W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

SGRChEM - EKO

Decyzją Nr 299/2008 Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 1 lipca 2008 powołano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Na zdjęciu widoczne niebiesko - czarne okrągłe logo Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego.

Miejsce stacjonowania SGRCHEM – EKO

Miejscem stacjonowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa
Chemiczno - Ekologicznego „Leszno”, jest siedziba Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej  
w Lesznie, położona przy ul. Okrężnej 19.

Koordynaty GPS:

 • długość geograficzna: 16° 34' 52"E,
 • szerokość geograficzna: 51° 49' 28"N. 

 

Dowódcy SGRCHEM – EKO

Dowódca SGRCHEM – EKO: mł. bryg. Jakub Stryjak,

Zastępca Dowódcy SGRCHEM – EKO: mł. bryg. Adam Stępczak

 

Struktura i zadania SGRCHEM – EKO

 

Dla poziomu gotowości B

Grupa powinna być zapewniona przez co najmniej 8 strażaków, w tym minimum:

 • 8 ratowników chemicznych,
 • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN,
 • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie ochrony radiologicznej,
 • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,
 • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań,
 • 2 ratowników chemicznych z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie materiałów wybuchowych,
 • 8 ratowników z uprawnieniami z zakresem kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • 3 ratowników chemicznych z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych
  i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy.

Główne zadania obejmuje:

 1. Zadania określone dla ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym;
 2. Rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;
 3. Zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie
  i oznakowanie strefy zagrożenia;
 4. Włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo strażaków lub ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytkowej objętego działaniem ratowniczym;
 5. Priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających:
  1. dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, ich ewakuację poza strefę zagrożenia oraz udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  2. przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz strażaków lub ratowników,
  3. zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom,
  4. ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne;
 6. Ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju;
 7. Likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy zagrożenia;
 8. Przemieszczanie na terenie prowadzonej akcji substancji niebezpiecznych;
 9. Dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecznej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowania lub emisji substancji niebezpiecznej;
 10. Stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych;
 11. Związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych;
 12. Prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej we współdziałaniu
  z innymi podmiotami;

 

Organizacja SGRCHEM – EKO

Deklarowany poziom gotowości

Codzienną gotowość operacyjną Grupy, dowódca grupy (lub pod jego nieobecność osoba przewidziana do kierowania działaniami Grupy w danym dniu) zgłasza do właściwego Stanowiska Kierowania, które przekazuje do  Stanowiska Kierowania KW PSP Poznaniu do godziny 9.30.

Pojazdy stanowiące poszczególne komponenty SGRCHEM – EKO

 

      

  SCRChem 381-60    GBA 2,5/16 381-21      SRt 381-43           SLOp 381-92      

Obszar chroniony SGRCHEM – EKO Leszno.

Na poziomie gotowości B obejmuje powiaty:

 • woj. wielkopolskie: m. LESZNO, LESZCZYŃSKI, GOSTYŃSKI, GRODZISKI, KOŚCIAŃSKI, RAWICKI, WOLSZTYŃSKI,
 • woj. dolnośląskie: GÓROWSKI, GŁOGOWSKI