W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pomimo starań redaktorów serwisu mogą pojawić się sytuacje że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt:
 • pochodzą z różnych źródeł.
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Kołpaczyński.
 • E-mail: ciechanow@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 236712862

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
 • Adres: 06-400 Ciechanów, ul . Płocka 32
 • E-mail: ciechanow@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 23 671 28 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje sie przy ul. Płockiej 32 w Ciechanowie ,gdzie również znajduje się główna brama wjazdowa dla pojazdów i osób pieszych. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkowe wejście pozbawione przeszkód dla osób niepełnosprawnych znajduje się z drugiej strony budynku.  W korytarzu znajduje się osoba odpowiedzialna za organizację wejścia do budynku osób postronnych wraz z możliwością telefonicznego wywołania odpowiedniej osoby na parter budynku. 
Budynek nie posiada windy, dlatego dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Materiały

Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_KP​_PSP​_Ciechanów​_(ETR)
Tekst​_łatwy​_do​_czytania​_KP​_PSP​_Ciechanów​_(ETR).docx 0.02MB
Plan​_działania​_Komendy​_Powiatowej​_PSP​_w​_Ciechanowie​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osob​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2023-2024
Plan​_działania​_Komendy​_Powiatowej​_PSP​_w​_Ciechanowie​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osob​_ze​_szczególnymi​_potrzebami​_na​_2023-2024.pdf 0.60MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.06MB
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego-dostępny cyfrowy
Raport​_o​_stanie​_zapewniania​_dostępności​_podmiotu​_publicznego-dostępny​_cyfrowy.docx 0.01MB
Elektroniczny​_plik​_zawierający​_tekst​_odczytywalny​_maszynowo
Elektroniczny​_plik​_zawierający​_tekst​_odczytywalny​_maszynowo.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}