W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Oficer Prasowy

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

 

kpt. Damian Kołpaczyński

Kontakt telefoniczny i mailowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30

kom. + 48 662 183 790
tel. +48 23 671 28 62
e-mail: prewencja@kppspciechanow.pl


 Po godzinie 15.30 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne, pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego, udzielane są tylko pilne informacje na temat nagłych zdarzeń nadzwyczajnych.

 WAŻNE: Informację o prowadzonych przez straże pożarne działaniach ratowniczych na terenie powiatu, z uwzględnieniem priorytetów związanych z działaniami, poza godzinami urzędowania Komendy( tj. od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 7.30 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne) przekazują dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ciechanowie pod numerem:

tel. + 48 23 671 28 55

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesyłaną przez dziennikarzy.
Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Na miejscu akcji ratowniczej, informację przedstawicielom środków masowego przekazu udzieli Kierujący Działaniem Ratowniczym (oznakowany odpowiednią kamizelką z napisem „KIERUJĄCY DZIAŁANIEM RATOWNICZYM”) lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia oficera prasowego lub rzecznika prasowego, przejmuje on kontakt z dziennikarzami. Podczas akcji może być wyznaczone miejsce, w którym udzielane są regularnie informacje o przebiegu działań ratowniczych.

PAMIĘTAJ PRIORYTETEM DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH JEST POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM I ZLIKWIDOWANIE ZAGROŻENIA !!!

W sytuacji, kiedy zagrożenie nie jest opanowane, dowódca akcji może odmówić przekazywania informacji o przebiegu działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakres udzielanych informacji dotyczy wyłącznie działań straży pożarnej, a w szczególności:
•    czasu zgłoszenia zdarzenia do jednostki straży pożarnej;
•    miejsca działań ratowniczych;
•    ilości uczestniczących w działaniach ratowniczych pojazdów ratowniczych i strażaków;
•    czasu trwania akcji ratowniczej;
•    podejmowanych przez strażaków działań;
•    liczby osób poszkodowanych i ewakuowanych przez strażaków.

Nie udzielamy informacji dotyczących:
•    przyczyn powstania zdarzenia;
•    stanu osób poszkodowanych i ich danych osobowych;
•    nazw firm i strat w przypadku prowadzenia działań w podmiotach gospodarczych;
•    działań innych służb i podmiotów.*

*Zasady udzielania informacji środkom masowego przekazu na podstawie "Zasad współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ze środkami masowego przekazu" z dnia 22.11.2012 roku.

{"register":{"columns":[]}}