W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ogłoszenie o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji

OGŁOSZENIE

O DNIACH I GODZINACH PRZYJĘĆ OBYWATELI
W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 

Podaje się do wiadomości, że:

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku lub upoważniony przez niego Zastępca Komendanta przyjmują obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.45 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku, ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok.  W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

W celu ustalenia terminu i godziny spotkania należy zgłosić się osobiście do Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku pok. 21 lub umówić się telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.
(047) 711 72 10.

Skargi, wnioski i petycje można składać:

 • w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku – 15-062 Białystok,
  ul. Warszawska 3, pokój nr 21 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30,
 • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kmpspbk@straz.bialystok.pl,
 • faxem na nr 85 676 99 99,
 • ustnie do protokołu za pośrednictwem wskazanego pracownika Komendy. Interesanci są przyjmowani także przez funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej PSP
  w Białymstoku w dniach i godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku
  – od 7:30 do 15:30.

                                                                         Z poważaniem

                                                                                    p.o. Komendant Miejski

                                                                                   Państwowej Straży Pożarnej

 

                                                                              bryg. mgr inż. Wojciech Łapiński

             /podpisano elektronicznie/

Materiały

Ogłoszenie skargi, wnioski
Ogłoszenie​_skargi,​_wnioski​_2022docx.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}