W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dostęp do informacji publicznej

Udzielenie informacji publicznej

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z póź. zm.) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, przy ul. Strażackiej 8,
  • udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek,
  • w przypadku, gdy informacja publiczna może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Nie mogą być udostępnione dane opracowane w komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, które posiadają klauzulę tajności lub zawierają dane osobowe.

Zasady udostępniania informacji niejawnych reguluje ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby, które chcą uzyskać informację, będącą w rozumieniu ustawy informacją publiczną z zakresu działania Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie, proszone są o wypełnienie: wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie (pok. 200) Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

KONTAKT

tel. 094 34 55 200

fax. 094 34 55 250

e-mail: sekretariat@kmpsp.koszalin.pl

 

Termin załatwiania sprawy

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opłata

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Materiały

Wniosek o udzielenie informacji publicznej
Wniosek​_o​_udzielenie​_dostępu.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.01.2021 13:48 sekc. Piotr Kabata
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dostęp do informacji publicznej 1.0 21.01.2021 13:48 sekc. Piotr Kabata

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}