W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

W Komendzie Miejskiej funkcjonuje sekretariat przez który przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Miejskiego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej. Wpływające sprawy są kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu w książce korespondencji i zadekretowaniu przez Komendanta Miejskiego i Zastępcę Komendanta Miejskiego, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują naczelnik wydziału i kierownicy sekcji oraz samodzielne stanowisko. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ lub inna komórka organizacyjna, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy.

Pisma wychodzące podpisywane są przez Komendanta Miejskiego lub jego zastępcę oraz naczelnika wydziału i kierowników sekcji oraz samodzielne stanowisko, zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KM PSP Leszno. Wysyłka korespondencji poza Komendę Miejską następuje za pośrednictwem sekretariatu, po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce korespondencji.

Komendant Miejski PSP
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Przyjmowanie skarg i zażaleń w poniedziałek w godz. 15.30 - 16.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Sekcja ds. Organizacyno-Kadrowych
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Zastępca Komendanta Miejskiego
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Sekcja ds. Finansów
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.10.2020 08:44 Tomasz Brzeskot
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Brzeskot
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 09.10.2020 08:44 Tomasz Brzeskot

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP