W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Poniżej przedstawiamy Państwu krótki przekrój historyczny. Mamy nadzieję , że m.in. dzięki temu pokażemy zakres zmian jakie dokonały się w technice i zadaniach ratowniczo-gaśniczych Straży pożarnych na przełomie niespełna 100 lat.
POCZĄTEK ...?
Powstanie pierwszej jednostki ochotniczej straży pożarnej datuje się na rok 1866. Pierwsze zdjęcie to jedno z niewielu zachowanych z pierwszego okresu działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach z przełomu XIX i XX wieku.
Do roku 1971 remiza Ochotniczej Straży Pożarnej mieściła się na Placu Piastowskim. 
W roku 1966 na stadionie "Chojniczanki" odbyła się uroczystość 100-lecia utworzenia OSP Chojnice, której wieloletnim prezesem był Bronisław Hope.
 

NOWE MIEJSCE ...

W 1971 roku w prężnie rozwijających się Chojnicach oddano do użytku nową remizę przy ulicy Gdańskiej 51.
Istotnym dniem dla ochrony przeciwpożarowej powiatu chojnickiego był 1 stycznia 1973 roku, w którym to powołano Zawodową Straż Pożarną (ZSP).
Na straży bezpieczeństwa pożarowego stało wówczas 29 funkcjonariuszy wraz z pracownikami Powiatowej Komendy Straży Pożarnych. Obowiązki Komendanta Powiatowego pełnił w owym czasie ppłk poż. Edmund Grugiel.
W związku z reformą organów administracji państwowej w roku 1975, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych przemianowano na Rejonową Komendę Straży Pożarnych. Nadzorowi KRSP podlegało ponad 100, funkcjonujących w owym czasie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chojnickiego.
W dniu 26 lutego 1980 na stanowisko Komendanta Rejonowego został mianowany mjr poż. mgr Witold Hope.
W roku 1982 jednostka otrzymuje nowy samochód gaśniczy Jelcz GCBA 6/32 oraz samochód operacyjny Fiat 125p.
W przeprowadzonych w roku 1983 na stadionie "Chojnicznki" II Mistrzostwach Sportu Pożarniczego woj. bydgoskiego drużyna chojnickich strażaków zdobyła I miejsce.
 

NOWE CZASY - NOWA STRAŻ ...

Przełomem dla ochrony przeciwpożarowej w Polsce był 24 sierpnia 1991. Tego dnia uchwalono dwie istotne ustawy, tj. ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej. Na mocy tych aktów prawnych powołano Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Na bazie Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych powołano do życia Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
Komenda Rejonowa powróciła do swej poprzedniej nazwy i do dnia dzisiejszego funkcjonuje jako Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w strukturze której funkcjonuje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG).
Idąc z duchem czasu oraz wzrostem wymagań wobec służb ratowniczych KP PSP Chojnice dąży do rozwoju i sprostaniu nałożonym na nią obowiązkom. Poza sprawnymi oraz dobrze wyszkolonymi ratownikami ważnym elementem bezpieczeństwa jest prawidłowa koordynacja prowadzonych działań oraz współpraca z innymi podmiotami ratowniczymi.
W związku z powyższym Komenda Powiatowa PSP w Chojnicach poczyniła starania w celu utworzenia specjalistycznego centrum koordynacji ratownictwa (najczęściej funkcjonującego jako Centrum Powiadamiania Ratunkowego - CPR). W roku 2002 na powierzchni około 150m2 rozpoczęło prace adaptacyjne mające na celu utworzenie nowego, odpowiadającego nowoczesnym standardom stanowiska kierowania Komendy Powiatowej (Powiatowe Stanowisko Kierowania - PSK).
 

TECHNIKA W SŁUŻBIE RATOWNICZEJ ...

Nowe PSK zostało uruchomione w marcu 2003 r. W wyniku przeprowadzonych prac PSK zostało przygotowane w sposób umożliwiający funkcjonowanie dwóch służb ratunkowych jednocześnie. PSK posiada kilka własnych poziomów zabezpieczeń, będąc jednocześnie samowystarczalnym pod kątem technologicznym i energetycznym punktem koordynacji działań ratowniczych prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną.
Poprzednie pomieszczenie PSK zostało zmodernizowane i jest wykorzystywane jako sala szkoleniowo - dydaktyczna.
W lipcu 2003 roku na emeryturę przeszedł wieloletni Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach bryg. mgr Witold Hope.
Od 1 sierpnia 2003 roku obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Chojnicach pełni mł. kpt. mgr inż. Dariusz Kaźmierczak.
W 2004 roku zaplanowano oraz rozpoczęto część kolejnych inwestycji. Pod koniec 2004 roku wykonano nową elewację wraz z docieplaniem budynku Komendy. Do połowy 2006 roku m.in. wykonano nowe odwodnienia i posadzki w garażach. Wykonano wyciągi spalin dla pojazdów ratowniczych. Zakończono remont wewnętrznej elewacji garaży. Na początku 2006 roku do jednostki trafił nowy ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy marki MAN o symbolu GCBA 5/24.

Maj jak co roku obchodzony jako miesiąc ochrony przeciwpożarowej w 2005 roku był szczególny dla naszej Komendy.
Dnia 15 maja na płycie pięknego Chojnickiego rynku odbyła się uroczystość wręczenia Sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo powiatu chojnickiego.
 

INFORMATYKA - NOWA ERA MOŻLIWOŚCI ...

17 maja 2006 roku zostaje otwarte długo oczekiwane Centrum Powiadamiania Ratunkowego z ogromnymi możliwościami działania jako nowoczesne centrum dowodzenia i współdziałania. Obok siebie rozpoczęli współpracę Dyspozytorzy Służb Medycznych oraz Państwowej Straży Pożarnej...
Od lipca 2006 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego został powołany st.kpt.mgr inż. Józef Szrama dotychczasowy wieloletni dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnicach. Na stanowisko dowódcy JRG zostaje mianowany asp.sztab. Ryszard Słomiński, do tej pory dowódca zmiany 2.
Od początku 2006 roku do maja 2007 roku wykonano szereg kolejnych modernizacji i remontów pomieszczeń strażnicy. Zakończono montaż odciągów spalin na garażach, zamontowano specjalistyczne urządzenia do podtrzymywania zasilania akumulatorów w pojazdach oraz zmodernizowano punkt ładowania radiostacji nasobnych oraz latarek. Wykonano również remont ciągów komunikacyjnych Komendy Powiatowej.

Jako jeden z ostatnich elementów wymagającym pilnej modernizacji, poprawiający znacznie wizerunek Komendy Powiatowej od strony ulicy Gdańskiej, a tym samym i miasta był przedni plac manewrowy. Firmy, które wykonały to zadanie inwestycyjne stanęły na wysokości zadania dając piękne oblicze Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na jej 15 urodziny. 15 lat Państwowej Straży Pożarnej
W maju 2007 roku na stanowisko z-cy Komendanta Głównego został powołany mł.bryg.mgr inż. Józef Szrama dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach. Od tego czasu Komendantem Powiatowym jest st.kpt.mgr Jacek Knuth.
Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego zapoczątkowała zmiany personalne w kierownictwie KP PSP i JRG. Na zastępcę Komendanta Powiatowego powołano dotychczasowego zastępcę dowódcy kpt. inż. Ryszarda Wielińskiego. Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chojnicach został kpt. inż. Tomasz Hope, a jego zastępcą mł. kpt. inż. Rafał Buszek.
 

PODSUMOWANIE I ETAPU MODERNIZACJI

Ponadto w dalszym ciągu kontynuowano prace związane z zakończeniem I etapu modernizacji budynków Komendy wraz terenem przyległym, który to zakończono w dniu 30 października 2007r. Podczas tego trwającego nieprzerwanie od 1998 roku procesu udało się poddać gruntownej modernizacji budynek samej Komendy, garaż wraz z zapleczem warsztatowym oraz place manewrowe zewnętrzny i wewnętrzny.
Niejako uwieńczeniem tak udanego w inwestycje roku 2007 dla KP PSP w Chojnicach był zakup w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Po-żarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” nowego podnośnika hydraulicznego SHD-25, który zastąpił przekazany do KP PSP w Sztumie podnośnik SH 21.
 

W SŁUŻBIE EKOLOGI

Kolejny rok 2008 również okazał się owocny w zakupy nowoczesnego sprzętu ratowniczego. W roku tym ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Chojnicach zakupiono m.in. sprzęt do ratownictwa ekologicznego w postaci wanny dekontaminacyjnej, zapór płaszczowych i sorpcyjnych, separatora olejowego oraz specjalistycznych ubrań wraz z przyczepą służącą do przewożenia w/w sprzętu. Ponadto z własnych środków inwestycyjnych KP PSP w Chojnicach otrzymała z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku samochód lekki rozpoznania chemiczno – ekologicznego Mitsubishi L200.

TERMOWIZJA W SŁUŻBIE POŻARNICZEJ

W roku tym Komenda Powiatowa PSP w Chojnicach otrzymała od Fundacji Dla Zdrowia z Chojnic pierwszą w historii chojnickiej straży pożarnej kamerę termowizyjną, na zakup której prowadzona była zbiórka pieniędzy wśród firm powiatu chojnickiego od listopada 2007 do grudnia 2008 roku. Biorąc pod uwagę możliwości techniczne urządzenia, pozyskanie ka-mery pozwoliło na znaczne podniesienie jakości działań ratowniczo-gaśniczych oraz usprawniło pracę strażaków podczas wszelkich pożarów i innych zdarzeń.

NOWYM WOZEM DO POŻARU

Rok 2009 przyniósł dalszy etap uzupełniania i wyposażania Komendy w nowoczesny sprzęt ratowniczy. Między innymi w grudniu zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 oraz funkcją ograniczania skażeń na podwoziu Renault Midlum.
Wraz z nabyciem nowego wozu gaśniczego Komenda Powiatowa PSP w Chojnicach za-kupiła dodatkowe wyposażenie do celów ratowniczych. W składzie tego wyposażenia znalazł się m.in. sprzęt hydrauliczny do ratownictwa drogowego wraz z podporami służącymi do stabilizacji pojazdów podczas wypadków drogowych, środki ochrony osobistej dla strażaków, specjalistyczne kamizelki ratunkowe z szelkami i kombinezony do ratownictwa wodnego i lodowego oraz uzupełniono do wymaganego normatywu sprzęt łączności radiowej bezprzewodowej.
Ponadto ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach dokonano wymiany specjalistycznego sprzętu komputerowego dla dwóch stanowisk dyspozytorskich Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wymieniono stanowiska dyspozytora medycznego i Powiatowego Stanowiska Kierowania.
W ramach realizacji zamierzeń zawartych w opracowaniu ,,Kierunki rozwoju KP PSP w Chojnicach na lata 2008 – 2013” kontynuowano rozpoczęty proces modernizacji budynków wchodzących w skład Komendy. W roku 2009 wykonano modernizację połączoną z remontem i odnową pomieszczeń Ośrodka Szkolenia Ratownictwa Wodnego i Ekologicznego w Charzykowach.
 
Rok 2010 okazał się kolejnym okresem, w którym KP PSP w Chojnicach systematycznie wyposażana była w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy.
Dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza została wyposażona w kolejny nowoczesny, ale jakże niezbędny sprzęt. Są to aparat ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem. Do naszych ratowników trafiły nowoczesne nadciśnieniowe aparaty powietrzne firmy MSA Auer typu Air Go Pro (16 sztuk) wraz z kompletem masek panoramicznych Ultra Elite Ps Maxx jako element ochrony osobistej w ilości 45 sztuk. Sprzęt ten jest kompatybilny z używanymi przez ratowników hełmami firmy Galet i dzięki temu tworzą jedną logiczną całość wyposażenia.
Kolejnym niezwykle ważnym zakupem dokonanym w 2010 roku było nabycie nowego ze-stawu narzędzi hydraulicznych Holmatro wykonanego w technologii CORE (COaxial Rescue Equipment – współosiowe połączenia sprzętu hydraulicznego), a dotyczy to węży, złączy i zaworów układu hydraulicznego. Innymi słowy jest to innowacyjny sposób doprowadzenia oleju z pompy do narzędzia i z powrotem za pomocą jednego przewodu połączeniowego (tzw. wąż w wężu). W skład zestawu wchodzi super lekka, cicha pompa hydrauliczna PU 30Ci, rozpieracz SP 4240C, nożyce CU 4055 C NCT II, adaptery ciągnące SP 4240,zestaw łańcuchów, rozpieracz kolumnowy TR 4350C, wspornik HRS 22 oraz pokrowiec na poduszkę
kierowcy – SECUNET. W porównaniu do systemu tradycyjnego, praca z urządzeniami CORE jest bezpieczniejsza, łatwiejsza i szybsza. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że narzędzia te mają większą wytrzymałość, a co za tym idzie mogą ciąć wzmocnienia i konstrukcje, które coraz częściej spotykamy w nowoczesnych konstrukcjach nie tylko pojazdów drogowych czy kolejowych.
 

POŻEGNAŃ CZAS

30 września 2010 roku na placu Komendy Powiatowej, odbyła się uroczystość na oko-liczność zdania obowiązków służbowych i przejścia na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach kpt. inż. Ryszarda Wielińskiego.
Wśród wielu znakomitych gości, nie zabrakło Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Andrzeja Rószkowskiego, Wicestarosty Marka Szczepańskiego, Burmistrza Miasta Chojnice Arseniusza Finstera, Burmistrza Miasta Brusy Witolda Ossowskiego, Komendantów Gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu i wielu innych gości na kole-gach i koleżankach z Komendy kończąc.
Z dniem 1 listopada 2010 roku na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Pań-stwowej Straży Pożarnej w Chojnicach powołany został st. kpt. mgr inż. Ernest Szczepański dotychczasowy Naczelnik Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego.
 

KOLEJNY NOWY WÓZ W SŁUŻBIE CHOJNICKICH STRAŻAKÓW

Rok 2011 to kolejny rok zakupu i modernizacji bazy sprzętowej KP PSP w Chojnicach. Pod koniec roku Komenda Powiatowa wzbogaciła się o nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT KERAX 430 dxi 6x6 GCBA 8/50, posiadający zbiornik na wodę o pojemności 8 m3 oraz autopompę o dużej wydajności 50 hl/min. Pojazd ten zastąpił wysłużony samochód GCBM 18/17. Zakup realizowany był w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego”.

WIZYTA ZASTĘPCY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Dnia 20 stycznia 2012 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach odbyła się uroczystość będąca zwieńczeniem procesu modernizacji trwającego od 2007 roku, w którym przy ścisłej współpracy z KW PSP w Gdańsku oraz władzami samo-rządowymi gmin i miast oraz powiatu chojnickiego Komenda Powiatowa PSP posiada obecnie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, samochód specjalny oraz wysokiej jakości sprzęt wykorzystywany i niezbędny w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli naszego powiatu, którym jest:
1. samochód specjalny SH-25;
2. średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault GBA 2,5/25;
3. sprzęt hydrauliczny;
4. kamera termowizyjna;
5. sprzęt ochrony dróg oddechowych;
6. przyczepka ekologiczna z zaporami, separatorem, zbiornikiem vetter, pompą, wanną dekontaminacyjną.
Łączny koszt wymienionego samochodu ratowniczo-gaśniczego, samochodu specjalnego oraz sprzętu wyniósł ok. 2 miliony 540 tysięcy złotych, z czego udział KG PSP, KW PSP w Gdańsku wyniósł 1 milion 910 tysięcy złotych, a wkład finansowy samorządów gmin i miast oraz powiatu chojnickiego wyniósł 630 tysięcy.
To uroczyste spotkanie symbolizuje zwieńczenie I etapu procesu modernizacji, który za-myka wprowadzenie do służby dn. 03 stycznia 2012 roku ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego RENAULT KERAX 430 dxi 6x6 GCBA 8/50, posiadający zbiornik na wodę o pojemności 8 m3 oraz autopompę o dużej wydajności 50 hl/min.
Na uroczystości gościliśmy znamienitych gości z kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej oraz samorządu gmin i miasta powiatu chojnickiego. Swą obecnością zaszczycili nas:
nadbrygadier Marek Kowalski – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Po-żarnej,
mł. bryg. Krzysztof Rogiński – Zastępca Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
Starosta Powiatu Chojnickiego - Stanisław Skaja,
Zastępca Starosty Powiatu Chojnickiego - Przemysław Biesek,
Burmistrz Chojnic - Arseniusz Finster,
Wójt Gminy Chojnice - Zbigniew Szczepański,
Zastępca Burmistrza Czerska - Jan Gliszczyński,
Zastępca Burmistrza Brus - Krzysztof Gierszewski,
Wójt Gminy Konarzyny - Jacek Warsiński,
Etatowy członek zarządu - Marek Szczepański.
 

NOWE BRAMY

W 2013 roku ogłoszono przetarg w trybie zapytania o cenę na wymianę bram garażowych w budynku Komendy. Otrzymano oferty oraz wyłoniono zwycięzcę na dostawę i montaż 5 bram wjazdowych do garażu głównego Komendy.
W ramach inwestycji zmienione zostały drzwi w magazynach na placu wewnętrznym Komendy. W miejsce starych drzwi wstawiono odzyskane podczas remontu bramy garażowe.
 

WYSOKOŚĆ NAM NIE STRASZNA

Pod koniec 2013 roku baza sprzętowa KP PSP w Chojnicach wzbogacona została o sprzęt do ratownictwa wysokościowego, dzięki któremu możemy prowadzić działania ratownicze na wszystkich wyższych obiektach w naszym mieście i nie tylko.

{"register":{"columns":[]}}