W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 1. Złożyć WNIOSEK o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, a następnie odesłać wybierając jedną z poniższych metod:
  • e-mail na adres espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl ,
  • faksem na nr   +48 33 812 20 64,
   WYSŁAĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED PLANOWANYM SPOTKANIEM,
  • listownie na adres:
   Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem na kopercie „WNIOSEK – usługa tłumacza”  / termin spotkania – 3 dni liczone od dnia otrzymania listu).
 2. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała. Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.
 3. Wysłać pismo  na adres: Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała.
 4. Zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 33 812 22 33.
 5. Wysłać e-mail na adres: espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl.
 6. Wysłać pismo faksem na nr +48 33 812 20 64.
 7. Napisać pismo elektronicznie za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kmpspbielsko

 

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 2-6 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numer faksu,
 • przedmiot rozmowy

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych

 • Do wejścia głównego budynku Komendy Miejskiej PSP w  Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 w Bielsku-Białej można się dostać przez bramę wjazdową dla samochodów osobowych i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub przez bramkę przejścia ze schodami dla osób pieszych z nieograniczoną zdolnością do poruszania się.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu wewnętrznym obok wejścia głównego, (wjazd przez bramę od strony ul. Leszczyńskiej 43).
 • Dla osób na wózkach inwalidzkich w budynku KM PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 dostosowane architektonicznie są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze oraz 1 i 2 piętrze budynku.
 • W budynku znajduje się winda, które znajduje się  po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Winda posiada gabaryty kabiny pozwalające na przewożenie osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku na 1 piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim.
 • Można wejść do budynku Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43 z psem asystującym.
 • Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu i osoby starsze przyjmowane są w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędzie osoby niewidzące lub słabowidzące mogą złożyć dokumenty, za pośrednictwem osób trzecich, w kancelarii Komendy Miejskiej PSP w  Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, na parterze przy wejściu głównym lub przesłać dokumenty na adres e-mail espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/kmpspbielsko .

 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel.   +48 33 812 22 33 lub osobiście w kancelarii Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, na parterze przy wejściu głównym.
 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Miejskiej PSP w Bielsku-Białej, ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

KM PSP w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Ułatwienia dostępu – Pomoc
Zmiana rozmiaru strony:

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej lub ich elementów może:

 1. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 2. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępności, jeżeli dotyczy.
   

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępność w zakresie określonym we wniosku,  zobowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności oraz zaproponować dostęp alternatywny.


Złożenie wniosku

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej
ul. Leszczyńska 43
43-300 Bielsko-Biała

 • przynieść wniosek do sekretariatu w godzinach od 7:30 do 15:30,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej na espbielsko@katowice.kwpsp.gov.pl
 • korzystając z elektronicznej platformy usług publicznych ePUAP: /kmpspbielsko/SkrytkaESP

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej nie zapewniła wnioskodawcy dostępności:

 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy przez wnioskodawcę skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Komendanta Miejskiego  Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni od dnia upłynięcia terminu wskazanego w pkt. 1 i 2 oraz 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o braku możliwości zapewnienia dostępności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, proszę o zapoznanie się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

Materiały

Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego
Wniosek​_o​_zapewnienie​_usługi​_tłumacza​_języka​_migowego.docx 0.04MB
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
Wzór​_wniosku​_o​_zapewnienie​_dostępności​_cyfrowej.doc 0.04MB
Tekst łatwy do czytania (ETR)
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR).pdf 0.11MB
Tekst odczytywalny maszynowo
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.pdf 0.11MB
Tekst odczytywalny maszynowo
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.doc 0.06MB

Wideo

{"register":{"columns":[]}}