W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/kppsp-chojnice zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Chojnicach w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 24.09.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • może brakować niewielkiej części opisów alternatywnych
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.10.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 3956400 lub pisząc na adres rzecznik.chojnice@straz.gda.pl. Osobą odpowiedzianlna jest oficer prasowy mł. bry. Henryk Koźlewicz.   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Gdańskiej 51 gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.  Teren jest utwardzony i dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Gdańskiej na przeciwko sklepu Lidl.  Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić bramofonem (bez Braille'a) znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku komendy  do dyżurnego na stanowisku kierowania. Dostęp wewnątrz budynku jest ograniczony barierami architektonicznymi.  Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Dane kontaktowe koordynatorów dostępności

Koordynator ds. dostępności architekotnicznej - monika.ostrowska@kppspchojnice.pl

Koordynator ds. dostępności cyfrowej - bartosz.kosmalewicz@kppspchojnice.pl

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej - paulina.szczepanek@kppspchojnice.pl

 

 

Materiały

O komendzie, straży pożarnej i więcej-dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną wersja ETR
O​_komendzie,​_straży​_pożarnej​_i​_więcej-dla​_osoby​_z​_niepełnosprawnością​_intelektualną​_wersja​_ETR.pdf 0.57MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 11:11 Bartosz Kosmalewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kosmalewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 14.0 21.09.2021 08:22 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 13.0 26.07.2021 13:58 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 12.0 14.06.2021 12:39 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 11.0 14.06.2021 11:15 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 10.0 30.03.2021 13:36 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 9.0 04.02.2021 12:41 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 8.0 04.02.2021 09:21 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 7.0 07.10.2020 07:23 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 6.0 25.09.2020 10:35 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 5.0 24.09.2020 07:43 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 4.0 23.09.2020 15:19 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 3.0 23.09.2020 15:17 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 2.0 23.09.2020 13:47 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 1.0 23.09.2020 11:11 Bartosz Kosmalewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}