W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • • pochodzą z różnych źródeł. Napisy będą dodawane sukcesywnie do starszych filmów
 • • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej pochodzą z różnych źródeł
 • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Juliusz Grudnicki.
 • E-mail: informatyk@kppspbialogard.pl
 • Telefon: 94 312 03 20

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie
 • Adres: ul.Szosa Połczyńska 1
  78-200 Białogard
 • E-mail: psk@kppspbialogard.pl
 • Telefon: 94 312 03 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy znajduje się przy ul. Szosa Połczyńska 1 w Białogardzie gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.

Do budynku od strony głównej ulicy prowadzi utwardzony chodnik bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Szosa Połczyńska i nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przy wejściu głównym znajduje się domofon, przez który osoba niepełnosprawna może zgłosić chęć załatwienia sprawy.

W budynku nie ma windy, oraz nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze znajduje się toaleta.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Materiały

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (Stan w dniu 01.01.2021 r.)
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostepnosci​_podmiotu​_publicznego​_01​_01​_2021.pdf 0.07MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie
Plan​_działania.pdf 0.23MB
Wykaz działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie zrealizowany w 2021 roku
Wykonanie​_2021.pdf 0.42MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie w roku 2022
Plan​_dzialania​_2022.pdf 0.43MB
Wykaz działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie zrealizowany w 2022 roku
Wykonanie​_2022.pdf 0.41MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie w roku 2023
Plan​_dzialania​_2023.pdf 0.41MB
Wykaz działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie zrealizowany w 2023 roku
Wykonanie​_2023.pdf 0.18MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP w Białogardzie w roku 2024
Plan​_działania​_2024.pdf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 16:32 Juliusz Grudnicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Juliusz Grudnicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 21.02.2024 14:53 Juliusz Grudnicki
Deklaracja dostępności 6.0 19.02.2024 16:14 Juliusz Grudnicki
Deklaracja dostępności 5.0 27.03.2023 18:44 Juliusz Grudnicki
Deklaracja dostępności 4.0 31.03.2022 14:53 Juliusz Grudnicki
Deklaracja dostępności 3.0 16.10.2021 13:23 Juliusz Grudnicki
Deklaracja dostępności 2.0 11.12.2020 18:03 Juliusz Grudnicki
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 16:32 Juliusz Grudnicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}