W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych (RODO)

INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że :
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby administratora: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3,
  • e-mailem: kmpspbk@straz.bialystok.pl,
  • telefonicznie: +48 47 711 72 10, Fax +48 47 711 72 09.

W sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób:

  • listownie na adres siedziby administratora: 15-062 Białystok, ul. Warszawska 3,
  • e-mailem. iod@straz.bialystok.pl,
  • telefonicznie: 47 711 70 76, fax: 85-653-72-16.

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych osobowych w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku zostały opracowane następujące klauzule informacyjne:

Materiały

Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów KM PSP - ewidencje osób przebywających
Zapewnienie​_bezpieczeństwa​_obiektów​_KM​_PSP​_-​_ewidencje​_osób​_przebywających.pdf 0.26MB
Klauzula informacyjna przetwarzanie danych w mediach społecznościowych
Klauzula​_informacyjna​_przetwarzanie​_danych​_w​_mediach​_społecznościowych.pdf 0.39MB
Wypłata świadczeń socjalnych
Wypłata​_świadczeń​_socjalnych.pdf 0.26MB
Szkolenia,kursy specjalistyczne (np. KPP)
Szkolenia,kursy​_specjalistyczne​_(np​_KPP).pdf 0.25MB
Sporządzanie i opiniowanie wniosków na medale, odznaczenia i ordery
Sporządzanie​_i​_opiniowanie​_wniosków​_na​_medale,​_odznaczenia​_i​_ordery.pdf 0.26MB
Rozpatrywanie skarg i wniosków
Rozpatrywanie​_skarg​_i​_wniosków.pdf 0.26MB
Rozliczenie rocznych dochodów pracowników (deklaracje roczne PIT)
Rozliczenie​_rocznych​_dochodów​_pracowników​_(deklaracje​_roczne​_PIT).pdf 0.25MB
Przyznawanie świadczeń socjalnych
Przyznawanie​_świadczeń​_socjalnych.pdf 0.25MB
Przyznawanie świadczeń mieszkaniowych
Przyznawanie​_świadczeń​_mieszkaniowych.pdf 0.25MB
Przygotowywanie listów okolicznościowych, upominków
Przygotowywanie​_listów​_okolicznościowych,​_upominków.pdf 0.26MB
Przekazywanie pism przekraczających właściwość rzeczową organu
Przekazywanie​_pism​_przekraczających​_właściwość​_rzeczową​_organu.pdf 0.26MB
Prowadzenie zbioru umów i porozumień
Prowadzenie​_zbioru​_umów​_i​_porozumień.pdf 0.25MB
Prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej
Prowadzenie​_rejestrów​_korespondencji​_przychodzącej​_i​_wychodzącej.pdf 0.26MB
Prowadzenie postępowania egzekucyjnego
Prowadzenie​_postępowania​_egzekucyjnego.pdf 0.26MB
Prowadzenie i koordynacja oraz dokumentowanie działań ratowniczych
Prowadzenie​_i​_koordynacja​_oraz​_dokumentowanie​_działań​_ratowniczych.pdf 0.26MB
Prowadzenie działalności informacyjnej
Prowadzenie​_działalności​_informacyjnej.pdf 0.26MB
Proces postępowania kwalifikacyjnego w zakresie rekrutacji do służby
Proces​_postępowania​_kwalifikacyjnego​_w​_zakresie​_rekrutacji​_do​_służby.pdf 0.26MB
Postępowanie administracyjne - organ i instancji
Postępowanie​_administracyjne​_-​_organ​_i​_instancji.pdf 0.26MB
Organizacja spotkań służbowych, narad, odpraw, uroczystości
Organizacja​_spotkań​_służbowych,​_narad,​_odpraw,​_uroczystości.pdf 0.26MB
Organizacja ćwiczeń i manewrów ratowniczych
Organizacja​_ćwiczeń​_i​_manewrów​_ratowniczych.pdf 0.26MB
Opracowanie planu ratowniczego
Opracowanie​_planu​_ratowniczego.pdf 0.25MB
Opiniowanie w sprawach ochrony ppoż.
Opiniowanie​_w​_sprawach​_ochrony​_ppoż.pdf 0.25MB
Obsługa zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych
Obsługa​_zgłoszenia​_alarmowego​_o​_zdarzeniu​_oraz​_prowadzenia​_działań​_ratowniczych.pdf 0.24MB
Funkcjonowanie oprogramowania kadrowo-płacowego oraz kwatermistrzowskiego
Funkcjonowanie​_oprogramowania​_kadrowo-płacowego​_oraz​_kwatermistrzowskiego.pdf 0.26MB
Funkcjonowanie monitoringu wizyjnego
Funkcjonowanie​_monitoringu​_wizyjnego.pdf 0.25MB
Działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Działania​_związane​_z​_zapobieganiem,​_przeciwdziałaniem​_i​_zwalczaniem​_COVID-19.pdf 0.19MB
Aktualizacja SWD ST w zakresie katalogu sił i środków
Aktualizacja​_SWD​_ST​_w​_zakresie​_katalogu​_sił​_i​_środków.pdf 0.26MB
Milczące załatwienie sprawy
Milczące​_załatwienie​_sprawy.pdf 0.41MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.12.2020 14:37 Bartosz Wasilewski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Bartosz Wasilewski/ asp. Bartosz Wasilewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 4.0 24.05.2024 11:38 Bartosz Wasilewski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 3.0 28.12.2021 14:54 Bartosz Wasilewski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 2.0 13.01.2021 09:35 Bartosz Wasilewski
Ochrona Danych Osobowych (RODO) 1.0 04.12.2020 14:37 Bartosz Wasilewski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}