W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2020.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre treści pochodzą z różnych źródeł, lub opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.

Wyłączenia

 • Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. kpt. Tomasz Buza.
 • E-mail: tomasz.buza@straz.gda.pl
 • Telefon: 52 395 64 05

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
 • Adres: ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk
 • E-mail: sekretariat@straz.gda.pl
 • Telefon: 47 743 0100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Gdańskiej 51 gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych.  Teren jest utwardzony i dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Gdańskiej na przeciwko sklepu Lidl.  Przed wejściem na teren komendy należy zadzwonić bramofonem (bez Braille'a) znajdującym się przy drzwiach wejściowych do budynku komendy  do dyżurnego na stanowisku kierowania. Dostęp wewnątrz budynku jest ograniczony barierami architektonicznymi.  Dyżurny na stanowisku kierowania wraz z funkcjonariuszami komendy zapewnią niezbędną pomoc.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Aplikacje mobilne

 • Nie prowadzimy żadnych aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

 • Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dane kontaktowe koordynatorów ds. dostępności

Materiały

Plan działania na rzecz poprawy dostępności
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności​_-​_2021-2024​_KP​_PSP​_Chojnice.pdf 0.20MB
Raport o stanie zapewniania dostępności w KP PSP Chojnice
Raport​_dostępność​_2021​_r​_KP​_PSP​_Chojnice.pdf 0.06MB
Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępności.docx 0.02MB
Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej
Żądanie​_zapewnienia​_dostępności​_cyfrowej.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.09.2020 11:11 Bartosz Kosmalewicz
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bartosz Kosmalewicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 26.0 25.01.2024 10:23 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 25.0 25.01.2024 10:20 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 24.0 25.01.2024 09:50 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 23.0 25.01.2024 09:48 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 22.0 25.01.2024 09:42 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 21.0 25.01.2024 09:38 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 20.0 25.01.2024 09:19 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 19.0 24.01.2023 11:23 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 18.0 18.01.2023 14:11 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 17.0 18.01.2023 14:08 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 16.0 18.01.2023 14:04 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 15.0 18.01.2023 14:02 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 14.0 21.09.2021 08:22 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 13.0 26.07.2021 13:58 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 12.0 14.06.2021 12:39 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 11.0 14.06.2021 11:15 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 10.0 30.03.2021 13:36 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 9.0 04.02.2021 12:41 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 8.0 04.02.2021 09:21 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 7.0 07.10.2020 07:23 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 6.0 25.09.2020 10:35 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 5.0 24.09.2020 07:43 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 4.0 23.09.2020 15:19 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 3.0 23.09.2020 15:17 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 2.0 23.09.2020 13:47 Bartosz Kosmalewicz
Deklaracja dostępności 1.0 23.09.2020 11:11 Bartosz Kosmalewicz

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}