W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. Maciej Kowalski.
 • E-mail: maciej.kowalski@kmpsp.wloclawek.pl
 • Telefon: (47) 7512862

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wydział Organizacyjno-Kadrowy
 • Adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku
  ul. Rolna 1
  87-800 Włocławek
 • E-mail: kadry@kmpsp.pl
 • Telefon: (47) 7512820

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

     Teren Komendy Miejskiej PSP we Włocławku znajduje sie przy ul. Rolnej 1, gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów oraz funkcjonariuszy i pracowników. Przy bramie wjazdowej znajduje się wejście do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz do Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Znajduje się tam dyżurka Podoficera Dyżurnego Jednostki. W celu dotarcia do Komendy Miejskiej  trzeba wejść po klatce schodowej na poziom pierwszego piętra po schodach. Na pierwszym piętrze należy kierować się w prawą stronę aby dotrzeć do pomieszczeń komendy.

    Wejście do głównego budynku komendy znajduje się od strony ulicy Rolnej 1, nie jest przystosowane dla wózków inwalidzkich. W celu załatwienia sprawy należy uprzednio skontaktować się telefonicznie pod numerem (47) 751 28 10.

    Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 23:12 mł.kpt.Maciej Kowalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 20.06.2023 09:21 mł.kpt.Maciej Kowalski
Deklaracja dostępności 6.0 20.06.2023 07:35 mł.kpt.Maciej Kowalski
Deklaracja dostępności 5.0 28.02.2022 08:29 mł.kpt.Maciej Kowalski
Deklaracja dostępności 4.0 31.03.2021 19:53 mł.kpt.Maciej Kowalski
Deklaracja dostępności 3.0 28.12.2020 08:55 mł.kpt.Maciej Kowalski
Deklaracja dostępności 2.0 17.12.2020 23:15 mł.kpt.Maciej Kowalski
Deklaracja dostępności 1.0 17.12.2020 23:12 mł.kpt.Maciej Kowalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}