W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna (RODO)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 1, tel. 94 3120332, fax. 94 3120321, e-mail: komendant@kppspbialogard.pl).
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Zbigniew Adamczyk pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie (ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin, tel. 91 48 08 809, fax. 91 48 08 802, email iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
    1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
     

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

Materiały

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Informacja​_przetwarzanie​_danych​_osobowych​_dzialania​_ratownicze.pdf 0.07MB
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
klazula​_informacyjna​_monitoring.pdf 0.19MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
Odpowiedzialnos​_​_​_i​_zadania​_innych​_niz​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpozar.pdf 0.07MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres​_odpowiedzialnosci​_oraz​_podzial​_zadan​_wspoladministratorow.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 20:16 Juliusz Grudnicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Juliusz Grudnicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna (RODO) 7.0 21.10.2022 11:03 Juliusz Grudnicki
Klauzula informacyjna (RODO) 6.0 21.10.2022 08:20 Juliusz Grudnicki
Klauzula informacyjna (RODO) 5.0 20.10.2022 14:29 Juliusz Grudnicki
Klauzula informacyjna (RODO) 4.0 20.10.2022 12:57 Juliusz Grudnicki
Klauzula informacyjna (RODO) 3.0 07.12.2020 20:43 Juliusz Grudnicki
Klauzula informacyjna (RODO) 2.0 07.12.2020 20:20 Juliusz Grudnicki
Klauzula informacyjna (RODO) 1.0 07.12.2020 20:16 Juliusz Grudnicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}