W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zebrania sprawozdawczo wyborcze w powiecie białogardzkim połączone z konsultacjami społecznymi projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

28.05.2021

Zdjęcie wykonane podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Osówku. Za stołem w gronie druhów jednostki siedzi st. bryg. Jacek Szpuntowicz Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie

28 maja 2021 w Osówku w powiecie białogardzkim odbyło się pierwsze z wielu planowanych w 2021 roku zebrań sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP powiatu białogardzkiego. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie st. bryg. Jacek Szpuntowicz i Burmistrz Miasta i Gminy Tychowo Pan Robert Falana. Podczas obrad złożono sprawozdanie  z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówku za 2020 rok. Rozliczono i podsumowano miniony rok zwracając szczególną uwagę na ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19. Omówiono osiągnięcia i zasługi nie pomijając jednakże bolączek i trudności. Za ogromną zasługę uznano aktywność wyjazdową jednostki i rozszerzenie potencjału ratowniczego o zakupy wyposażenia z wykorzystaniem dotacji MSWiA. Główny wysiłek działań minionego roku był ukierunkowany na szkolenie strażaków i poprawę stanu wyposażenia jednostki. Koszty związane z funkcjonowaniem OSP są z roku na rok wyższe, gdyż zwiększa się również zakres działań do jakich wzywani są strażacy. W statystykach zdarzeń nie dominują już pożary, ale szeroko rozumiane działania związane z ratownictwem technicznym, chemicznym i ekologicznym.  Przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zgłoszono wniosek o udzieleniu absolutorium zarządowi. Wniosek przyjęto  jednogłośnie.  W dalszej części zebrania wybrano nowy zarząd jednostki na kolejną kadencję działalności OSP w Osówku. W części spotkania poświęconej dyskusji głos zabrali zaproszeni goście. Tematykę statystyk pożarowych w gminie i na terenie powiatu oraz zmiany w sposobie szkolenia strażaków ochotników omówił Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie st. bryg. Jacek Szpuntowicz. Przedstawił zasady dysponowania jednostek OSP do zdarzeń na terenie gminy i powiatu białogardzkiego z uwzględnieniem błędów do jakich dochodzi podczas działań. Omówił projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej rozwiewając ewentualne wątpliwości druhów. Zachęcił do odwiedzania stron internetowych KG, KW  i KP PSP. Namawiał do udziału w programach prewencyjnych („Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, kalendarzowy konkurs plastyczny, Turniej Wiedzy Pożarniczej) prowadzonych przez druhów na terenie gminy. Poprosił o zwiększenie nadzoru nad BHP  w kontekście badań lekarskich druhów ochotników i działań ratowniczo-gaśniczych. Szczególny nacisk położył na doskonalenie techniki ratowniczej druhów, samokształcenie  i organizację zajęć praktycznych z użyciem posiadanego w jednostkach sprzętu i wyposażenia. Na zakończenie podziękował za profesjonalną, uczciwą i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa gminy i powiatu

Zdjęcia (2)