W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i Wnioski

22.02.2022

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku lub upoważniony Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań w każdy wtorek od godz. 13:00 do 15:30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku pod numerem tel.: 74 86 57 201.

 
 
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się Wydział Organizacyjno-Kadrowy, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530 tel. 74 86 57 211.
 
Skargi i wnioski można składać:
  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ul. Traugutta 7, 57 – 300 Kłodzko.
  • osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku ul. Traugutta 7, 57 – 300 Kłodzko (piętro 1) od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530;
  • elektronicznie na adres e-mail: kadry@straz.klodzko.pl; komendant@straz.klodzko.pl;
  • ePUAP:/KPPSPKlodzko/SkrytkaESP
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Organizacyjno – Kadrowy; tel. 74 86 57 211 .
 
Skarg i wniosków nie można złożyć telefonicznie.
 
Tryb rozpatrywania:
  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.

UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).
 
 
W roku 2020 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.
 
W roku 2021 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.
 
W roku 2022 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.
 
W roku 2023 do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.02.2022 22:17 Kinga Pawlak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno-Kadrowy
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i Wnioski 4.0 22.01.2024 15:49 Elżbieta Łazikowska
Skargi i Wnioski 3.0 01.02.2023 14:27 Elżbieta Łazikowska
Skargi i Wnioski 2.0 22.02.2022 22:18 Kinga Pawlak
Skargi i Wnioski 1.0 22.02.2022 22:17 Kinga Pawlak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}