W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Mroczek
 • E-mail: m.mroczek@straz.bochnia.pl
 • Telefon: 478314241

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni
 • Adres: ul. Ks. J. Poniatowskiego 7
  32 - 700 Bochnia
 • E-mail: kppspbochnia@straz.krakow.pl
 • Telefon: 478314200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni przy ul.Ks. J. Poniatowskiego 7 spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Przed budynkiem Komendy oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Możliwość dostępu do budynku Komendy osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Zapewnienie komunikacji z Komendą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez podoficera dyżurnego o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego, stan w dniu 01012021
SKM​_C25821033012151.pdf 0.33MB
KP PSP Bochnia - tekst łatwy do czytania
KP​_PSP​_Bochnia​_tekst​_łatwy​_do​_czytania​_(ETR)-1.docx 1.46MB
KP PSP Bochnia - tekst odczytywany maszynowo
KP​_PSP​_Bochnia-​_tekst​_odzczytywany​_maszynowo-2.docx 0.03MB
KP PSP Bochnia - plan działania 2021-2022 rok
plan​_działania​_2021-2022​_rok​_dostępność​_KP​_PSP​_Bochnia​_.pdf 0.21MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
27.11.2020 22:01 inż. Waldemar Kumor
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 01.04.2022 10:48 inż. Waldemar Kumor
Deklaracja dostępności 5.0 31.03.2022 14:02 inż. Waldemar Kumor
Deklaracja dostępności 4.0 20.12.2021 09:21 inż. Waldemar Kumor
Deklaracja dostępności 3.0 30.09.2021 13:04 inż. Waldemar Kumor
Deklaracja dostępności 2.0 31.03.2021 22:36 inż. Waldemar Kumor
Deklaracja dostępności 1.0 27.11.2020 22:01 inż. Waldemar Kumor

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}