W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

st. kpt. mgr inż. Sebastian Kozłowski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

st. kpt. Sebastian Kozlowski

Przebieg służby

st. kpt. Sebastian KOZŁOWSKI - służbę rozpoczął w 1994 r. jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP z tytułem technika pożarnictwa podjął służbę w Komendzie Rejonowej PSP we Wrocławiu (JRG-3) zajmując stanowisko dowódcy zastępu. Z dniem 01.06.1997 roku zostaje przeniesiony do Komendy Rejonowej PSP w Lesznie, gdzie pełnił służbę w JRG na stanowisku dowódcy zastępu. W dniu  01 grudnia 2008 został mianowany na stanowisko dowódcy sekcji. W roku 2011 pełnił funkcję zastępcy dowódcy zmiany, a od 1 lipca 2014 roku dowódcy zmiany. Z dniem 1 grudnia 2014 roku zostaje mianowany na stanowisko dowódcy JRG w Lesznie, oraz powołany na dowódcę Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chem.-Eko. Leszno. W styczniu 2018 roku objął stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Lesznie. W dniu 3 stycznia 2020 roku Wielkopolski Komendant Wojewódzki powierzył st. kpt. Sebastianowi Kozłowskiemu obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie.

 

Łącząc służbę z nauką, systematycznie podnosił swoje kwalifikacje na wyższych uczelniach cywilnych jak i Państwowej Straży Pożarnej:

 • 2006  - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych –   licencjat
 • 2008 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych –  uzyskuje tytuł magistra,
 • 2011 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – uzyskuje tytuł inżyniera pożarnictwa,
 • 2015 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – studia podyplomowe „Gospodarowanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP”
 • 2017 - Szkoła Główna Służby Pożarniczej –  studia podyplomowe „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej”

 

st. kpt. Sebastian Kozłowski ukończył szkolenia i kursy specjalistyczne m.in.:

 • kurs specjalistyczny w zakresie ratownictwa chemiczno – ekologicznego – 1998,
 • szkolenie z obsługi aparatów oddechowych – 2005,
 • kurs w zakresie kierowania ruchem drogowym – 2010,
 • kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2011,
 • szkolenie z zakresu obsługi kompresora typu MARINER – 2011,
 • szkolenie z zakresu współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym – 2011,
 • szkolenie z zakresu obsługi kompresora DK-13 – 2012,
 • uprawnienia do obsługi sprężarki o mocy powyżej 20 kW – 2012,
 • szkolenie z zakresu obsługi, przeglądu i konserwacji komory dymowej – 2013,
 • szkolenie  z zakresu Ochrona Danych Osobowych – 2013,
 • szkolenie z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego, organizowania działań ratowniczych oraz dokumentowania zdarzeń dla dowódców JRG i dowódców zmian służbowych – 2015,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym – 2015,
 • szkolenie „Akademia Hipotermii”.

 

 

 

Wielokrotnie nagradzany przez komendantów szczebla wyższego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych jak i za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, między innymi:

 

 • 2005 – List Gratulacyjny Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego – za ofiarność i zaangażowanie w akcję ratowniczo - gaśniczą podczas pożaru budynku mieszkalnego w Lesznie
 • 2011 – Dyplom Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie dla „Najlepszego absolwenta niestacjonarnych studiów I stopnia dla funkcjonariuszy PSP”
 • 1999 – brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
 • 2003 – srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
 • 2009 - złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
 • 2013 – brązowa odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”