możliwości powrotu do Polski najkorzystniejsze są warianty tranzytu przez terytorium Niemiec - informacja na temat tranzytu do Polski przez terytorium Niemiec.