W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

29.03.2024

Deklaracja dostępności Serwisu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-11

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzena Urbanowicz, adres poczty elektronicznej kadry.braniewo@kwpsp.olsztyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 7329 155 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ul. Plac Strażacki 2, 14-500 Braniewo

Na teren Komendy prowadzą dwa wejścia, jedno od ulicy Plac Strażacki, drugie od ulicy Portowej.

 

Przed bramką od ulicy Plac Strażacki znajduję się domofon.

 

Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

 

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, brak platformy dla wózków.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek komendy nie jest przystosowany dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Budynek nie posiada wind, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Komendę Powiatową PSP w Braniewie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten resort dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KP PSP.

Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności

imię i nazwisko: Marzena Urbanowicz

Materiały

Tekst łatwy do odczytania
Tekst​_łatwy​_do​_odczytania​_-​_ETR​_-​_BR.doc 6.72MB
Tekst odczytywany maszynowo
Tekst​_odczytywany​_maszynowo​_-​_BR.doc 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2021 12:48 kpt. Andrzej Kaliszuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne Stanowisko Ds. Organizacyjno - Kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 4.0 29.03.2024 13:00 st. kpt. Andrzej Kaliszuk
Deklaracja Dostępności 3.0 18.01.2023 14:06 st. kpt. Andrzej Kaliszuk
Deklaracja Dostępności 2.0 28.09.2021 09:35 kpt. Andrzej Kaliszuk
Deklaracja Dostępności 1.0 13.01.2021 12:48 kpt. Andrzej Kaliszuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}